• Acta judiciare din Tara Româneascâ 1775-1781. Bucureşti 1973. Rec.: PAULI Lesław T. 27: 1975 z. 1 s. 195-196.
 • Acta maleficorum Wisniciae (1629-1665) = Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665). Opr. i wyd. Wacław Uruszczak przy współpr. Ireny Dwornickiej. Kraków 2003. Rec.: MIKOŁAJCZYK Marian.O miejskich księgach czarnych i ich wydawaniu uwag kilka. W związku z edycją Acta maleficorum Wisniciae . Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665). T. 57: 2005 z. 2 s. 413-424.
 • Acta Tomiciana. Tomus quartus decimus A. D. MDXXXII edidit Vladislaus Pociecha. Poznań 1952. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 6: 1954 z. 2 s. 383-392.
 • Acta Tomiciana. Tomus octavus primus A.D. MDXXXVI. Collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański. Supplevit et edidit Richardus Marciniak. Kórnik 1999. Rec.:OLSZEWSKI Henryk T. 52: 2000 z. 1-2 s. 380-381.
 • Akta rzeszowskie radzieckie 1591-1632. Wyd. i wstępem poprzedził Adam Przyboś. Wrocław 1957. Rec.: VETULANI Adam. W sprawie zasad wydawniczych materiału zapiskowego. T. 11: 1959 z. 1 s. 157-165.
 • Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. T. 1: 1572-1632, Cz. 1: 1572-1616. Wyd. Włodzimierz Dworzaczek. Poznań 1957. Rec.: MACISZEWSKI Jarema T. 10: 1958 z 1 s. 197-200.
 • Akta sejmikowe województwa krakowskiego. T. II. Wyd. Adam Przyboś. Wrocław-Kraków 1953-1955. Rec.: ŁYSIAK Ludwik. W sprawie wydawnictw akt sejmikowych. Uwagi na tle analizy tomu II Akt sejmikowych województwa krakowskiego. T. 9: 1957 z. 1 s. 255-281.
 • Akta sejmiku podolskiego in hostico1672-1698. Wyd. i oprac. Jarosław Stolicki. Kraków 2002. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T.55: 2003 z. 1 s. 470-472.
 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 8: 1520- 1526. Wyd. Marian Biskup i Irena Janosz-Biskupowa. Warszawa-Toruń 1993. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 46: 1994 z. 1-2 s. 146-148.
 • Aktowa knyha żytamyrśkoho miśkoho uriadu kincia XVI st. (1582-1588 rr.). Pidhotywaw do wydannia M. K. Bojczuk. Kyjiw 1965. Rec.: PŁAZA Stanisław T. 19: 1967 z. 2 s. 204-209.
 • Akty feodalnogo zemlevladenija i chozjajstva. Akty moskovskogo simonova monastyrja (1506-1613 gg). Wyd. L. I. Ivina. Leningrad 1985. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 39: 1987 z. 2 s. 229-230.
 • Akty Russkogo Gosudarstva 1505-1526 godov. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 255-256.
 • Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794. Textausgabe mit einer Einführung von Hans Hattenhauer. Frankfurt/M. 1970. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 24: 1972 z. 2 s. 269-270.
 • Die Amerbachkorrespondenz. Im Auftrag der Kommission für die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel - bearbeitet und herausgegeben von Alfred Hartmann. T. V - Die Briefe aus den Jahren 1537-1543, Mit Nachtragen zu Band I-IV, Registern. Basel 1958. Rec.: VOISÉ Waldemar T. 11: 1959 z. 1 s. 218-220.
 • [Balthasar Augustin von] Im Hause des Herrn immerdar. Die Lebensgeschichte des Augustin von Balthasar (1701-1786) von ihm selbst erzahlt. Wyd. Dirk Alvermann. Greifswald 2003. Rec.: GUT Paweł T.56: 2004 z. 1 s. 374 -376.
 • Beccaria Cesare: Dei Delitti e delle Pene. Torino 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 289-290.
 • Bereza Arkadiusz, Smyk Grzegorz, Tekely Wiesław P., Wrzyszcz Andrzej: Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł. Warszawa 2006. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T.59: 2007 z. 2 s. 436-439.
 • Biržu dvarų teismo knygos 1620-1745, przygot. Vytautas Raudeli ūnas, Romualdas Firkovičius. Vilnius 1982. Rec.: KULISIEWICZ Wojciech T. 35: 1983 z. 1 s. 282-285.
 • Boháček Miroslav: Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem. Praha 1958. Rec.: VETULANI Adam T. 11:1959 z. 2 s. 311-313.
 • Bolszewistskije Wojenno-Rewolucjonnyje Komitiety. Moskwa 1958. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 11: 1959 z. 1 s. 221-224.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Nieznane materiały z prac nad prawem karnym w Zbiorze praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego. T. 40: 1988 z. 1 s. 125-137.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Początki najpierwsze do prawodawstwa. Materiały z prac nad Zbiorem Praw Sądowych Andrzeja Zamojskiego. T. 38: 1986 z. 2 s. 119-126.
 • Bukowska-Gorgoni Christina: Causae Polonae coram sacra Romana Rota XV-XVII saec. Explanatio processuum et regesta documentorum. Roma 1995. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 48: 1996 z. 1-2 s. 260-261.
 • Caenegem Raoul C. van, Ganshof F. L.: Kurze Quellenkunde des Westeuropäischen Mittelalters. Göttingen 1966. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 19: 1967 z. 2 s. 197-199.
 • Codul Calimach, editie critica. Bukareszt 1958. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 11: 1959 z. 1 s. 220-221.
 • Les Constitutions de la France depuis 1789. Wyd. Jacques Godechot. Paris 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 253.
 • DASZKIEWICZ Wiesław: „Projekt procedury dla przysięgłych” z 1819 r. T. 10: 1958 z. 1 s. 125-152.
 • Diekriety Sowietskoj Własti. T. 1, 25 IX 1917 - 16 III 1918 r. Moskwa 1957. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 10: 1958 z. 2 s. 487-489.
 • Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1701-1702. Wyd. Przemysław Smolarek. Warszawa 1962. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 16: 1964 z.1. s. 371-377.
 • Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Recht auf der Burg zu Krakau 1456-1481. Wyd. Ludwik Łysiak, Karin Nehlsen-von Stryk. Frankfurt/M 1995. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Wyroki najwyższego sądu prawa niemieckiego grodu krakowskiego. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 215-228.
 • Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. Wyd. Georgius Bónis; Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. Wyd. G. Bónis, Geisa Erszegi, Susanna Teke. Budapest 1976-1989. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 254; RUSSOCKI Stanisław T. 43: 1991 z. 1-2 s. 185-186.
 • Le "De poenis temperandis" de Tiraqueau. Paris 1986. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 219.
 • Deresiewicz Janusz: Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Warszawa 1959. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz. O władztwie pana feudalnego wobec uzależnionych od niego chłopów. T. 12: 1960 z. 2 s. 279-298.
 • Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem wraz z aktem konfederacji. Oprac. Adam Przyboś. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972. Rec.: KALLAS Marian T. 26: 1974 z. 1 s. 265-266.
 • Digesta Justyniańskie. Księga pierwsza, tłumaczenie Bartosz Szolc-Nartowski. Warszawa 2007.Rec.: RUCIŃSKI Sebastian. D. 1.12.1.13. Na marginesie tłumaczenia pierwszej księgi Digestów Justyniańskich . T. 60: 2008 z. 2 s. 325-329.
 • „Dług śmiertelności wypłacić potrzeba”. Wybór testamentow mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku , opr. Ewa Danowska. Kraków 2011. Rec.: GOŁASZEWSKI Łukasz T. 65: 2013 z. 1 s. 544-546. — DOKUMENT Jagiełły z 1392 dla mieszczan kaliskich potwierdzający ich prawa; dokument z 1502 w którym burmistrz i rajcy Kalisza informują mieszczan wieluńskich o ustroju i prawach swego miasta = poz. 2390.
 • Documenta Occupationis Theutonicae. T. 5. Wyd. Karol Maria Pospieszalski. Poznań 1952. Rec.: CYPRIAN Tadeusz T. 6: 1954 z. 1 s. 415-425.
 • Documents d'histoire de Belgique. T. I: De la préhistoire à 1830. Red. Louis-Théo Maes, R. Van Santbergen. Bruxelles 1978. Rec.: MAISEL Witold T. 31: 1979 z. 1 s. 240-242.
 • Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte. Wyd. Ernst Huber. T. 1-3. Stuttgart 1961-66. Rec.: WĄSICKI Jan T. 19: 1967 z. 2 s. 229-230.
 • Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. T. 1: (325-787). Nicea I - Konstantynopol I - Efez - Chalcedon - Konstantynopol II - Konstantynopol III - Nicea II. Układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. Kraków 2002. Rec.: KUCHARSKI Gerard T. 57: 2005 z. 1 s. 401-406.
 • Le droit privé romain. Textes choisis et présentés par Jean Gaudemet. Paris 1974. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 28: 1976 z. 1 s. 208.
 • Drevnerusskie knjaževskie ustavy XI - XV vekov. Wyd. Jaroslav N. Ščapov. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 251.
 • Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r. Do dr. przyg. wstępem i przypis. opatrzył Bogusław Polak. Koszalin 1999. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 53: 2001 z. 1 s. 390-393.
 • Dzierżyński Feliks: Pisma wybrane. Warszawa 1952. Rec.: MARKIEWICZ Władysław T. 6: 1954 z. 2 s. 407-414.
 • Engelbert Kurt: Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf Grund der drei altesten Neisser Lagerbücher. Würzburg 1967. Rec.: SAWICKI Jakub T. 22: 1970 z. 1 s. 263.
 • FLORIA Borys N., KANIEWSKA Irena: Nowe źródło do dziejów polskiego parlamentaryzmu XVI wieku. T. 35: 1983 z. 1 s. 193-211. — Fokciński Hieronim: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie = poz. 2410.
 • Fontes iuris romani antiqui, edidit Carolus Georgius Bruns, septimum edidit Otto Gradenwitz. Aalen 1958. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 12:1960 z. 1 s. 260-261.
 • Gaius. Instytucje, z języka łacińskiego przełożył i wstępem opatrzył Cezary Kunderewicz, opracował Jan Rezler. Warszawa 1982. Rec.: SONDEL Janusz T. 38: 1986 z. 1 s. 210-215.
 • Gansiniec Zofia: Powstanie niewolników rzymskich. Kraków 1966. Rec.: ŁOPOSZKO Tadeusz T. 19: 1967 z. 1 s. 200-202.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Uchwały piotrkowskie i nowokorczyńskie roku 1468. T. 20: 1968 z. 2 s. 67-74: tekst uchwały piotrkowskiej.
 • Georgescu Vlad: Mémoires et projets de réforme dans les principautés roumaines 1769-1830. Bucarest 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 252-253.
 • Die Gesetze der Langobarden, übertragen und bearbeitet von Franz Beyerle. Mit einem Glossar von Ingeborg Schröbler. Weimar 1947. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 2: 1949 s. 469. — GRODZISKI Stanisław: Z prac nad reedycją Volumina Legum = poz. 3387.
 • Heath James: Eighteenth Century Penal Theory. Oxford 1963. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 17: 1965 z. 1 s. 283-284.
 • Historia doktryn politycznych. Materiały źródłowe. Wyboru dokonali A. Reiss, F. Ryszka, A. Szczęśniak. Warszawa 1972. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 24: 1972 z. 2 s. 271-272.
 • Historia państwa i prawa Polski. Źródła. Wyboru dokonali Franciszek Połomski i Piotr Jurek. Wrocław 1997. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 50: 1998 z. 1 s. 305-306.
 • Historia prawa. Proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł. Wyb. i oprac. Andrzej Dziadzio i Dorota Malec. Kraków 2000. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 53: 2001 z. 1 s. 368-369.
 • Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór źródeł. [Wyb.] Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska. Warszawa 2006; Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł. [Wyb.] Marian Kallas, Marek Krzymkowski. Warszawa 2006; Historia ustroju i prawa w Polsce 1918-1939. Wybór źródeł. Red. Stanisław Rogowski. Warszawa 2006. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T.59: 2007 z. 2 s. 436-439.
 • Ich caaz ("Wielikoje ułożenije"). Pamiatnik mongolskogo fieodalnogo prawa XVII w. Ojratskij tiekst. Oprac. i koment. S. D. Dyłykowa. Moskwa 1981. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 34: 1982 z. 2 s. 246.
 • Imbert Jean, Sautel Gerard, Boulet-Sautel Marguerite: Histoire des Institutions et des Faits Sociaux (X e-XIX esiècle). Textes et Documents. Paris 1956. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 11: 1959 z. 1 s. 226-227.
 • Indykcja dominiów, poddanych i miast Śląska według „pierwszej rewizji” z 1726 roku. Materiały do statystyczno-geograficznego opisu Śląska z pierwszej połowy XVIII wieku. Wyd. Kazimierz Orzechowski. Wrocław 1995. Rec.: FILIPCZAK-KOCUR Anna T. 49: 1997 z. 1-2 s. 366-367.
 • Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVII-XIX wieku. Wyd. Bohdan Baranowski, Julian Bartyś, Antonina Keckowa, Janina Leskiewicz. T. 1. Wrocław 1958. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 12: 1960 z. 2 s. 350-353.
 • Istorija Sowietskoj Konstitucii (w dokumientach 1917-1956). Moskwa 1957. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 10: 1958 z. 1 s. 223-230.
 • Istorija Zakonodatielstwa SSSR i RSFSR po ugołownomu processu i organizacii suda i prokuratury 1917-1954 gg. Sbornik dokumientow pod redakciej S. A. Gołunskogo. Moskwa 1955. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 9:1957 z. 1 s. 356-362.
 • Italianskije komuny XIV-XV wiekow. Sbornik dokumientow iz Archiwa Leningradskogo Otdielenija Instituta Istorii AN SSSR. Pod red. W.I. Rutenburga. Moskwa-Leningrad 1965. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 19: 1967 z. 2 s. 199-201.
 • Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus. T. 1-2. Firenze 1988. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 42: 1990 z. 1-2 s. 186-187.
 • JAGLAK Piotr: Przypadek wyproszenia od kary śmierci z 1791 r. T. 54: 2002 z. 2 s. 197-200.
 • Jaworski Władysław Leopold o prawie, państwie i konstytucji. Wstęp, wybór i oprac. Michał Jaskólski. Warszawa 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 51: 1999 z. 1-2 s. 469-470.
 • Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Charters of Rights Granted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eigthteenth Centuries. Wyd. Jacob Goldberg. Jerusalem 1985. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 39: 1987 z. 1 s. 218-219.
 • Jewish Privileges in the Polish Commonwealth: Charters of Rights Granted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries. T. 1 -3. Wyd. Jacob Goldberg. Jerusalem 2001. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 54: 2002 z. 2 s. 339.
 • Justynianske Institucie. Przekład Peter Blaho. Trnava 2000. Rec.: ŻAK Elżbieta T. 53: 2001 z. 2 s. 238-241.
 • KANIEWSKA Irena: Posłowie koronni na sejm warszawski w 1589 roku. T. 32: 1980 z. 2 s. 151-161.
 • Kantzow Thomas: Pomerania. Kronika Pomorska z XVI w. T. I-II. Szczecin 2005. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 59: 2007 z. 1 s. 341-347.
 • Katyń w dokumentach Kongresu USA. Pelplin-Warszawa-Londyn 2003. Rec.: JĘDREJEK Grzegorz T. 56: 2004 z. 1 s. 386-387.
 • Kisch Guido: Die Kulmer Handfeste. Text, rechtshistorische und textkritische Untersuchungen nebst Studien zur Kulmer Handfeste. Sigmaringen 1979. Rec.: GÓRSKI Karol T. 33: 1981 z. 2 s. 154-156.
 • Klima Josef: Zákony Chammurapiho. Praha 1954. Rec.: KUNDEREWICZ Cezary T. 8: 1956 z. 1 s. 348-351.
 • Kocój Henryk: Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim. Kraków 2011. Rec.: KUBICA-CZYŻ Agnieszka. T. 64: 2012 z. 1 s. 274-276.
 • Kocój Henryk: Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3-ego Maja . Kraków 2010. Rec.: KUBICA-CZYŻ Agnieszka. T. 63: 2011 z. 1 s. 502-504.
 • Kocój Henryk: Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim. (Depesze Fryderyka Wilhelma II od listopada 1791 r. do sierpnia 1792 r.). Kraków 2002. Rec.: KUBICKA Agnieszka Elżbieta T. 54: 2002 z. 2 s. 342-343.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. VI: 1174-1400. Wyd. i oprac. Antoni Gąsiorowski i Henryk Kowalewicz. Warszawa-Poznań 1982. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Nowe wydawnictwo źródłowe do dziejów Wielkopolski. Uwagi w związku z tomem VI Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski. T. 37: 1985 z. 2 s. 327-337. Polem.: GĄSIOROWSKI Antoni. O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów. T. 38: 1986 z. 1 s. 199-206.
 • Der Kodex Hermopolis und ausgewählte private Rechtsurkunden aus ptolemäischen Ägypten. Wyd. S. Grunert. Leipzig 1982. Rec: SOKALA Andrzej T. 36: 1984 z. 2 s. 232-233.
 • Kollár Ján: Pamäti z mladších rokov života. Bratislava 1972. Rec.: CIĄGWA Józef T. 28: 1976 z. 1 s. 217-218.
 • Konkordate seit 1800. Originaltext und deutsche Übersetzung der geltenden Konkordate. Zusammengestellt und bearbeitet von dr. jur. Lothar Schöppe. Herausgeber: Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg, Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel, Institut für Völkerecht der Universität Göttingen. Dokumente - T. 35. Frankfurt/M.-Berlin 1964. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 19: 1967 z. 2 s. 230-232.
 • Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, wyd. Hermann Conrad. Köln-Wien 1973. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 27: 1975 z. 2 s. 316-318.
 • Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii. Zbiór tekstów pod redakcją Andrzeja Burdy i Mariana Rybickiego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 23: 1971 z. 2 s. 215-216.
 • Kriestianskaja rieforma w Rossii 1861 goda. Sbornik zakonodatielnych aktow. Moskwa 1954. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 7: 1955 z. 1 s. 381-384.
 • Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum). Wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa. Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. Rec.: KARBOWNIK Henryk. Libri retaxationuma libri beneficiorumw systemie skarbowości kościelnej w Polsce w XV i XVI w. T. 22: 1970 z. 1 s. 215-225.
 • Księga Henrykowska. Z tekstu łacińskiego przetłumaczył i wstępem poprzedził Roman Grodecki. Poznań-Wrocław 1949. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 3: 1951 s. 463-465.
 • Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady 1619-1788. Oprac. i wyd. Adam Vetulani. Wrocław 1957. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 10: 1958 z. 1 s. 210-213.
 • Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510. Wyd. ks. Józef Nowacki. Poznań 1950. Rec.: KACZMARCZYK Kazimierz, KACZMARCZYK Zdzisław T. 4: 1952 s. 487-492.
 • Księga ziemska poznańska 1400-1407. Wyd. Kazimierz Kaczmarczyk i Karol Rzyski. Poznań 1960. Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni T:14: 1962 z. 2 s. 239-245.
 • Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku. (T. 1 1768-1780). Wyd. Antonina Keckowa i Władysław Pałucki. Warszawa 1955. Rec.: SENKOWSKI Jerzy T. 8:1956 z. 1 s. 366-372.
 • Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942-1945. Wybór materiałów i dokumentów. Warszawa 1958; PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII 1944 - XII 1945. W XV rocznicę Polski Ludowej. Warszawa 1959. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 12: 1960 s.288-292.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Fragmenty nieznanych sumeryjskich zbiorów prawnych. T. 20: 1968 z. 1 s. 9-16: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Kodeks Lipit - Isztara. T. 11 : 1959 z. 2 s. 27-43: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Kodeks Ur - Nammu. T. 10: 1958 z. 2 s. 9-18: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Nowe fragmenty sumeryjskich zbiorów prawnych. T. 21: 1969 z. 2 s. 1-12: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Reformy Urukaginy, władcy Lagasza. T. 16: 1964 z. 1 s. 89-102: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Zbiór praw z Esznunny. T. 18: 1966 z. 1 s. 9-29 rés.
 • Kuraś Stanisław: Ordynacje i ustawy wiejskie z Archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1451-1689. Dodatek: Aniela Kiełbicka: Ustawa wsi Zederman starostwa rabsztyńskiego z r. 1694. Kraków 1960. Rec.: LUCIŃSKI Jerzy T. 16:1964 z. 1 s. 370-371.
 • Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte1561-1795. Wyd. Erwin Oberländer, Volker Keller. Paderborn-München-Wien-Zürich2008. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 61: 2009 z. 1 s. 381-382.
 • The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. T. 1: 1000-1300. Translated and Edited by János M. Bak, György Bónis, James R. Sweeney with a critical essay on previous editions by Andor Csizmadia. Bakersfield 1989. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 43: 1991 z. 1-2 s. 179-180.
 • Legislaţia agrară a Ţării Româneşti (1775-1782). Wyd. V. A. Georgescu i E. Popescu. Bucureşti 1970. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 23: 1971 z. 2 s. 249.
 • LEWANDOWSKI Władysław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej. T. 8: 1956 z. 2 s: 269-295.
 • Liberalizm polski. Antologia. Wstęp i wyb. Włodzimierz Bernacki. Przemyśl-Rzeszów 2003. Rec.: ZMIERCZAK Maria T.56: 2004 z. 1 s. 370-372.
 • Liber disparata antiqua continens Alexandra episcopo Tridentino dicatus. Praesentat Dr. E. Winkler. Romae 1960. Rec.: LUCIŃSKI Jerzy T. 15: 1963 z. 1 s. 312-314.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. I: Causa Junivladislaviae et Brestiae-Cuiaviae Anno 1320-1321 acta. Wyd. Helena Chłopocka. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 23: 1971 z. 1 s. 233-234.
 • LITYŃSKI Adam: Nieznane materiały do projektu Kodeksu Stanisława Augusta. T. 30: 1978 z. 2 s. 223-244.
 • Lord Nottingsham's Chancery Cases. Wyd. David E. C. Yale. T. 1-2. London 1957-1961. Rec.: BARTEL Wojciech M. Z dziejów angielskiej equity. T. 16:1964 z. 1 s. 339-355.
 • Łochwicka ratuszna kniha druhoj połowiny XVII st. Wyd. O. M. Masztabej, W. G. Samijlenko, B. A. Szarpiło. Kijów 1986. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. T. 41: 1989 z. 1 s. 177-178.
 • Magnae Moraviae Fontes Historici IV: Leges, textus iuridici, supplementa. Brno 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 274-275.
 • Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolning av Ä. Holmbäck och E. Wessén. Stockholm 1962. Rec.: PIEKARCZYK Stanisław. Społeczeństwo, państwo i prawo w średniowiecznej Szwecji. Na marginesie prawa krajowego Magnusa Erikssona. T. 16: 1964 z. 2 s. 189-212.
 • Materiały do ćwiczeń z powszechnej historii państwa i prawa. Cz. I, zestawił Jan Wąsicki. Poznań 1968; Powszechna historia państwa i prawa. Starożytność. Wybór tekstów źródłowych, oprac. Bogdan Lesiński i Jerzy Walachowicz. Poznań 1969. Rec.: RYMASZEWSKI Zygfryd T. 22: 1970 z. 1 s. 273-274.
 • Materiały po istorii SSSR. I. Dokumienty po istorii sowietskogo obszczestwa. Moskwa 1955. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 8: 1956 z. 1 s. 372-376.
 • MAZURKIEWICZ Józef: Zabytek prawa bartnego w Wierzchowiskach z ostatnich lat Rzeczypospolitej szlacheckiej. T. 10: 1958 z. 2 s. 291-302.
 • Medieval Russian Laws. Translated by George Vernadsky. New York 1947. Rec.: KORANYI Karol T. 2: 1949 s. 500-501.
 • Mohl Robert von: Encyklopedia umiejętności politycznych. T. 1-2. Przełożył Antoni Bielecki. Przekład uwspółcześnił, wstępem i przypisami opatrzył Adam Bosiacki. Warszawa 2003. Rec.: STAWARSKA-RIPPEL Anna T. 57: 2005 z. 1 s. 416-418.
 • Morison S. E.: Sources and Documents illustrating the American Revolution 1764-1788 and the formation of the Federal Constitution. London - Oxford - New York 1967. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 23: 1971 z. 2 s. 252.
 • Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428-1444) . Wyd. Tomasz Jurek. Poznań 2011. Rec.: KOZAK Adam T. 64: 2012 z. 2 s. 513-515.
 • Najstarszy tekst prawa morskiego w Gdańsku. Opracował i na język polski przełożył Bernard Janik, wstępem opatrzył Stanisław Matysik. Gdańsk 1961. Rec.: BROCKI Zygmunt, MACIEJEWSKA Regina T. 14: 1962 z. 1 s. 205-210.
 • Najstarszy zwód prawa polskiego. Wyd., przetłumaczył i wstępem opatrzył Józef Matuszewski. Warszawa 1959. Rec.: ADAMUS Jan. Najstarszy zwód prawa polskiego. T. 12: 1960 z. 2 s. 189-193; VETULANI Adam. Nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego. T. 12: 1960 z. 2 s. 195-232.
 • Najstarszy Zwód Prawa Polskiego. Wyd. i oprac. Józef Matuszewski i Jacek Matuszewski. Łódź 1995. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 48: 1996 z. 1-2 s. 256-259.
 • Nicolini Ugo: Per lo studio dell' ordinamento giuridico nel comune medievale - Raccolta di fonti. Milano 1972. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 25: 1973 z. 2 s. 276-278.
 • Niewydane zapiski sądowe z pierwszej poznańskiej księgi ziemskiej. Wyd. Henryk Kowalewicz. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 6: 1960 z. 2. Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni T. 14: 1962 z. 2 s. 245-247.
 • Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku. Wyd. Rymaszewski Zygfryd. Łódź 1993. Rec.: JANICKA Danuta, MATUSZEWSKI Józef. Nowe wydanie prawa chełmińskiego. Dwugłos w związku z publikacją Zygfryda Rymaszewskiego Nieznany spis...T. 46: 1994 z. 1-2 s. 89-99.
 • The Nineteenth Century Constitution 1815-1914. Wyd. H. J. Hanham. Cambridge 1969. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 23: 1971 z. 2 s. 255-256.
 • Pamiatniki prawa fieodalno-razdroblennoj Rusi XII-XV ww. T. 2. Zebrał A. A. Zimin. Moskwa 1954. Rec.: ROMAN Stanisław T. 6: 1954 z. 2 s. 367-370.
 • Pamiatniki Prawa Kijewskogo Gosudarstwa X-XII ww. Zebrał A. A. Zimin. Moskwa 1952. Rec. ROMAN Stanisław T. 6: 1954 z. 1 s. 369-373.
 • Pamiatniki Prawa pierioda obrazowanija russkogo cjentralizowannoga gosudarstwa XIV-XV ww. (Pamiatniki Russkogo Prawa, wypusk trietij, pod riedakcijej L. W. Czeriepnina). Moskwa 1955. Rec.: ROMAN Stanisław T. 8: 1956 z. 2 s. 355-357.
 • Papsturkunden 896-1046. Wyd. Harald Zimmermann. T. 1-2. Wien 1984-1985. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 218-219.
 • PAŚNIK Jerzy: Problematyka podziemnego sądownictwa wojskowego w korespondencji Komendanta Głównego ZWZ (AK) z rządem emigracyjnym. T. 39: 1987 z. 1 s. 183-196.
 • La pensée révolutionnaire en France et en Europe 1780-1799. Textes choisis et présentés par Jacques Godechot. Paris 1964. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 17: 1965 z. 2 s. 311-313.
 • Petrażycki Leon: O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Wyb. dokonali: Jerzy Licki i Andrzej Kojder. Warszawa 1985. Rec.: SMOCZYŃSKI Paweł J. Kilka refleksji w związku z wydaniem Pism różnych Leona Petrażyckiego. T. 38: 1986 z. 2 s. 163-167.
 • Petrażycki Leon: Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa 1968. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 21: 1969 z. 2 s. 278-279.
 • Pierietierski I. S.: Digiesty Justiniana. Izbrannyje fragmienty w pieriewodie i s primieczanijami I. S. Pierietierskogo. Moskwa 1984. Rec.: ŻAK Elżbieta T. 38: 1986 z. 2 s. 203-204.
 • PILARCZYK Piotr M.: Kryzys 1821 roku w Królestwie Polskim. Odezwa Ministra Sekretarza Stanu z 25 maja 1821 roku. T. 63: 2011 z. 2 s. 343-350.
 • Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata). Opracował Ludwik Łysiak i Stanisław Roman. Wrocław-Kraków 1958. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 11:1959 z. 1 s. 211-218.
 • Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych. Wyb. dokonał, przełożył i wstępem opatrzył Marian Zygmunt Jedlicki. Warszawa 1955. Rec.: PATKANIOWSKI Michał T. 8: 1956 z. 1 s. 362-366.
 • Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych. Wyboru dokonali Marek Kinstler i Marian Ptak. Wrocław 1987. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 41: 1989 z. 2 s. 221-223.
 • Powszechna Historia Państwa i Prawa. Wybór tekstów źródłowych oprac. Bogdan Lesiński i Jerzy Walachowicz. Poznań 1975. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 29: 1977 z. 1 s. 146-159.
 • Prameny k dějinam státu a práva v Československu (Chrestomatie) pod red. V. Vaněčka. Cz. 1: Do husitskěho revolučniho hnuti, przygot. Václav Vaněček. Cz. 2: Do českého stavovskégo povstani v r. 1618, przygot. Miloslav Doležal, Karel Malý i Vaclav Vaneček. Praha 1957-59. Rec.: [Cz.1] KACZMARCZYK Zdzisław T. 11: 1959 z. 1 s. 224-226; [Cz.2] KACZMARCZYK Zdzisław T. 12: 1960 z. 1 s. 285-286.
 • Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Wybór źródeł. Prolog, wyb., oprac. i indeksy Wanda Sudnik. Warszawa 2002. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 55: 2003 z. 1 s. 472-474.
 • Protocollum visitationis Archidiaconatus Pragensis 1379-1382 per Paulum de Janewicz archidiaconum Pragensem factae. Wyd. Ivan Hlaváček i Zdeňka Hledíková. Praha 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 165-167.
 • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Oprac. Tadeusz Mencel i Marian Kallas. T. 3 Cz.2. Warszawa 1996. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 49: 1997 z. 1-2 s. 368-369.
 • Prusy Królewskie i Książęce w XV i XVI w. Cz. I: (1466 - 1548). Wybór tekstów przygotował Karol Górski przy współpracy Janusza Małłka. Toruń 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 267-268.
 • Raganų teismai Lietuvoje, przyg. K. Jablonskis i R. Jasas. Wilno 1987. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. T. 41: 1989 z. 1 s. 174-177.
 • Rakovský a Rakov Martini: Opera omnia. Bratislava 1974; Rakovský Martin: Zobrane spisy. Bratislava 1974. Rec.: CIĄGWA Józef T. 30: 1978 z. 1 s. 220-222.
 • Rataj Maciej: Pamiętniki. Do druku przygotował Jan Dębski. Warszawa 1965. Rec.: POSPIESZALSKI Karol Marian T. 22: 1970 z. 1 s. 251-256.
 • Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933. Wyb. i oprac. Wojciech Kunicki. Poznań 1999. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 52: 2000 z. 1-2 s. 402-405.
 • Rudomicz Bazyli: Efemerosczyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672. Część pierwsza 1656-1664; część druga 1665-1672. Przekł. z łaciny i oprac. filolog. Władysław Froch, oprac. hist. i historycznoprawne Marian Lech Klementowski. Lublin 2002. Rec.: DYJAKOWSKA Marzena Hanna T. 55: 2003 z. 1 s. 492-493.
 • Rymaszewski Zygfryd: Łacińskie teksty Landrechtu. Łódź 1985. Rec.: MAISEL Witold T. 38: 1986 z. 1 s. 224-225.
 • RYSZKA Franciszek: Spór o wprowadzenie niemieckiego prawa cywilnego na tzw. „terytoria włączone” (w czasie okupacji). Dokumenty. T. 11: 1959 z. 1 s. 95-123.
 • Savigny Friedrich Karl von: O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa. Z jęz. niemieckiego przełożył i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek. Warszawa 1964. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 17: 1965 s. 281-283.
 • Die Schöffenspruchsammlung der Stadt Pössneck. T. I. Der Text der Sammlung. Bearbeitet von Reinhold Grasch unter Mitarbeit von Karl Theodor Lauter und Willy Flach. Thüringische Archivstudien, (Weimar) T. 7: 1957. T. II. Flach Willy: Studien uber die Entstehung und die landesgeschichtliche Bedeutung der Sammlung. T 8: 1958. T. III. Buchda Gerhard: Die Bedeutung der Sammlung für die allgemeine Rechtsgeschichte. T. 9: 1962. T. 4: Wort- und Sachregister. Weimar 1971. Rec.: [T. 1-2] MAISEL Witold T. 11: 1959 z. 1 s. 207-211; [T. 3] MAISEL Witold T. 16: 1964 z. 1 s. 366-368; [T. 4] MAISEL Witold T. 26: 1974 z. 2 s. 273-274.
 • Sczaniecki Michał: Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej. Cz. I: Teksty do historii burżuazyjnego prawa państwowego. Warszawa 1972. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 25: 1973 z. 2 s. 268-269.
 • SENKOWSKA Monika: Raport Fryderyka Skarbka o warszawskim więzieniu śledczym z 1828 r. T. 9: 1957 z. 2 s. 259-266.
 • Sitzia Francesco: De actionibus. Edizione e commento. Milano 1973. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 28: 1976 z. 2 s. 271-275.
 • Sivák F., Klimko J.: Dokumenty k dejinám štátu a práva na úzeni ČSSR. Bratislava 1974. Rec.: CIĄGWA Józef T. 28: 1976 z. 1 s. 182-183.
 • Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek: Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm. Warszawa 1978. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 31: 1979 z. 1 s. 222-225.
 • SOWA Jan: Formularz kancelarii hetmańskiej z przełomu XVII i XVIII wieku. Processus sądów hetmańskich Szymona Franciszka Pułaskiego. T. 63: 2011 z. 2 s. 305-327.
 • Statut Wielikogo Kniażestwa Litowskogo 1529 goda, pod red. K. I. Jabłonskisa. Mińsk 1960. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 13: 1961 z. 2 s. 271-275.
 • Statuta Capituli et Ecclesiae Cathedralis Posnanensis ex annis 1298-1763. Wyd. Władysław Pawelczak. Poznań 1995. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 50: 1998 z. 1 s. 307-308.
 • Statuta nationis germanicae Universitatis Bononiae (1292-1750). Pod red. Paolo Colliva. Bologna 1975. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 30:1978 z. 2 s. 280-281.
 • Statuty Kazimierza Wielkiego. Cz. 2: Statuty Wielkopolskie. Oprac. i wyd. Ludwik Łysiak. Warszawa-Poznań 1982. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 36: 1984 z. 1 s. 236-238.
 • Statuty miasta Kalisza z XV-XVIII wieku, zebrał i oprac. Witold Maisel. Poznań 1972. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 25: 1973 z. 1 s. 225.
 • Stephenson Carl, Marcham Frederick George: Sources of English Constitutional History. A Selection of Documents. T. 1-2. New York 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 211-212.
 • La Summa Institutionum "Iustiniani est in hoc opere" editée par Pierre Legendre. Ius Commune (Zeszyt Specjalny): 1973. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 28: 1976 z. 2 s. 267-271.
 • Syrret Harold C.: American Historical Documents. New York 1967. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 24: 1972 z. 1 s. 287-288.
 • SZAFRAŃSKI Wojciech: Nieznane materiały do dziejów tzw. Kodeksu Stanisława Augusta. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 251-257.
 • SZCZOTKA Stanisław: Uzupełnienia do zbioru polskich ustaw wiejskich (Stanisław Kutrzeba i ks. Alfons Mańkowski: Polskie ustawy wiejskie XV-XVIII w. Kraków 1938). T. 2: 1949 s. 459-466.
 • ŚLUSARCZYK Sylwester: Nieznany tekst ministra Andrzeja Horodyskiego o ustroju monarchii konstytucyjnej dla Polski. T. 55: 2003 z. 1 s. 225-242.
 • Die Tätigkeit der Reichs-Commission. Wyd. Leo Stern, oprac. źródeł Herbert Buck. Z. 1-2. Berlin 1956. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 10: 1958 z. 2 s. 464-466.
 • Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. I-III. Praha 1971-1972. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 28: 1976 z. 2 s. 263-267.
 • Tocqueville Alexis de: Dawny ustrój i rewolucja. Wyd. Jerzy Szacki. Warszawa 1970. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 23: 1971 z. 2 s. 254-255.
 • Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567. Opracowali i przygotowali do druku Roman Heck i Józef Leszczyński. (Urbarze śląskie, pod redakcją Józefa Gierowskiego, T. 1). Wrocław 1956. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 10: 1958 z. 1 s. 200-204.
 • Urkunden und Akten zur Geschichte der preussischen Verwaltung in Südpreussen und Neuostpreussen 1793-l806. Bearbeitet von Dr Ingeburg Charlotte Bussenius, herausg. von Walther Hubatsch. Frankfurt/M. - Bonn 1961. Rec. WĄSICKI Jan T. 14: 1962 z. 2 s. 258-264.
 • Ustawa zasadnicza Państwa Miasta Watykan oraz inne akty ustrojowe. Wstęp, wybór i tłum. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik. Warszawa 2008. Rec.: KRZYSZTOFEK Katarzyna. T. 61: 2009 z. 1 s. 395-396.
 • Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej. T. 1: 1807-1808. Oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 17: 1965 z. 1 s. 284-285.
 • V RepubIika Francuska. Idee – konstytucja – interpretacje . Wyb. dokonał, wstępem i komentarzem opatrzył Kazimierz Michał Ujazdowski. Kraków 2010. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 63: 2011 z. 2 s. 442-444.
 • Volumina Constitutionum. Do dr. przygot. Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak. Wstęp S. Grodziski. T. 1: 1493-1549. Vol. 1: 1493-1526. Warszawa 1996. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 49: 1997 z. 1-2 s. 349-350.
 • Volumina Legum. T. 10. Konstytucje sejmu grodzieńskiego z 1793 roku. Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk przy współudziale Józefa Matuszewskiego, Michała Sczanieckiego i Jana Wąsickiego. Poznań 1952. Rec.: VETULANI Adam T. 5: 1953 s. 301-310.
 • WACHHOLZ Szczęsny: Akty prawne Rewolucji Krakowskiej z roku 1846. T. 8: 1956 z. 1 s. 311-347. — WALDO Barbara: Nieznane konstytucje sejmu warszawskiego z 1658 roku = poz. 2165.
 • Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. Zebrali i opracowali Henryk Kowalewicz i Władysław Kuraszkiewicz. T. I: Roty poznańskie. T. II: Roty pyzdrskie. T. III: Roty kościańskie. T. IV: Roty kaliskie. T. V. A. Roty gnieźnieńskie, B. Roty konińskie. Poznań 1959; Wrocław-Warszawa-Poznań 1960; Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974; Wrocław-Warszawa-Kraków 1981. Rec.: [T.I] LESIŃSKI Bogdan T. 12:1960 z. 2 s. 339-342; [T.II-III] LESIŃSKI Bogdan T. 21: 1969 z. 2 s. 270-273; [T.IV] LESIŃSKI Bogdan T. 27: 1975 z. 2 s. 318-320; [T.V] LESIŃSKI Bogdan T. 35: 1983 z. 1 s. 274-277.
 • Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych (1454-1657). Wybór źródeł. Oprac. i wstępem poprzedził Adam Vetulani. Wrocław 1953. Rec.: BISKUP Marian T. 6:1954 z. 1 s. 384-392.
 • Wolff Wilhelm: Wybór pism o Śląsku. Wybrał, przełożył, przedmową i przypisami zaopatrzył Wacław Długoborski. [Warszawa] 1954. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 7: 1955 z. 1 s. 369-381.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych. Od Platona do Lenina. Wyd. Janusz Justyński. Toruń 1970. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 23: 1971 z. 2 s. 237.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznoprawnych, T. I. Wyb. dokonał i oprac. Janusz Justyński. Toruń 1985. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 38: 1986 z. 2 s. 207-208.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego. Zebrał i oprac. Jakub Sawicki. T. 1 cz. 1-2. T. 2, red. Władysław Sobociński. Warszawa 1951-1953. Rec.: WOLFARTH Włodzimierz T. 6: 1954 z. 2 s. 402-407.
 • Zabłoccy Maria i Jan: Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia. Warszawa 2000. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 53: 2001 z. 2 s. 233-236.
 • ZABŁOCKA Maria: Leges duodecim tabularum secundum Hotomanum reconstructae. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 221-229.
 • Zakonik cara Stefana Dušana, kniga I. Struški i atonski rukopis, red. Mehmed Begović. Beograd 1975. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 30: 1978 z. 1 s. 238-239.
 • Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka. T. I: 1065-1495. Wyd. Stella Maria Szacherska. Warszawa 1975. Rec.: MAISEL Witold T. 28: 1976 z. 2 s. 280-282.
 • Zbiór dokumentów małopolskich. Wydali Stanisław Kuraś i Irena Sułkowska-Kuraś. Cz. IV: Dokumenty z lat 1211-1400. Cz. V: Dokumenty z lat 1401-1440. Warszawa-Wrocław-Kraków 1969-1970. Rec.: [Cz.IV] SAWICKI Jakub T. 22: 1970 z. 1 s. 264-266; [Cz. V] SAWICKI Jakub T. 23: 1971 z. 2 s. 243-244.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Nieznane źródła prawa chełmińskiego z XVI i XVII wieku. T. 23: 1971 z. 2 s. 141-182.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Nieznane źródła nowożytnego prawa chełmińskiego. Część II (XVII wiek). T. 24: 1972 z. 1 s. 151-184.
 • Zulueta F. de: The Roman Law of Sale. Introduction and select texts. Oxford 1945. Rec.: LISOWSKI Zygmunt T. 1: 1948 s. 194-196.
 • Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce. Zbiór tekstów źródłowych opracowany pod red. Karola Górskiego. Poznań 1949. Rec.: LEŚNODORSKI Bogusław T. 3:1951 s. 451-455. II. Historia i krytyka Źródeł
 • Alekseev Ju. G.: Pskovskaja Sudnaja Gramota i ejo vremja. Rozvitije feodalnych otnošenij na Rusi XIV-XV vekov. Leningrad 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 183. — ANDREEV Michail N.: O niektórych ciekawszych klauzulach w traktacie kniazia Dobrudży Iwanki z Genuą [z r. 1387] = poz. 2926.
 • Arnaud André-Jean: Essai d'analyse structurale du Code civil français. La r ègle du jeu dans paix bourgeoise. Paris 1973. Rec.: SENKOWSKA-GLUCK Monika T. 26: 1974 z. 2 s. 258-262.
 • Avenarius Martin: Der Pseudo-ulpianische liber singularis regularum . Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Götinngen 2005. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 58: 2006 z. 1 s. 284-287.
 • Balon Joseph: Traité de Droit Salique. T. 1-6. Namur 1956. Rec.: ŚCIBOR Tadeusz T. 22: 1970 z. 1 s. 258.
 • BARANOWSKA-KREŃ Jolanta: O Zbiorze Praw i postulatach reformy prawa Antoniego Trębickiego. T. 29: 1977 z. 1 s. 63-76: rés.
 • BIE Fredrik, MAŁŁEK Janusz: Materiały do projektu korektury pruskiej Mikołaja Niewieścińskiego z roku 1598. T. 21: 1969 z. 1 s. 175-181.
 • Boháček Miroslav: Literatura středověkých právnich škol w rukopisech kapítulní knihovny olomoucké. Rozpravy Českolovenské Akademie Věd, R. 70: 1960 z. 7. Rec.: VETULANI Adam T. 13: 1961 z. 1 s. 197-200.
 • Bonini Roberto: Ricerche sulla legislazione giustinianea dell'anno 535. Nov. Justiniani 8: Venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica. Bologna 1980; Puliatti Salvatore: Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura Africana. Milano 1980. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 34: 1982 z. 1 s. 169-175.
 • Borkowska-Bagieńska Ewa: „Zbiór Praw Sądowych” Andrzeja Zamoyskiego. Poznań 1986. Rec.: GRODZISKI Stanisław, SALMONOWICZ Stanisław. „Zbiór Praw Sądowych” Andrzeja Zamoyskiego. Uwagi na marginesie pracy Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej. T. 39: 1987 z. 2 s. 199-218.
 • BORODZIUK Wojciech: Andrzeja Lipskiego Observationes practicae. Uwagi źródłoznawcze. T. 41: 1989 z. 2 s. 69-85: rés.
 • Boyer Richard E.: English Declarations of Indulgence 1687 and 1688. The Hague - Paris 1968. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 1 s. 225-226.
 • BRODA Józef: Przywileje nominacyjne na króla cygańskiego w Polsce z 1731 r. i na wójtostwo cygańskie z 1732 r. T. 3:1951 s. 346-356.
 • Buyken Thea: Die Constitutionen von Melfi und das Ius Francorum. Opladen 1973. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 27: 1975 z. 1 s. 160-161.
 • Buyken Thea: Über das Proemium der Constitutionen von Melfi. Coimbra 1973. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 27: 1975 z. 1 s. 186.
 • Die Carolina. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532. Red. Friedrich-Christian Schroeder. Darmstadt 1986. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 221-222.
 • Cauchies Jean-Marie: La législation princière pour le comté de Hainaut, Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506). Contribution à l'étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l'aube des Temps Modernes. Bruxelles 1982. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 38: 1986 z. 1 s. 225-227.
 • Celtic Law Papers - Introductory to Welsh medieval law and government, ed. Daffyd Jenkins. Bruxelles 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 187-188.
 • Čerepnin Lev V.: Novgorodskie berestjanyje gramoty kak istoričeskij istočnik. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 272-273.
 • Čerepnin Lev V.: Russkaja Pravda i novgorodskije berestjanyje gramoty. Voprosy istorii 1969 nr 2. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 285-286.
 • Choroškievič Anna L.: Żałovannyje gramoty Litovskoj Metriki konca XV veka i ich kłassifikacyja. W: Istočnikovedčeskije problemy istorii narodov Pribaltiki. Ryga 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 267.
 • CIĄGWA Józef, LITYŃSKI Adam: Węgierski Codex delictis eorumque poenisz 1795 r. a Kodeks Stanisława Augusta. Zagadnienia wybrane. T. 45: 1993 z. 1-2 s.47- 64: rés.
 • CIEŚLAK Tadeusz: Dwa projekty Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) T. 7: 1955 z. 1 s. 145-164: rés.
 • Colliva Paolo: Il cardinale Albornoz - Lo stato della Chiesa - Le "Constitutiones Aegidianae" (1353-1357) con il Apendice il testo volgare delle Costituzioni Fano dal ms.Vat. Lat. 3939. Bolonia 1977. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 30:1978 z. 2 s. 250-251.
 • Da Passano Mario: Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il Diritto Penale Toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807). Milano 1988; Mangio Carlo: La Polizia Toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808). Milano 1988. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 2 s. 248-249.
 • DASZKIEWICZ Wiesław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej jako dokument polskiej postępowej myśli prawniczej XIX w. T. 8: 1956 z. 2 s. 297-308.
 • Delaporté Andre: L'Idée d'Egalité en France au XVIII esiècle. Paris 1987. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 2 s. 249.
 • Dievoet Guido van: Les coutumiers, les styles, les formulaires et les "artes notariae". Brepolis 1986. Rec.: SKUPIEŃSKI Krzysztof T. 41: 1989 z. 1 s. 171-173.
 • Dilcher Hermann: Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrich II. Quellen der Konstitutionen von Melfi und ihrer Novellen. Köln-Wien 1975. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena. Z problematyki badań źródłoznawczych średniowiecznego prawa włoskiego. T. 30: 1978 z. 1 s. 167-173.
 • DWORNICKA Irena, URUSZCZAK Wacław: Nieznany zbiór wyroków sądów królewskich ( Decreta regia) z lat 1517-1550. T. 40: 1988 z. 2 s. 183-198: aneks [ Decreta regia], rés.
 • DWORZACZKOWA Jolanta: Jedna czy dwie mowy Jana Bażyńskiego? T. 7: 1955 z. 1 s. 213-221.
 • DWORZACZKOWA Jolanta: Z historii projektu kodyfikacji Macieja Śliwnickiego T. 6: 1954 z. 1, s. 178-183: rés. Rec.: RUSSOCKI Stanisław. Przyczynek do historii projektu kodyfikacji Macieja Śliwnickiego. T. 7: 1955 z. 1 s. 222-226.
 • Gaca Andrzej: Kodeks duńskiego króla Chrystiana V z roku 1683. Toruń 1992. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 46: 1994 z. 1-2 s. 154-156.
 • Gaca Andrzej: Prawo Jutlandzkie Waldemara II (Jyske Lov) z 1241 roku. Toruń 2007. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz . T. 60: 2008 z. 2 s. 396-400.
 • GANSINIEC Ryszard: Redaktor Syntagmatów. T. 8:1956 z. 1 s. 291-296.
 • Gierszewski Stanisław: Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze. Warszawa 1973. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 169-171.
 • GRAJEWSKI Henryk: Artykuł Statutu warckiego o przymusowej sprzedaży sołectwa. Garść uwag źródłoznawczych. T. 21: 1969 z. 1 s. 121-157.
 • Grajewski Henryk: Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego. Łódź 1970. Rec.: BUKOWSKA-GORGONI Krystyna T. 24: 1972 z. 1 s. 250-253.
 • GRAJEWSKI Henryk: Materiały z badań nad komentarzem zawartym w Najstarszym zwodzie prawa polskiego. T. 28: 1976 z. 2 s. 119-143. — Grekov Boris D.: Winodoł. Winodolski Statut ob obszczestwiennom i politiczeskom stroje Winodoła = poz. 1769.
 • GRODZISKI Stanisław: Księgi sądowe wiejskie (Zasięg terytorialny i geneza). T. 12: 1960 z. 1 s. 85-140: rés. Rec.: ŁYSIAK Ludwik. W sprawie genezy ksiąg sądowych wiejskich. T. 14: 1962 z. 2 s. 175-194; Polem.: GRODZISKI Stanisław. Jeszcze o księgach sądowych. T. 15: 1963 z. 1 s. 287-297.
 • GRODZISKI Stanisław: Źródła prawa w Galicji w latach 1772-1848. T. 16: 1964 z. 2 s. 175-187: rés.
 • GRODZISKI Stanisław, SALMONOWICZ Stanisław: Ustawa karna zachodniogalicyjska z roku 1796. Zarys dziejów i charakterystyka. T. 17: 1965 z. 2 s. 123-149: rés.
 • Hajdu Lajos: Az Elsö 1795-ös Magyar Büntetökódex - tervezet. [Projekt węgierskiej kodyfikacji prawa karnego z roku 1795]. Budapest 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 199-200.
 • Holt J. C.: Magna Carta. Cambridge 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 265.
 • Horvat Marijan: Das Trogirer "Zavod". - Buch vom Jahre 1326. Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas. T. 2: 1956. Rec.: VETULANI Adam T. 9: 1957 z. 1 s. 354.
 • ILSKI Kazimierz, MACIEJEWSKI Witold: Technika redagowania Kodeksu Teodozjusza na tle ustawodawstwa antynestoriańskiego. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 31-45: rés.
 • IZDEBSKI Hubert: Kodyfikacje cywilne XX wieku. Cz. I: Kodyfikacja jako instrument reformy prawa. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 127-162: rés. — JANASZ Teresa: Ustawa Le Chapelier = poz. 2957.
 • JANICKA Danuta: Landrecht z 1794 r. a rządy prawa w Prusach. T. 39: 1987 z. 2 s. 33-49: rés.
 • Juszkow Serafin W.: Russkaja Prawda, proischożdienije, istoczniki, jeje znaczenije. Moskwa 1950. Rec.: ROMAN Stanisław. Zagadnienia historii Ruskiej Prawdy. T. 5:1953 s. 206-223: rés.
 • KAMIŃSKA Krystyna: Summa Rajmunda Partenopejczyka jako zabytek średniowiecznego prawa rzymskiego w Polsce. T. 26: 1974 z. 1 s. 147-157.
 • Kejř Jiři: Bratislavský rukopis Dekretu Gratianova. Právnické Študie. R.8: 1960. Rec.: VETULANI Adam T. 13:1961 z. 2 s. 270-271.
 • KLIMASZEWSKA Anna: Ordonans o handlu lądowym z 1673 roku (Kodeks Savary’ego) . T. 61: 2009 z. 1 s. 103-124: Sum., rés.
 • KLIMASZEWSKA Anna: O tłumaczeniach francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 roku na język polski. T. 64: 2012 z. 1 s. 141-147.
 • KORCZYK Henryk: Pakt Ligi Narodów: rozbieżności pomiędzy tekstem francuskim a angielskim. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 123-129: rés.
 • KOSZTOWNY Kamil: Przyczynek do studiów nad obecnością problematyki konfederacji Maćka Borkowica w Statutach Kazimierza Wielkiego. T. 64: 2012 z. 2 s. 441-456.
 • Kowecki Jerzy: Uniwersał Połaniecki i sprawa jego realizacji. Warszawa 1957. Rec.: WĄSICKI Jan T. 10:1958 z. 2 s. 445-447.
 • KRACZKOWSKI Romuald: Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. T. 63: 2011 z. 2 s. 371-400.
 • KRUKOWSKI Stanisław: Nieznany projekt konstytucji polskiej z roku 1919. T. 27: 1975 z. 2 s. 259-269.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Nowe fragmenty zbiorów praw klinowych. T. 40: 1988 z. 2 s. 29-42: rés.
 • Kuraś Stanisław: Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku. Gdańsk 1971. Rec.: MAISEL Witold T. 24: 1972 z. 2 s. 233-238.
 • Kürbisówna Brygida: Studia nad kroniką Wielkopolską. Poznań 1952. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 6: 1954 z. 1 s. 377-384.
 • Kurdybacha Łukasz: Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego. Warszawa 1951; Broda Józef: Andrzej Zamojski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII w. Warszawa 1951. Rec.: LEŚNODORSKI Bogusław. Dwie prace o kodeksie Andrzeja Zamoyskiego. T. 4: 1952 s. 466-480.
 • Kuryłowicz Marek, Witkowski Wojciech: Rozprawa Jana Zamoyskiego „ O senacie rzymskim”. Tekst łaciński, przekład oraz komentarz historyczno-prawny. Lublin 1997. Rec.: RESZCZYŃSKI Jarosław. Nowe badania nad myślą Jana Zamoyskiego. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 323-338.
 • Labuda Gerard: Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji. Poznań 1983. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Spór o zaginioną kronikę. T. 37: 1985 z. 1 s. 121-143; SOBOCIŃSKI Władysław. Roczniki czyli Kroniki Długosza jako źródło do dziejów Polski w pierwszej połowie XIII wieku. T. 36: 1984 z. 1 s. 199-218.
 • Lazutka Stanislovas: I Lietuvos Statutas - Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės feodalinis kodeksas. Vilnius 1974. Rec.: BARDACH Juliusz. O I Statucie litewskim. T. 28: 1976 z. 2 s. 239-247.
 • LESIŃSKI Bogdan: Prejudykaty jako źródło prawa ziemskiego w dawnej Polsce. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 9-49: rés.
 • LESIŃSKI Bogdan: W sprawie postanowienia statutu warckiego o cechach. T. 8: 1956 z.l s. 286-290.
 • Lieberwirth Rolf: Eike von Repchow und der Sachsenspiegel. Berlin 1982. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 37: 1985 z. 1 s. 182-183.
 • LISOWSKI Zygmunt: O prawie rzymskim w korekturze pruskiej. Uwagi krytyczne. T. 6: 1954 z. 2 s. 194-220: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: Małopolskie dokumenty lokacyjne w praktyce sądowej XIV-XVI wieku. T. 16: 1964 z. 2 s. 45-67: rés.
 • Maciejewski Tadeusz: Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku. Wrocław 1984. Rec.: ZDRÓJKOWSKI Zbigniew T. 39: 1987 z. 2 s. 236-239.
 • MAISEL Witold: Poznański rękopis Summy Rajmunda Partenopejczyka. T. 12: 1960 z. 2 s. 133-149.
 • MAISEL Witold: Rozważania nad Księgą Elbląską. T. 40: 1988 z. 2 s. 43-55: rés.
 • Maleczyński Karol: O formularzach w Polsce w XIII w. Wrocław 1948. Rec.: TAUBENSCHLAG Rafał T. 3: 1951 s. 469-479; Polem.: MALECZYŃSKI Karol. Odpowiedź na recenzję R. Taubenschlaga T. 4: 1952 s. 509; TAUBENSCHLAG Rafał. Odpowiedź. Tamże s. 509-510.
 • Man'kov A.G.: Ułoženie 1649 goda - kodeks feodal'nogo prava Rossii. Leningrad 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 189.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Statut Władysława Warneńczyka z 1440 r. w procesie ograniczania królewskiego prawa dyspozycji domeną ziemską w Polsce. T. 37: 1985 z. 2 s. 101-121: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Artykuły słowiańskie Zwierciadła Saskiego. T. 1: 1948 s. 25-74: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Causae haereditariae klauzul immunitetowych. T. 8: 1956 z. 1 s. 63-92: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Dyskusja nad Najstarszym zwodem prawa polskiego. T. 12: 1960 z. 2 s. 233-260.
 • MATUSZEWSKI Józef: Inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 187-199.
 • MATUSZEWSKI Józef: Jeszcze o treści dokumentu lubiąskiego z 1175 r. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 171-185.
 • MATUSZEWSKI Józef: Sporne dekrety krakowskie. T. 54: 2002 z. 1 s. 309-316.
 • MATUSZEWSKI Józef: W sprawie śląskiego pochodzenia najstarszego spisu prawa polskiego. T. 5: 1953 s. 198-205: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Zasady prawne w dekretach krakowskich. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 389-402.
 • MENCEL Tadeusz: L'introduction du Code Napoléon dans le Duché de Varsovie (1808). T. 2: 1949 s. 141-198.
 • MIKUŁA Maciej: Wpływ Summa utriusque iurismistrza Rajmunda na regulację dziedziczenia testamentowego w Statucie litewskim I z 1529 roku . T. 60: 2008 z. 2 s. 57-85: Sum., rés.
 • Munier Charles: Les sources patristiques du droit de l'Église du VIII e au XIII e siècle. These pour le doctorat de l'Université de Strasbourg. Mulhouse 1957. Rec.: VETULANI Adam T. 11: 1959 z. 2 s. 297-300. — OLSZEWSKI Henryk: Nowe materiały do chronologii sejmów polskich = poz. 2101.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczne i historyczno-prawne T. 8: 1956 z. 1 s. 183-208: rés.
 • Pašuto Vladimir T., Štal' I. V.: Korčula. Korčulskij statut kak istoričeskij istočnik izučenija obščestvennogo i političeskogo stroja ostrova Korčuli XIII veka. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 252-253. — Paszuto Władimir T. : Oczerki po istorii galicko-wołynskoj Rusi = poz. 3815.
 • Paszuto Władimir T. : Pomezanija. "Pomezanskaja Prawda" kak istoriczeskij istocznik izuczenija obszczestwiennogo i politiczeskogo stroja Pomezanii XIII-XIV w. Moskwa 1955. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 8:1956 z. 2 s. 350-354.
 • Petot Pierre, Timbal Pierre-Clément: Jacques d'Ableiges. Nadbitka z Histoire Littéraire de la France T. 40. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 21: 1969 z. 2 s. 287.
 • PETRANI Aleksy: Nieznany dokument króla Władysława Jagiełły. T. 20: 1968 z. 1 s. 217-220.
 • PŁAWSKI Stanisław: Kodeks karny Francuskiej Rewolucji 1791 roku. T. 17: 1965 z. 1 s. 165-195: rés.
 • PŁAZA Stanisław: Z badań nad wykładnią Prawa Polaków. T. 14: 1962 z. 1 s. 83-137: rés. — RADWAŃSKI Zbigniew: Uzupełnienie do Chronologii sejmów polskich = poz. 2128.
 • RADWAŃSKI Zbigniew, WĄSICKI Jan: Wprowadzenie pruskiego prawa krajowego na ziemiach polskich. T. 6: 1954 z. 1 s. 184-222: rés
 • Raudeli ūnas V.: K tołkowaniju juridiczeskich terminow Litowskogo Statuta. Acta Baltico-Slavica T. 7: 1970. Rec.: BARDACH Juliusz T. 23: 1971 z. 2 s. 245.
 • Rehbach Bernd: Der Entwurf eines Kriminalgesetzbuches von Karl Theodor von Dalberg aus dem Jahre 1792. Berlin 1986. Rec.: LITYŃSKI Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 185-189.
 • ROMAN Stanisław: Dygesta małopolsko-wielkopolskie a dążenia do unifikacji prawa polskiego na przełomie XIV i XV w. T. 10: 1958 z. 2 s. 105-132: rés.
 • Roman Stanisław: Geneza statutów Kazimierza Wielkiego. Studium źródłoznawcze. Kraków 1961. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Geneza statutów Kazimierza Wielkiego. T. 14: 1962 z. 2 s. 195-213.
 • ROMAN Stanisław: O czasie powstania statutu warckiego. T. 3: 1951 s. 155-192: rés.
 • ROMAN Stanisław: Przepisy prawa polskiego w rękopisie supraskim z początku XVI wieku (Uwagi w związku z odszukaniem zaginionego rękopisu). T. 17: 1965 z. 1 s. 75-102: rés.
 • Roman Stanisław: Przywileje nieszawskie. Wrocław 1957. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 10: 1958 z. 2 s. 434-440.
 • ROMAN Stanisław: Zagadnienie prawomocności przywileju czerwińskiego z 1422 r. T. 11: 1959 z. 1 s. 73-93: rés.
 • Rossi Guido: Per la storia della divisione del "Decretum Gratiani'' e delle sue parti. Note e questioni con la edizione critica della inedita "Divisio Decreti" di Paulus de Liazariis Il Diritto Ecclesiastico. Milano 1956. Rec.: VETULANI Adam T. 9: 1957 z. 1 s. 347-348.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Reskrypt Marka Aureliusza o kompensacji w doktrynie romanistycznej i w źródłach. Część I: Przegląd krytyczny doktryny XIX i XX wieku. Część II: Źródła. T. 26: 1974 z. 2 s. 1-24: rés; T. 27: 1975 z. 1 s. 23-53: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku. T. 8: 1956 z. 2 s. 227-252.
 • RUSSOCKI Stanisław: Z dziejów prac przygotowawczych do ostatecznej redakcji zwodu prawa mazowieckiego z 1540 r. T. 9: 1957 z. 1 s. 9-43: rés.
 • RYMASZEWSKI Zygfryd: Instrukcje syndyków gdańskich w sprawach rozpoznawanych przed sądami zadwornymi - od końca XVI do początku XVIII w. T. 37: 1985 z. 2 s. 187-206: rés.
 • Rymaszewski Zygfryd: Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Versio Vratislaviensis, Versio Sandomiriensis, Łaski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975. Rec.: MAISEL Witold T. 29: 1977 z. 1 s. 136-137.
 • RZONCA Stefan, URUSZCZAK Wacław: Najdawniejszy zbiór systematyczny prawa polskiego z końca XV wieku. T. 21: 1969 z. 1 s. 159-173.
 • SAWICKI Jakub: Programme et état actuel des travaux préparatoire relatifs à la publication du "Corpus Conciliorum Poloniae". T. 2: 1949 s. 209-226.
 • SAWICKI Jakub: Synodalia polskie w rękopisie Robbins Collection Instytutu Średniowiecznego Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Berkeley (Kalifornia). T. 24: 1972 z. 1 s. 195-201.
 • Ščapov Jaroslav N.: Vizantijskoje i južnosłavjanskoe pravovoe nasledie na Rusi v XI-XIII v.v. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 259-260.
 • Schöll Werner: Der Codex Juris Bavarici Judiciarii. München 1965. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 20: 1968 z. 2 s. 171-173.
 • SKALEC Aneta: Greckie tłumaczenie „demotycznego kodeksu z Hermopolis”. T. 64: 2012 z. 2 s. 277-289.
 • SOBALSKI Franciszek: Jeszcze o dacie powstania statutu warckiego. T. 7: 1955 z. 2 s. 307-308.
 • SOBCZAK Jacek: Nowa edycja rosyjskich pomników prawa. T. 41: 1989 z. 2 s. 193-205.
 • SOBOL Bogdan: O podstawie prawnej stosowania statutów i zwyczajów sądowych na Mazowszu w latach 1532-1540. T. 9: 1957 z. 1 s. 45-74: rés.
 • SOBOL Bogdan: Sprawa sankcji zbioru Prażmowskiego w nieznanej zapisce sądowej z 1542 r. T. 10: 1958 z. 1 s. 79-90.
 • SOBOLEWSKI Ludwik, URUSZCZAK Wacław: Artykuły mielnickie z roku 1501. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 51-80: rés.
 • SONDEL Janusz: Antyfeministyczny traktat Gabriela Taszyckiego z 1792 roku. T. 45: 1993 z. 1-2 s.356- 377: rés.
 • Sójka-Zielińska Katarzyna: Kodeks Napoleona w Polsce. Historia i współczesność. Warszawa 2008. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold. Mon Code est perdu!Na marginesie książki Katarzyny Sójki-Zielińskiej o Kodeksie Napoleona. T. 60: 2008 z. 1 s. 255-263.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Stulecie Kodeksu cywilnego szwajcarskego. T. 64: 2012 z. 2 s. 27-59: Sum., rés.
 • STROYNOWSKI Andrzej: Przyczyny odrzucenia kodeksu Zamoyskiego. T. 36: 1984 z. 1 s. 187-198.
 • SZPOPER Dariusz:O nieznanym memoriale Michała Grabowskiego ze stycznia 1863 r. T. 57: 2005 z. 2 s. 303-322.
 • Szücs Jenö: Theoretical elements in Master Simon of Kéza's Gesta Hungarorum (1282-1285 A.D.). Budapest 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 253.
 • Śliwowski Jerzy: Kodeks karzący Królestwa Polskiego 1818 r. Historia jego powstania i próba krytycznej analizy. Warszawa 1958. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Ze studiów nad historią prawa karnego w Polsce porozbiorowej. T. 11: 1959 z. 2 s. 191-261.
 • ŚLIWOWSKI Jerzy: Zagadnienie tzw. projektu Nowosilcowa Kodeksu Karzącego Królestwa Polskiego. T. 9: 1957 z. 1 s. 115-130: rés.
 • TAUBENSCHLAG Rafał: Papirusy i pergaminy ze wschodnich prowincji państwa rzymskiego poza Egiptem. T. 2:1949 s. 419-426: rés
 • Tichomirov Michaił N.: Posobije dla izuczenija Russkoj Prawdy. [Moskwa] 1953. Rec.: ROMAN Stanisław T. 8: 1956 z. 2 s. 343-347.
 • Tischner Karl: Das älteste polnische Gewohnheitsrecht. Ein Beitrag zur historischen Rechtsvergleichnung sowie zur Geschichte des Straf- und Verfahrenrecht. Freiburg 1969. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Normy recypowane i rodzime w Najstarszym Zwodzie prawa polskiego. Uwagi krytyczno-polemiczne. T. 22: 1970 z. 2 s. 187-224.
 • TRELIŃSKA Barbara: Dwa nieznane rękopisy „Praw i porządku ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego” z XVII w. T. 28: 1976 z. 2 s. 157-164.
 • Třeštik Dušan: Kosmova Kronika. Studie k počatkoum českého dějopisectvi a politickěho myšleni. Praga 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 259.
 • Uruszczak Wacław: Korektura praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne. T. 2. Warszawa-Kraków 1991. Rec.: JANICKA Danuta T. 44: 1992 z. 1-2 s. 205-207.
 • URUSZCZAK Wacław: Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku. T. 25: 1973 z. 2 s. 69-88: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Kórnicki rękopis układu prawa polskiego Jana Sierakowskiego z XVI wieku. T. 36: 1984 z. 2 s. 171-177.
 • URUSZCZAK Wacław: Nieznany rękopis prawniczy z końca XV wieku. T. 34: 1982 z. 1 s. 89-99.
 • URUSZCZAK Wacław: O genezie i dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły. T. 20: 1968 z. 2 s. 59-65.
 • Uruszczak Wacław: Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa 1979. Rec.: ŁYSIAK Ludwik, LESIŃSKI Bogdan. Nowe badania nad kodyfikacją prawa polskiego w XVI wieku. T. 31: 1979 z. 2 s. 203-212.
 • URUSZCZAK Wacław: Statut Jana Łaskiego z 1506 r. 500 lat tradycji państwa prawa w Polsce.T. 59: 2007 z. 2 s. 9-19: Sum., rés.
 • Vetulani Adam: Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła. Wrocław-Kraków 1955. Rec.: WYSZYŃSKI Michał T. 8: 1956 z. 2 s. 347-349.
 • VETULANI Adam: Dekretały papieskie jako źródło do poznania dziejów dawnego prawa polskiego. T. 8: 1956 z. 1 s. 273-285: rés.
 • VETULANI Adam: Fragment Summy Rajmunda w rękopisie warszawskim. T. 14: 1962 z. 2 s. 165-170.
 • VETULANI Adam: Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego. Uwagi źródłoznawcze. T. 5: 1953 s. 180-197: rés.
 • VETULANI Adam: Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego [Notatka uzupełniająca] Kozłowska-Budkowa Zofia: W sprawie diakona Wita. T. 4: 1952 s. 126-163: rés. — VETULANI Adam: Siedem tomów Studia Gratiana = poz. 3611.
 • VETULANI Adam: Wyciąg z Dekretu Gracjana w rękopisie gdańskim z XII w. T. 6: 1954 z. 1 s. 349-360: rés.
 • Vetulani Adam, Roman Stanisław: Średniowieczny ruski przekład Statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Wrocław 1950. Rec.: HEJNOSZ Wojciech. Jeszcze o średniowiecznym ruskim przekładzie statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. T. 4: 1952 s. 459-465; Polem.: VETULANI Adam, ROMAN Stanisław. Odpowiedź na recenzję W. Hejnosza pracy „Średniowieczny ruski przekład Statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły” T. 4: 1952 s. 510-513; Odp.: HEJNOSZ Wojciech. Odpowiedź. T. 4: 1952 s. 514-515.
 • Volterra Edoardo: Il problema del testo delle costituzioni imperiali. W: Atti del II Congresso Internazionale della Societ àItaliana di Storia del Diritto. Firenze 1971. Rec.: WIERZBOWSKI Błażej T. 25: 1973 z. 1 s. 217-218.
 • Walter Gerhard: Die französische Rechtssprechung des Ancien Régime und ihre Sammlungen. Frankfurt/M. 1972. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 27: 1975 z. 2 s. 334-335.
 • WĄSICKI Jan: Diariusze sejmu grodzieńskiego 1793 roku. T. 3: 1951 s. 356-364.
 • WĄSICKI Jan: Pruskie zbiory praw - Corpus Constitutionum i Novum Corpus Constitutionum. T. 27: 1975 z. 2 s. 209-219.
 • WIECH Stanisław: Ze studiów nad ustawodawstwem rzemieślniczym w Królestwie Polskim (1815-1914). T. 48: 1996 z. 1-2 s. 63-88: rés.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek: Najstarszy tekst przywileju nieszawskiego dla Wielkopolski. T. 18: 1966 z. 1 s. 81-89: rés.
 • WILIŃSKI Adam: Inskrypcja z Heba. Uwagi o nowym źródle do historii rzymskiego prawa wyborczego. T. 5: 1953 s. 11-38: rés.
 • WISNER Henryk: Trzeci Statut i praktyka życia politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Zygmunta III i Władysława IV. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 59-63: r és.
 • WISNER Henryk: Wypowiedzenie posłuszeństwa czy detronizacja Zygmunta III? Komentarz do aktu z 24 czerwca 1607 r. T. 39: 1987 z. 2 s. 173-185.
 • Zakonodatel'nye akty russkogo gosudarstwa vtoroj poloviny XVI - pervoj poloviny XVII veka. Kommentarii. Pod red. N. E. Nosova i V. M. Penejacka. Leningrad 1987. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 42: 1990 z. 1-2 s. 190-192.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Korektura pruska - jej powstanie, dzieje oraz jej rola w historii polskiej jurysdykcji i myśli prawniczej (1598-1830). T. 13:1961 z. 2 s. 109-157: rés.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Nieznane litewskie prospekty karne Józefa Weyssenhoffa z 1792 r. (Nowoodnalezione materiały do dziejów kodyfikacji Stanisława Augusta). T. 10: 1958 z. 1 s. 91-123. III. Wydawnictwa pomocnicz e
 • Andresen Carl, Denzler Georg: Wörterbuch der Kirchengeschichte. München 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 263.
 • Berger Adolf: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia 1953. Rec. WILIŃSKI Adam T. 10: 1958 z. 1 s. 181-184.
 • Bielecka Janina: Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII w. Poznań 1965. Rec.: MAISEL Witold T. 18:1966 z. 2 s. 288-290.
 • BOBOWSKI Kazimierz: Umacnianie się prawnej roli pieczęci w XII i XIII wieku (na przykładzie Pomorza Zachodniego). T. 38: 1986 z. 2 s. 23-40: rés.
 • Bogacka Katarzyna: Pastorały w Polsce XI-XVIII w. Marki 2004. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej. T. 58: 2006 z. 1 s. 287-295.
 • BOGUCKI Ambroży: Czeskie nazwy rycerstwa w XIV i XV wieku. T. 40: 1988 z. 1 s. 33-57: rés.
 • Boüard A. de: Manuel de diplomatique française et pontificale. T. 2: L'acte privé. Paris 1948. Rec.: GIEYSZTOR Aleksander T. 3: 1951 s. 423-428.
 • Brunschwig Colette: Visualisierung von Rechtsnormen. Legal/Design. Zürich2001. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 57: 2005 z. 1 s. 435-439.
 • Caburdin Guy, Viard Georges: Lexique historique de la France d'Ancien Régime. Paris 1981. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 262.
 • The Cambridge Companion to the Age of Constantine. Red. Noel Lenski. Cambridge 2006. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek T.59: 2007 z. 2 s. 431-436.
 • Carlen Louis: Orte, Gegenstände. Symbole kirchlichen Rechtslebens. Eine Einführung in die kirchliche Rechtsarchäologie. Freiburg Schweiz1999. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 53: 2001 z. 1 s. 363-368.
 • Cubrilovič Vasa: Terminologija plemenskog društva u Črnoj Gori. Beograd 1959. Rec.: STOLARSKA Helena T. 14: 1962 z. 2 s. 234.
 • DAJCZAK Wojciech: Łacińskie terminy i paremie w polskim orzecznictwie do prawa rzeczowego BGB z lat 1920-1939. T. 55: 2003 z. 2 s. 265-272.
 • Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft. Wyd. Gerd Kleinheyer, G. Schröder. Karlsruhe-Heidelberg 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 263-264.
 • Dizionario del fascismo. Storia, personaggi, cultura, fonti e debattito storiografico. Red. Alberto De Bernardi i in. Milano 1998-2003. Rec.: SONDEL-CEDARMAS Joanna T.56: 2004 z. 2 s. 438-442.
 • Ebling Horst: Prosopographie der Amsträger des Merowingerreiches von Chlothar II (613) bis Karl Martell (741). München 1974. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 30:1978 z. 2 s. 245-246.
 • Fey Hans-Joachim: Reise und Herrschaft der Markgrafen von Brandenburg (1134-1319). Köln-Wien 1981. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 35: 1983 z. 2 s. 203-205.
 • FIJAŁKOWSKA Lena: Archiwalia z Emar. T. 54: 2002 z. 2 s. 141-150.
 • Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Red. O. Brunner, W. Conze, Reinhart Koselleck. T. 1: A-D, T. 2: E-G. T. 4: Mi - Pre. Stuttgart 1972-1975-1978. Rec.: [T.1-2] RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 257; [T.4] RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 197.
 • Gut Agnieszka: Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV w. Szczecin 2002. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy. T. 55: 2003 z. 2 s. 416-418.
 • GUT Agnieszka: Prawne podstawy pruskiej heraldyki samorządowej w latach 1918-1939. T. 55: 2003 z. 2 s. 273-284.
 • Haberkorn Eugen, Wallach Joseph Friedrich: Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit. München 1977. Rec.: AJNENKIEL Andrzej T. 32: 1980 z. 2 s. 238.
 • Janosz-Biskupowa Irena: Archiwum Ziem Pruskich. Studium Archiwoznawcze. Warszawa-Poznań 1974. Rec.: MAISEL Witold T. 28: 1976 z. 1 s. 190-192.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Miary wzorcowe objętości w miastach polskich do początku XIX wieku. T. 31: 1979 z. 1 s. 117-130.
 • Kerrigan Michael: Narzędzia tortur. Warszawa 2010. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 64: 2012 z. 1 s. 263-265.
 • KOWALCZYK Maciej: Pieniądz zastępczy w czasie pierwszej wojny światowej. Przykład Prowincji Poznańskiej. T. 58: 2006 z. 1 s. 225-244.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Zbiory polskie Archiwum Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. T. 59: 2007 z. 1 s. 199-204.
 • Krzyżanowski Lech: Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki. Katowice 2011. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 64: 2012 z. 1 s. 289-292.
 • Lenkiewicz Zenon: Słownictwo prawno-administracyjne w rosyjskich zabytkach piśmiennictwa kancelaryjnego XVI-XVII w. Wrocław 1986. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 39: 1987 z. 2 s. 230-232.
 • Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Pod red. Elżbiety Kundery, Marka Maciejewskiego. Warszawa 2009. Rec.: SZPOPER Dariusz T. 62: 2010 z. 1 s. 441-443.
 • Lieberwirth Rolf: Lateinische Fachausdrücke im Recht. Heidelberg 1986; tenże: Latein im Recht. Berlin 1986, II wyd. 1988. Rec.: ŻEBER Ireneusz T. 43: 1991 z. 1-2 s. 175-176.
 • Liebs Detlef: Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter. Darmstadt 1982. Rec.: SONDEL Janusz T. 38: 1986 z. 1 s. 207-210.
 • Lizisowa Maria Teresa: Studia nad słownictwem regionalnym III Statutu Litewskiego. Kielce 1984. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. T. 38: 1986 z. 2 s. 179-181.
 • Łosowski Janusz: Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego. Lublin 2004. Rec.: MONIUSZKO Adam T. 58: 2006 z. 1 s. 295-298.
 • Maisel Witold: Archeologia prawna Europy. Warszawa-Poznań 1989. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 43: 1991 z. 1-2 s. 171-174.
 • Maisel Witold: Archeologia prawna Polski. Warszawa-Poznań 1982. Rec.: LESIŃSKI Bogdan. O archeologii prawnej Polski. T. 35: 1983 z. 2 s. 139-164; Polem.: MAISEL Witold. Nieporozumienia wokół „Archeologii prawnej Polski”. T. 35: 1983 z. 2 s. 165-177; Repl.: LESIŃSKI Bogdan. W odpowiedzi Witoldowi Maislowi. T. 36: 1984 z. 1 s. 375-378.
 • MAISEL Witold: Archeologia prawnicza. Zarys problematyki. T. 19: 1967 z. 2 s. 9-49: rés.
 • MAISEL Witold: Obraz „Areopagus Maioris Poloniae” z ratusza poznańskiego. T. 30:1978 z. 2 s. 213-222: aneks.
 • MAISEL Witold: Pręgierz poznański (Studium archeologiczno-prawne). T. 23: 1971 z. 1 s. 1-32: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Daty w dekretach. T. 54: 2002 z. 2 s. 151-161.
 • MATUSZEWSKI Józef: Obecność i nieobecność w terminologii dekretów. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 209-212.
 • MATUSZEWSKI Józef: O państwie i Państwie. T. 10:1958 z. 2 s. 77-104: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Pułapki średniowiecznej łaciny. T. 35: 1983 z. 1 s. 1-29: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Zagadki w dekretach Sądu Najwyższego na Zamku Krakowskim. T. 55: 2003 z. 2 s. 211-212.
 • MATUSZEWSKI Józef: Zaludnienie parafii Szubin w roku 1766. T. 53: 2001 z. 2 s. 179-183: wykres.
 • Nový Rostislav: K počatkoum feudálni monarchie v Čechach (Sigillum commune regni). Časopis Narodniho Muzea - Historické Museum 145: 1976 nr 3-4. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 229.
 • Oplatka-Steinlin H.: Untersuchungen zur neuhochdeutschen Gesetzessprache. Befehlsintensität und Satzstruktur im Schweizerischer Zivilgesetzbuch und die Deutschen Bürgenlichen Gesetzbuch. Zürich 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 216.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Terra w terminologii polskich źródeł do końca XIV wieku. T. 35: 1983 z. 2 s. 21-56: 13 tab., rés.
 • Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228-2010) , pod red. Bogdana Kasprzyka. Kraków 2010. Rec.: MATANIAK Mateusz. Nowy obraz losów miasta Krakowa. T. 64: 2012 z. 1 s. 249-258.
 • Płaza Stanisław: Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze. Warszawa 1976. Rec.: ŁYSIAK Ludwik. O źródłach rękopiśmiennych do dziejów wsi w Polsce feudalnej. T. 30: 1978 z. 1 s. 197-206; Polem.: PŁAZA Stanisław. Czy rzeczywiście „zbędna” książka? T. 30: 1978 z. 1 s. 207-214.
 • Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod red. Witolda Wołodkiewicza. Warszawa 1986. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 39: 1987 z. 2 s. 219-221.
 • Radtke Irena: Kancelaria miasta Poznania do roku 1574. Warszawa 1967. Rec.: MAISEL Witold T. 21: 1969 z. 1 s. 215-218.
 • Rebro Karol: Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava 1986. Rec.: SOKALA Andrzej T. 40: 1988 z. 1 s. 214-215.
 • Rostocki Władysław: Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg kariery urzędników Komisji Województwa Mazowieckiego w czasach Królestwa Polskiego (1816-1830). Warszawa 2002. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek. T. 56: 2004 z. 1 s. 3 77-378.
 • Rozenkranz Edwin: Gdańska archeologia prawna. Gdańsk 1993. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 46: 1994 z. 1-2 s. 126-128.
 • Ryszewski Bohdan: Archiwistyka - przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem. Warszawa-Poznań 1972. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 25: 1973 z. 1 s. 214.
 • Sapori Giuliana: Antichi testi giuridici (secoli XV - XVIII) dell'Instituto di Storia del diritto italiano. Milano 1977. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 32: 1980 z. 2 s. 231-232.
 • „ Signa Iuris ”, Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde. Red. Gernot Kocher, Heiner Lück, Clausdieter Schott. Halle an der Saale 2008. Rec.: GULCZY Ń SKI Andrzej. T. 62: 2010 z. 1 s. 448-543.
 • Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich. T. 1: 1918-1984. Pod red. nauk. Marii Bielińskiej i Ireny Janosz-Biskupowej. Warszawa-Łódź 1988. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 41: 1989 z. 2 s. 219-221.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Prace nad historycznym słownikiem czeskiej terminologii prawnej (H i SP) a polska leksykografia prawna. T. 11: 1959 z. 1 s. 167-181.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: W sprawie archiwaliów sądowych Królestwa Polskiego. T. 25: 1973 z. 1 s. 339-340.
 • Stelling-Michaud Sven: Catalogue des manuscrits juridiques (droit canon et droit romain) de la fin du XII e siècle conserves en Suisse. Genève1954. Rec.: VETULANI Adam T. 9: 1957 z. 1 s. 348-350.
 • STOLICKI Jarosław:Diariusze i relacje sejmowe do czasów Michała Korybuta i Jana III w zbiorach ukraińskich. T. 56: 2004 z. 2 s. 157-169.
 • Suma Tomasz: Urzędnicy pocztowi Królestwa Polskiego w latach 1815-1866. Próba charakterystyki zbiorowości. Warszawa 2008 .Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 60: 2008 z. 2 s. 405-409.
 • Szwagrzyk Krzysztof: Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956. Wrocław-Kraków 2005. Rec.: DROGOŃ Andrzej. Osobowy kształt wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Uwagi o książce Krzysztofa Szwagrzyka, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce w latach 1944-1956. T. 59: 2007 z. 1 s. 317-329.
 • Ś wiadectwa epigraficzne. Historia staro ż ytna w ś wietle inskrypcji . Red. nauk. John Bodel, tł. Anna Bazi ó r. Do druku poda ł Leszek Mrozewicz. Poznań 2008. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek. T. 62: 2010 z. 1 s. 437-441.
 • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. I. Pod red. Ewy Wipszyckiej. Warszawa 1985; Winniczuk Lidia: Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1985. Rec.: SONDEL Janusz T. 38: 1986 z. 2 s. 169-175.
 • VETULANI Adam: Dzieła Accursiusa w bibliotekach leningradzkich. T. 27: 1975 z. 2 s. 67-74.
 • Vodarskij J. E.: Naselenie Rossii v konce XVII - načale XVIII veka (čislennost, sosłovno-kłassozyj sostav, rozmeščenie). Moskva 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 238.
 • WALDEN Artur: Marszałkowie świeccy Trybunału Głownego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648. T. 65: 2013 z. 1 s. 143-173: Sum., rés.
 • WANDAS Adam: Uwagi o języku tekstów prawnych z rękopisu supraskiego. T. 17: 1965 z. 1 s. 103-105.
 • Wenzell-Homecka Zofia: Inwentarz akt sądów wyższych prawa miejskiego w Krakowie. Warszawa 1970. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 23: 1971 z. 2 s. 242.
 • Wieser Klemens P.: Die Bedeutung des Zentralarchives des Deutschen Ordens für die Geschichte Schlesiens und Mährens. Würzburg 1967. Rec.: SAWICKI Jakub T. 22: 1970 z. 1 s. 262. IV. Zagadnienia metodologiczne
 • ADAMUS Jan: Historia prawa a cztery nauki pokrewne (etnografia, archeologia, antropologia i lingwistyka). T. 11: 1959 z. 2 s. 263-283.
 • ADAMUS Jan: O krytyce naukowej. T. 12: 1960 z. 2 s. 121-133.
 • BARDACH Juliusz: Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa. T. 14: 1962 z. 2 s. 9-61: rés.
 • BARDACH Juliusz: Nauki historycznoprawne i ich miejsce w systemie kształcenia prawniczego. T. 17:1965 z. 2 s. 327-334. — BARDACH Juliusz: O ujęciu socjologicznym struktury społecznej i ideologii szlachty polskiej = poz. 1618.
 • BARDACH Juliusz: Perspektywy rozwoju nauki historii państwa i prawa. T. 3: 1951 s. 1-10: rés.
 • BARDACH Juliusz: Recepcja w historii państwa i prawa. T. 29: 1977 z. 1 s. 1-62: rés.
 • BARDACH Juliusz: Z zagadnień ogólnych syntezy historii państwa i prawa. (W związku z dyskusją nad Historią państwa i prawa Polski). T. 10: 1958 z. 2 s. 375-415.
 • CETWIŃSKI Marek: Kłopoty z metodologią historii prawa na przełomie tysiąclecia. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 445-450.
 • EHRLICH Stanisław: Teoria a historia w nauce prawa. T. 16: 1964 z. 1 s. 283-289.
 • GILISSEN John: Metoda porównawcza w historii prawa. T. 28: 1976 z. 1 s. 1-18. — GRABSKI Andrzej F.: Teoretyczno-metodologiczna releksja Jana Adamusa i jego koncepcje historiograficzne = poz. 552.
 • Graus František: Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter. Köln-Wien 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 312-313.
 • GRODZISKI Stanis ł aw: Historyzm prawniczy Juliusza Bardacha. T. 62: 2010 z. 2 s. 11-18.
 • GRODZISKI Stanisław: O zadaniach i obowiązkach historii państwa i prawa polskiego - wczoraj i dziś. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 19-29: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Uwagi o służebnej, choć nie usługowej roli nauki historii państwa i prawa. T. 54: 2002 z. 2 s. 15-20 rés. — Horváth Pál: Tudománytörténeti és módszertani kérdések a jogtörténet köréböl [Historia nauki i metodologii w dziedzinie historii prawa] = poz. 578.
 • Horváth Pál: Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik. Budapest 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 246.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: Historia prawa wśród innych nauk historycznych. T. 16: 1964 z. 1 s. 305-317. — LUDWIKOWSKI Rett R.: Z rozważań nad modelem polskiego konserwatyzmu drugiej połowy XIX w = poz. 1436.
 • Markesinis Basil: Rechtsvergleichung in Theorie und Praxis. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Methodenlehre . München2004. Rec.: DAJCZAK Wojciech:Zbliżenie romanistyki i komparatystyki prawniczej. Źródło szansy na twórczy rozwój czy słabość badań prawno-porównawczych? Wzwiązku zpracą Basila Markesinisa, Rechtsvergleichung... . T. 57: 2005 z. 2 s. 401-411. — OLSZEWSKI Henryk: Problemy metodologii historycznej w prawoznawstwie = poz. 3502.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Uwagi o periodyzacji historii ustroju i prawa na Śląsku w epoce feudalnej T. 20: 1968 z. 1 s. 53-69: rés. — Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii = poz. 3508. — PIETRZAK Michał: Posiedzenie naukowe Komitetu Nauk Prawnych poświęcone metodzie porównawczej w historii państwa i prawa = poz. 3516.
 • PLESSIS Paul J. du: Historia prawa a metodologia nauk prawnych. T. 62: 2010 z. 2 s. 19-29: Sum., rés.
 • POLAY Elemer: O nowe kierunki badań prawa rzymskiego. T. 15: 1963 z. 1 s. 277-286.
 • ROSNER Anna: Jak uczyć historii prawa czyli o trudnej sztuce dialogu ze studentem..... T. 54: 2002 z. 1 s. 409-428.
 • Savigny Friedrich Karl: Juristische Methodenlehre. Nach der Ausarbeitung des Jacob Grimm herausgegeben von Gerhard Wesenberg. Stuttgart 1951. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 10: 1958 z. 1 s. 217-218.
 • Schlosser Hans, Sturm Fritz, Weber Herman: Die rechtsgeschichtliche Exegese. München 1972. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 28: 1976 z. 2 s. 309.
 • TOPOLSKI Jerzy: Modele wyjaśniania rozbiorów Polski w historiografii polskiej, niemieckiej i austriackiej a koncepcje prawdy historycznej. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 393-405: rés.
 • ZAKRZEWSKI Witold: Nauki historyczno-prawne a prawnopozytywne. T. 16: 1964 z. 1 s. 291-304. V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje
 • ADAMCZYK Tomasz, ORGANIŚCIAK Wojciech: Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego. T. 63: 2011 z. 1 s. 542-545.
 • ADAMCZYK Tomasz, ORGANIŚCIAK Wojciech: Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy. T. 63: 2011 z. 1 s. 540-541. — ADAMUS Jan: Nowe badania nad dziejami sejmu polskiego i genezą liberum veto = poz. 2045.
 • ADAMUS Jan: Kazimierz Tymieniecki i jego dzieło. T. 10:1958 z. 1 s. 29-65.
 • ADAMUS Jan: Lelewel jako historyk prawa. T. 14: 1962 z. 1 s. 9-34: rés.
 • Affek Mariusz: Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764-1795). Z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce. Warszawa 1995. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 51: 1999 z. 1-2 s. 484-487.
 • AJNENKIEL Andrzej: Historiografia historycznoprawna Polski Ludowej w ocenie nauki radzieckiej. T. 17: 1965 z. 1 s. 291.
 • [AJNENKIEL Andrzej] A.A.: Pobyt doc. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela w Republice Federalnej Niemiec. T. 31: 1979 z. 1 s. 250.
 • AJNENKIEL Andrzej: Kilka uwag w sprawie programu podręcznika i wykładu historii doktryn polityczno-prawnych. T. 27: 1975 z. 2 s. 307-312.
 • [AJNENKIEL Andrzej] A.A.: Z prac Zakładu Historii Państwa i Prawa Instytutu Historii PAN. T. 15: 1963 z. 1 s. 343-345.
 • ANDREEV Michaił N.: Historia państwa i prawa w Bułgarii w latach 1956-1966. T. 20: 1968 z. 1 s. 199-205.
 • ANKIETA na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych. T. 21: 1969 z. 2 s. 165-191. [Wypowiedzi: Bierzanek Remigiusz s. 165-169; Czachórski Witold s. 169-172; Czubiński Antoni s. 172-174; Górski Karol s. 174-175; Manteuffel Tadeusz s. 175-176; Ohanowicz Alfred s. 176-178; Starościak Jerzy s. 178-180; Szpunar Adam s. 180-182; Topolski Jerzy s. 183-185; Wróblewski Jerzy s. 185-188; Zakrzewski Witold s. 188-191].
 • ANKIETA na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych (ciąg dalszy). T. 22: 1970 z. 1 s. 195-203. [Wypowiedzi: Andrejew Igor s. 195-196; Gwiazdomorski Jan s. 196-198; Łopatka Adam s. 198-201; Radwański Zbigniew s. 201-203].
 • Ahsmann Margreet J. A. M.: Collegium und Kolleg. Der juristische Unterricht an der Universität Leiden 1575-1630 unter besonderer Berücksichtigung der Disputationen. Frankfurt/M.1999. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 51: 1999 z. 1-2 s. 479-480.
 • Avenarius Martin: Rezeption des römischen Rechts in Russland. Dimitrij Mejer, Nikolaj Djuvernua, Josif Pokrovskij. Göttingen 2004. Rec.: DAJCZAK Wojciech T.56: 2004 z. 2 s. 408-411.
 • Avenarius Martin: Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht. Göttingen 1993. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 46: 1994 z. 1-2 s. 167-169.
 • Backhaus Ralph: Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz. München 1981. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 35: 1983 z. 1 s. 261-267.
 • BAHLCKE Joachim: Śląsk jako przedmiot badań stanowych. Tradycje i perspektywy badawcze w historiografii niemieckiej, polskiej i czeskiej. T. 59: 2007 z. 1 s. 9-32: Sum., rés., bibliogr.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Jubileusz Profesor Katarzyny Sójki-Zielińskiej. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 450-452.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: W dwudziestopięciolecie śmierci profesora Michała Sczanieckiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 439.
 • BARAN Kazimierz: Jubileusz Profesora Stanisława Grodziskiego [26.03.2001 r.]. T. 53: 2001 z. 2 s. 263.
 • BARDACH Juliusz: Aleksander Gieysztor a historia państwa i prawa. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 11-36: rés.
 • BARDACH Juliusz: Jana Adamusa wspominam... T. 49: 1997 z. 1-2 s. 163-173.
 • BARDACH Juliusz: Łódzki ośrodek historycznoprawny na tle polskiej nauki historii prawa. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 436-439.
 • BARDACH Juliusz:Moje naukowe zbliżenia z Konstantym Grzybowskim i Markiem Sobolewskim. T. 56: 2004 z. 1 s. 309-312.
 • BARDACH Juliusz: Nowe władze Société d'Histoire du Droit. T. 30:1978 z. 2 s. 314.
 • BARDACH Juliusz: Pasje uczonego. Rzecz o Konstantym Grzybowskim. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 119-146: rés.
 • [BARDACH Juliusz] J.B.: Podróż naukowa prof. Juliusza Bardacha do Jugosławii i Czechosłowacji. T. 11: 1959 z. 1 s. 237-238.
 • BARDACH Juliusz: Powrót do źródeł. Przemówienie wygłoszone 21 października 1997 r. na uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego. T. 50: 1998 z. 1 s. 191-195.
 • BARDACH Juliusz: Sciences historico-juridiques. 1945-1977. T. 31: 1979 z. 1 s. 11-29.
 • BARDACH Juliusz: Studia prawa polskiego na Uniwersytetach Petersburskim i Moskiewskim w latach 1840-1861. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 17-30.
 • Bardach Juliusz: Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Wrocław 1971. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Wacław Aleksander Maciejowski w nauce polskiej XIX wieku. T. 24: 1972 z. 2 s. 185-213.
 • BARDACH Juliusz: Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 9-17: rés.
 • [BARDACH Juliusz] J.B.: Wykłady prof. dra Juliusza Bardacha w Brukseli. T. 15: 1963 z. 1 s. 342-343.
 • BARDACH Juliusz: Z najnowszych badań nad historią prawa litewskiego. T. 32: 1980 z. 2 s. 203-207.
 • BARDACH Juliusz: Z najnowszych badań nad Prawdą Ruską. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 163-174.
 • BARDACH Juliusz: Z prac Towarzystwa Jean Bodin. T. 35: 1983 z. 2 s. 253-254.
 • [BARDACH Juliusz] Z profesorem Juliuszem Bardachem rozmawiał Stanisław Grodziski. T. 63: 2011 z. 1 s. 331-341.
 • BARTEL Wojciech M.: Z prac katedr historii państwa i prawa polskiego. T. 8: 1956 z. 1 s. 388-390.
 • BASZKIEWICZ Jan: Badania nad historią prawa własności w Polsce podjęte przez Komitet Nauk Prawnych P.A.N. T. 6: 1954 z. 1 s. 436-440.
 • Beauté Jean: Un grand juriste anglais: Sir Edward Coke, 1552-1634. Ses idées politiques et constitutionelles. Paris 1975 Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 30:1978 z. 2 s. 281-282.
 • BESNIER Robert: Chronique des travaux d'histoire de droit publiés en France du 1-er janvier 1939 au 1-er janvier 1946. T. 1: 1948 s. 237-269.
 • Blaas P. B.: Continuity and Anachronism. Parliamentary and Constitutional Development in Whig Historiography and Anti-Whig Reaction between 1890-1930. The Hague-Boston-London 1978. Rec.: CZARNOTA Adam T. 35: 1983 z. 2 s. 234-235.
 • Boari Marco: Qui venit contra iura. Il furiosusnella criminalistica dei secoli XV e XVI. Milano 1983. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 36: 1984 z. 2 s. 233-234. — Boháček Miroslav: Literatura středověkých právnich škol w rukopisech kapítulní knihovny olomoucké = poz. 203.
 • Boockmann Hartmut: Laurentius Blumenau - fürstlicher Rat - Jurist - Humanist (ca 1415-1484). Göttingen 1965. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 18: 1966 z. 1 s. 257-258.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Czterdziestolecie pracy naukowej profesora Zdzisława Kaczmarczyka [Poznań, 2 XII 1976]. T. 29: 1977 z. 2 s. 258.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego w nauce XX wieku. T. 35: 1983 z. 1 s. 97-117: rés.
 • Borowski Stanisław: Maciejowskiana. Materiały do biografii Wacława Aleksandra Maciejowskiego. Śląskie prace bibliograficzne i bibliotekoznawcze. (Wrocław) T. 6: 1959. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 12: 1960 z. 1 s. 286-288.
 • BRAUNEDER Wilhelm, KOHL Gerald: Die rechtshistorische Forschung in Österreich. T. 54: 2002 z. 1 s. 17-55.
 • Bretone Mario: Tecniche e ideologie dei giuristi romani. Napoli 1971. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold T. 27: 1975 z. 2 s. 313-316.
 • BEREZA Arkadiusz: Jubileusz Profesora Jana Malarczyka. T. 50: 1998 z. 1 s. 339.
 • BRÜNNECK Alexander von: Wydział Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w latach 1506-1811. T. 59: 2007 z. 1 s. 209-232: Sum., rés.
 • BUKOWSKA Krystyna: Z historii nauki prawa rzymskiego we Włoszech i we Francji (mos italicus i mos gallicus). T. 12: 1960 z. 2 s. 177-187.
 • Caenegem R. C. van: Judges, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History. Cambridge 1987. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 199-200.
 • Calassso Francesco: Bartolo da Sassoferrato. Roma 1965 (osobne odbitki z T. 6 Dizionario Biografico degli Italiani). Rec.: MALINOWSKA Irena T. 18: 1966 z. 1 s. 256-257. — CETWIŃSKI Marek:Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów, w których powstała = poz. 3668.
 • CHOJNICKA Krystyna: Historia doktryn politycznych i prawnych w nauce uniwersyteckiej. Organizacja - skład osobowy - główne kierunki badań. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 221-228.
 • CHOJNICKA Krystyna: Reorganizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. T. 54: 2002 z. 1 s. 507-509.
 • CICHOŃ Paweł: Administracja w Rzeczypospolitej szlacheckiej w polskim piśmiennictwie naukowym lat 1995-2007. Przegląd krytyczny . T. 60: 2008 z. 2 s. 157-177: Sum., rés.
 • CIEŚLAK Tadeusz: Polski procesualista z przełomu XVI-XVII wieku Tomasz Drezner. T. 9: 1957 z. 1 s. 75-82: rés.
 • Coing Helmut: Epochen der Rechtsgeschichte in Deutschland. München 1976. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 31: 1979 z. 1 s. 215-217.
 • Colliva Paolo: Documenti per la biografia di Accursio. Bologna 1963. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 16: 1964 z. 2 s. 223.
 • Cortese Ennio: Storia del diritto Italiano. W: Cinquant' anni di cultura giuridica nell' Italia. Milano 1981. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena. Historia prawa we Włoszech. T. 36: 1984 z. 2 s. 207-212.
 • CROMPTON James: Chronique des travaux d'histoire du droit publiés en Angleterre du 1-er janvier 1939 à la fin de juillet 1948.T. 2: 1949 s. 514-539.
 • CRONŢ Gheorghe: Rozwój badań historycznoprawnych w Socjalistycznej Republice Rumuńskiej. T. 18: 1966 z. 1 s. 299-307.
 • Crosara Fulvio: Dante e Bartolo Sassoferrato. Politica e diritto nell’Italia del Trecento. Milano 1962. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 16: 1964 z. 2 s. 220-222.
 • Csizmadia Andor: Adam Franz Kollár und die ungarische rechtshistorische Forschung. Wien 1982. Rec.: PAULI Lesław T. 35: 1983 z. 1 s. 285-287.
 • CZEREPNIN Lew W.: Sobory ziemskie w historiografii radzieckiej. T. 27: 1975 z. 2 s. 121-132.
 • Czerniłowskij Z. M.: Rol istorii gosudarstwa i prawa na sowriemiennom etapie. Prawowiedienije 1972 nr 1. Rec.: BARDACH Juliusz T. 26: 1974 z. 1 s. 263-264.
 • CZESZAK Grzegorz: Finał XII Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego - Poznań 1982. T. 34: 1982 z. 2 s. 266.
 • CZESZAK Grzegorz: Udział przedstawicieli historii prawa i doktryn politycznych i prawnych w XIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich [Poznań, 6-9 IX 1984]. T. 37: 1985 z. 1 s. 185-186.
 • ĆWIK Władysław: Środowisko historyczno-prawne w Rzeszowie (1990-2000). T. 54: 2002 z. 2 s. 259-261.
 • DAJCZAK Wojciech: In artem redacta - nowa seria wydawnicza historyk ó w prawa. T. 62: 2010 z. 1 s. 525.
 • DAJCZAK Wojciech: Profesor Tomasz Giaro laureatem Nagrody Funduszu Nauki Polskiej. T. 64: 2012 z. 1 s. 312.
 • DAJCZAK Wojciech: Sesja dedykowana pamięci Profesora Władysława Bojarskiego. T. 54: 2002 z. 1 s. 500. [Toruń, 19.11.2001 r.]
 • DOKTORAT honoris causa prof. Bogusława Leśnodorskiego. T. 20: 1968 z. 1 s. 251.
 • DROGOŃ Andrzej: Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego. T. 58: 2006 z. 1 s. 333-335.
 • Durand Bernard: Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi. La doctrine pénale en Europe du XVI eau XVIII esiècles. 1993. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 152-154.
 • DWORNICKA Irena: Czterdziestolecie pracy naukowej profesora Stanisława Grodziskiego. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 205-206.
 • DWORNICKA Irena: II Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie z historii prawa. T. 39: 1987 z. 1 s. 252.
 • DWORNICKA Irena: Ogólnopolski Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe z historii prawa. T. 38: 1986 z. 1 s. 258.
 • DWORNICKA Irena: Wspomnienie o Profesorze Adamie Vetulanim. T. 54: 2002 z. 1 s. 499-500. [Kraków, 16.11.2001 r.]
 • Dyjakowska Marzena: Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII w. Lublin 2000. Rec.: ZABŁOCKA Maria T. 53: 2001 z. 2 s. 249.
 • DYSKUSJA na 60-lecie odrodzenia Państwa - posiedzenie kom. red. CP-H -12 X 1978. T. 31: 1979 z. 1 s. 97-115. (Głos zabrali: GRODZISKI Stanisław: Przyczyny upadku a warunki odrodzenia s. 97-98; AJNENKIEL Andrzej: Odzyskanie niepodległości w 1918 r.: wydarzenie czy proces? s. 98-101; BARDACH Juliusz: Dzieło Sejmu Ustawodawczego a konstytucja społeczna II Rzeczypospolitej s. 102-104; ORZECHOWSKI Kazimierz: O kwestii narodowej w Polsce w latach 1818-1939 s. 104-106; LESIŃSKI Bogdan: O trudnościach unifikacji prawa sądowego s. 106-108; OLSZEWSKI Henryk: Dzieje polskiej myśli państwowej po 1918 roku s. 109-112; LEŚNODORSKI Bogusław: Historia ustroju i prawa w II Rzeczypospolitej s. 112-115.
 • DZIADZIO Andrzej: Jubileusz Profesora Jerzego Malca . T. 65: 2013 z. 1 s. 560-562.
 • DZIAŁALNOŚĆ Komisji Redakcyjnej Studiów nad historią państwa i prawa. T. 6: 1954 z. 1 s. 431.
 • Ebel Friedrich: Über Legaldefinitionen. Rechtshistorische Studie zur Entwicklung der Gesetzgebungstechnik in Deutschland, insbesondere über das Verhältnis von Rechssetzung und Rechtsdarstellung. Berlin 1974. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 277-278.
 • EHRLICH Stanisław: Otto Gierke mniej znany. T. 29: 1977 z. 2 s. 189-206: rés.
 • FERMUS-BOBOWIEC Anna: Jubileusz Profesora Artura Korobowicza. T. 61: 2009 z. 1 s. 405-406.
 • FIEDORCZYK Piotr: Prawo rodzinne Polski Ludowej jako przedmiot badań historycznoprawnych (1944-1964). T. 55: 2003 z. 2 s. 141-155: rés.
 • FIEDORCZYK Piotr: Z działalności Zakładu Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. T. 57: 2005 z. 2 s. 454-455.
 • FILIPOWICZ Stanisław: Uniwersytet Jana Baszkiewicza. T. 64: 2012 z. 1 s. 195-194.
 • FÖLDI Andreas, NAGÝ-SZEGVÁRI Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. T.56: 2004 z. 1 s. 9-45.
 • FRANCE. A l'Institut d'Histoire Politique et Constitutionnelle (en Sorbonne). T. 2: 1949 s. 542-543.
 • Geilke Georg: Die Rechtsveränderungen in Ost- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. WGO - Monatshefte für Osteuropäische Recht R.25: 1983 [wyd. 1985] Z.6. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 38: 1986 z. 1 s. 239-240.
 • GIEROWSKA-KAŁŁAUR Joanna: Jubileusz Profesora Andrzeja Ajnenkiela. T. 54: 2002 z. 2 s. 367-369: laudacja Juliusza Bardacha.
 • GIEYSZTOR Aleksander: Remarques sur l'histoire du droit et les sciences historiques. T. 31: 1979 z. 1 s. 31-37.
 • GILISSEN John: Historia porównawcza prawa a nauki historyczne i nauki prawne. T. 27: 1975 z. 2 s. 25-40.
 • GILISSEN John: Nauczanie historii prawa w Belgii. T. 9: 1957 z. 1 s. 398-402.
 • GODEK Sławomir: Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań. T. 53: 2001 z. 2 s. 27-84: rés.
 • GOURON André: Le recrutement des étudiants à l'apogée de l'université de Cracovie (1480-1509). T. 41: 1989 z. 1 s. 35-43.
 • GRABSKI Andrzej F.: Teoretyczno-metodologiczna releksja Jana Adamusa i jego koncepcje historiograficzne. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 175-193.
 • Grajewski Henryk: Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku. Łódź 1966. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 19: 1967 z. 2 s. 219-225.
 • [GRODZISKI Stanisław] Z profesorem Stanisławem Grodziskim rozmawia Kazimierz Orzechowski. T. 57: 2005 z. 1 s. 317-325.
 • GRODZISKI Stanisław: Doktorat honorowy prof. dra Adama Vetulaniego. T. 26: 1974 z. 2 s. 295-296.
 • GRODZISKI Stanisław: Działalność wydawnicza w dziedzinie źródeł do historii państwa i prawa polskiego. Osiągnięcia i niepowodzenia. T. 32: 1980 z. 2 s. 1-27: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Konkurs historyczno-prawny im. Michała Sczanieckiego. T. 36: 1984 z. 2 s. 237-238.
 • GRODZISKI Stanisław: Konstanty Grzybowski - historyk ustroju Polski. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 147-155: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: O nową syntezę historii źródeł prawa polskiego. T. 26: 1974 z. 1 s. 1-20: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Poglądy Stanisława Konarskiego na rozwój prawa polskiego w świetle jego wstępu do „Volumina Legum”. T. 5: 1953 s. 109-123: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Powszechna historia państwa i prawa. Problemy i badacze. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 9-19: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Sejm galicyjski. Stan wiedzy i kierunki dalszych badań. T. 27: 1975 z. 2 s. 229-238.
 • GRODZISKI Stanisław: Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa. T. 50: 1998 z. 1 s. 117-128: rés.
 • Grodziski Stanisław: Uwagi o historii prawa, jej miejscu wśród nauk historycznych i nazwie. Historyka T. 3: 1972. Rec.: BARDACH Juliusz T. 26: 1974 z. 1 s. 263.
 • GRODZISKI Stanisław: Uwagi z okazji jubileuszu austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 roku. T. 63: 2011 z. 2 s. 23-30.
 • GRODZISKI Stanisław: Zadania na jutro. T. 53: 2001 z. 2 s. 270-271.
 • GRODZISKI Stanisław: Z prac Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”.T. 59: 2007 z. 2 s. 478-479.
 • GRODZISKI Stanisław, OLSZEWSKI Henryk: Środowisko historycznoprawne w Polsce (1991-2000). T. 53: 2001 z. 1 s. 9-32: rés.
 • Gromadzka-Grzegorzewska Maria: Narodziny polskich nauk administracyjnych. Warszawa 1985. Rec.: KULESZA Michał, WYRZYKOWSKI Mirosław T. 38: 1986 z. 2 s. 192-196.
 • GRZEŚKOWIAK Alicja: Poglądy Romualda Hubego na karę. T. 26: 1974 z. 2 s. 151-166: rés.
 • GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 395.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Jubileusz Profesora Wernera Ogrisa. T. 63: 2011 z. 1 s. 541-542.
 • GWIŻDŻ Andrzej: Muzeum Sejmu Polskiego. T. 33: 1981 z. 1 s. 261-262.
 • [HAMANOWA Monika] Z Profesor Moniką Hamanową rozmawia Stanisław Grodziski. T. 63: 2011 z. 2 s. 409-415.
 • Hartmann Ryszard: P. J. A. Feuerbachs Politische und Strafrechtliche Grundanschauungen. Berlin 1961. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego. T. 16: 1964 z. 1 s. 329-338: rés.
 • HEJNOSZ Wojciech: Paweł Stránský, egzulant czeski i jego Respublica Bojema (w 300 rocznicę jego śmierci w 1657 r. w Toruniu). T. 10: 1958 z. 2 s. 303-306.
 • HORVAT Marijan: Nauczanie historii prawa w Jugosławii. T. 9: 1957 z. 1 s. 414-415.
 • Horváth Pál: Tudománytörténeti és módszertani kérdések a jogtörténet köréböl [Historia nauki i metodologii w dziedzinie historii prawa]. Budapest 1974. Rec.: PAULI Lesław T. 27: 1975 z. 2 s. 337.
 • IMMINK P. W. A.: Nauczanie historii prawa w Holandii. T. 9: 1957 z. 1 s. 410-413.
 • INSTITUT de Droit Romain de l'Université de Paris. T. 14: 1962 z. 1 s. 238-239.
 • IZDEBSKI Hubert: Badania nad dziejami parlamentaryzmu polskiego do końca XVIII wieku na tle porównawczym. T. 30: 1978 z. 2 s. 311-313.
 • IZDEBSKI Hubert: Michał Sczaniecki - badacz i organizator nauki. T. 55: 2003 z. 2 s. 9-18: rés.
 • IZDEBSKI Hubert: Profesor Micha ł Pietrzak [laudacja]. T. 62: 2010 z. 1 s. 11-14.
 • IZDEBSKI Hubert: Władysław Sobociński - życie i dzieło. T. 38: 1986 z. 1 s. 1-10: rés.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek: Bogusław Leśnodorski (1914-1985) - profesor uniwersytetu, historyk, człowiek. T. 58: 2006 z. 1 s. 9-19: rés.
 • JAKUBOWSKI Ireneusz: Posiedzenie katedr prawa rzymskiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 446-447.
 • JANASZ Teresa: Winowski Leszek - historyk ustroju i idei politycznych. T. 50: 1998 z. 1 s. 171-178: rés.
 • JANICKA Danuta: Jubileusz Profesora Stanisława Salmonowicza. T. 54: 2002 z. 2 s. 362-366: przemówienie jubilata.
 • Janicka Danuta: Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku. Toruń 1998. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 51: 1999 z. 1-2 s. 490-493.
 • JANICKA Danuta: Uroczystość odnowienia doktoratów Profesor Katarzyny Sójki-Zielińskiej i Profesora Stanisława Salmonowicza w Uniwersytecie Warszawskim. T. 64: 2012 z. 2 s. 423-424.
 • JANICKA Danuta: Zapomniane konstrukcje prawa karnego. Przyczynek do dziejów szkoły klasycznej w Niemczech. T. 50: 1998 z. 1 s. 241-251.
 • Jankowski Maciej: Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu. Łódź 1996. Rec.: KOROBOWICZ Artur T. 49: 1997 z. 1-2 s. 371-374.
 • JASKÓLSKI Michał: Konstanty Grzybowski - konserwatyzm a polityka i nauka. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 173-178.
 • JASKÓLSKI Michał: Uroczystość na Uniwersytecie Jagiellońskim w dwudziestą rocznicę śmierci profesora Marka Sobolewskiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 440.
 • JĘDREJEK Grzegorz:Szkoła prawa natury a niemiecka szkoła historyczno-prawna. T. 56: 2004 z. 1 s. 131-143.
 • JĘDREJEK Grzegorz: Wpływ Fryderyka C. Savigny'ego na prawo rzymskie w Polsce w XIX w. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 259-275.
 • JONCA Karol: Jan Baszkiewicz - iuris doctor honoris causaUniwersytetu Wrocławskiego. T. 56: 2004 z. 1 s. 397-398.
 • JONCA Karol: Promocja Wyboru studiówFranciszka Ryszki na Uniwersytecie Warszawskim. T. 55: 2003 z. 2 s. 442-446.
 • JONCA Karol, MACIEJEWSKI Marek: Kierunki badań naukowych i nauczanie historii doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 50: 1998 z. 1 s. 349-359.
 • JOŃCZYK Jan: Pobyt bułgarskiego historyka prawa w Polsce [M. Andrejewa]. T. 12: 1960 z. 2 s. 373.
 • Joseph von Sonnenfels. Oprac. Helmut Reinalter. Wien 1988. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 2 s. 249-250.
 • JUBILAT [Juliusz Bardach]. T. 57: 2005 z. 1 s. 9-10.
 • JUREK Piotr: Finał XIII Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego - Karpacz 1983. T. 36: 1984 z. 1 s. 277.
 • JUREK Piotr, KOREDCZUK Józef, GAŁĘDEK Michał: Restytucja Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Szczanieckiego. T. 56: 2004 z. 1 s. 407 -408.
 • JUREK Tomasz:Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiegoz perspektywy półwiecza. T. 57: 2005 z. 1 s. 147-179.
 • Die juristische Bildung in der Slovakei und Ungarn bis zum Jahre 1848. Bratislava 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 269.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Instytut Historii Państwa i Prawa UAM w Poznaniu. T. 20: 1968 z. 2 s. 205-206.
 • [KACZMARCZYK Zdzisław] Z.K.: Pobyt prof. Zdzisława Kaczmarczyka w Belgii. T. 30: 1978 z. 2 s. 317.
 • [KACZMARCZYK Zdzisław] Z.K.: Z pobytu prof. dra Zdzisława Kaczmarczyka na Węgrzech. T. 15: 1963 z. 1 s. 342.
 • [KACZMARCZYK Zdzisław] Z.K.: Z pobytu prof. dra Zdzisława Kaczmarczyka w Czechosłowacji. T. 15: 1963 z. 1 s. 342.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Z współpracy polsko-czechosłowackiej historyków prawa. T. 10: 1958 z. 1 s. 267.
 • KALLAS Marian: Powołanie zespołu konstytucjonalizmu polskiego XIX i XX wieku. T. 31: 1979 z. 1 s. 249.
 • KAUTE Wojciech: Problem syntezy dziejów Polski w poglądach historiograficzno-metodologicznych Jana Adamusa. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 205-220.
 • Kelley Donald R.: François Hotman. A revolutionary's Ordeal. Princeton 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 211.
 • KIENIEWICZ Stefan: Sprawność nauczania na Wydziale Prawa i Administracji Szkoły Głównej (1862-1869). T. 27: 1975 z. 2 s. 249-257.
 • Kisch Guido: Studien zur humanistischen Jurisprudenz. Berlin - New York 1972. Rec.: BUKOWSKA-GORGONI Krystyna T. 26: 1974 z. 1 s. 258-261.
 • KIWIOR-FILO Ma ł gorzata: Jubileusz Profesora Wies ł awa Kozuba-Ciembroniewicza. T. 62: 2010 z. 1 s. 511.
 • Klabouch Jiři: Osvicenské právni nauky v českych zemich. Praha 1958. Rec.: ZDRÓJKOWSKI Zbigniew T. 11: 1959 z. 1 s. 200-203.
 • Klami Hannu Tapani: Julius Paulus. Lakinussura 200 - Luvun Roomassa. Vammala 1975. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 31: 1979 z. 2 s. 237-238.
 • Klami Hannu Tapani: The Legalists. Finnish legal science in the period of autonomy 1809-1917. Helsinki 1981. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 35: 1983 z. 2 s. 221-224.
 • KŁODZIŃSKI Karol: Wybrane dzieła Teodora Dydyńskiego jako przykład prekursorskich badań nad rzymskim prawem publicznym w Polsce. T. 64: 2012 z. 2 s. 403-422.
 • Kocot Kazimierz: Nauka prawa narodów w Ateneum Gdańskim (1580-1793). Wrocław 1965. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 18: 1966 z. 2 s. 298-303.
 • KODRĘBSKI Jan: Joachim Lelewel o roli prawa rzymskiego w Polsce. T. 40: 1988 z. 2 s. 277-297: rés.
 • KODRĘBSKI Jan: Najnowsze podręczniki prawa rzymskiego. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 239-250.
 • Kodrębski Jan: Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź 1990. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold T. 43: 1991 z. 1-2 s. 198-202.
 • KODRĘBSKI Jan: Wacław Aleksander Maciejowski jako romanista. T. 26: 1974 z. 1 s. 197-223.
 • KOHL Gerald: Preface, Vorwort, Préface [do materiałów z konfer. Parliamentarism in Small States - Parliamentarism and Monarchy].T. 61: 2009 z. 2 s. 9-17.
 • KOLARZ Beata: Nauka prawa w Gdańsku. T. 50: 1998 z. 1 s. 287-297.
 • Kolasa Jan: Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia. Warszawa 1954. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 7: 1955 z. 2 s. 363-370.
 • KOMITET Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. T. 5: 1953 s. 324-326.
 • [KONIECZNY Alfred] Z Profesorem Alfredem Koniecznym rozmawia Henryk Olszewski. T. 63: 2011 z. 2 s. 401-407.
 • KORANYI Karol: Double anniversaire du prof. S(erafin) W. Youchkow [Juszkow]. T. 2: 1949 s. 545-547.
 • KORANYI Karol: Nowa placówka historyczno-prawna na uniwersytecie w Rzymie. T. 10: 1958 z. 1 s. 269.
 • Kornat Marek: Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939). T. 1, 2. Kraków 2004. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 58: 2006 z. 1 s. 317-320.
 • KOWALSKA Elżbieta: Spotkanie naukowe w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w związku z dwudziestą rocznicą śmierci Profesora Edwarda Gintowta [16 XII 1985]. T. 38: 1986 z. 2 s. 223-225.
 • KOWALSKI Grzegorz M.:O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919-1923). T. 56: 2004 z. 2 s. 345-362 .
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Konstanty Grzybowski i rozwój historii doktryn politycznych i prawnych w Polsce po 1945 r. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 61-77: rés.
 • KRACZKOWSKI Romuald: Pięćdziesięciolecie podjęcia nauczania na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, 22 XI 1990]. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 213-214.
 • Kraft Claudia: Europa im Blick der polnischen Juristen. Rechtsordnung und juristische Profession in Polen im Spannungsfeld zwischen Nation und Europa 1918-1939. Frankfurt/M 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 55: 2003 z. 2 s. 427-429.
 • KRASOŃ Magdalena: Posiedzenie Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN [Popowo, 31 V 1986]. T. 39: 1987 z. 1 s. 248-249.
 • KRASOŃ Magdalena: Posiedzenie Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN [Warszawa, 25 X 1986]. T. 39: 1987 z. 2 s. 255-256.
 • KRASOŃ Magdalena: Posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN [Warszawa, 25 X 1986]. T. 39: 1987 z. 2 s. 253-254.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Nagroda im. Oswalda Balzera. T. 41: 1989 z. 2 s. 254-255.
 • KREMER Andrzej: Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Akademii Krakowskiej w XVII wieku. T. 41: 1989 z. 2 s. 53-67: rés.
 • KRONIKA 1974-1975 r. M. in. habilitacja Jana Kodrębskiego [nt. Sabinianie i Prokulianie. Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa], habilitacja Ryszarda Łaszewskiego [ Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe], obrona pracy doktorskiej Andrzeja Partyki [nt. Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1926], obrona pracy doktorskiej Jacka Sobczaka [nt. Wielkopolskie sądy ziemiańskie], obrona pracy doktorskiej Henryka Kuśnierka [nt. Rozwój prawa przemysłowego na ziemiach polskich od schyłku XVIII wieku do roku 1939], obrona pracy doktorskiej Wiesława Szaja [nt. Wielkopolskie komisje porządkowe cywilno-wojskowe 1791-1792], obrona pracy doktorskiej Marii Zmierczak [nt. Ideologia liberalna w II cesarstwie francuskim]. Oprac. Ewa BAGIEŃSKA, Tomasz FIJAŁKOWSKI, Zdzisław KACZMARCZYK, Henryk KUPISZEWSKI, Bogusław LEŚNODORSKI, Marek MACIEJEWSKI, Henryk OLSZEWSKI, Andrzej PARTYKA, Michał SCZANIECKI, Wacław URUSZCZAK, Jan WĄSICKI, H. WOLAN. T. 27: 1975 z. 2 s. 339-334.
 • Kronika za 1975 r. Zaw. m.in.: Posiedzenie Komisji Historyczno-Prawnej Polskiego Towarzystwa Historycznego na temat projektów nowych programów przedmiotów historyczno-prawnych na studiach prawniczych [Warszawa, 23 IV 1975]; Obrona pracy doktorskiej Wacława Uruszczaka [nt. Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r.]; Kongres w Bari poświęcony historii państwa normańskiego [19-21 V 1975]. Oprac. Hubert IZDEBSKI, Jerzy MALEC, Irena KWIATKOWSKA-MALINOWSKA, Marek SĘDEK, Krystyna SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA, Andrzej ZAKRZEWSKI T. 28: 1976 z. 1 s. 223-226.
 • Kronika za 1975 r. Zaw. m.in. Czterdziestolecie pracy naukowej profesora Juliusza Bardacha [Warszawa, 18 XII 1975]; Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Bari [19-21 V 1975]; Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Pradze [23-26 IX 1975]; Uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach dyplomu doktorskiego prof. dra Adama Vetulaniego [Kraków, 26 IV 1976]; Habilitacja Janusza Justyńskiego [nt. Państwo i prawo w ideologii M. K. Gandhiego]; Obrona pracy doktorskiej Błażeja Wierzbowskiego [nt. Treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym]. Oprac. Krystyna KAMIŃSKA, Witold MAISEL, Irena MALINOWSKA-KWIATKOWSKA, Lesław PAULI, Michał SCZANIECKI, Wacław URUSZCZAK, Maria ZMIERCZAK T. 28: 1976 z. 2 s. 321-324.
 • Kronika: Zakład Historii Prawa Niemieckiego w Polsce; Habilitacja dra Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza [nt. Socjaldemokratyczna Partia Austrii w latach 1919-1945]; Obrony prac doktorskich Zbigniewa Naworskiego [nt. Sejmik Generalny Prus Królewskich w okresie panowania Wazów. Struktura i tok obrad], Krzysztofa Krasowskiego [nt. Próba unifikacji prawa wyznaniowego w II Rzeczypospolitej]. Oprac. Dariusz MAKIŁŁA, Grzegorz CZESZAK. T. 36: 1984 z. 2 s. 238-239.
 • Krzoska Markus: Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist.Osnabrück 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Między nauką a polityką. O biografii Zygmunta Wojciechowskiego. W związku z książką Markusa Krzoski, Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist . T. 56: 2004 z. 1 s. 313-321.
 • KRZYMKOWSKI Marek: Jubileusz Profesora Mariana Kallasa. T. 63: 2011 z. 1 s. 545.
 • KRZYNÓWEK Jerzy: Jubileusz Profesora Witolda Wołodkiewicza. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 453-454.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Doktoraty honorowe [Karola Joncy]. T. 54: 2002 z. 1 s. 501.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Doktoraty honorowe [Henryka Olszewskiego]. T. 54: 2002 z. 1 s. 501.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Jubileusz profesora Henryka Olszewskiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 441.
 • KULEJEWSKA-TOPOLSKA Zofia: Z pobytu w Polsce dr Vladimíra Procházki. T. 16: 1964 z. 2 s. 251-255.
 • KULESZA Adam: Jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego . T. 60: 2008 z. 1 s. 336-337.
 • KULISIEWICZ Wojciech, ROSNER Anna: Podręczniki do przedmiotów historyczno-prawnych. Wstęp do dyskusji. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 251-258.
 • Kunkel Wolfgang: Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen. Weimar 1952. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz. O pochodzeniu i stanowisku społecznym prawników rzymskich. T. 7: 1955 z. 1 s. 227-284: rés.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Rafał Taubenschlag - historyk prawa (1881-1958). T. 38: 1986 z. 1 s. 111-155: rés.
 • Labruna Luigi: Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia. Napoli 1971. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 25: 1973 z. 2 s. 249-252.
 • Laingui André: Sentiments et opinions d'un jurisconsulte à la fin du XVIII siècle: Pierre Fransçois Muyart de Vouglans (1713-1791). Travaux Juridiques et Economiques de l'Université de Rennes T. 25. Rennes 1964. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 19: 1967 z. 2 s. 211-212.
 • LASKOWSKI Jerzy: Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Józefa Matuszewskiego [Poznań, 3 VI 1986]. T. 39: 1987 z. 1 s. 237-238.
 • LENTZE Hans: Nauczanie historii prawa w Austrii. T. 9: 1957 z. 2 s. 391-393.
 • LEPOINTE Gabriel: La place des mati ères historiques dans la nouvelle licence en droit en France. T. 11: 1959 z. 1 s. 243-255.
 • LESIŃSKI Bogdan: Jubileusz Profesora Dra Alfreda Ohanowicza [Poznań, 4 IV 1978]. T. 30:1978 z. 2 s. 311.
 • LESIŃSKI Bogdan: Opus magnum et laudabile. O twórczości naukowej Józefa Matuszewskiego. T. 40: 1988 z. 2 s. 1-11: rés.
 • LESIŃSKI Bogdan: Profesor Józef Matuszewski laureatem nagrody im. Oswalda Balzera. T. 35: 1983 z. 2 s. 247.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: 25 ans de l'Institut d'Histoire du Droit de l'Université de Varsovie. Accomplissements et perspectives. T. 31: 1979 z. 1 s. 1-10.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: Historia prawa, administracji i doktryn wobec zagadnień współczesności. T. 23: 1971 z. 1 s. 179-189. — LEŚNODORSKI Bogusław: Historia prawa wśród innych nauk historycznych = poz. 443.
 • Leutenbauer Siegfried: Hexerei- und Zaubereidelikt in der Literatur von 1450 bis 1550. Mit Hinweisen auf die Praxis im Herzogtum Bayern. Berlin 1972. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 1 s. 264-265.
 • Levack Brian P.: The Civil Lawyers in England 1603-1641. A Political Study. Oxford 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 213-214.
 • LIEBESKIND Wolfgang-Amadée: Nauczanie historii prawa w Szwajcarii. T. 9: 1957 z. 1 s. 416-420.
 • LITYŃSKI Adam: Problem kary śmierci w Polsce w latach 1764 - 1794. Z badań nad historią polskiej myśli prawniczej. T. 40: 1988 z. 2 s. 261-275: rés. — LITYŃSKI Adam: Sejmiki w dawnej Rzeczypospolitej. Problemy badawcze = poz. 2073.
 • Ludwig Michael: Tendenzen und Erträge der modernen polnischen Spätmittelalterforschung unter besonderer Berücksichtigung der Stadtgeschichte. W: Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Ser. I, "Giessener Abhandlungen zur Agrar und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens" T. 128: 1983. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 36: 1984 z. 2 s. 227-229.
 • LÜCK Heiner: Die Spruchtätigkeit der Juristenfakultät und des Schöffenstuhls zu Wittenberg. T. 36: 1984 z. 2 s. 117-143.
 • LUZZATTO Giuseppe: Problemy i kierunki rozwoju współczesnej nauki historii prawa rzymskiego we Włoszech. T. 20: 1968 z. 1 s. 169-198.
 • Łaptin P. F.: Obščina v russkoj istoriografii poslednej tretii XIX - načała XX v. Kiev 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 232.
 • MACIĄG Zbigniew A.: Konstanty Grzybowski - jego metody analizy, pojęcia, syntezy. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 167-171.
 • MACIEJEWSKI Marek: Finał XI Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego - Gdańsk 1981. T. 34: 1982 z. 2 s. 265.
 • MACIEJEWSKI Marek: Studencka sekcja historii doktryn politycznych i prawnych we Wrocławiu. T. 39: 1987 z. 2 s. 256-259.
 • MACIEJEWSKI Marek: Wspomnienie o Profesorze Karolu Joncy. T. 65: 2013 z. 1 s. 383-393.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Profesora Michała Sczanieckiego. T. 41: 1989 z. 2 s. 258-259.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Kierunki badań nad prawem miast pomorskich i pruskich. Uwagi nad miejskim prawem sądowym. T. 50: 1998 z. 1 s. 267-277.
 • MADEJA Andrzej: Jubileusz Profesora Janusza Justyńskiego. T. 64: 2012 z. 2 s. 544-547.
 • MAES Louis-Théo: Pays - Bas [krótka notka o stanie nauk prawnych]. T. 2: 1949 s. 544.
 • MAES Louis-Théo: Belgique [krótka notka o stanie nauk prawnych]. T. 2: 1949 s. 540-541.
 • Maestro Marcello: Cesare Beccaria and the Origins of Penal Reform. Philadelphia 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 167-169.
 • MAILLET Jean: Historia Instytucji i Faktów Społecznych na francuskich wydziałach prawa. T. 9: 1957 z. 1 s. 406-409.
 • MAISEL Witold: Pobyt prof. dr Vasile Gionea w Polsce. T. 34: 1982 z. 2 s. 265.
 • Maitland Frederic William: Selected historical essays. Chosen and introduced by Helen M. Cam. Cambridge 1957. Rec.: ADAMUS Jan T. 11: 1959 z. 2 s. 313-316.
 • MALARCZYK Jan: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera [Lublin, 7 VI 1985]. T. 40: 1988 z. 1 s. 227-229.
 • MALEC Dorota: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiello ń skiego dla Profesora Henryka Olszewskiego. T. 62: 2010 z. 2 s. 490-491.
 • MALEC Dorota: Jubileusz Profesora Stanisława Płazy. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 516-519.
 • MALEC Dorota: Notariat Drugiej Rzeczypospolitej. Stan badań i podstawowe problemy badawcze. T. 54: 2002 z. 2 s. 89-115: rés.
 • MALEC Dorota, MATUSZEWSKI Jacek, URUSZCZAK Wac ł aw: Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wac ł awa Uruszczaka. T. 62: 2010 z. 2 s. 423-435.
 • Malec Jerzy: Polska myśl administracyjna XVIII wieku. Kraków 1986. Rec.: URUSZCZAK Wacław. W sprawie dziejów polskiej myśli administracyjnej. Uwagi w związku z pracą Jerzego Malca. T. 39: 1987 z. 2 s. 187-198; Repl.: MALEC Jerzy. O recenzji Wacława Uruszczaka uwag kilka. T. 41: 1989 z. 1 s. 209-215; Odp.:URUSZCZAK Wacław. Duplika na replikę Jerzego Malca. Tamże s. 217-218.
 • MALINOWSKA Irena: „Ius commune civile” we współczesnej nauce włoskiej. T. 15: 1963 z. 1 s. 61-83: rés.
 • Malinowska Irena: Mikołaj Zalaszowski, polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa. Kraków 1960. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 14: 1962 z. 2 s. 251-258.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Jurysprudencja bawarska w XVI i XVII wieku. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 195-205: rés.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Małżeństwo - sakrament czy kontrakt? Ze studiów nad francuską doktryną prawniczą XVII-XVIII w. T. 41: 1989 z. 2 s. 131-138.
 • MAŁECKI Marian: Jubileusz Profesora Stanisława Grodziskiego. T. 61: 2009 z. 1 s. 408-409.
 • MAŁECKI Marian, PĘKSA Władysław: XVII Kurs Międzynarodowej Szkoły ius commune nt. The European Dimensions of the Ius Commune: from Sicily to Scandinavia, from Portugal to Hungary.T. 51: 1999 z. 1-2 s. 532.
 • MAŁŁEK Janusz: Międzynarodowa Komisja do Badania Historii Zgromadzeń Stanowych i Instytucji Parlamentarnych (1936-2008) i udział w niej polskich badaczy . T. 60: 2008 z. 2 s. 315-324.
 • Manteuffel Tadeusz: Historyk wobec historii. Warszawa 1976. Rec.: BARDACH Juliusz. Tadeusz Manteuffel a historia państwa i prawa. T. 29: 1977 z. 2 s. 219-226.
 • Martinovič Niko: V. Bogišić [Baltazar Bogišić] i istorija kodyfikaci crnogorskog imovinskog prava. Cetinje 1958. Rec.: STOLARSKA Helena T. 13: 1961 z. 1 s. 209-212.
 • MARZEC Łukasz: Civil lawyers w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów.Ze studiów nad prawem rzymskim a Anglii. T. 55: 2003 z. 2 s. 213-230: tab.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Uchwała ogólnopolskiej konferencji środowiska historyczno-prawnego w sprawie miejsca przedmiotów historyczno-prawnych na studiach prawniczych. T. 56: 2004 z. 1 s. 411.
 • [MATUSZEWSKI Józef] Z Profesorem Józefem Matuszewskim rozmawia Henryk OLSZEWSKI. T. 54: 2002 z. 1 s. 399-408.
 • MATYSIK Stanisław: Eliasz Konstanty Schröder - gdański prawnik i sekretarz królewski z XVII wieku. Życie i dzieło. T. 6: 1954 z. 1 s. 153-177: rés.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Józef: „Pochwała papirologii”. T. 65: 2013 z. 1 s. 399-406: Appendix .
 • [MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Józef] Z Profesorem Józefem Mélèze-Modrzejewskim rozmawia Stanisław SALMONOWICZ. T. 54: 2002 z. 2 s. 263-278.
 • MICHALSKA Anna, DEMBSKI Krzysztof: Doktoraty honoris causa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu [prof. dr Alfred Ohanowicz, prof. dr Stefan Rozmaryn] T. 18: 1966 z. 1 s. 295-296.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: III Ogólnopolski Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe z historii prawa. T. 41: 1989 z. 1 s. 238.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: IV Ogólnopolski Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe z historii prawa. T. 41: 1989 z. 2 s. 257-258.
 • MIKUŁA Maciej: Profesor Stanisław Płaza w pamięci środowiska. T. 60: 2008 z. 2 s. 472.
 • MIĘDZYNARODOWA ankieta Czasopisma Prawno-Historycznego na temat nauczania przedmiotów historycznych na wydziałach prawa. Cz. I-II. T. 9: 1957 z. 1 s. 397-420; T. 9: 1957 z. 2 s. 391-434.
 • MONIER Raymond: Principaux ouvrages au articles relatifs au droit romain parus en France de 1939 à 1947. T.1: 1948 s. 270-279.
 • MOR Carlo Guido: Nauczanie historii prawa we Włoszech. T. 9: 1957 z. 2 s. 403-405.
 • NOWACKI Bronisław: Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. w badaniach do początku lat pięćdziesiątych XX w. T. 57: 2005 z. 1 s. 113-128.
 • Nowacki Roman: Przemysław Dąbkowski (1877-1950) profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza. Opole 2002. Rec.: MATUSZEWSKI Jacek.Przemysław Dąbkowski na to nie zasłużył. T. 57: 2005 z. 1 s. 379-400.
 • NOWACKI Roman: Spór o ustrój państwa polskiego w latach 1295-1370. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 97-131: rés.
 • OCHMAŃSKI Jerzy W.: Jubileusz sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin Profesora Franciszka Ryszki [Warszawa, 12 XI 1989]. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 216-218.
 • OCHMAŃSKI Jerzy W.: Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie z historii państwa i prawa w roku akademickim 1988/89. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 218-219.
 • ODNOWIENIE doktoratu Profesora Juliusza Bardacha na Uniwersytecie Jagiellońskim. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 509-516: laudacja Wacława URUSZCZAKA, tekst dyplomu, przemówienie Juliusza BARDACHA.
 • OLSZEWSKI Henryk: Doktorat honoris causadla profesora dra Jana Wąsickiego. T. 23: 1971 z. 1 s. 272.
 • OLSZEWSKI Henryk: Doktorat honoris causadla Profesora Juliusza Bardacha. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 309.
 • OLSZEWSKI Henryk: Doktorat honoris causaProfesora Marka Waldenberga. T. 57: 2005 z. 2 s. 447.
 • OLSZEWSKI Henryk: Dyscypliny historycznoprawne w nowej strukturze organizacyjnej nauki w Polsce. T. 22: 1970 z. 2 s. 289-294: wykaz pracowników Instytutów Historyczno-Prawnych.
 • OLSZEWSKI Henryk:Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiegoa nauka historii prawa pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX w. T. 57: 2005 z. 1 s. 135-145.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz „Czasopisma Prawno-Historycznego”. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 534.
 • OLSZEWSKI Henryk : Jubileusz Profesora Andrzeja Ajnenkiela. T. 63: 2011 z. 2 s. 467.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz Profesora Gerarda Labudy. T. 59: 2007 z. 1 s. 373-374.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz Profesora Jana Baszkiewicza. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 309-310.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz profesora Leszka Kubickiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 440-441.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz Profesora Michała Pietrzaka. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 450.
 • OLSZEWSKI Henryk: Komitet Opiniodawczo-Doradczy do Spraw Muzeum Sejmu Polskiego. T. 39: 1987 z. 2 s. 251.
 • OLSZEWSKI Henryk: Konstanty Grzybowski (1901-1970). Próba charakterystyki naukowej. T. 23: 1971 z. 1 s. 241-256, 1 nlb. fot.
 • OLSZEWSKI Henryk: Konstanty Grzybowski i jego uczniowie. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 157-166: rés.
 • OLSZEWSKI Henryk: Nauki historycznoprawne na Wydziałach Prawa i Administracji. Struktury - kadra - plany badań - dydaktyka. T. 34: 1982 z. 1 s. 203-222.
 • OLSZEWSKI Henryk: Odnowienie doktoratu Profesora Jana Baszkiewicza. T. 57: 2005 z. 1 s. 449-450.
 • OLSZEWSKI Henryk: Odnowienie doktoratu profesora Tadeusza Zielińskiego. T. 54: 2002 z. 1 s. 499. [UJ, 8.10.2001 r.]
 • OLSZEWSKI Henryk: Osiemdziesiąt pięć lat kwartalnika „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. T. 59: 2007 z. 1 s. 381-382.
 • OLSZEWSKI Henryk: 50 lat „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Referat redaktora wygłoszony w czasie jubileuszu pisma 10 grudnia 1998 r. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 534-541.
 • OLSZEWSKI Henryk: Posiedzenie komitetu redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 317.
 • OLSZEWSKI Henryk: Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”. T. 53: 2001 z. 1 s. 415.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Jan Baszkiewicz członkiem Polskiej Akademii Nauk. T. 39: 1987 z. 1 s. 238.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Jan Baszkiewicz doktorem honoris causaAkademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. T. 57: 2005 z. 1 s. 450.
 • OLSZEWSKI Edward: Profesor Jan Baszkiewicz doktorem honoris causaUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. T. 60: 2008 z. 2 s. 461.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Jan Baszkiewicz doktorem honoris causaUniwersytetu Jagiellońskiego. T. 60: 2008 z. 2 s. 461-462.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Juliusz Bardach wyróżniony Medalem im. Oswalda Balzera. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 230.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Marian Biskup doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 519-520.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Stanisław Grodziski [laudacja]. T. 53: 2001 z. 2 s. 264-269.
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causaUniwersytetu Szczecińskiego . T. 60: 2008 z. 1 s. 335.
 • OLSZEWSKI Henryk: Roman Schnur doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 229.
 • OLSZEWSKI Henryk: Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. Wprowadzenie do dyskusji. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 211-219.
 • OLSZEWSKI Henryk: Wspomnienie o Profesorze Franciszku Ryszce. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 456.
 • OLSZEWSKI Henryk: Wysokie odznaczenia państwowe dla polskich historyków prawa [Juliusz Bardach, Jan Baszkiewicz]. T. 55: 2003 z. 1 s. 511.
 • OLSZEWSKI Henryk: Wyróżnienie polskich historyków prawa. T. 59: 2007 z. 1 s. 373.
 • OLSZEWSKI Henryk: Z badań nad rolą historiozofii w doktrynie Trzeciej Rzeszy. T. 27: 1975 z. 2 s. 281-293.
 • OLSZEWSKI Henryk, SUDNIK Wanda: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy twórczej profesora Juliusza Bardacha. T. 39: 1987 z. 1 s. 238.
 • Opałek Kazimierz, Wróblewski Jerzy: Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa. Przegl. Nauk Hist. i Społ., T. 5: 1954. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. O miejscu niemieckiej szkoły historycznej w rozwoju nauki prawa. T. 8: 1956 z. 2 s. 337-342.
 • ORGANIŚCIAK Wojciech: Wincenty Skrzetuski o sukcesji tronu i porządku obrad sejmu. T. 61: 2009 z. 1 s. 125-144: Sum., rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Doktorat honoris causadla Profesora Stanisława Grodziskiego. T. 54: 2002 z. 2 s. 361-362.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Miejsce i rola badań regionalnych i specjalistycznych w dydaktyce historii ustroju i prawa. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 439-441.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Seweryn Wysłouch i jego prace z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Śląska. T. 50: 1998 z. 1 s. 151-170: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Szkice do portretu uczonego. O Juliuszu Bardachu w pięćdziesięciolecie twórczości. T. 37: 1985 z. 2 s. 1-41: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Z Profesorem Kazimierzem Orzechowskim rozmawia Henryk OLSZEWSKI. T. 55: 2003 z. 2 s. 307-320.
 • OSUCHOWSKI Wacław: Les études du droit romain en Pologne. T. 2: 1949 s. 508-513.
 • OSUCHOWSKI Wacław: Program studiów uniwersyteckich w zakresie prawa rzymskiego. T. 18: 1966 z. 1 s. 279-284.
 • PARADISI Bruno: Uwagi krytyczne o współczesnej włoskiej literaturze historycznoprawnej. T. 23: 1971 z. 2 s. 119-128.
 • PASZKOWSKA Marzenna: Uroczyste posiedzenie Instytutu Historii Prawa UW z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Władysława Sobocińskiego. T. 38: 1986 z. 1 s. 250-251.
 • Patkaniowski Michał: Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu JagieIlońskiego od Reformy Kołłątajowskiej do końca XIX stulecia. Kraków 1964. Rec.: WĄSICKI Jan T. 18: 1966 z. 1 s. 265-268.
 • Pauli Lesław: Jan Kirstein Cerasinus (1507-1561), krakowski prawnik doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej. Kraków 1971. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 24: 1972 z. 1 s. 253-257.
 • Pauli Lesław: Jan Nixdorff (1625-1697) - pisarz prawa procesowego. Warszawa 1957. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz T. 10: 1958 z. 1 s. 213-217.
 • PAULI Lesław: Profesor Andor Csizmadia doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. T. 34: 1982 z. 2 s. 262-264.
 • PAULI Lesław: Wizyta członków „Wiener Rechtsgeschichtliche Gesellschaft” w Polsce. T. 32: 1980 z. 2 s. 257-258.
 • PAULI Lesław: W setną rocznicę urodzin Przemysława Dąbkowskiego. T. 30:1978 z. 2 s. 187-201: rés.
 • [PAULI Lesław] L.P.: Z pobytu w Związku Radzieckim doc. dra Lesława Pauliego. T. 18: 1966 z. 2 s. 306.
 • PĘKSA Władysław: Letni Kurs dla Historyków Prawa we Frankfurcie/M. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 531.
 • PĘKSA Władysław: Zamknięcie Roku Jana Łaskiego.T. 59: 2007 z. 2 s. 475.
 • PĘKSA Władysław, ZARZYCKI Zdzisław: Polscy historycy w rzymskich i watykańskich archiwach kościelnych. T. 55: 2003 z. 2 s. 449-450.
 • 50 LAT „Czasopisma Prawo-Historycznego” [Henryk OLSZEWSKI]. T. 50: 1998 z. 1 s. 1-9.
 • [PIETRZAK Michał] Z Profesorem Michałem Pietrzakiem rozmawia Henryk OLSZEWSKI. T. 60: 2008 z. 1 s. 231-245.
 • PIKULSKA-ROBACZKIEWICZ Anna: O odradzaniu się rosyjskiej romanistyki. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 231-234.
 • PŁAZA Stanisław: Czterdziestolecie habilitacji profesora dra Adama Vetulaniego. T. 20: 1968 z. 2 s. 201-203.
 • POŁOMSKI Franciszek: U początków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 63: 2011 z. 1 s. 317-330.
 • POMIANOWSKI Piotr: Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego . T. 65: 2013 z. 1 s. 553-556.
 • POWOŁANIE prof. dra Bogusława Leśnodorskiego w skład Polskiej Akademii Nauk. T. 26: 1974 z. 2 s. 296.
 • POWOŁANIE prof. dra Juliusza Bardacha w skład Accademia Nazionale dei Lincei. T. 27: 1975 z. 1 s. 210.
 • PROFESOR Juliusz Bardach członkiem Polskiej Akademii Nauk. T. 36: 1984 z. 1 s. 269.
 • PRZEMÓWIENIE Profesora Juliusza Bardacha [Z okazji promowania prof. J. Bardacha na doktora honoris causaUniwersytetu Warszawskiego]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 300-305.
 • PRZEMÓWIENIE Profesora Antoniego Mączaka [Z okazji promowania prof. J. Bardacha na doktora honoris causaUniwersytetu Warszawskiego]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 296-299.
 • PYTER Magdalena: Władysław Abraham – historyk prawa kościelnego (1860-1941) . T. 58: 2006 z. 2 s. 305-319.
 • Radbruch Gustav: Paul Johann Anselm Feuerbach. Ein Juristenleben. 2 Auflage. Wyd. Erik Wolf. Göttingen 1957. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 11: 1959 z. 1 s. 203-204.
 • RAJEWSKI Karol: Neapolitańska szkoła prawa karnego. T. 50: 1998 z. 1 s. 253-265.
 • RAKOWSKI Maciej, SZULC Tadeusz: Jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 435-436.
 • REDZIK Adam: Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor prawa handlowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie .T. 59: 2007 z. 2 s. 289-325: Sum., rés., bibliogr. prac Dolińskiego.
 • REDZIK Adam: Antoni Peretiatkowicz jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1918-1919) . T. 59: 2007 z. 1 s. 205-207.
 • RESZCZYŃSKI Jarosław: Pięćdziesiąta rocznica śmierci Profesora Stanisława Estreichera. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 214-216.
 • ROSNER Anna: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Bogusława Leśnodorskiego. T. 38: 1986 z. 1 s. 252-254.
 • ROSNER Anna: Wspomnienie o Bogusławie Leśnodorskim w dwudziestolecie śmierci Profesora. T. 58: 2006 z. 1 s. 331-333.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Nauczanie prawa w państwie rzymskim. T. 55: 2003 z. 1 s. 9-28: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Z pobytu prof. Mario Talamanca w Polsce. T. 21: 1969 z. 1 s. 228.
 • RYMASZEWSKI Zygfryd: Jan Adamus jako historyk prawa. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 195-204.
 • [RYMASZEWSKI Zygfryd ] Z profesorem Zygfrydem Rymaszewskim rozmawia Henryk Olszewski. T. 59: 2007 z. 1 s. 233-246. — SALMONOWICZ Stanisław: Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego = poz. 575.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Gotfryd Lengnich - historyk i prawnik. Szkic do portretu uczonego. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 81-126: rés.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Karol Koranyi (1897-1964). Szkic do portretu. T. 50: 1998 z. 1 s. 129-138: rés.
 • Salmonowicz Stanisław: Krystian Bogumił Steiner (1746-1814) toruński prawnik i historyk. Studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce. Toruń 1962. Rec.: PAULI Lesław T. 16: 1964 z. 2 s. 227-235.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Na 750-lecie przywileju chełmińskiego. T. 35: 1983 z. 2 s. 252-253.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Nauczanie prawa i polityki w Toruńskim Gimnazjum Akademickim od XVI do XVIII w. T. 23: 1971 z. 2 s. 53-86: rés.
 • SALMONOWICZ Stanisław: O dziejach nauki prawa w Polsce. Problemy i perspektywy badawcze. T. 50: 1998 z. 1 s. 235-240.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Przemówienie [na odnowienie własnego doktoratu]. T. 64: 2012 z. 2 s. 437-439.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Ustrój polityczny Pomorza w XIX w. Stan badań i postulaty badawcze. T. 28: 1976 z. 2 s. 165-176.
 • Schröder Horst: Friedrich Karl von Savigny. Geschichte und Rechtsdenken beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus in Deutschland. Frankfurt/M. - Bern - New York - Nancy 1986. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 39: 1987 z. 1 s. 227-228.
 • Schulz Fritz: History of Roman Legal Science. Oxford 1953. Rec.: KNOPPEK Witold T. 7: 1955 z. 1 s. 349-365.
 • SCZANIECKI Michał: Chronique des travaux d'histoire du droit polonais parus en Pologne de 1939 à 1946. T.1: 1948 s. 206-235.
 • SCZANIECKI Michał: Czterdziestolecie pracy naukowej profesora dra Jakuba Sawickiego. T. 20: 1968 z. 2 s. 199-201.
 • SCZANIECKI Michał: Doktorat honoris causa profesora dra Jakuba Sawickiego. T. 24: 1972 z. 2 s. 278.
 • SCZANIECKI Michał: Dwadzieścia lat Czasopisma Prawno-Historycznego. T. 20: 1968 z. 2 s. 1-21:4 tab.
 • SCZANIECKI Michał: Międzynarodowa ankieta Czasopisma Prawno-Historycznego na temat nauczania przedmiotów historycznych na wydziałach prawa. T. 9: 1957 z. 1 s. 397.
 • SCZANIECKI Michał: Nauczanie historii prawa w Polsce. T. 9: 1957 z. 2 s. 399-402.
 • SCZANIECKI Michał: Polskie odznaczenie państwowe dla profesora Edoarda Volterry. T. 24: 1972 z. 2 s. 278.
 • SCZANIECKI Michał: Program studiów uniwersyteckich w zakresie powszechnej historii państwa i prawa. T. 18: 1966 z. 1 s. 284-288.
 • SCZANIECKI Michał: Studenckie olimpiady historyczno-prawne. T. 26: 1974 z. 1 s. 287-288. — SCZANIECKI Michał: Wprowadzenie bibliograficzne do powszechnej historii prawa = poz. 3101.
 • SCZANIECKI Michał: Wyniki ankiety Czasopisma Prawno-Historycznego na temat nauczania przedmiotów historycznych na wydziałach prawa. T. 9: 1957 z. 2 s. 407-434: rés.
 • SCZANIECKI Michał: Yougoslavie [Kilka uwag o wydziałach prawa i historii prawa w Jugosławii]. T. 1: 1948 s. 306.
 • SCZANIECKI Michał: Z polsko-francuskiej współpracy historyków prawa. T. 8: 1956 z. 2 s. 393-394.
 • SCZANIECKI Michał, WĄSICKI Jan: Nauka historii państwa i prawa w dziesięcioleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1954). T. 6: 1954 z. 2 s. 7-27.
 • SĘDEK Marek: Informacja o działalności Komisji Prawno-Historycznej PTH. T. 26: 1974 z. 1 s. 286-287.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Jubileusz profesora Jana Wąsickiego. T. 39: 1987 z. 1 s. 240.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Jubileusz Profesora Jerzego Walachowicza. T. 54: 2002 z. 2 s. 369-370.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Nauki historycznoprawne na Wydziałach Prawa i Administracji. Struktury - kadra - kierunki badań - dydaktyka. T. 53: 2001 z. 1 s. 33-70.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Wspomnienie o Profesorze Bogdanie Lesińskim. T. 54: 2002 z. 2 s. 374.
 • Sini Francesco: A quibus iura civilibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C. Torino 1995. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 47: 1995 z. 1-2 s. 268-269.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: 30 lat pracy naukowej prof. dra Adama Vetulaniego. T. 6: 1954 z. 1 s. 429-431.
 • SOBOTKA Roman: O mediewistycznej tworczości Juliusza Bardacha. T. 65: 2013 z. 1 s. 363-382.
 • SONDEL Janusz: Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie Oświecenia. T. 40: 1988 z. 2 s. 213-229: rés.
 • SONDEL Janusz: Rafała Taubenschlaga badania nad historią prawa polskiego. T. 38: 1986 z. 1 s. 157-169: rés.
 • SONDEL Janusz: Wysokie wyróżnienie dla Profesora Wiesława Litewskiego. T. 53: 2001 z. 1 s. 406.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Karol Koranyi. W piętnastą rocznicę śmierci. T. 31: 1979 z. 2 s. 149-172: uzupełn. bibliografii K. Koranyi'ego od r. 1962, rés.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Karol Koranyi - ze wspomnień o człowieku i nauczycielu. T. 50: 1998 z. 1 s. 139-150: rés.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Michał Sczaniecki jako nauczyciel akademicki. T. 30:1978 z. 2 s. 291-297.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Organizacja prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce międzywojennej. T. 27: 1975 z. 2 s. 271-280.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Przemówienie [na odnowienie własnego doktoratu]. T. 64: 2012 z. 2 s. 433-436.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa I połowy XIX w. T. 11: 1959 z. 2 s. 129-143: rés.
 • [SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna:] Z Profesor Katarzyną Sójką-Zielińską rozmawia Stanisław GRODZISKI. T. 61: 2009 z. 1 s. 347-354.
 • SPECJALIZACJA historyczno-prawna w ramach uniwersyteckiego Studium II stopnia na wydziałach prawa. T. 5: 1953 s. 335-336.
 • Spirito Ugo: Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai nostri giorni. Firenze 1974. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 2 s. 335-336.
 • SPRAWY redakcyjne Czasopisma Prawno-Historycznego. T. 21: 1969 z. 1 s. 228-229.
 • STANULEWICZ Maksymilian: Jubileusz Profesora Micha ł a Pietrzaka. T. 62: 2010 z. 1 s. 510.
 • STAWARSKA-RIPPEL Anna: Ogólnopolska Olimpiada Historyczno-Prawna im. Michała Sczanieckiego . T. 60: 2008 z. 1 s. 347-348.
 • STEFANIUK Małgorzata: Jubileusz Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera. T. 56: 2004 z. 2 s. 463-465.
 • STOCZEWSKA Barbara: Jubileusz Profesora Marka Waldenberga. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 454-455.
 • STOCZEWSKA Barbara: Odnowienie doktoratu Profesora Marka Waldenberga . T. 65: 2013 z. 1 s. 557-559.
 • SUDNIK Wanda: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego dla Profesora Juliusza Bardacha. T. 50: 1998 z. 1 s. 337-338.
 • SUDNIK Wanda: Jubileusz Profesora Stanisława Russockiego. T. 50: 1998 z. 1 s. 339-340.
 • SUDNIK Wanda: Sześćdziesięciolecie pracy twórczej Profesora Juliusza Bardacha. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 295, 305-307.
 • SUDNIK-BARDACH Wanda: Międzynarodowa Nagroda Naukowa im. Juliusza Bardacha . T. 65: 2013 z. 1 s. 556-557.
 • SZCZĄSKA Zbigniew: Bogusław Leśnodorski - historyk ludzi, idei i instytucji (1914-1985). T. 38: 1986 z. 2 s. 1-13: rés.
 • SZUBERT Wacław: Histoire du droit et les recherches sur le droit contemporain. T. 31: 1979 z. 1 s. 39-51.
 • SZULC Tadeusz: Doktorat honoris causa Profesora Józefa Matuszewskiego. T. 53: 2001 z. 2 s. 291-292.
 • ŚWIĘCICKA Paulina: Formalność topicznego myślenia. Problem „reguł proceduralnych” dyskursu dogmatycznego rzymskich jurystów. T. 63: 2011 z. 2 s. 209-240.
 • ŚWIĘCICKA Paulina: Jubileusz Profesora Janusza Sondla. T. 61: 2009 z. 1 s. 406-408.
 • TARNOWSKA Anna: Wyróżnienie profesor Danuty Janickiej. T. 57: 2005 z. 1 s. 450.
 • TARKOWSKI Mikołaj: Jubileusz Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. T. 64: 2012 z. 2 s. 543.
 • THIEME Hans: Nauczanie historii prawa w Niemieckiej Republice Federalnej. T. 9: 1957 z. 2 s. 395-397.
 • TRZYDZIEŚCI lat pracy naukowej prof. dra Karola Koranyiego. T. 5: 1953 s. 323-324.
 • UCHWAŁA X Kolokwium prawników romanistów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji w Duszanbe (tłum. Wojciech DAJCZAK).— T. 59: 2007 z. 1 s. 380-381.
 • URBAN Wacław: Nowe dane o Garsiasie Quadrosie. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 627.
 • URBANIK Jakub: Odnowienie doktoratu Profesora [Józefa Mélèze-Modrzejewskiego ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 395-397.
 • URUSZCZAK Wacław: 430. rocznica utworzenia Trybunału Koronnego. T. 60: 2008 z. 2 s. 465.
 • URUSZCZAK Wacław: Adam Vetulani (1901-1976) - historyk prawa kanonicznego. T. 50: 1998 z. 1 s. 179-189: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Zadania i perspektywy historii prawa na przełomie tysiąclecia. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 442-445.
 • VANĚČEK Václav: Chronique d'histoire du droit en Tschécoslovaquie de 1938 á 1947 T. 1: 1948 s. 291-305.
 • Vaněček Václav: Mistr Victorin Cornelius ze Všehrd (ca 1460-1520) a dalši vývoí českého právnictví k 500 vyroči Všehrdova narozeni. Rozpravy Československé Akademie Véd, Řada společenských véd, R. 70: 1960 z. 9. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 13: 1961 z. 1 s. 200-202.
 • VANĚČEK Václav: Nauczanie historii prawa w Czechosłowacji. T. 9: 1957 z. 1 s. 403-405.
 • VANĚČEK Václav: Prace prawno-historyczne we współczesnej Czechosłowacji. T. 8: 1956 z. 2 s. 183-210.
 • [VETULANI Adam] A.V.: Doktorat honoris causa prof. dra Adama Vetulaniego. T. 15 : 1963 z. 1 s. 339.
 • [VETULANI Adam] A.V.: Podróż naukowa prof. dra Adama Vetulaniego do ZSRR, Szwajcarii i Węgier. T. 17: 1965 z. 2 s. 334-335.
 • [VETULANI Adam] A.V.: Z pobytu prof. dra Adama Vetulaniego w Pradze. T. 15: 1963 z. 1 s. 341.
 • "Vita Accursii" estratta dal "De claris iurisconsultis" di Tomaso Diplovataccio (1468-1541). Bologna 1963. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 16: 1964 z. 2 s. 223.
 • Voisé Waldemar: Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie. Warszawa 1956. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Nauka Frycza Modrzewskiego a ustrój i prawo Rzeczypospolitej szlacheckiej. T. 9: 1957 z. 1 s. 227-254.
 • Voisé Waldemar: Początki nowożytnych nauk społecznych. Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek. Warszawa 1962. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 16: 1964 z. 1 s. 381-386.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Finał VII Olimpiady Historycznoprawnej w Poznaniu. T. 29: 1977 z. 2 s. 260.
 • WALENCIK Dariusz: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. T. 61: 2009 z. 1 s. 414-415.
 • WALTER Paweł Juliusz: Jubileusz sześćdziesięciolecia pracy twórczej Profesora Józefa Matuszewskiego. T. 41: 1989 z. 2 s. 251.
 • WALTER Paweł Juliusz: Ogólnopolski finał XVI Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 217.
 • [WALTOŚ Stanisław] Z profesorem Stanisławem Waltosiem rozmawia Stanisław Grodziski.T. 59: 2007 z. 2 s. 359-364.
 • WĄSICKI Jan: Doktoraty honoris causa polskich historyków prawa [Adama Vetulaniego i Michała Sczanieckiego]. T. 12: 1960 z. 1 s. 297-298.
 • WĄSICKI Jan: Pobyt prof. dra Z. Kaczmarczyka w Jugosławii T. 12: 1960 z. 2 s. 373-374.
 • WĄSICKI Jan: Stan nauk historycznoprawnych w latach 1960-1963. [Referat wygłoszony na konferencji katedr historyczno-prawnych w Karpaczu w 1964 r.] T. 17: 1965 z. 2 s. 320-327.
 • WĄSICKI Jan: Posiedzenie Rady Redakcyjnej CPH. T. 15: 1963 z. 1 s. 343.
 • WĄSOWICZ Marek: Kara w polskiej myśli prawniczej w XIX wieku. T. 39: 1987 z. 1 s. 71-94: rés.
 • WĄSOWICZ Marek: Laudacja w związku z odnowieniem doktoratów Profesor Katarzyny Sójki-Zielińskiej i Profesora Stanisława Salmonowicza. T. 64: 2012 z. 2 s. 425-431.
 • WĄSOWICZ Marek: Michał Sczaniecki - nauczyciel akademicki. T. 55: 2003 z. 2 s. 19-29: rés.
 • Wickert Lothar: Theodor Mommsen. Eine Biographie in vier Bänden. Frankfurt/M. 2006. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 59: 2007 z. 1 s. 348.
 • Wisłocki Juliusz: Prawo rzymskie w Polsce, Warszawa 1945. Rec.: LISOWSKI Zygmunt T. 1: 1948 s. 189-194; LISOWSKI Zygmunt. Wyjaśnienie [do rec.]. T. 2: 1949 s. 501-502.
 • Wisłocki Juliusz: Spór o Gaiusa. Czas. Prawn. T. 33: 1945. Rec.: LISOWSKI Zygmunt T. 1: 1948 s. 187-189.
 • WITKOWSKI Wojciech: Aleksander This i Jan Kanty Wołowski - wybitni prawnicy Królestwa Polskiego. T. 53: 2001 z. 1 s. 141-157: rés.
 • Witkowski Wojciech: Aleksander This i Jan Kanty Wołowski - wybitni prawnicy Królestwa Polskiego. Lublin 2001. Rec.: ROSNER Anna T. 54: 2002 z. 1 s. 470-475.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Dialog Solona i Justyniana u Fénelona a dyskusja o prawie rzymskim w Polsce XVIII wieku. T. 40: 1988 z. 2 s. 249-260: rés.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Edward Gintowt - w dwudziestolecie śmierci. T. 39: 1987 z. 1 s. 161-169.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Edward Gintowt (1899-1965): w czterdziestopięciolecie śmierci. T. 63: 2011 z. 1 s. 305-315.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Nieznana rozprawa z XVII w. o pozwie w prawie rzymskim i polskim. T. 11: 1959 z. 2 s. 45-63: rés.
 • Wołodkiewicz Witold: Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów. Warszawa 1990. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 46: 1994 z. 1-2 s. 162-165.
 • [WOŁODKIEWICZ Witold] Z Profesorem Witoldem Wo ł odkiewiczem rozmawia Wojciech DAJCZAK. T. 62: 2010 z. 1 s. 371-382.
 • WYJAZDY naukowe i wykłady zagranicą (Henryk Olszewski, Jerzy Senkowski, Krystyna Sikorska, Zbigniew Szcząska, Maria Zabłocka). T. 26: 1974 z. 1 s. 281-283.
 • WYJAZDY naukowe i wykłady za granicą (Bogusław Leśnodorski, Adam Wiliński). T. 27: 1975 z. 1 s. 211.
 • WYRÓŻNIENIA historyków prawa. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 520-521.
 • Zabłocka Maria: Romanistyka polska po II wojnie światowej. Warszawa 2002. Rec.: KURYŁOWICZ Marek. Dorobek oraz plany badawcze polskiej romanistyki. T. 55: 2003 z. 1 s. 441-457.
 • Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie naukowe polskich uczonych. 1. Kraków 2008. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. T. 62: 2010 z. 1 s. 491-492.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej: Powołanie Komisji Historii Państwa i Prawa przy Instytucie Historii PAN. T. 23: 1971 z. 2 s. 261-262.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego o seminarium i pracach magisterskich z historii państwa i prawa polskiego. Wyniki ankiety. T. 19: 1967 z. 2 s. 243-245.
 • ZARZYCKI Zdzisław: Jubileusz Profesora Ludwika Łysiaka [26.05.2000 r.]. T. 53: 2001 z. 1 s. 400-405: zawiera tekst laudacji Wacława URUSZCZAKA.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Czterdziestolecie pracy naukowej prof. Karola Koranyi. T. 14: 1962 z. 2 s. 282-283.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: XIV Olimpiada Historyczno-Prawna im. Michała Sczanieckiego. T. 40: 1988 z. 1 s. 232.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Stan badań nad problematyką prawa średzkiego. Studium na 750-lecie pouczenia miasta Halle dla Środy Śląskiej (1235-1985). T. 37: 1985 z. 2 s. 75-87: rés.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Stanisław Borowski - historyk prawodawstw słowiańskich (1903-1945). Materiały biograficzne. T. 5: 1953 s. 247-258.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Tomasz Kuźmirski, nieznany osiemnastowieczny, polski prawnik humanitarysta i jego pisma na tle współczesnej literatury humanitarnej. T. 7: 1955 z. 2 s. 135-162: rés.
 • Zernack Klaus: Schwerpunkte und Entwicklungslinien der polnischen Geschichtswissenschaft nach 1945. Historische Zeitschrift Z.5: 1974. (specjalny). Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 27: 1975 z. 2 s. 337-338.
 • Zernack Klaus: Von der traditionellen zur marxistischen Verfassungsgeschichte des polnischen Mittelalters. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Z. 2: 1963. Rec.: MUŻA Marianna. Polska historia państwa i prawa w oczach zachodnioniemieckiego historyka ustroju. T. 17: 1965 z. 1 s. 292-295.
 • ZIEMBIŃSKI Zygmunt: Czesław Znamierowski. W stulecie urodzin. T. 41: 1989 z. 1 s. 135-138.
 • ZIĘBA Andrzej: Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 53: 2001 z. 2 s. 211-224.
 • ZMIERCZAK Maria: Nauki historycznoprawne pośród dyscyplin prawniczych i w programach studiów. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 79-92: rés.
 • Z POBYTU prof. Juliusza Bardacha w Czechosłowacji [9-19 X 1961]. T. 16: 1962 z. 1 s. 237-238. —————————————————————————————————
 • [ AbramskiAndrzej] LISCZYK Henryk: Obrona pracy doktorskiej mgr Andrzeja Abramskiego [nt. Sądownictwo podczas konfederacji w Rzeczypospolitej w latach 1672-1793]. T. 37: 1985 z. 1 s. 188.
 • [ AdamczykTomasz] STAWARSKA-RIPPEL Anna: Obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Adamczyka nt. Kara w prawie polskim XVIII wieku. T. 60: 2008 z. 1 s. 349.
 • [ AjnenkielAndrzej] ZAKRZEWSKI Andrzej: Habilitacja dra Andrzeja Ajnenkiela [nt. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do 1926 roku]. T. 24: 1972 z. 1 s. 301-302.
 • [ AmielańczykKrzysztof] ŻAK Elżbieta: Obrony prac doktorskich [Krzysztofa Amielańczyka nt. Lex Cornelia de sicariis et beneficiis]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ BałtruszajtysGrażyna] WĄSOWICZ Marek: Kolokwium habilitacyjne dr Grażyny Bałtruszajtys [nt. Sądownictwo komisji skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych (1764-1794)]. T. 30:1978 z. 2 s. 316.
 • [ BanachTomasz] WIADERNA-KU Ś NIERZ Renata:Obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Banacha nt. Rzymska tradycja prawna w ideologii obozu narodowego Polski międzywojennej. T. 62: 2010 z. 1 s. 528-529.
 • [ BaranKazimierz] NIZIOŁEK Marian: Obrona pracy doktorskiej mgr Kazimierza Barana [nt. Zbrodnia stanu (High Treason) na tle walki o hegemonię między królem i parlamentem w Anglii w latach 1625-1649]. T. 29: 1977 z. 2 s. 259.
 • [ BartelWojciech M.] Obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha M. Bartla [nt. Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego]. T. 11:1959 z. 2 s. 339.
 • [ BartelWojciech M.] GRODZISKI Stanisław: Habilitacja dra Wojciecha M. Bartla z powszechnej historii państwa i prawa oraz z historii państwa i prawa polskiego [nt. Ochrona wolności osobistej na tle rozwoju państwowości anglosaskiej Brytanii do roku 1066]. T. 18: 1966 z. 2 s. 305.
 • [ BaszkiewiczJan] JOŃCZYK Jan: Pierwszy przewód kandydacki w dziedzinie historii państwa i prawa. Obrona pracy kandydackiej mgra Jana Baszkiewicza [nt. Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku]. T. 6 : 1954 z. 1 s. 442-445.
 • [ BerezaArkadiusz] SMYK Grzegorz: Obrony prac doktorskich [mgra Arkadiusza Berezy nt.: Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej w latach 1876-1915]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 462.
 • [ BielarczykPiotr ] IZDEBSKI Hubert:Obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Bielarczyka nt. Kształtowanie się europejskiej antropologii prawa przed 1939 r. . T. 58: 2006 z. 2 s. 365.
 • [ BielawskiWładysław] BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Obrona pracy doktorskiej mgra Władysława Bielawskiego [nt. Zagadnienie kodyfikacji prawa małżeńskiego osobowego w II Rzeczpospolitej]. T. 20: 1968 z. 2 s. 206-207.
 • [ BieleckiAndrzej] Obrony pracy doktorskich [mgra Andrzeja Bieleckiego nt.: Rozwój reasekuracji ubezpieczeń majątkowych na obszarze Polski do 1990 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Reasekuracji „Warta” SA]. T. 57: 2005 z. 1 s. 465.
 • [ BieniaszMałgorzata] BARAN Kazimierz: Obrony prac doktorskich Małgorzaty Bieniasz [nt. Górnośląskie prawo prywatne według kodyfikacji z 1563 r.]. T. 27: 1975 z. 1 s. 213.
 • [ BojarskiWładysław] DAJCZAK Wojciech: Władysław Bojarski (1931-2000). T. 52: 2000 z. 1-2 s. 425-428.
 • [ BoreckiPaweł] Obrony pracy doktorskich [mgra Pawła Boreckiego nt.: Geneza konstytucyjnego modelu stosunków Państwo-Kościół]. T. 57: 2005 z. 1 s. 466.
 • [ Borkowska-BagieńskaEwa] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Kolokwium habilitacyjne dr Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej [nt. Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego]. T. 39: 1987 z. 2 s. 256.
 • [ BortkiewiczowaFilomena] RYMASZEWSKI Zygfryd: Habilitacja dr Filomeny Bortkiewiczowej [nt. Alienacje nieruchomości w prawie wiejskim w Małopolsce (XV-XVIII w.)]. T. 24: 1972 z. 1 s. 302-303.
 • [ Branecki Tadeusz] WRZYSZCZ Andrzej :Obrona pracy doktorskiej mgr. Tadeusza Braneckiego nt. Kształtowanie się federalnego wymiaru Konfederacji Szwajcarskiej do reformy z 2000 roku .T. 59: 2007 z. 2 s. 480.
 • [ BrykAndrzej] DWORNICKA Irena: Obrony prac doktorskich [Andrzeja Bryka nt. Liberalizm jako podstawa porządku politycznego w doktrynie Daniela Bella]. T. 36: 1984 z. 1 s. 276.
 • [ BrykAndrzej] DZIADZIO Andrzej: Kolokwium habilitacyjne dr Andrzeja Bryka [Na podstawie rozprawy The Origins of Constitutional Government. Higher Law and the Sources of Judicial Review]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 460.
 • [ BrześkiewiczKrzysztof] SUDNIK Wanda: Obrony prac doktorskich [Krzysztofa Brześkiewicza, nt. Mazowsze pod rządem Korony w latach 1526-1577. Studium prawno-historyczne]. T. 38: 1986 z. 2 s. 226.
 • [ BukowskaKrystyna] Obrona pracy doktorskiej mgr. Krystyny Bukowskiej [nt. Tomasz Drezner, polski romanista XVII w. i jego znaczenie dla nauki prawa ziemskiego]. T. 13: 1961 z. 1 s. 243-244.
 • [ CabajJanusz] KURSA S ł awomir:Obrona pracy doktorskiej mgra Janusza Cabaja nt. Herberta L.A. Harta koncepcja „miękkiego pozytywizmu”. T. 62: 2010 z. 1 s. 529.
 • [ CiągwaJózef] ABRAMSKI Andrzej: Kolokwium habilitacyjne dra Józefa Ciągwy [nt. Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939]. T. 33: 1981 z. 1 s. 262-263.
 • [ CiągwaJózef] LITYŃSKI Adam: Obrona pracy doktorskiej mgra Józefa Ciągwy [nt. Słowacka ideologia narodowa na przełomie: L’udov ì t Št úr (1834-1856)]. T. 24: 1972 z. 1 s. 303-374.
 • [ CichońPaweł] Obrony pracy doktorskich [mgra Pawła Cichonia nt.: Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim (1807-1815)]. T. 56: 2004 z. 1 s. 410.
 • [ CieślakAleksander] WRZYSZCZ Andrzej: Obrona pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Cieślaka nt. Władze centralne państw Zakonu Kawalerów Maltańskich i Zakonu Krzyżackiego. Analiza porównawcza. T. 61: 2009 z. 1 s. 425.
 • [C itkowska-KimlaAnna] RZEGOCKI Arkady: Obrony pracy doktorskich [mgr Anny Citkowskiej-Kimla nt.: Państwo - religia - historia. Filozofia polityczna Friedricha von Hardenberga (Novalisa)]. T. 55: 2003 z. 2 s. 449.
 • [ CzeszakGrzegorz] KRZYMKOWSKI Marek: Obrony prac doktorskich [Grzegorza Czeszaka nt.: Władza sądowa księcia w feudalnej Republice Nowogrodu]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316-317.
 • [ ĆwikWładysław] KOROBOWICZ Artur: Habilitacja dra Władysława Ćwika [nt. Pozostałości feudalne w miastach rządowych małopolskich] terenów Królestwa polskiego (1815-1866)]. T. 21: 1969 z. 1 s. 224-226.
 • [ DąbekPaweł] Obrony pracy doktorskich [mgra Pawła Dąbka nt.: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 na przykładzie Oddziału w Krakowie]. T. 57: 2005 z. 1 s. 467.
 • [ DajczakWojciech] GAJDA Ewa: Kolokwium habilitacyjne dr Wojciecha Dajczaka [Na podstawie rozprawy Zwrot „bona fides” w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 459-460.
 • [ DąbrowskiPrzemysław] TARKOWSKI Mikołaj: Obrona pracy doktorskiej mgr. Przemysława Dąbrowskiego nt. Myśl polityczna i działalność Narodowej Demokracji na ziemiach byłego Wielkiego Księstwo Litewskiego w latach 1897-1918. T. 60: 2008 z. 1 s. 349.
 • [ DembskaRóża] Obrony pracy doktorskich [mgr Róży Dembskiej nt.: Wizerunek Żyda w polskiej myśli politycznej w latach 1864-1914]. T. 57: 2005 z. 1 s. 465.
 • [ DembskiKrzysztof] OLSZEWSKI Henryk: Obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Dembskiego [nt. Wielkopolska w procesie budowy II Rzeczypospolitej 1918-1920]. T. 18: 1966 z. 1 s. 296-297.
 • [ DerdejPiotr] Obrony pracy doktorskich [mgra Piotra Derdeja nt.: Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczypospolitej]. T. 57: 2005 z. 1 s. 465.
 • [ DębińskiAntoni] AMIELAŃCZYK Krzysztof: Publiczne obrony prac doktorskich [Antoniego Dębińskiego, nt. Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 217.
 • [ DębińskiAntoni] FUNDOWICZ Sławomir: Kolokwium habilitacyjne dra Antoniego Dębińskiego [Na podstawie rozprawy Sacrilegium w prawie rzymskim]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 396.
 • [ DmowskiJacek, BurkiewiczAugustyn, MalecJerzy] MACIEJEWSKI Tadeusz, SZWAJCA Jan: Obrony prac doktorskich [Jacka Dmowskiego nt. Pożyczka morska w prawie rzymskim], [Augustyna Burkiewicza nt. Wpływ prawodawczej działalności państwa na powstanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej w latach 1920-1939], [Jerzego Malca nt. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów. Z dziejów stosunku Polski i Litwy w drugiej połowie XVIII w. (1764-1792)]. T. 31: 1979 z. 2 s. 270-271.
 • [ DulMarek] Obrony pracy doktorskich [mgra Marka Dula nt.: Organizacja i funkcjonowanie giełd zbożowo-towarowych w II Rzeczypospolitej]. T. 57: 2005 z. 1 s. 465.
 • [ DulewiczStanisław] RESZCZYŃSKI Jarosław: Obrony prac doktorskich [Stanisława Dulewicza nt. Elementy prawa rzymskiego w dziele Teodora Ostrowskiego „Prawo Cywilne Narodu Polskiego”]. T. 39: 1987 z. 1 s. 251.
 • [ DyjakowskaMarzena Hanna] SZPRINGER Iwona: Obrony prac doktorskich [mgr Marzeny Hanny Dyjakowskiej nt.: Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 531.
 • [ DziadzioAndrzej] KWIECIEŃ Marcin: Obrony prac doktorskich [Andrzeja Dziadzio nt.: Trybunał Administracyjny w Austrii 1875-1918. Powstanie - Kompetencje - Organizacja - Orzecznictwo]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316.
 • [ DziadzioAndrzej] KWIECIEŃ Marcin: Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Dziadzio [Na podstawie rozprawy Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914. Władza - obywatel - prawo]. T. 55: 2003 z. 2 s. 447.
 • [ FermusAnna] SZPRINGER Iwona: Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Fermus [nt. Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina w latach 1885-1915]. T. 60: 2008 z. 2 s. 477.
 • [ FiedorczykPiotr] NICZYPORUK Piotr: Obrony prac doktorskich [mgra Piotra Fiedorczyka nt.: Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Białymstoku]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 530.
 • [ GacaAndrzej] FALKOWSKA Anna Maria: Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Gacy [Na podstawie rozprawy Prawo jutlandzkie Waldemara II (Jyskie Lov) z 1241 roku]. T. 60: 2008 z. 2 s. 476.
 • [ GacaAndrzej] NAWORSKI Zbigniew: Obrony prac doktorskich [mgra Andrzeja Gacy nt. Kodeks duński króla Chrystiana V z roku 1683. Geneza, źródła, treeść i dziejowe znaczenie]. T. 39: 1987 z. 1 s. 251.
 • [ GajdaEwa] MOSSAKOWSKI Wiesław: Obrony prac doktorskich [mgr Ewy Gajdy nt.: Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 461.
 • [ GerhardtArtur St.] URUSZCZAK Wacław: Obrona pracy doktorskiej mgra Artura St. Gerhardta [nt. Projekt konstytucji galicyjskiej z roku 1790 (Charta Leopoldina)]. T. 22: 1970 z. 2 s. 289.
 • [ GiaroTomasz] KRAKOWIAK Elżbieta: Kolokwium habilitacyjne dra Tomasza Giaro [nt. Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz]. T. 41: 1989 z. 2 s. 255.
 • [ GodekSławomir] Obrony pracy doktorskich [mgra Sławomira Godka nt.: Prawo rzymskie w III Statucie Litewskim]. T. 57: 2005 z. 1 s. 464.
 • [ GoryczkoEdward] Obrony pracy doktorskich [mgra Edwarda Goryczko nt.: Autonomia i samorządność Kościołów i związków wyznaniowych w okresie PRL]. T. 57: 2005 z. 1 s. 466.
 • [ Goźdź-RoszkowskiKrzysztof] GRODECKI Piotr: Kolokwium habilitacyjne dr. Krzysztofa Goźdź-Roszkowskiego [nt. Sytuacja prawna „dyplomatycznych” posiadaczy dóbr ziemskich pojezuickich w Polsce u schyłku XVIII w.]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 215.
 • [ GórnickiLeonard] PRZYGODZKI Jacek: Habilitacja dra Leonarda Górnickiego[Na podstawie rozprawy Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939]. T. 54: 2002 z. 1 s. 509.
 • [ GratIreneusz Stanisław] Obrony pracy doktorskich [mgra Ireneusza Stanisława Grata nt.: Stanowisko prawnonaturalne Czesława Skrzeszewskiego na tle poglądów filozoficznoprawnych polskich tomistów po drugiej wojnie światowej]. T. 57: 2005 z. 1 s. 467.
 • [ GrodziskiStanisław] BARTEL Wojciech M.: Habilitacja dr Stanisława Grodziskiego z historii państwa i prawa polskiego [nt. Obywatelstwo w Szlacheckiej Rzeczypospolitej]. T. 16: 1964 z. 2 s. 247-249.
 • [ GrodziskiStanisław] ŁYSIAK Ludwik: Obrona pracy doktorskiej mgra Stanisława Grodziskiego [nt. Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego]. T. 11: 1959 z. 2 s. 340.
 • [ GulczyńskiAndrzej] WIEWIOROWSKI Maciej: Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Gulczyńskiego [nt. Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej]. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 484.
 • [ Gwiazdowski Robert] BIELARCZYK Piotr: Kolokwium habilitacyjne dra Roberta Gwiazdowskiego [Nt. „Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje”]. T. 62: 2010 z. 1 s. 526.
 • [ GwiżdżAndrzej] JAROSZ Zdzisław, PICHELSKI Lech: Sprawozdanie z obrony pracy kandydackiej mgra Andrzeja Gwiżdża [nt. Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja polska z 17 marca 1921 roku w praktyce]. T. 8: 1956 z. 2 s. 389-391.
 • [ IzdebskiHubert] SZCZĄSKA Zbigniew: Kolokwium habilitacyjne dra Huberta Izdebskiego [nt. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830]. T. 30:1978 z. 2 s. 316.
 • [ IzdebskiHubert, ZakrzewskiAndrzej, CharłampowiczJan, Borkowska-BagieńskaEwa, KuryłowiczMarek, KlementowskiMarian Lech] KULECZKA Gerard, SĘDEK Marek, SUDNIK Wanda, SZWARC Wojciech, ŻOŁNIERCZUK Mieczysław: Obrony prac doktorskich: Huberta Izdebskiego [nt. Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego], Andrzeja Zakrzewskiego [nt. Wincenty Witos - chłopski polityk i mąż stanu], Jana Charłampowicza [nt. Polityczne kierunki kolonizacji niemieckiej na ziemiach polskich od XVII do XX wieku], Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej [nt. Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku], Marka Kuryłowicza [nt. Adoptio w rzymskim prawie przedklasycznym i klasycznym], Mariana Lecha Klementowskiego [nt. Wymiar sprawiedliwości karnej według prawa niemieckich pokojów ziemskich w XI do połowy XIII wieku]. T. 26: 1974 z. 1 s. 284-286.
 • [ JanaszTeresa] ORZECHOWSKI Kazimierz: Kolokwium habilitacyjne dr Teresy Janasz [nt. Państwo francuskie w latach 1940-1944. Ideologia - organizacja - prawo]. T. 29: 1977 z. 2 s. 258.
 • [ JanickaDanuta] GAJDA Ewa: Kolokwium habilitacyjne dr Danuty Janickiej [Na podstawie rozprawy Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 528-529.
 • [ Janiszewska Małgorzata] KOWALCZYK Maciej :Obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Janiszewskiej nt. Status prawny palestry w Polsce stanisławowskiej .T. 59: 2007 z. 2 s. 480.
 • [ JastrzębskiRobert] LESZCZYŃSKI Paweł: Obrony prac doktorskich [mgra Roberta Jastrzębskiegont.: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej]. T. 54: 2002 z. 1 s. 510.
 • [ Jastrzębski Robert] MONIUSZKO Adam: Kolokwium habilitacyjne dra Roberta Jastrz ę bskiego [Nt.Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej ]. T. 62: 2010 z. 1 s. 528.
 • [ Jędrejek Grzegorz] WÓJCIK Monika: Obrony prac doktorskich [mgra Grzegorza Jędrejkant.: Niemiecka szkoła historyczno-prawna a prawo rzymskie w Polsce w XIX w.]. T. 54: 2002 z. 2 s. 375.
 • [ JędrzejewskiEdward] LASAK Zbigniew: Obrona pracy doktorskiej mgra Edwarda Jędrzejewskiego [nt. Hitlerowska koncepcja administracji państwowej na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy (1939-1945)]. T. 25: 1973 z. 2 s. 302-303.
 • [ JoncaKarol] POŁOMSKI Franciszek: Habilitacja dra Karola Joncy z historii państwa i prawa polskiego [nt. Ustawodawstwo socjalne i jego realizacja w przemyśle Górnego Śląska 1871-1914]. T. 17: 1965 z. 2 s. 335-336.
 • [ Jońca Maciej] WÓJCIK Monika :Obrona pracy doktorskiej mgr. Macieja Jońcy nt. Przestępstwo parricidum w rzymskim prawie karnym .T. 59: 2007 z. 2 s. 480.
 • [ JurekPiotr] CYBULSKI Bogdan: Obrony prac doktorskich [Piotra Jurka nt. Landfrydy śląskie]. T. 36: 1984 z. 1 s. 276.
 • [ JurekPiotr] OCHMAŃSKI Jerzy W.: Kolokwium habilitacyjne dra Piotra Jurka [nt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie roku 1715]. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 234.
 • [ Jurewicz Aldona] SOBCZYK Marek:Obrona pracy doktorskiej mgr Aldony Jurewicz nt. Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet. — T. 59: 2007 z. 1 s. 383. — [ JuszyńskiJanusz] = poz. 647.
 • [ KamińskaKrystyna] NAWORSKI Zbigniew: Kolokwium habilitacyjne dr Krystyny Kamińskiej [nt. Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do roku 1370. Studium historycznoprawne]. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 218.
 • [ KamińskaKrystyna, BrzękW., WronaCzesław] GACA Andrzej, BARAN Kazimierz: Obrony prac doktorskich Krystyny Kamińskiej [nt. Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów miast niemieckich i polskich]; W. Brzęka [nt. Sądy rugowe w Małopolsce południowo-zachodniej w XVI-XVIII wieku]; Czesława Wrony [nt. Burżuazyjne reformy w Rosji w latach 1860-1874]. T. 30: 1978 z. 1 s. 263-264.
 • [ KamińskiRobert] JASTRZĘBSKI Robert: Obrony prac doktorskich [mgra Roberta Kamińskiego nt.: Opodatkowanie dochodów duchownych i osób prawnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1945-1970]. T. 53: 2001 z. 2 s. 301.
 • [ KaniaLeszek] ANDRZEJEWSKI Marcin: Obrony prac doktorskich [mgra Leszka Kani nt.: Kodyfikacja wojskowego prawa materialnego w II Rzeczypospolitej]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 463.
 • [ KinstlerMarek] CYBULSKI Bogdan: Obrony prac doktorskich [Marka Kinstlera nt. Grupy Operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Dolnym Śląsku (kwiecień - wrzesień 1945)]. T. 36: 1984 z. 1 s. 276.
 • [ KlementowskiMarian Lech] WRZYSZCZ Andrzej: Habilitacja dra Mariana Lecha Klementowskiego [Na podstawie rozprawy Studia nad kształtowaniem się gwarancji ochrony wolności osobistej w państwie niemieckim (X-XIV wiek)]. T. 47 1995 z. 1-2 s. 315-316. — [ KodrębskiJan] = poz. 645.
 • [ KolarzBeata] ANDRZEJEWSKI Marcin: Obrony prac doktorskich [mgr Beaty Kolarz nt.: Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 463.
 • [ KoniecznyAlfred] CHODOROWSKI Jerzy: Habilitacja dra Alfreda Koniecznego [nt. Górny Śląsk pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy]. T. 22: 1970 z. 2 s. 287-288.
 • [ KoredczukJózef] PRZYGODZKI Jacek: Kolokwium habilitacyjne dra Józefa Koredczuka [Na podstawie rozprawy Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym(Les classiques modernes)]. T. 61: 2009 z. 1 s. 424-425.
 • [ KostrubiecJa rosław] ŁUSZCZYŃSKA Małgorzata:Obrona pracy doktorskiej mgra Jarosława Kostrubca nt. Georga Jellinka ogólna nauka o państwie . T. 58: 2006 z. 2 s. 365.
 • [ KowalczykEwaryst] Obrony pracy doktorskich [mgra Ewarysta Kowalczyka nt.: Instytucje dobroczynne w konstytucjach rzymskich cesarzy chrześcijańskich]. T. 57: 2005 z. 1 s. 467.
 • [ KowalskiGrzegorz] Obrony pracy doktorskich [mgra Grzegorza Kowalskiego nt.: Postępowanie w sprawach o przestępstwa emigracyjne przed Sądem Krajowym Karnym w Krakowie w latach 1897-1918]. T. 55: 2003 z. 1 s. 525.
 • [ KozerskaEwa] MACHAJ Łukasz: Obrony pracy doktorskich [mgr Ewy Kozerskiej nt.: Państwo i społeczeństwo w koncepcjach papieża Piusa XI]. T. 55: 2003 z. 1 s. 525.
 • [ KoziołAleksandra] STAWARSKA-RIPPEL Anna: Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Kozioł nt. Prace nad unifikacją prawa cywilnego w Polsce w latach 1945-1946 . T. 60: 2008 z. 1 s. 348. — [ Kozub-CiembroniewiczWiesław] = poz. 648.
 • [ KraczkowskiRomuald] PASZKOWSKA Marzenna: Obrona pracy doktorskiej Romualda Kraczkowskiego [nt. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1939]. T. 41: 1989 z. 2 s. 257.
 • [ KraczkowskiRomuald] PASZKOWSKA Marzenna: Publiczne obrony prac doktorskich [Romualda Kraczkowskiego, nt. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1935]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 216.
 • [ KrasońMagdalena] RESZCZYŃSKI Jarosław: Publiczne obrony prac doktorskich [Magdaleny Krasoń, nt. Superficies w prawie rzymskim a użytkowanie wieczyste we współczesnym prawie polskim]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 216. — [ KrasowskiKrzysztof] = poz. 648.
 • [ KreńJolanta] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Obrona pracy doktorskiej mgr Jolanty Kreń [ nt. Zbiór Praw Antoniego Trębickiego]. T. 30:1978 z. 2 s. 317.
 • [ Królikowska Natalia] ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Obrony prac doktorskich [mgr Natalii Królikowskiej pt., Law and Division of Power in the Crimean Khanate. A Study of the Reign of Murad Giray (1678-1683) . T. 63: 2011 z. 1 s. 555.
 • [ KrukowskiStanisław] SZCZĄSKA Zbigniew: Obrony prac doktorskich Stanisława Krukowskiego [nt. Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r.]. T. 27: 1975 z. 1 s. 213.
 • [ KruszewskiTomasz] GÓRNICKI Leonard: Kolokwium habilitacyjne dra Tomasza Kruszewskiego [Na podstawie rozprawy Sejm prowincjonalny na Śląsku (1824-1933)]. T. 53: 2001 z. 1 s. 411.
 • [ KruszewskiTomasz] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Tomasza Kruszewskiego nt. Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku 1933-1945. (Organizacja i działalność)]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ Krzymkowski Marek] STANULEWICZ Maksymilian: Kolokwium habilitacyjne dra Marka Krzymkowskiego [Na podstawie rozprawy pt., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 567.
 • [ KrzymkowskiMarek] STANULEWICZ Maksymilian: Obrony prac doktorskich [mgra Marka Krzymkowskiego nt.: Status prawny urzędnika w Księstwie Warszawskim]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 530.
 • [ KrzynówekJerzy] KACPRZAK Agnieszka, WOJEWÓDKA Marcin: Obrony prac doktorskich [Jerzego Krzynówka nt.: Praepositio jako podstawa odpowiedzialności in solidum (actio exercitoria, actio institoria)]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 396.
 • [ Krzysztofek Katarzyna] KARABOWICZ Anna: Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krzysztofek [pt. Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939. Studium historyczno-prawne ]. T. 64: 2012 z. 2 s. 553.
 • [ KrzywoszyńskiPrzemysław] DEMBSKA Róża: Obrony prac doktorskich [mgra Przemysława Krzywoszyńskiegont.: Stanisław Orzechowski jako ideolog demokracji szlacheckiej]. T. 54: 2002 z. 1 s. 510-511.
 • [ KubickiTomasz] JAMRÓZ Edyta Nowak: Obrony prac doktorskich [mgra Tomasza Kubickiego nt.: Kompetencje wojewody w średniowiecznej Polsce]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 530-531.
 • [ KuiszJarosław] KUISZ Jarosław: Obrona pracy doktorskiej mgr . Jarosława Kuisza nt. Charakter prawny porozumień sierpniowych w okresie 1980-1981 . T. 60: 2008 z. 1 s. 348.
 • [ KuleczkaGerard] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Habilitacja dra Gerarda Kuleczki [nt. Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym]. T. 27: 1975 z. 1 s. 212.
 • [ KuleczkaGerard] ROZWADOWSKI Władysław: Obrona pracy doktorskiej mgra Gerarda Kuleczki [nt. Problem dzieci pozamałżeńskich w prawie rzymskim epoki pryncypatu]. T. 19: 1967 z. 1 s. 231.
 • [ Kulejewska-TopolskaZofia] WISŁOCKI Jerzy: Habilitacja dr Zofii Kulejewskiej-Topolskiej [nt. Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania od XV do końca XVIII wieku]. T. 20: 1968 z. 1 s. 258-259.
 • [ KuleszaWładysław T.] SADURSKI Wojciech: Obrony prac doktorskich Władysława T. Kuleszy [nt. Sanacja a autorytaryzm i faszyzm. Koncepcje ideowo polityczne obozu rządzącego w latach 1926-1935]. T. 32: 1980 z. 2 s. 258.
 • [ KulisiewiczWojciech] ROSNER Anna: Publiczne obrony prac doktorskich Wojciecha Kulisiewicza [nt. Zaruka w prawie litewskim w XV-XVII w.]. T. 40: 1988 z. 1 s. 231.
 • [ KunderaElżbieta] SADOWSKI Mirosław: Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kundery [Na podstawie rozprawy Doktryna „socjalistów z katedry” (1872-1918)]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 395.
 • [ KuryłowiczMarek] ŻOŁNIERCZUK Mieczysław: Habilitacja dra Marka Kuryłowicza [nt. Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycznym i justyniańskim]. T. 30: 1978 z. 1 s. 263. — [ KuśnierekHenryk] = poz. 645.
 • [ Kuźmicz Karol] MAKSIMIUK Diana: Obrona pracy doktorskiej mgr. Karola Kuźmicza nt. Immanuel Kant jako inspirator polskiej filozofii prawa w okresie 1918-1950. T. 61: 2009 z. 1 s. 425.
 • [ KwiecieńMarcin] DWORNICKA Irena: Obrony prac doktorskich [mgra Marcina Kwietnia nt.: Reforma stosunków między państwem i Kościołem w Księstwie Toskańskim w latach 1765-1790]. T. 53: 2001 z. 2 s. 302.
 • [ KwiecieńMarcin] MAŁECKI Marian: Obrony prac doktorskich [mgra Marcina Kwietnia nt.: Reformy stosunków między Państwem a Kościołem w Księstwie Toskanii w latach 1765-1790]. T. 54: 2002 z. 1 s. 511.
 • [ LesińskiBogdan] WALACHOWICZ Jerzy: Habilitacja dra Bogdana Lesińskiego z powszechnej historii państwa i prawa [nt. Kupno renty w średniowiecznej Polsce na tle doktryny i praktyki zachodnioeuropejskiej]. T. 19: 1967 z. 2 s. 242-243.
 • [ LeszczyńskiPaweł] Obrony pracy doktorskich [mgra Pawła Leszczyńskiego nt.: Centralna administracja wyznaniowa II RP]. T. 57: 2005 z. 1 s. 466.
 • [ Lewandowska- MalecIzabela] DWORNICKA Irena: Obrony prac doktorskich [mgr Izabeli Lewandowskiej-Malec nt.: Ludowładztwo czy samorządność? Z dziejów rad narodowych w latach 1944-1989]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 530.
 • [ Lewandowska-Malec Izabela] ZARZYCKI Zdzis ł aw: Kolokwium habilitacyjne dr Izabeli Lewandowskiej-Malec [Nt.Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632) ]. T. 62: 2010 z. 1 s. 527.
 • [ LityńskiAdam] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Kolokwium habilitacyjne dra Adama Lityńskiego [nt. Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku]. T. 29: 1977 z. 2 s. 258-259.
 • [ LityńskiAdam] CIĄGWA Józef: Obrona pracy doktorskiej mgra Adama Lityńskiego [nt. Rozwój organów szlacheckiego samorządu gospodarczego w Małopolsce do roku 1717]. T. 23: 1971 z. 1 s. 273.
 • [ Longchamps de BérierFranciszek] KACPRZAK Agnieszka, WOJEWÓDKA Marcin: Obrony prac doktorskich [Franciszka Longchamps de Bérier nt. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 396.
 • [ Longchamps de BérierFranciszek] SOBOTKA Roman: Kolokwium habilitacyjne dra Franciszka Longchamps de Bérier [Na podstawie rozprawy Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego]. T. 57: 2005 z. 1 s. 464.
 • [ LucińskiJerzy] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Habilitacja dra Jerzego Lucińskiego [nt. Rozwój królewszczyzn w koronie od schyłku XIV wieku do XVII w.]. T. 23: 1971 z. 2 s. 270.
 • [ ŁaszewskiRyszard] JUSTYŃSKI Janusz: Obrona pracy doktorskiej mgra Ryszarda Łaszewskiego [nt. Sejm polski w latach 1764-1793]. T. 22: 1970 z. 2 s. 289. — [ ŁaszewskiRyszard] = poz. 645.
 • [ ŁysiakLudwik] GRODZISKI Stanisław: Habilitacja dra Ludwika Łysiaka [ nt. Sądownictwo królewskie w sprawach chłopskich do połowy XVI w.]. T. 19:1967 z. 1 s. 228-229.
 • [ ŁysiakLudwik] GRODZISKI Stanisław: Obrona pracy doktorskiej Ludwika Łysiaka [nt. Własność sołtysów w Małopolsce do końca XVI wieku]. T. 14: 1962 z. 1 s. 240-242.
 • [ ŁyskoMarcin Marek] Obrony pracy doktorskich [mgra Marcina Marka Łysko nt.: Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967]. T. 56: 2004 z. 1 s. 410.
 • [ Łuszczyńska Małgorzata] KOSTRUBIEC Jarosław:Obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Łuszczyńskiej nt. Filozofia prawa Czesława Martyniaka . T. 58: 2006 z. 2 s. 365.
 • [ MaciejewskiTadeusz] BURKIEWICZ Augustyn: Obrona pracy doktorskiej mgr. Tadeusza Maciejewskiego [nt. Kodyfikacje gdańskiego prawa miejskiego z XVIII wieku]. T. 33: 1981 z. 1 s. 263.
 • [ MaiselWitold] KULEJEWSKA-TOPOLSKA Zofia: Habilitacja dra Witolda Maisla z historii państwa i prawa polskiego [nt. Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku]. T. 16: 1964 z. 1 s. 401-403.
 • [ Machaj Łukasz] MARSZAŁ Maciej: Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Machaja [Na podstawie rozprawy Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych ]. T. 64: 2012 z. 2 s. 552.
 • [ Machnikowska Anna] WAŁDOCH Jacek: Kolokwium habilitacyjne dr Anny Machnikowskiej [Na podstawie rozprawy Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne ]. T. 64: 2012 z. 1 s. 319.
 • [ MachnikowskaAnna] ANDRZEJEWSKI Marcin: Obrony prac doktorskich [mgr Anny Machnikowskiej nt.: Wymiar sprawiedliwości w latach 1944-1950 w Polsce]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 463.
 • [ Majchrowski Jan] ROSSMANITH Anna: Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego [Na podstawie rozprawy pt., Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 567.
 • [ MalecDorota] ZARZYCKI Zdzisław: Kolokwium habilitacyjne dr Doroty Malec [Na podstawie rozprawy Notariat Drugiej Rzeczypospolitej]. T. 55: 2003 z. 2 s. 448.
 • [ MalecJerzy] MALEC Dorota: Kolokwium habilitacyjne dra Jerzego Malca [nt. Polska myśl administracyjna XVIII wieku]. T. 41: 1989 z. 2 s. 257.
 • [ MalinowskaIrena] PAULI Lesław: Habilitacja dr Ireny Malinowskiej z powszechnej historii państwa i prawa [nt. Mikołaj Zalaszowski, polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa]. T. 15: 1963 z. 2 s. 197.
 • [ MarkiewiczJadwiga] PAULI Lesław: Publiczne obrony prac doktorskich [Jadwigi Markiewicz nt. Koncepcje polityczno-społeczne Johanna Gottlieba Fichtego]. T. 40: 1988 z. 1 s. 232.
 • [ MarszałMaciej] KOZERSKA Ewa: Obrony prac doktorskich [mgra Macieja Marszała nt.: Ideologowie Narodowej Demokracji wobec włoskiego faszyzmu i niemieckiego narodowego socjalizmu (1926-1939)]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 529.
 • [ MarszałMaciej] MACHAJ Łukasz: Kolokwium habilitacyjne dra Macieja Marszała [Na podstawie rozprawy Włoski faszyzm w polskiej myśli politcznej i prawnej 1922-1939]. T. 60: 2008 z. 2 s. 475-476.
 • [ MarszałekPiotr Krzysztof] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Piotra Krzysztofa Marszałka nt. Rada Obrony Państwa z 1920 r. Studium historyczno-prawne]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ MarzecŁukasz] RESZCZYŃSKI Jarosław: Obrony pracy doktorskich [mgra Łukasza Marca nt.: Prawo rzymskie w średniowiecznej i nowożytnej Anglii]. T. 55: 2003 z. 2 s. 448.
 • [ Materniak-PawłowskaMałgorzata] KOWALCZYK Ewaryst: Obrony prac doktorskich [mgr Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej nt.: Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej]. T. 53: 2001 z. 2 s. 301.
 • [ Materniak-Pawłowska Małgorzata] KRZYMKOWSKI Marek: Kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej [Na podstawie rozprawy Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia ustrojowo-prawne ]. T. 63: 2011 z. 1 s. 554-555.
 • [ MatuszewskiJacek S.] MARKIEWICZ Marek: Obrona pracy doktorskiej mgr Jacka S. Matuszewskiego [nt. Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia]. T. 29: 1977 z. 2 s. 259.
 • [ Mażewski Lech] WAŁDOCH Jacek: Kolokwium habilitacyjne dr. Lecha Mażewskiego [Na podstawie rozprawy Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981). Rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych . T. 64: 2012 z. 1 s. 319-320.
 • [ MikołajczykMarian] DROGOŃ Andrzej: Publiczne obrony prac doktorskich [Mariana Mikołajczyka, nt. Na drodze do powstania procesu mieszanego. Zmiany w polskimprocesie karnym w latach 1764-1794]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 216.
 • [ MikołajczykMarian] ORGANIŚCIAK Wojciech: Kolokwium habilitacyjne dra Mariana Mikołajczyka [Na podstawie rozprawy Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 528.
 • [ Mikuła Maciej] KARABOWICZ Anna: Obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Mikuły [pt., Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce ]. T. 64: 2012 z. 2 s. 554.
 • [ Misztal-KoneckaJoanna] Obrony pracy doktorskich [mgr Joanny Misztal-Koneckiej nt.: Incestum w prawie rzymskim]. T. 57: 2005 z. 2 s. 455-456.
 • [ Mohyluk Mariusz] NICZYPORUK Piotr: Obrony prac doktorskich [mgra Mariusza Mohylukant.: Prace Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej nad prawem o ustroju sądów powszechnych]. T. 54: 2002 z. 2 s. 375.
 • [ MossakowskiWiesław] GAJDA Ewa: Kolokwium habilitacyjne dr Wiesława Mossakowskiego [Na podstawie rozprawy Azyl w późnym cesarstwie rzymskim (confugium ad statuas, ad ecclesie confugere)]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 461.
 • [ MścichowskiDariusz] Obrony pracy doktorskich [mgra Dariusza Mścichowskiego nt.: Dekrety z pierwszych lat Polski Ludowej w praktyce karnej sądy Okręgowego w Ełku w okresie 1946-1950]. T. 57: 2005 z. 1 s. 465. — [ NaworskiZbigniew] = poz. 648.
 • [ NaworskiZbigniew W.] DEMBSKA Róża: Kolokwium habilitacyjne dra Zbigniewa W. Naworskiego [Na podstawie rozprawy Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772). Organizacja i funkcjonowanie]. T. 57: 2005 z. 1 s. 464.
 • [ NiczyporukPiotr] FIEDORCZYK Piotr: Obrony prac doktorskich [mgra Piotra Niczyporuka nt.: Pozycja prawna wdowy w archaicznym, przedklasycznym i klasycznym prawie rzymskim]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 462.
 • [ OchmańskiJerzy W.] KRZYMKOWSKI Marek: Obrony prac doktorskich [Jerzego W. Ochmańskiego nt.: Ewolucja koncepcji państwa w naukach prawnych w Niemczech w latach 1871-1936]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 396.
 • [ OchmańskiJerzy W.] URBAŃCZYK Michał: Kolokwium habilitacyjne dra Jerzego W. Ochmańskiego [Na podstawie rozprawy Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989)]. T. 60: 2008 z. 2 s. 476.
 • [ OlszewskiHenryk] Obrona pracy doktorskiej mgra Henryka Olszewskiego [nt. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej w poglądach szlachty w latach 1696-1740. Studium o ideologii prawno-ustrojowej czasów saskich] T. 11: 1959 z. 2 s. 340-342.
 • [ OlszewskiHenryk]. DEMBSKI Krzysztof: Habilitacja dra Henryka Olszewskiego [nt. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763. Prawo - praktyka - teoria - programy]. T. 19: 1967 z. 1 s. 229-230.
 • [ OrganiściakWojciech] MIKOŁAJCZYK Marian: Obrony prac doktorskich [mgra Wojciecha Organiściaka nt.: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 530.
 • [ PalmirskiTomasz] RESZCZYŃSKI Jarosław: Obrony prac doktorskich [mgra Tomasza Palmirskiegont.: Obligationes quasi ex delicto]. T. 54: 2002 z. 2 s. 374. — [ PartykaAndrzej] = poz. 645.
 • [ Paszkowska Marzena] BIELECKI Andrzej: Kolokwium habilitacyjne dr Marzeny Paszkowskiej [Na podstawie rozprawy pt., Nauka prawa karngo w środowisku „Gazety Sądowej Warszawskiej” ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 566.
 • [ PawlikowiczLeszek] CIĄGWA Józef: Obrony prac doktorskich [mgra Tomasza Pawlikowiczant.: Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964. Status prawny i konsekwencje polityczne]. T. 54: 2002 z. 2 s. 375.
 • [ PietrzakMichał] BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Habilitacja dra Michała Pietrzaka [nt. Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926]. T. 21: 1969 z. 1 s. 226.
 • [ PietrzakMichał] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Obrona pracy doktorskiej Michała Pietrzaka [nt. Wolność prasy w Polsce w latach 1918-1939]. T. 14: 1962 z. 1 s. 239-240.
 • [ Pikulska-RobaszkiewiczAnna] SŁUŻEWSKA Zuzanna: Kolokwium habilitacyjne dr Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz [Na podstawie rozprawy Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 460.
 • [ Pilarczyk Piotr Miłosz] MICHALSKA Anna: Obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Miłosza Pilarczyka [Na podstawie pracy pt. Początki instytucji budżetu państwa w Polsce (do 1831 roku) ]. T. 63: 2011 z. 2 s. 473.
 • [ PiwekAleksander] KRASOWSKI Krzysztof: Obrony prac doktorskich [Aleksandra Piwka nt. Gmina wiejska na ziemiach polskich w okresie zaborów]. T. 38: 1986 z. 2 s. 226.
 • [ PłazaStanisław] GRODZISKI Stanisław: Habilitacja dra Stanisława Płazy [nt. Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, 1572-1574]. T. 23: 1971 z. 1 s. 272-273.
 • [ PłazaStanisław] SALMONOWICZ Stanisław: Obrona pracy doktorskiej mgr Stanisława Płazy [nt. Sądy wójtowskie na wsiach Sądeczyzny w XVI-XVIII w.]. T. 16: 1964 z. 2 s. 249-250.
 • [ PodkowskiMarek] PRZYGODZKI Jacek: Obrony prac doktorskich [mgra Marka Podkowskiegont.: Gmina wiejska w Wielkopolsce w latach 1919-1939 jako jednostka samorządu terytorialnego w praktycznym działaniu]. T. 54: 2002 z. 1 s. 510.
 • [ PołomskiFranciszek] CHODOROWSKI Jerzy: Habilitacja dra Franciszka Połomskiego [nt. Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku]. T. 22: 1970 z. 1 s. 282-283.
 • [ PrzygodzkiJacek] PRZYGODZKI Jacek: Obrony prac doktorskich [mgra Jacka Przygodzkiegont.: Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815]. T. 54: 2002 z. 1 s. 510.
 • [ PtakMarian] CYBULSKI Bogdan: Obrony prac doktorskich Mariana Ptaka [nt. Sądownictwo księstwa oleśnickiego ze szczególnym uwzględnieniem sądów prawa polskiego (1314-1742)]. T. 36: 1984 z. 1 s. 276.
 • [ RauZbigniew] ZMIERCZAK Maria: Kolokwium habilitacyjne dra Zbigniewa Rau [Na podstawie rozprawy Contractrianism versus holism. Reinterpreting Locke's Two Treatises of Government]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 395.
 • [ Reszczyński Jarosław] KWIECIE Ń Marcin: Kolokwium habilitacyjne dra Jaros ł awa Reszczy ń skiego [Nt. Sądownictwo i proces w kodyfikacji Macieja Śliwnickiego z 1523 roku. O wpływach prawa rzymskiego i praw obcych na myśl prawna polskiego Odrodzenia ]. T. 62: 2010 z. 1 s. 526-527.
 • [ RederJerzy] SZUMIELEWICZ Jadwiga: Kolokwium habilitacyjne dra Jerzego Redera. T. 41: 1989 z. 2 s. 256-257.
 • [ RojowskaElżbieta] FALKOWSKA Anna Maria: Obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Rojowskiej nt. Ściganie i karanie nazistowskiej zbrodni ludobójstwa w prawie międzynarodowym oraz w wybranych krajowych porządkach prawnych, na przykładzie procesów sprawców zbrodni popełnionej w Ponarach koło Wilna. T. 61: 2009 z. 1 s. 425; T. 62: 2010 z. 1 s. 528
 • [ RominkiewiczJarosław] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Jarosława Rominkiewicza nt. Adopcja i dziedziczenie w świetle mów Isajosa]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ RominkiewiczJarosław] PRZYGODZKI Jacek: Kolokwium habilitacyjne dra Jarosława Rominkiewicza [Na podstawie rozprawy Opieka nad męskimi pupilami w prawie ateńskim]. T. 56: 2004 z. 2 s. 466.
 • [ RosnerAnna] SUDNIK Wanda: Obrony prac doktorskich [Anny Rosner nt. Sądy pokoju w Księstwie Warszawskim. Kształt prawny, funkcjonowanie, sędziowie i urzędnicy]. T. 38: 1986 z. 2 s. 226.
 • [ RosnerAnna] UMECKA Iwona: Publiczne obrony prac doktorskich [Anny Rosner nt. Sądy pokoju w Księstwie Warszawskim. Kształt prawny, funkcjonowanie, sędziowie i urzędnicy]. T. 40: 1988 z. 1 s. 231.
 • [ RozwadowskiWładysław] OLSZEWSKI Henryk: Habilitacja dra Władysława Rozwadowskiego z prawa rzymskiego [nt. Przelew wierzytelności w prawie rzymskim]. T. 22: 1970 z. 2 s. 288.
 • [ RussockiStanisław] SUDNIK Wanda: Habilitacja dra Stanisława Russockiego [nt. Protoparlamentaryzm Czech do początku XV wieku]. T. 26: 1974 z. 1 s. 284.
 • [ RymaszewskiZygfryd] KOWALSKA Eugenia: Habilitacja dra Zygfryda Rymaszewskiego [nt. Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce (versio Vratislaviensis, versio Sandomiriensis, Łaski)]. T. 26: 1974 z. 1 s. 283-284.
 • [ Rzegocki Arkady] MALCZEWSKI Jacek: Kolokwium habilitacyjne dra Arkadego Rzegockiego [Nt.Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce ]. T. 62: 2010 z. 1 s. 527.
 • [ SadowskiMirosław] KOZERSKA Ewa: Obrony prac doktorskich [mgra Mirosława Sadowskiego nt.: Państwo w doktrynie papieża Leona XIII]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 462.
 • [ SalmonowiczStanisław] PAULI Lesław: Habilitacja dra Stanisława Salmonowicza z powszechnej historii państwa i prawa [nt. Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII i XIX w.]. T. 18: 1966 z. 2 s. 305-306.
 • [ SalmonowiczStanisław] Obrona pracy doktorskiej mgra St. Salmonowicza [nt. Krystian Bogumił Steiner (1746-1814), prawnik, historyk i literat polskiego Oświecenia]. T. 13: 1961 z. 1 s. 241-243.
 • [ Sekściński Bogdan] WRZYSZCZ Andrzej :Obrona pracy doktorskiej mgr. Bogdana Sekścińskiego nt. Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1955) .T. 59: 2007 z. 2 s. 480.
 • [ Siewko-FreyAnna] Obrony pracy doktorskich [mgr Anny Siewko-Frey nt.: Osobowość publiczno-prawna związków wyznaniowych w Republice Weimarskiej i jej wpływ na rozwiązania prawne II Rzeczypospolitej]. T. 57: 2005 z. 1 s. 466.
 • [ Sikorska-DzięgielewskaKrystyna] KREŃ Jolanta: Obrona pracy doktorskiej mgr Krystyny Sikorskiej-Dzięgielewskiej [nt. Ustawodawstwo socjalne i prawa socjalne w Niemczech w latach 1815-1933]. T. 31: 1979 z. 1 s. 250-251.
 • [ SłużewskaZuzana] STĘPKOWSKA Agnieszka: Obrony prac doktorskich [mgra Zuzanny Służewskiejnt.: Odpowiedzialność wspólnika wobec osób trzecich w szczególnych rodzajach rzymskiej spółki]. T. 54: 2002 z. 1 s. 511.
 • [ SmykGrzegorz] BEREZA Arkadiusz: Obrony prac doktorskich [mgra Grzegorz Smyka nt.: Korpus urzędniczy w gubernialnych organach administracji ogólnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 461.
 • [ SobczakJacek] KRASOWSKI Krzysztof: Kolokwium habilitacyjne dra Jacka Sobczaka [nt. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim]. T. 38: 1986 z. 1 s. 258. — [ SobczakJacek] = poz. 645.
 • [ SobotkaRoman] SUDNIK Wanda: Obrony pracy doktorskich [mgra Romana Sobotki nt.: Państwo a społeczeństwo wRocznikach Jana Długosza. Zagadnienie powoływania władcy]. T. 55: 2003 z. 1 s. 525.
 • [ SokalaAndrzej] DAJCZAK Wojciech: Publiczne obrony prac doktorskich [Andrzeja Sokali, nt. Lenocinium w prawie rzymskim]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 216.
 • [ SokalaAndrzej] MOSSAKOWSKI Wiesław: Kolokwium habilitacyjne dr Andrzeja Sokali [Na podstawie rozprawy „Meretrix” i jej pozycja w prawie rzymskim]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 459.
 • [ SondelKrzysztof] Obrony pracy doktorskich [mgra Krzysztofa Sondla nt.: Status prawny klubu sportowego w Polsce w latach 1918-1996 na tle ogólnej regulacji prawnej w dziedzinie kultury fizycznej]. T. 55: 2003 z. 1 s. 524-525.
 • [ SosińskiPiotr] Obrony pracy doktorskich [mgra Piotra Sosińskiego nt.: Kryzys państwa i cywilizacji zachodniej w myśli Oswalda Spenglera]. T. 56: 2004 z. 1 s. 410.
 • [ Sójka-ZielińskaKatarzyna] Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sójki-Zielińskiej [nt. Fideikomisy familijne w prawie pruskim XIX i pocz. XX w.]. T. 13: 1961 z. 1 s. 245-246.
 • [ Sójka-ZielińskaKatarzyna] BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Habilitacja dr Katarzyny Sójki-Zielińskiej [nt. Prawne problemy podziału gruntów chłopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawstwa agrarnego]. T. 19: 1967 z. 1 s. 230-231.
 • [ StanulewiczMaksymilian] DEMBSKA Róża: Obrony prac doktorskich [mgra Maksymiliana Stanulewiczant.: Sądy i prawo w Powstaniu Styczniowym]. T. 54: 2002 z. 2 s. 375.
 • [ Stawarska-RippelAnna] Obrony pracy doktorskich [mgr Anny Stawarskiej-Rippel nt.: Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej]. T. 56: 2004 z. 1 s. 410.
 • [ StępkowskaAgnieszka] Obrony pracy doktorskich [mgr Agnieszki Stępkowskiej nt.: Kształtowanie się odrębności majątkowej dóbr posagowych w prawie rzymskim. Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami posagowymi w lex Iulia de fundo dotali]. T. 57: 2005 z. 1 s. 467.
 • [ Stępkowski Aleksander] KOŹMIŃSKI Krzysztof: Kolokwium habilitacyjne dr. Aleksandra Stępkowskiego [Na podstawie rozprawy Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie ]. T. 64: 2012 z. 1 s. 319.
 • [ StoczewskaBarbara] GŁUSZYŃSKA Irena: Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Stoczewskiej [Na podstawie rozprawy Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego]. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 529.
 • [ StronczyńskiWitold] KULEJEWSKA-Topolska Zofia: Obrona pracy doktorskiej mgra Witolda Stronczyńskiego [nt. Sejmiki wielkopolskie w pierwszej połowie XV wieku]. T. 20: 1968 z. 1 s. 259.
 • [ SzafrańskiWojciech] Obrony pracy doktorskich [mgra Wojciecha Szafrańskiego nt.: Kodeks Stanisława Augusta. Studium historyczno-prawne]. T. 56: 2004 z. 1 s. 410-411. — [ SzajaWiesław] = poz. 645.
 • [ SzcząskaZbigniew] IZDEBSKI Hubert: Obrona pracy doktorskiej mgra Zbigniewa Szcząski [nt. Sąd sejmowy w Polsce w II połowie XVIII w.]. T. 26: 1974 z. 2 s. 296.
 • [ SzpoperDariusz] NAWORSKI Zbigniew: Kolokwium habilitacyjne dra Dariusza Szpopera [Na podstawie rozprawy Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862]. T. 56: 2004 z. 1 s. 409.
 • [ SzpringerIwona] Obrony pracy doktorskich [mgr Iwony Szpringer nt.: Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim]. T. 57: 2005 z. 2 s. 456.
 • [ SzulcTadeusz] KUBICKI Tomasz: Kolokwium habilitacyjne dra Tadeusza Szulca [Na podstawie rozprawy Z badań nad egzekucją praw. Podstawy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach za panowania Zygmunta II Augusta]. T. 53: 2001 z. 2 s. 300-301.
 • [ SzwarcWojciech] KLEMENTOWSKI Marian L.: Obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha Szwarca [nt. Okupacyjny zarząd niemiecki w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915-1918)]. T. 24: 1972 z. 2 s. 279.
 • [ ŚciborTadeusz] KLEMENTOWSKI Marian L.: Obrona pracy doktorskiej mgra Tadeusza Ścibora [nt. Prawo rodzinne i spadkowe w prawach szczepowych państwa Franków za dynastii Merowingów i Karolingów]. T. 24: 1972 z. 2 s. 279.
 • [ Świrgoń-SkokRenata] Obrony pracy doktorskich [mgr Renaty Świrgoń-Skok nt.: Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego]. T. 57: 2005 z. 1 s. 467-468.
 • [ Tarkowski Mikołaj] WAŁDOCH Jacek: Obrona pracy doktorskiej mgra Mikołaja Tarkowskiego [pt., Adwokatura wileńska 1918-1939 ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 568.
 • [ TekelyWiesław] WRZYSZCZ Andrzej: Publiczne obrony prac doktorskich [Wiesława Tekely'ego nt. III Rada Stanu Królestwa Polskiego (1861-1867)]. T. 40: 1988 z. 1 s. 231-232.
 • [ TkaczukMarek] Obrony pracy doktorskich [mgra Marka Tkaczuka nt.: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej]. T. 57: 2005 z. 1 s. 466.
 • [ UrbanavičiūtėGiedrė] PIKULSKA-RADOMSKA Anna:Obrona pracy doktorskiej mgr Giedrė Urbanavičiūtė nt. Jurysprudencja jako źródło prawa rzymskiego. T. 62: 2010 z. 1 s. 529.
 • [ UrbanikJakub] SOBOTKA Roman: Obrony pracy doktorskich [mgra Jakuba Urbanika nt.: Il divorzio nel diritto romano e nella pratica giuridica dell'Egitto romano]. T. 55: 2003 z. 2 s. 448.
 • [ UruszczakWacław] DWORNICKA Irena: Kolokwium habilitacyjne dra Wacława Uruszczaka [nt. Sejm walny koronny w latach 1506-1540]. T. 33: 1981 z. 2 s. 201. — [ UruszczakWacław] = poz. 646.
 • [ WalachowiczJerzy] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Habilitacja dra Jerzego Walachowicza [nt. Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim. Kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej]. T. 22: 1970 z. 2 s. 288.
 • [ WaldenbergMarek] SOBOLEWSKI Marek: Habilitacja dra Marka Waldenberga [nt. Myśl polityczna Karola Kautsky’ego w okresie sporu z rewizjonizmem]. T. 22: 1970 z. 1 s. 282.
 • [ WaldoBarbara] REMBIELIŃSKA Agnieszka: Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Waldo [nt. Urząd starosty sądowego w Małopolsce w XV i XVI wieku]. T. 38: 1986 z. 1 s. 258.
 • [ WąsowiczMarek] KRAKOWIAK Elżbieta: Kolokwium habilitacyjne dra Marka Wąsowicza [nt. Nurt socjologiczny w polskiej mysli prawnokarnej]. T. 41: 1989 z. 2 s. 256.
 • [ WąsowiczMarek] KULISIEWICZ Wojciech: Obrony prac doktorskich Marka Wąsowicza [nt. Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego w latach 1816-1866/67]. T. 32: 1980 z. 2 s. 258.
 • [ WędzkiAndrzej] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Habilitacja dra Andrzeja Wędzkiego [nt. Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku]. T. 27: 1975 z. 1 s. 211-212.
 • [ Wiaderna-Kuśnierz Renata] CHMIEL Andrzej: Obrony prac doktorskich [mgr Renaty Wiaderny-Kuśnierz pt., Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) ]. T. 63: 2011 z. 1 s. 555.
 • [ WiązekPaweł] PRZYGODZKI Jacek: Obrony prac doktorskich [mgra Pawła Wiązkant.: Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich]. T. 54: 2002 z. 1 s. 510. — [ WierzbowskiBłażej] = poz. 647.
 • [ WiewiorowskiJacek] KOWALCZYK Ewaryst: Obrony prac doktorskich [mgra Jacka Wiewiorowskiego nt.: Stanowisko prawne dowódców wojsk rzymskich w prowincjach Moesia Secunda i Scythia Minor]. T. 53: 2001 z. 2 s. 301.
 • [ WisłockiJerzy] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Kolokwium habilitacyjne doc. dra Jerzego Wisłockiego [nt. Konkordat polski z roku 1925. Problemy prawno-polityczne]. T. 30:1978 z. 2 s. 316.
 • [ WitkowskiAndrzej] BEREZA Arkadiusz: Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Witkows kiego[Na podstawie rozprawy Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944-1955]. T. 55: 2003 z. 2 s. 447.
 • [ WitkowskiWojciech] MARKIEWICZ Jadwiga: Kolokwium habilitacyjne dra Wojciecha Witkowskiego [nt. Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876]. T. 39: 1987 z. 2 s. 256.
 • [ WłodarczykJerzy] SUDNIK Wanda: Habilitacja dra Jerzego Włodarczyka [nt. Sejmiki łęczyckie]. T. 27: 1975 z. 1 s. 212-213.
 • [ WojciechowskiRafał] PRZYGODZKI Jacek: Obrony pracy doktorskich [mgra Rafała Wojciechowskiego nt.: Societas w twórczości glosatorów i komentatorów]. T. 55: 2003 z. 2 s. 448.
 • [ WojtkowiakDionizy] OLSZEWSKI Henryk: Obrona pracy doktorskiej mgra Dionizego Wojtkowiaka [nt. Koncepcje rządzenia w utopiach okresu Odrodzenia]. T. 17: 1965 z. 2 s. 337.
 • [ WołodkiewiczWitold] BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Habilitacja dra Witolda Wołodkiewicza [nt. Obligationes ex variis causarum figuris - Studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym]. T. 21: 1969 z. 1 s. 223-224.
 • [ WołodkiewiczWitold] BUKOWSKA Krystyna: Obrona pracy doktorskiej mgra Witolda Wołodkiewicza [nt. Stanowisko materfamilias w rzymskim prawie prywatnym]. T. 14:1962 z. 2 s. 281-282.
 • [ WoźniakMaria] BORODZIUK Wojciech: Obrony prac doktorskich [Marii Woźniak, nt. Sąd Asesorski Koronny (1537-1795), jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce]. T. 38: 1986 z. 2 s. 226.
 • [ WójtowiczAndrzej] CIĄGWA Józef: Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Wójtowicza [nt. Ustawodawstwo monarsze w doktrynie postglosatorskiej]. T. 23: 1971 z. 1 s. 273.
 • [ WrzyszczAndrzej] BEREZA Arkadiusz: Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Wrzyszcza [Na podstawie rozprawy Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie]. T. 60: 2008 z. 2 s. 477.
 • [ WrzyszczAndrzej] SMYK Grzegorz: Obrony prac doktorskich [Andrzeja Wrzyszcza nt.: Ustawodawstwo o wydzieleniu guberni chełmskiej i jego realizacja]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316.
 • [ WyciskFranciszek] BUKSIŃSKI Roman: Obrona pracy doktorskiej mgra Franciszka Wyciska [nt. Pojęcie alimentów w rzymskim prawie klasycznym]. T. 21: 1969 z. 1 s. 226-227.
 • [ WyszkowskiMichał] KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Wyszkowskiego nt. Ustrój polityczny Wielkopolski w altach 1138-1296. T. 60: 2008 z. 1 s. 349.
 • [ ZabłockaMaria] KRAKOWIAK Elżbieta: Kolokwium habilitacyjne dr Marii Zabłockiej [nt. Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej]. T. 41: 1989 z. 1 s. 237-238.
 • [ ZabłockiJan] SITEK Bronisław: Kolokwium habilitacyjne dra Jana Zabłockiego [nt. Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa]. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 218.
 • [ Zaborowska Anna] SOBCZYK Marek:Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Zaborowskiej nt. Servus peculiaris jako exercitor navis w rzymskim prawie klasycznym . T. 59: 2007 z. 1 s. 382.
 • [ Zabrocki Marcin] SOKOŁOWSKI Jarosław:Doktorat ks. Marcina Zabrockiego nt. Synod diecezji chełmińskiej z 1959 r. Studium historyczno-prawne . — Prawo Kan. R. 50: 2007 nr 1-2 s. 330-333.
 • [ ZakrzewskiAndrzej] ROSNER Anna: Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Zakrzewskiego [Na podstawie rozprawy Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki]. T. 53: 2001 z. 2 s. 300.
 • [ ZarzyckaAnna] PĘKSA Władysław: Obrony pracy doktorskich [mgr Anny Zarzyckiej nt.: Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815-1830]. T. 55: 2003 z. 2 s. 449.
 • [ ZarzyckiZdzisław] ZARZYCKA Anna: Obrony prac doktorskich [mgra Zdzisława Zarzyckiego nt.: Sądownictwo w dobrach klasztoru pokrzywnickiego do końca XVI w.]. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 462.
 • [ Zarzycki Zdzisław] KARABOWICZ Anna: Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego [Na podstawie rozprawy Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1954. Studium historyczno-prawne ]. T. 64: 2012 z. 2 s. 553. — [ ZmierczakMaria] = poz. 645.
 • [ ZmierczakMaria] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Kolokwium habilitacyjne dr Marii Zmierczak [nt. Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka]. T. 41: 1989 z. 2 s. 255-256.
 • [ ŻakElżbieta] AMIELAŃCZYK Krzysztof: Obrona pracy doktorskiej E. Żak [nt. Cura prodigi w prawie rzymskim]. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 235.
 • [ ŻołnierczukMieczysław] KOSIORKIEWICZ Joanna: Kolokwium habilitacyjne dra Mieczysława Żołnierczuka [nt. Rzymskie sądownictwo polubowne - okres przedklasyczny i klasyczny] T. 31: 1979 z. 2 s. 270.
 • [ ŻołyńskiJanusz] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Janusza Żołyńskiego nt. Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (1939-1940). Problemy ustrojowe i prawne]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ ŻukowskiMarek] SOBCZYK Marek: Kolokwium habilitacyjne dra Marka Żukowskiego [Na podstawie rozprawy : Wymiar sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim i jego udział w zwalczaniu opozycji w latach 1945-1957]. T. 56: 2004 z. 2 s. 466. —————————————————————————————————
 • [ AdamusJan] BARDACH Juliusz: Jan Adamus (1896-1962). Próba charakterystyki naukowej [nekrolog]. T. 15: 1963 z. 1 s. 327-332.
 • [ Arangio-RuizVincenzo] OSUCHOWSKI Wacław: Vincenzo Arangio-Ruiz (Wspomnienie pośmiertne) [1884-1964]. T. 16: 1964 z. 2 s. 245-247.
 • [ AstutiGuido] PAULI Lesław: Guido Astuti 1910-1980 [nekrolog]. T. 34: 1982 z. 1 s. 201-202.
 • [ BackusOswald P.] BARDACH Juliusz: Oswald P. Backus (1921-1972) [nekrolog]. T. 25: 1973 z. 2 s. 297-299.
 • [ BartelWojciech M.] GRODZISKI Stanisław: Wojciech M. Bartel. 1923-1992 [nekrolog]. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 221-223.
 • [ Baszkiewicz Jan] CHOJNICKA Krystyna: Jan Baszkiewicz 1930-2011. T. 63: 2011 z. 2 s. 461-463.
 • [ BianchiLeonard] CIĄGWA Józef: Leonard Bianchi 1923-1981 [nekrolog]. T. 34: 1982 z. 2 s. 253-255.
 • [ Biskup Marian] OLSZEWSKI Henryk: Marian Biskup 1921-2012. T. 64: 2012 z. 2 s. 539-541.
 • [ BuchdaGerhard] PAULI Lesław: Gerhard Buchda 1901-1977 [nekrolog]. T. 30:1978 z. 2 s. 309-310.
 • [ CalassoFrancesco] MALINOWSKA Irena: Francesco Calasso (1904-1965) [nekrolog]. T. 17: 1965 z. 2 s. 337-339.
 • [ ChlamtaczMarcel] OSUCHOWSKI Wacław: Marcel Chlamtacz 1865-1948 [nekrolog]. T. 2: 1949 s. 503-507.
 • [ CieślakEdmund] OLSZEWSKI Henryk: Edmund Cieślak 1922-2007 . T. 60: 2008 z. 1 s. 332-334.
 • [ CrookJohn Anthony] JOŃCA Maciej: John Anthony Crook 1921-2007 . T. 60: 2008 z. 1 s. 329-331.
 • [ CsizmadiaAndor] BARTEL Wojciech M., PAULI Lesław: Andor Csizmadia [1910-1985] [nekrolog]. T. 39: 1987 z. 1 s. 229-231.
 • [ CzaplińskiWładysław] OLSZEWSKI Henryk: Władysław Czapliński 1905-1981 [nekrolog]. T. 34: 1982 z. 2 s. 249-251.
 • [ CzerepninLew] BARDACH Juliusz: Lew Czerepnin 1905-1977 [nekrolog]. T. 30: 1978 z. 1 s. 253-256.
 • [ ĆwikWładysław] WITKOWSKI Wojciech: W ł adys ł aw Ć wik 1929-2009. T. 62: 2010 z. 2 s. 479-481.
 • [ DąbkowskiPrzemysław] KORANYI Karol: Przemysław Dąbkowski 1877-1950 [nekrolog]. T. 3: 1951 s. 474-476.
 • [ DiósdiGyörgy] KUPISZEWSKI Henryk: György Diósdi 1934-1973 [nekrolog]. T. 26: 1974 z. 2 s. 289-290.
 • [ DolencMetod] POGONOWSKI Jerzy: Metod Dolenc (1875-1941) [nekrolog]. T. 2: 1949 s. 548-549.
 • [ Dwornicka Irena] GRODZISKI Stanisław: Irena Dwornicka(1953-2002). T. 54: 2002 z. 1 s. 493.
 • [ FalenciakJerzy] SZYMOSZEK Edward, ŻEBER Ireneusz: Jerzy Falenciak 1910-1986 [nekrolog]. T. 38: 1986 z. 2 s. 214-215.
 • [ EckhartFerenc] KORANYI Karol: Ferenc Eckhart [1886-1957] [nekrolog]: T. 10:1958 z. 1 s. 255-256.
 • [ Gaudemet Jean] MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Józef: Jean Gaudemet (1908-2001). T.54: 2002 z. 2 s. 9-13, nlb. 1: zdjęcie.
 • [ GilissenJohn] BARDACH Juliusz: John Gilissen 1912-1988 [nekrolog]. T. 41: 1989 z. 1 s. 219-222.
 • [ GintowtEdward] KUPISZEWSKI Henryk: Edward Gintowt (1899-1965) [nekrolog]. T. 18: 1966 z. 1 s. 319-321.
 • [ Goldberg Jakub] GRODZISKI Stanisław: Jakub Goldberg 1924-2011. T. 64: 2012 z. 1 s. 303-305.
 • [ Gouron Andr é] URUSZCZAK Wac ł aw: Andr é Gouron 1931-2009. T. 62: 2010 z. 1 s. 506-508.
 • [ GrajewskiHenryk] SOBOCIŃSKI Władysław: Henryk Grajewski (1914-1971) [nekrolog]. T. 25: 1973 z. 1 s. 235-240.
 • [ GrausFrantišek] OLSZEWSKI Henryk, ZERNACK Klaus: František Graus 1921-1989 [nekrolog]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 209-212.
 • [ GriekowBoris Dmitrijewicz] Akademik Boris Dmitrijewicz Griekow [1882-1953] [nekrolog]. T. 5:1953 s. 318-319.
 • [ HejnoszWojciech] KALLAS Marian: Wojciech Hejnosz 1895-1976 [nekrolog]. T. 29: 1977 z. 1 s. 163-165.
 • [ HerleaAlesandru] PAULI Lesław: Alesandru Herlea 1907-1979 [nekrolog]. T. 32: 1980 z. 2 s. 245-246.
 • [ HoenschJörg K.] OLSZEWSKI Henryk: JörgK. Hoensch(1935-2001). T. 54: 2002 z. 1 s. 485-487.
 • [ ImbertJean] SALMONOWICZ Stanisław: Jean Imbert (1919-1999). T. 52: 2000 z. 1-2 s. 423-424.
 • [ JanaszTeresa] KONIECZNY Alfred: Teresa Janasz(1921-2001). T. 54: 2002 z. 2 s. 355-357.
 • [ JaworskiIwo] WINOWSKI Leszek: Iwo Jaworski [nekrolog]. T. 11: 1959 z. 2 s. 335-337.
 • [ JedlickiMarian Zygmunt] Sczaniecki Michał: Prof. Marian Zygmunt Jedlicki [1899-1954] [nekrolog]. T. 6: 1954 z. 1 s. 426-428.
 • [ JędruchJacek] URUSZCZAK Wacław: Jacek Jędruch (1927-1995). [nekrolog]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 385-386.
 • [ JoncaKarol] OLSZEWSKI Henryk: Karol Jonca (1930-2008). T. 60: 2008 z. 2 s. 435-438.
 • [ JuszkowSerafin W.] KORANYI Karol: Prof. Serafim W. Juszkow [1888-1952] [nekrolog]. T. 5:1953 s. 320-322.
 • [ KaczmarczykZdzisław] WĄSICKI Jan: Zdzisław Kaczmarczyk 1911-1980 [nekrolog]. T. 33: 1981 z. 2 s. 191-200.
 • [ KamińskaKrystyna] GACA Andrzej: Krystyna Kamińska, 1934-2010. T. 63: 2011 z. 1 s. 537-538.
 • [ KaserMax] KURYŁOWICZ Marek: Max Kaser (1906-1997) [nekrolog]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 389-392.
 • [ Klein Edmund] PTAK Marian J.: Edmund Klein 1929-2011. T. 64: 2012 z. 1 s. 306-309.
 • [ KodrębskiJan] PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Jan Kodrębski 1936-1997 [nekrolog]. T. 50: 1998 z. 1 s. 327-332.
 • [ KolańczykKazimierz] ROZWADOWSKI Władysław: Kazimierz Kolańczyk 1915-1982 [nekrolog]. T. 35: 1983 z. 2 s. 237-240.
 • [ KoranyiKarol] SCZANIECKI Michał: Karol Koranyi [1897-1964] [nekrolog]. T. 17: 1965 z. 2 s. 9-10.
 • [ Kosseleck Hubert] ORŁOWSKI Hubert: Reinhart Kosseleck (1923-2006). T. 58: 2006 z. 1 s. 321-322.
 • [ KuleczkaGerard] ROZWADOWSKI Władysław: Gerard Kuleczka 1934-1983 [nekrolog]. T. 35: 1983 z. 2 s. 241-242.
 • [ Kulejewska Zofia] TKACZUK Marek: Zofia Kulejewska 1928-2011. T. 64: 2012 z. 1 s. 301-302.
 • [ KunderewiczCezary] KODRĘBSKI Jan: Cezary Kunderewicz 1912-1990 [nekrolog]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 179-187.
 • [ KupiszewskiHenryk] ZABŁOCKA Maria: Henryk Kupiszewski 1927-1994 [nekrolog]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 193-197.
 • [ KutrzebaStanisław] VETULANI Adam: Stanislas Kutrzeba (1876-1946) [nekrolog]. T. 1: 1948 s. 197-205: rés.
 • [ LabudaGerard] OLSZEWSKI Henryk : Gerard Labuda, 1916-2010. T. 63: 2011 z. 1 s. 533-536.
 • [ Le BrasGabriel] VETULANI Adam: Profesor Gabriel Le Bras 1891-1969 [nekrolog]. T. 22: 1970 z. 2 s. 283-286.
 • [ LesińskiBogdan] OLSZEWSKI Henryk: Bogdan Lesiński 1922-2001 [nekrolog]. T. 53: 2001 z. 2 s. 277-283.
 • [ Lévy-BruhlHenri] OSUCHOWSKI Wacław: Henri Lévy-Bruhl (1884-1964) [nekrolog]. T. 18: 1966 z. 1 s. 323-324.
 • [ LisowskiZygmunt] KOLAŃCZYK Kazimierz: Zygmunt Lisowski [1880-1955] [nekrolog]. T. 7: 1955 z. 2 s. 383-384.
 • [ Litewski Wiesław]RESZCZYŃSKI Jarosław: Wiesław Litewski (1933-2004). T. 57: 2005 z. 1 s. 443-448.
 • [ LousseEmile] RUSSOCKI Stanisław: Emile Lousse 1905-1986 [nekrolog]. T. 39: 1987 z. 2 s. 249-250.
 • [ ŁapickiBorys] KODRĘBSKI Jan: Borys Łapicki 1889-1974 [nekrolog]. T. 26: 1974 z. 2 s. 287-288.
 • [ ŁysiakLudwik] MALEC Jerzy: Ludwik Łysiak 1923-2002. T. 55: 2003 z. 1 s. 507-509.
 • [ MaesLouis-Théo] MAISEL Witold: Louis-Théo Maes 1918-1978 [nekrolog]. T. 31: 1979 z. 1 s. 243-244.
 • [ MaiselWitold] SOBCZAK Jacek: Witold Maisel (1914-1993) [nekrolog]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 299-301.
 • [ MalarczykJan] DUBEL Lech: Jan Malarczyk, 1931-1998. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 501-503.
 • [ Malinowska-KwiatkowskaIrena] BARAN Kazimierz: Irena Malinowska-Kwiatkowska (1925-1994). [nekrolog]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 303-304.
 • [ MarongiuAntonio] RUSSOCKI Stanisław: Antonio Marongiu 1902-1989. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 205-206.
 • [ MatuszewskiJózef] RYMASZEWSKI Zygfryd: J ózef Matuszewski (1911-2003).T. 56: 2004 z. 1 s. 393-395.
 • [ MazurkiewiczJózef] ĆWIK Władysław: Józef Mazurkiewicz 1904-1977 [nekrolog]. T. 30:1978 z. 2 s. 299-303.
 • [ MencelTadeusz] SOBOCIŃSKI Władysław: Tadeusz Mencel 1912-1988 [nekrolog]. T. 41: 1989 z. 1 s. 223-229.
 • [ MóraMichaly] VETULANI Adam: Michaly Móra 1908-1967 [nekrolog]. T. 20: 1968 z. 2 s. 187-168.
 • [ NamysłowskiWładysław] HEJNOSZ Wojciech: Władysław Namysłowski [1889-1957] [nekrolog]. T. 9: 1957 z. 2 s. 435-437.
 • [ Opas Tomasz] ĆWIK Władysław: Tomasz Józef Opas(1923-2001). T. 54: 2002 z. 1 s. 489-491.
 • [ OrzechowskiKazimierz] PTAK Marian J.: Kazimierz Orzechowski 1923-2009. T. 62: 2010 z. 1 s. 499-503.
 • [ PatkaniowskiMichał] PAULI Lesław: Michał Patkaniowski 1907-1972 [nekrolog]. T. 25: 1973 z. 2 s. 287-292.
 • [ PauliLesław] MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Lesław Pauli [nekrolog]. T. 39: 1987 z. 1 s. 232-235.
 • [ PetotPierre] SCZANIECKI Michał: Pierre Petot 1877-1966 [nekrolog]. T. 19: 1967 z. 1 s. 217-218.
 • [ Płaza Stanisław] URUSZCZAK Wacław: Stanisław Płaza ( 1927-2006 ). T. 58: 2006 z. 1 s. 323-327: il.
 • [ ProcházkaVladimir] GRODZISKI Stanisław: Vladimir Procházka 1924-1967 [nekrolog]. T. 20: 1968 z. 2 s. 168-191.
 • [ Radwański Zbigniew] OLSZEWSKI Henryk : Zbigniew Radwański 1924-2012 . T. 65: 2013 z. 1 s. 547-551.
 • [ RaudeliūnasVytautas] ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Vytautas Raudeliūnas(1930-2002). T. 54: 2002 z. 2 s. 359-360.
 • [ RebroKarol] CIĄGWA Józef: Karol Rebro(1912-2000). T. 54: 2002 z. 1 s. 483-484.
 • [ Reder Jerzy] WITKOWSKI Wojciech: Jerzy Reder 1927-2011. T. 64: 2012 z. 1 s. 297-300.
 • [ Rodger Alan] KORPOROWICZ Łukasz Jan: Alan Rodger 1944-2011. T. 63: 2011 z. 2 s. 464-466.
 • [ RomanStanisław] VETULANI Adam: Stanisław Roman (1918-1965) [nekrolog]. T. 13: 1966 z. 1 s. 309-314.
 • [ RozenkranzEdwin] MACIEJEWSKI Tadeusz: Edwin Rozenkranz 1925-1992 [nekrolog]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 189-191.
 • [ RyszkaFranciszek] OLSZEWSKI Henryk: Franciszek Ryszka 1924-1998. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 505-507.
 • [ SaturnikThéodore] PROCHÁZKA Vladimir: Théodore Saturnik (1888-1949) [nekrolog]. T. 3: 1951 s. 477-480.
 • [ SawickiJakub] SĘDEK Marek, WÓJCIK Chrystian: Jakub Sawicki 1899-1979 [nekrolog]. T. 33: 1981 z. 1 s. 249-256.
 • [ SawickiWitold] SZWARC Wojciech: Witold Sawicki 1904-1973 [nekrolog]. T. 26: 1974 z. 2 s. 279-284.
 • [ SchmidHeinrich Felix] SCZANIECKI Michał: Heinrich Felix Schmid (1896-1963) [nekrolog]. T. 15: 1963 z. 1 s. 336-338.
 • [ SchnurRoman] OLSZEWSKI Henryk: Roman Schnur (1927-1996) [nekrolog]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 387-388.
 • [ SczanieckiMichał] BARDACH Juliusz, OLSZEWSKI Henryk: Michał Sczaniecki 1910-1977 [nekrolog]. T. 30: 1978 z. 1 s. 1-18.
 • [ SeidlerGrzegorz Leopold] DUBEL Lech, ŁUSZCZYŃSKA Małgorzata: Grzegorz Leopold Seidler (1913-2004). T. 57: 2005 z. 2 s. 443-445.
 • [ Senkowski Jerzy] KRACZKOWSKI Romuald: Jerzy Senkowski (1925-2005). T. 58: 2006 z. 2 s. 357-360.
 • [ SeredykaJan] KACZOROWSKI Włodzimierz: Jan Seredyka (8 X 1928-16 VIII 2008). — Kwart. Hist. R. 116: 2009 nr 1 s. 205-210.
 • [ SilnickiTadeusz] SAWICKI Jakub: Tadeusz Silnicki 1889-1968 [nekrolog]. T. 21: 1969 z. 2 s. 293.
 • [ SobocińskiWładysław] GRODZISKI Stanisław: Władysław Sobociński (1913-1995) [nekrolog]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 379-383.
 • [ SobolBogdan] BARDACH Juliusz: Bogdan Sobol (1929 - 1999). T. 52: 2000 z. 1-2 s. 429-430.
 • [ SobolewskiMarek] OLSZEWSKI Henryk: Marek Sobolewski 1925-1983 [nekrolog]. T. 36: 1984 z. 1 s. 265-268.
 • [ SzymoszekEdward] WOJCIECHOWSKI Rafał: Edward Szymoszek 1942-2006. T. 59: 2007 z. 1 s. 369-371.
 • [ ŚliwowskiJerzy] SALMONOWICZ Stanisław: Jerzy Śliwowski 1907-1983. [nekrolog]. T. 35: 1983 z. 2 s. 243-245.
 • [ ŚreniowskiStanisław] ADAMUS Jan: Stanisław Śreniowski [1912-1957] [nekrolog]. T. 10: 1958 z. 1 s. 251-253.
 • [ TalamancaMario] WO Ł ODKIEWICZ Witold: Mario Talamanca 1928-2009. T. 62: 2010 z. 1 s. 504-505.
 • [ TaubenschlagRafał] OSUCHOWSKI Wacław: Rafał Taubenschlag [1881-1958] [nekrolog]. T. 10: 1958 z. 2 s. 495-498.
 • [ VetulaniAdam] GRODZISKI Stanisław: Adam Vetulani 1901-1976 [nekrolog]. T. 29: 1977 z. 1 s. 153-161.
 • [ VolterraEdoardo] WOŁODKIEWICZ Witold: Edoardo Volterra 1904-1984 [nekrolog]. T. 38: 1986 z. 2 s. 209-213.
 • [ WaldoBarbara] RYMASZEWSKI Zygfryd: Barbara Waldo, 1925-1998. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 499.
 • [ WąsickiJan] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Jan Wąsicki (1921-1995) [nekrolog]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 305-308.
 • [ WeymanStefan] KOLAŃCZYK Kazimierz: Stefan Weyman 1913-1978 [nekrolog]. T. 31: 1979 z. 2 s. 263-266.
 • [ WilińskiAdam] KURYŁOWICZ Marek, ŻOŁNIERCZUK Mieczysław: Adam Wiliński 1909-1977 [nekrolog]. T. 30: 1978 z. 1 s. 249-252.
 • [ WinowskiLeszek] JANASZ Teresa: Leszek Winowski 1910-1979 [nekrolog]. T. 32: 1980 z. 2 s. 239-241.
 • [ WisłockiJerzy] KRASOWSKI Krzysztof: Jerzy Wisłocki (1928-2008). T. 60: 2008 z. 2 s. 450-454.
 • [ WojciechowskiZygmunt] SCZANIECKI Michał: Zygmunt Wojciechowski [1900-1955] [nekrolog]. T. 7: 1955 z. 2 s. 385-390.
 • [ WysłouchSeweryn] ORZECHOWSKI Kazimierz: Seweryn Wysłouch 1900-1968 [nekrolog]. T. 20: 1968 z. 2 s. 191-194.
 • [ WyszyńskiMichał] KUPISZEWSKI Henryk: Michał Wyszyński (1890-1972) [nekrolog]. T. 25: 1973 z. 1 s. 245-247.
 • [ ZakrzewskiAndrzej] BARDACH Juliusz: Andrzej Zakrzewski (1940 - 2000). T. 52: 2000 z. 1-2 s. 431-433.
 • [ ZdrójkowskiZbigniew] SALMONOWICZ Stanisław: Zbigniew Zdrójkowski 1915-1995 [nekrolog]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 199-202.
 • [ ŻurowskiMarian] MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Marian Żurowski 1923-1988 [nekrolog]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 207-208. VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych
 • Acton Lord: Essays in the Liberal Interpretation of History. Chicago 1968. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 290. — ADAMUS Jan: Problemy absolutyzmu piastowskiego = poz. 1706.
 • Agostini Antoine: La pensée politique de Jacques-René Hébert (1790-1794). Aix-en-Provence-Marseille1999. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. T. 53: 2001 z. 1 s. 381-382.
 • Ashcraft Richard: Revolutionary Politics and Locke's "Two Treaties of Government". Princeton 1986; Tenże: Locke's "Two Treaties of Government". London 1987. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 2 s. 240-243.
 • Augat Armin: Die Aufnahme der Lehren Samuel von Pufendorfs (1632-1694) in das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika. Kiel 1985. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 39: 1987 z. 1 s. 221-222.
 • AVENARIUS Martin: Pandektystyczna myśl prawna w okresie przejściowym od Rosji carskiej do Związku Sowieckiego. Rozważania nad włączeniem perspektywy rozyjskiej do badań nad prawem rzymskim. T. 60: 2008 z. 2 s. 37-55: Sum., rés.
 • Banaszkiewicz Jakub: Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923. Poznań 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 247-251. — BARDACH Juliusz: O ujęciu socjologicznym struktury społecznej i ideologii szlachty polskiej = poz. 1618.
 • BARTEL Wojciech M.: Rewolucja krakowska 1846 roku na tle niektórych polskich koncepcyj społeczno-politycznych lat 1831-1846. T. 9: 1951 z. 1 s. 131-226: rés.
 • Bartyzel Jacek: „Umierać, ale powoli!”. O monarchicznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000. Kraków 2002. Rec.: RAU Zbigniew T. 56: 2004 z. 2 s. 420-426.
 • BARTYZEL Jacek:Własność w doktrynie francuskich kontrrewolucjonistów. T. 56: 2004 z. 1 s. 215-222.
 • BARWICKA-TYLEK Iwona: Trzy razy res publica : Thomas Smith, Gasparo Contarini i Wawrzyniec Goślicki. T. 65: 2013 z. 1 s. 75-104: Sum., rés.
 • BARWICKA-TYLEK Iwona: Wątki psychologiczne w doktrynie politycznej Tomasza Hobbesa. Próba reinterpretacji . T. 60: 2008 z. 2 s. 103-124: Sum., rés.
 • Basdevent-Gaudemet Brigitte: Aux origines de l'état moderne. Charles Loyseau 1564-1627. Théoricien de la puissance publique. Paris 1977. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 30: 1978 z. 1 s. 242-243.
 • BASZKIEWICZ Jan: Dominium mundiw poglądach politycznych Bartolusa T. 10: 1958 z. 2 s. 133-174.
 • Baszkiewicz Jan: Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. Warszawa 1964. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. U źródeł doktryny suwerenności państwa. T. 17: 1965 z. 2 s. 237-246; Polem.: BASZKIEWICZ Jan. Jeszcze o feudalnej doktrynie państwa suwerennego. T. 18: 1966 z. 1 s. 237-242.
 • BASZKIEWICZ Jan: Uwagi o uniwersalizmie i koncepcji suwerenności państwowej w feudalnej teorii politycznej (do początku XIV w.). Cz. 1. T. 7: 1955 z. 2 s. 9-54: rés. Cz. 2 T. 8: 1956 z. 1 s. 9-62: rés.
 • BASZKIEWICZ Jan: Z zagadnień nowożytnej koncepcji prawa oporu. T. 27: 1975 z. 2 s. 175-186.
 • BASZKIEWICZ Jan, WÓJTOWICZ Andrzej: Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich. T. 26: 1974 z. 1 s. 21-34: rés.
 • Baudouin Jean: La philosophie politique de Karl Popper. Paris 1994. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 46: 1994 z. 1-2 s. 175-177.
 • Bayet Claire Salomon: J. J. Rousseau ou l'impossible unité. Paris 1967. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 289.
 • Belch Stanislaus: Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics. London-Hague-Paris 1965; Ehrlich Ludwik: Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Warszawa 1966-1969. Rec.: KUBIAK Richard, URUSZCZAK Wacław. W sprawie najnowszych wydawnictw pism Pawła Włodkowica. T. 22: 1970 z. 2 s. 225-233.
 • BENEYTO Juan: La réception de la pensée de Bodin en Espagne. T. 29: 1977 z. 2 s. 13-20.
 • Bernacki Włodzimierz: Liberalizm polski 1815-1939. Studium doktryny politycznej. Kraków 2004. Rec.: RAUZbigniew T. 57: 2005 z. 1 s. 426-430.
 • BERNACKI Włodzimierz:O własności w nurtach liberalizmu polskiego w XIX w. T. 56: 2004 z. 1 s. 223-230.
 • Besterman Theodore: Voltaire. London 1969. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 249-250.
 • Bielecki Tadeusz: W szkole Dmowskiego. London 1968. Rec.: KOZUB Wiesław T. 24: 1972 z. 2 s. 275-276.
 • Blank Aleksandr Solomonowič: Iz istorii rannego fašizma v Germanii. Organizacija, ideologija, metody. Moskwa 1978. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 32: 1980 z. 2 s. 223-224.
 • BOCZAR Mieczysław: Koncepcja społeczeństwa Jana z Salisbury. T. 32: 1980 z. 2 s. 29-45: rés.
 • BOGACZ Daniel:Własność i osoba w myśli katolickiego personalizmu. T. 56: 2004 z. 1 s. 263-277.
 • Borucka-Arctowa Maria: Prawo natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957. Rec.: LEŚNODORSKI Bogusław T. 10: 1958 z. 2 s. 441-443.
 • Bosiacki Adam:Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa 2006. Rec.: OCHMA Ń SKI Jerzy W. T. 62: 2010 z. 1 s. 478-481.
 • BOSIACKI Adam:U podstaw doktryny samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Naturalistyczna i państwowa teoria samorządu terytorialnego i jej geneza w europejskiej myśli prawnej. T. 57: 2005 z. 2 s. 323-348.
 • Bosiacki Adam: Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917-1921. Warszawa 1999. Rec.: LITYŃSKI Adam: Radziecka utopia a prawo cywilne. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 339-359.
 • BO Ż EK Micha ł : Koncepcje ustrojowe niemieckiej chadecji w latach 1945-1948. T. 62: 2010 z. 1 s. 169-203: Sum., rés.
 • CABAJ Janusz: Herbert L.A. Hart (1907-1992). Z dziejów idei prawniczego pozytywizmu.T. 59: 2007 z. 2 s. 327-357: Sum., rés.
 • CEGLARSKA Anna: Polibiusz – zapomniany następca Platona. T. 65: 2013 z. 1 s. 413-421.
 • Červeńansky František: Náčrt dejín politických a právnych teórií. Bratislava 1975; Vybrané kapitoly z politických a právnych teorii. Bratislava 1975. Rec.: CIĄGWA Józef T. 30: 1978 z. 1 s. 246-247.
 • Chmieliński Maciej: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta. Łódź 2004. Rec.:ZMIERCZAK Maria T. 57: 2005 z. 1 s. 420-422.
 • CHMIELIŃSKI Maciej:Siła jako gwarant własności w indywidualistycznej koncepcji Maxa Stirnera. T. 56: 2004 z. 2 s. 203-211.
 • CHMIELIŃSKI Maciej: Wilhelma Humboldtaidee ograniczenia państwa. T. 54: 2002 z. 1 s. 337-363.
 • CHMIELIŃSKI Maciej, WOJCIECHOWSKI Bartosz: O usprawiedliwieniu kary w niemieckiej filozofii nowożytnej. T. 58: 2006 z. 2 s. 25-49: rés.
 • Chojnicka Krystyna: Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. ZoePaleolog - między Bizancjum, Rzymem a Moskwą. Kraków 2001. Rec.: BARDACH Juliusz. O początkach doktryny państwowej Rosji. T. 54: 2002 z. 2 s. 279-284.
 • CHOJNICKA Krystyna:Własność wspólnoty w tradycji rosyjskiej. T. 56: 2004 z. 1 s. 185-191.
 • CHTCHAPOV Jaroslav: Jean Bodin et la science sociale russe. T. 29: 1977 z. 2 s. 21-27.
 • CICHOŃ Paweł: Koncepcje protekcjonistyczne w Księstwie Warszawskim. T. 58: 2006 z. 1 s. 51-87: rés.
 • CITKOWSKA-KIMLA Anna:Idealistyczny i realistyczny wymiar własności w myśli Friedricha von Hardenberga (Novalisa). T. 56: 2004 z. 2 s. 213-223.
 • Citkowska-Kimla Anna: Państwo, religia, historia. Myśl polityczna Novalisa - Friedricha von Hardenberga.Kraków 2006. Rec.: ZMIERCZAK Maria. T.59: 2007 z. 2 s. 456-457.
 • Conrad Herman: Staatsgedanke und Staatspraxis des aufgeklärten Absolutismus. Opladen 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 1 s. 267-268. — Crosara Fulvio: Dante e Bartolo Sassoferrato. Politica e diritto nell'Italia del Trecento = poz. 516.
 • Czarnota Adam W.: John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego. Warszawa-Poznań-Toruń 1986. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 39: 1987 z. 2 s. 241-244.
 • CZEPITA Stanisław: Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej. T. 32: 1980 z. 2 s. l07-149: rés.
 • Czuma Ignacy: Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism. Wyb. dokonał, wstępem i posł. opatrzył Maciej Marszał. Kraków 2003. Rec.: SZPOPER Dariusz T. 56: 2004 z. 2 s. 435-438.
 • Dobek Rafał: Raymond Aron - dialog z historią i polityką. Poznań 2005. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 58: 2006 z. 1 s. 303-305.
 • DUBEL Lech:Własność a klasa menedżerów w myśli Jamesa Burnhama. T. 56: 2004 z. 2 s. 283-291 .
 • DZIADZIO Andrzej:Koncepcja państwa prawa w XIX w.: idea i rzeczywistość. T. 57: 2005 z. 1 s. 177-201.
 • Ehrlich Ludwik: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Warszawa 1954. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 7:1955 z. 2 s. 342-353.
 • Ehrlich Stanisław: Pluralizm francuski XIX i początku XX wieku. Kwart. Nauki i Techniki R.22 nr 3. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 30:1978 z. 2 s. 287-288.
 • Eikema Hommes H. J. van: Major Trends in the History of Legal Philosophy. Amsterdam - New York - Oxford 1979. Rec.: CZARNOTA Adam T. 35: 1983 z. 2 s. 235-236.
 • FILIPOWICZ Stanisław: Socjalizm utopijny i spory o naturę władzy w środowisku Wielkiej Emigracji. T. 33: 1981 z. 2 s. 101-127: rés.
 • Fraenkel Ernst: Gesammelte Schriften. Wyd. Alexander von Brünneck, Hubert Buchstein, Gerhard Göhler. T. 1-4. Baden-Baden 1999-2000. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 55: 2003 z. 2 s. 439-432.
 • Gagnér Sten: Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung. Stockholm-Uppsala-Göteborg 1960. Rec.: GRAJEWSKI Henryk. Z zagadnień ideologii prawodawstwa w trzynastym stuleciu. T. 14: 1962 z. 2 s. 215-225.
 • GAWLIKOWSKI Krzysztof: The Origins of the Name "Middle State". T. 32: 1980 z. 1 s. 35-76.
 • Gentile Emilio: „Fascismo”. Storia e interpretazione. Roma-Bari 2002.Rec.: LATOSIŃSKA Agnieszka T. 56: 2004 z. 2 s. 442-444.
 • Gilmore Myron Piper: Argument from Roman Law in political thougt 1200-1600. Cambrodge 1941. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. Klasowe podłoże feudalnego papalizmu i absolutyzmu. T. 5: 1953 s. 224-246: rés.
 • GOĆKOWSKI Janusz: Ideologie rewolucyjne i ideologie kontrewolucyjne. T. 35: 1983 z. 2 s. 111-137.
 • Gojosso Eric: Le concept de république en France (XVI e - XVIII e siècle). Aix-en-Provence - Marseille1998. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 53: 2001 z. 1 s. 376-378.
 • GOLIMAS Aurel H.: Le Bodinisme et la Roumanie. T. 29: 1977 z. 2 s. 29-37.
 • Gołębiowski Janusz Wojciech: Walka PPR o nacjonalizację przemysłu. Warszawa 1961. Rec.: WIÓRKIEWICZ Wiesław T. 14: 1962 z. 2 s. 270-272.
 • Goyard-Fabre Simone: Philosophie politique XVI e-XX esiècles. Modernité et humanisme. Paris 1987. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 2 s. 248.
 • Grange Henri: Les idées de Necker. Paris 1974. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 30: 1978 z. 1 s. 224-226.
 • Green T. H.: Lectures on the Principles of Political Obligation and the Other Writings. Wyd. Paul Harris i John Morrow. Cambridge 1986. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 206-207. — GRODZISKI Stanisław: Poglądy Stanisława Konarskiego na rozwój prawa polskiego w świetle jego wstępu do „Volumina Legum” = poz. 560.
 • GRODZISKI Stanisław: Projekt reform prawno-ustrojowych z r. 1673. T. 8: 1956 z. 1 s. 168-182: rés.
 • Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz. Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. Warszawa 2000. Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech T. 53: 2001 z. 1 s. 379-381.
 • GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna: O recepcji idei umowy społecznej w Polsce w czasach stanisławowskich. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 109-125: rés.
 • Grześkowiak-Krwawicz Anna: Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk 2006. Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech. Idea wolności w Polsce w XVIII wieku .T. 59: 2007 z. 2 s. 401-419.
 • GRZYBOWSKI Konstanty: „Co to jest prawo”. Komentarz do dialogu Peryklesa i Alkibiadesa u Ksenofonta. T. 13: 1961 z. 2 s. 197-208. — GRZYBOWSKI Konstanty: „Corona Regni” a „Corona Regni Poloniae” = poz. 1738.
 • GRZYBOWSKI Konstanty: Doktryny polityczne Starożytnego Wschodu. T. 19: 1967 z. 1 s. 9-38: rés.
 • GRZYBOWSKI Konstanty: Moderator imperii. T. 15:1963 z. 2 s. 97-122. — GRZYBOWSKI Konstanty: O miejscu niemieckiej szkoły historycznej w rozwoju nauki prawa = poz. 761.
 • Grzybowski Stanisław: Poglądy społeczne publicystów hugenockich, 1559-1598. Wrocław 1964. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 17:1965 z. 2 s. 308-311.
 • Gumieniak Agata:Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Lublin 2010. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 62: 2010 z. 2 s. 472-477.
 • Hale David G.: The Body Politic. A Political Metaphor in Renaissance English Literature. Hague-Paris 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 2 s. 279.
 • Hancke Hansjochen: Die Lehre vom Divine Right of Kings bei Jacob I von England und ihre Bedeutung in den englischen Verfassungskonflikten des frühen 17. Jahrhunderts. [Münster] 1969. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 24: 1972 z. 1 s. 288.
 • Hendrix Harald: Traiano Boccalini fra erudizione e polemica. Ricerche sulla fortuna e bibliografia2 critica. Florencja 1995. Rec.: MALARCZYK Jan T. 49: 1997 z. 1-2 s. 357-359.
 • Hertz Aleksander: Szkice o totalitaryzmie. Wyb. Jan Garewicz. Wstęp Wojciech Lamentowicz. Warszawa 1994. Rec.: JACKOWSKA Natalia T. 48: 1996 z. 1-2 s. 264-266.
 • Hidalge-Serna Emilio: Das ingeniöse Denken bei Baltasar Gracián. München 1985. Rec.: MALARCZYK Jan T. 39: 1987 z. 2 s. 222-226.
 • Horn Wolfgang: Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP 1919-1933. Düsseldorf 1972. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 28: 1976 z. 2 s. 303-308.
 • Hubert Stanisław: Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia. Wrocław 1960. Rec.: WINIARSKI Bogdan T. 13: 1961 z. 2 s. 287-290.
 • IZDEBSKI Hubert: „Polska rewolucja” – „pokojowa rewolucja”. Ze studiów nad terminologią polityczną pierwszych lat Polski Ludowej 1944-1948. T. 37: 1985 z. 2 s. 301-326: rés.
 • IZDEBSKI Hubert:Własność. Pomiędzy doktryną a dogmatyką prawniczą. T. 56: 2004 z. 1 s. 161-175.
 • Jaskólski Michał: Historia - naród - państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów krakowskich w latach 1866-1934. Kraków 1981. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 34: 1982 z. 1 s. 180-184.
 • Jaskólski Michał: Szkice o historii doktryn polityczno-prawnych. Warszawa-Kraków 1985. Rec.: CZARNOTA Adam. O historii doktryn polityczno-prawnych metodologicznie. Uwagi na marginesie książki Michała Jaskólskiego. T. 40: 1988 z. 1 s. 159-172.
 • Jaszczuk Andrzej: Wolność polityczna a demokracja formalna. Z dziejów anglosaskiej myśli politycznej. Warszawa 1971. Rec.: LUDWIKOWSKI Rett Ryszard T. 24: 1972 z. 2 s. 253-256.
 • JEDLICKI Marian Zygmunt: Poglądy prawno-polityczne Thietmara. Przyczynek do badań nad świadomością prawną wschodnio-niemieckich feudałów na przełomie X i XI wieku. T. 5: 1953 s. 39-79: rés.
 • JĘDRZEJEWSKI Edward: Administracja państwowa w doktrynie politycznoprawnej Trzeciej Rzeszy. T. 26: 1974 z. 1 s. 125-145: rés.
 • JUSTYŃSKI Janusz: Monarchizm i republikanizm w myśli politycznej Marka Tuliusza Cycerona. T. 22: 1970 z. 1 s. 1-20: rés.
 • JUSTYŃSKI Janusz: Naród i państwo w doktrynie indyjskich reprezentantów odrodzenia muzułmańskiego. T. 35: 1983 z. 1 s. 119-134: rés.
 • JUSTYŃSKI Janusz: Społeczeństwo i państwo w ideologii „indyjskiego renesansu”. T. 25: 1973 z. 2 s. 141-160: rés.
 • JUSTYŃSKI Janusz: Własność i ustrój gospodarczy Republiki Rzymskiej w ideologii Marka Tuliusza Cycerona. T. 56: 2004 z. 2 s. 183-194.
 • Kania Rafał: Myśl polityczno-prawna Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768-1830) . Płock 2012. Rec.: JUSTYŃSKI Janusz. T. 64: 2012 z. 2 s. 518-520; MACIEJEWSKI Marek. T. 64: 2012 z. 1 s. 279-284.
 • Kantorowicz Ernst H.: The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton 1957. Rec.: ADAMUS Jan T. 12: 1960 z. 2 s. 350.
 • Kasprzyk Leszek: Spencer. Warszawa 1967. Rec.: LUDWIKOWSKI Rett R. 22: 1970 z. 1 s. 243-245.
 • Kimla Piotr: Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego. Tukidydes – Polibiusz – Machiavelli . Kraków 2009. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 63: 2011 z. 1 s. 484-486.
 • KIMLA Piotr:Własność w filozofii politycznej Michaela Oakeshotta. T. 56: 2004 z. 2 s. 293-305.
 • Kirk Russel: Przyszłość konserwatyzmu. Warszawa 2005. Rec.: BRZOZOWSKI Wojciech T. 59: 2007 z. 1 s. 353-355.
 • Kobler Gerhard: Das Recht im frühen Mittelalter. Untersuchungen zu Herkunft und Inhalt frühmittelalterlicher Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet. Köln-Wien 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 185-186.
 • Koehler Krzysztof: Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego. Kraków 2004. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław T. 58: 2006 z. 2 s. 347-349 .
 • Kolarzowski Jerzy: Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka. Warszawa 2009. Rec.: ŚWIĘCICKA Paulina. Uwagi o metodzie badań historycznoprawnych. T. 64: 2012 z. 1 s. 223-239.
 • Korek Janusz: Paradoksy paryskiej „Kultury”. Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Sztokholm 1998. Rec.: TYRCHAN Mikołaj T. 52: 2000 z. 1-2 s. 419-421.
 • KOSZOWSKI Maciej: O norweskiej doktrynie precedensu. T. 64: 2012 z. 2 s. 389-402.
 • Kozub Wiesław: Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla. Kraków 1978. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 255-258.
 • KOZUB Wiesław: O definicję faszyzmu na marginesie hasła faszyzm w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN [1964 r.]. [Listy do redakcji]. T. 23: 1971 z. 1 s. 335-336.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Faszyzm w interpretacji Konstantego Grzybowskiego. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 195-200.
 • KRÓLAK Piotr: „Dziewięćdziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i ieden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta. T. 64: 2012 z. 2 s. 457-483: bibliogr.
 • Kucharczyk Grzegorz: Mała historia polskiej myśli politycznej , 2007; idem, Polska myśl polityczna po roku 1939 , 2009; idem, Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei. Dębogóra 2009. Rec.: TYRCHAN Mikołaj T. 63: 2011 z. 1 s. 530-532.
 • Kudłaszczyk Andrzej: Myśl społeczno-polityczna B. Wysłoucha 1855-1937. Warszawa 1978. Rec.: LUDWIKOWSKI Rett R. Kilka uwag o genezie galicyjskiego ruchu ludowego. T. 32: 1980 z. 2 s. 209-215.
 • Kuksewicz Zdzisław: Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa 1971. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 24: 1972 z. 2 s. 228-231.
 • Kukuła Artur Jan: Hieronim hrabia Stroynowski: prawnik, ekonomista, fizjokrata (1752-1815). Lublin 2009. Rec.: SZAFRAŃSKI Wojciech. Kontrowersyjna biografia Hieronima Stroynowskiego . T. 63: 2011 z. 1 s. 451-463.
 • KUNDERA Elżbieta: Doktryna instytucjonalizmu amerykańskiego. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 265-284: rés.
 • KUNDERA Elżbieta:Korzyści indywidualne i społeczne własności u Johna Stuarta Milla. T. 56: 2004 z. 2 s. 235-245.
 • KUNIŃSKI Miłowit:Własność w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka. T. 56: 2004 z. 2 s. 317-324.
 • Kuttner Stephan: The history of ideas and doctrines of canon law in the Middle Ages. London 1980. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 33: 1981 z. 2 s. 186.
 • KUŹMICZ Karol: Filozofia prawa Edmunda Krzymuskiego.T. 59: 2007 z. 2 s. 269-288: Sum., rés.
 • Kuźmicz Karol: Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950. Białystok 2009. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 63: 2011 z. 1 s. 514-516.
 • Lefranc Georges: Histoire des doctrines sociales dans l'Éurope contemporaine. Aubier 1967. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 292.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: „Łagodna rewolucja” w starciu z despotyzmem. T. 27: 1975 z. 2 s. 187-195.
 • Leśnodorski Bogusław: Polscy Jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku. Warszawa 1960. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 15: 1963 z. 1 s. 314-319.
 • Lindeman Albert S.: A History of European Socialism. New Haven - London 1983. Rec.: CZARNOTA Adam T. 36: 1984 z. 2 s. 235.
 • LIS Rafał: Krytyka teorii umowy społecznej. Z myśli politycznej i prawnej szkockiego Oświecenia .T. 59: 2007 z. 2 s. 69-92: Sum., rés.
 • LIS Rafał: Między Konstytucją 3 Maja a Targowicą. Poglądy polskich republikantów w latach 1791-1793. T. 64: 2012 z. 2 s. 161-191: Sum., rés.
 • Luczak Aleksander: Die Staats - und Rechtslehre des polnischen Renaissancedenkers Andrzej Frycz Modrzewski. Zürich 1966. Rec.: ZDZITOWIECKI Jan T. 21: 1969 z. 1 s. 218-219.
 • LUDWIKOWSKI Rett Ryszard: Welfare statea opportunity state. T. 24: 1972 z. 2 s. 143-163: rés.
 • LUDWIKOWSKI Rett R.: Z rozważań nad modelem polskiego konserwatyzmu drugiej połowy XIX w. T. 28: 1976 z. 2 s. 177-194.
 • Łapicki Borys: Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich. Studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych. Łódź 1955. Rec.: STASZKÓW Michał. W sprawie poglądów prawnych niewolników i proletariuszy rzymskich. T. 8: 1956 z. 2 s. 321-335.
 • MACIEJEWSKI Marek:Koncepcje społeczno-gospodarcze rewolucyjnych konserwatystów. T. 56: 2004 z. 1 s. 241-252.
 • MACIEJEWSKI Marek: „Najpierw Niemcy”. Z dziejów prawicowego ekstremizmu w Republice Federalnej Niemiec. T. 54: 2002 z. 1 s. 193-228: rés.
 • Maciszewski Jarema: Wojna domowa w Polsce (1606-1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji. Cz. I od Stężycy do Janowca. Wrocław 1960. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 14: 1962 z. 2 s. 247-251.
 • MADEJA Andrzej: Wątki teokratyczne w myśli politycznej Sumero-Akadu . T. 60: 2008 z. 2 s. 221-240.
 • MAES Louis-Théo: L'"autre" Bodin: Jean Bodin, auteur du traité de la "Démonomanie des sorciers" (1580). T. 29: 1977 z. 2 s. 65-89.
 • MAJCHROWSKI Jacek M.: Konstantego Grzybowskiego koncepcja rządów autorytarnych. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 189-194.
 • Malarczyk Jan: Doktryna społeczno-polityczna Biernata z Lublina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, T. 1, 6: 1954. Rec.: PATKANIOWSKI Michał T. 7: 1955 z. 1 s. 365-369.
 • MALARCZYK Jan: Myśliciele włoskiego Renesansu o potrzebie rewolucyjnego przewrotu w Italii. T. 37: 1985 z. 1 s. 25-41: rés.
 • MALARCZYK Jan: Niccolo Machiavelli i Ulrich von Hutten o stanach panujących i władzy we Włoszech i w Niemczech. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 159- 177: rés.
 • MALCZEWSKI Jacek: Życie niewarte przeżycia: eutanazja w służbie utopii politycznych. T. 61: 2009 z. 1 s. 291-305.
 • MALEC Jerzy: Idea federalizmu we Francji i w Niemczech na przełomie XVIII i XIX wieku. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 179-193: rés.
 • Malec Jerzy: Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków 1999. Rec.: LITYŃSKI Adam T. 52: 2000 z. 1-2 s. 386-389.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Antyczna doktryna ustroju mieszanego. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 207- 229: rés.
 • Małajny Ryszard M.: Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji” USA. Katowice 1985. Rec.: WÓJTOWICZ Andrzej T. 39: 1987 z. 2 s. 239-241.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Doktryna wolności religijnej „Ojców Konstytucji” USA. T. 34: 1982 z. 2 s. 111-139: rés.
 • MałajnyRyszard M.: Trzy teorie podzielonej władzy. Warszawa 2001. Rec.: MACIEJEWSKI Marek. Z dziejów koncepcji podziału władzy państwowej. T. 55: 2003 z. 2 s. 367-376.
 • Mandrou Robert: Des Humanistes aux hommes de science. XVI eet XVII esiècles. T. 3: Histoire de la pensée européenne. Paris 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 277-278.
 • MIKLASZEWSKA Justyna:Libertariańska koncepcja własności w filozofii Roberta Nozicka. T. 56: 2004 z. 2 s. 325-333.
 • Mikulicz S.: Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Warszawa 1971. Rec.: KOZUB Wiesław T. 24: 1972 z. 2 s. 275.
 • Miner Brad: Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Poznań 1999. Rec.: LIZAK Michał T. 52: 2000 z. 1-2 s. 378-380.
 • Mitteis Heinrich: Die Rechtsidee in der Geschichte. Gesammelte Abhandlungen und Vorträge. Weimar 1957. Rec. ADAMUS Jan T. 11: 1959 z. 1 s. 189-191.
 • Mochi Onory Sergio: Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato. Milano 1952. Rec.: BASZKIEWICZ Jan. O kanonistycznych źródłach nowożytnej teorii państwa. T. 9: 1957 z. 2 s. 267-298.
 • Moreau-Reibel Jean: Le droit de société interhumaine et le "Jus gentium". Essai sur les origines et le développement des notions jusqu'a Grotius. Paryż 1950. Rec.: EHRLICH Ludwik T. 9: 1957 z. 1 s. 354-356.
 • NODZYKOWSKA-GROMADZKA Maria: Narodziny polskiej teorii prawa administracyjnego i nauk administracji. T. 23: 1971 z. 2 s. 103-117: rés.
 • OCHMAŃSKI Jerzy W.: Ewolucja koncepcji państwa w naukach prawnych w Niemczech 1871-1936. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 101-121: rés.
 • OCHMAŃSKI Jerzy W.: Weber- Jaspers- Forsthoff. U źródeł XX-wiecznej koncepcji administracji świadczącej. T. 54: 2002 z. 2 s. 43-66: rés.
 • OLSZEWSKI Edward:Własność w myśli politycznej współczesnej socjaldemokracji. T. 56: 2004 z. 1 s. 279-290.
 • Olszewski Henryk: Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697-1740). Warszawa 1961. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 14: 1962 z: 1 s. 214-221.
 • OLSZEWSKI Henryk: Ideologia Rzeczypospolitej - przedmurza chrześcijaństwa. T. 35: 1983 z. 2 s. 1-19: rés.
 • OLSZEWSKI Henryk: Poglądy Krzysztofa Opalińskiego na państwo i prawo. T. 7: 1955 z. 2 s. 99-134: rés. — OLSZEWSKI Henryk: Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. Wprowadzenie do dyskusji = poz. 755.
 • OLSZEWSKI Henryk: Uwagi o własności w ideologii demokracji szlacheckiej.T. 56: 2004 z. 1 s. 193-206. — OLSZEWSKI Henryk: Z badań nad rolą historiozofii w doktrynie Trzeciej Rzeszy = poz. 759.
 • Opałek Kazimierz: Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo. Warszawa 1952. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 5: 1953 s. 286-291.
 • OPAŁEK Kazimierz: Początki teorii prawa w Polsce Odrodzonej. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 107-121.
 • ORGANIŚCIAK Wojciech: Poglądy Wincentego Skrzetuskiego na prawo. T. 59: 2007 z. 1 s. 33-50: Sum., rés.
 • Osiatyński Wiktor: Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej. Warszawa 1983; Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański. Warszawa 1984. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 38: 1986 z. 2 s. 196-201.
 • PACZOS Sebastian: Jan Bobrzyński o konserwatystach i sanacji. T. 58: 2006 z. 1 s. 245-254.
 • Paris Robert: Les origines du fascisme. Paris 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 293.
 • Piątkowski Leszek: Rosyjska myśl społeczno-polityczna wobec kwestii narodowej w Europie w latach 60-tych XIX w. Lublin 1985. Rec.: CHOJNICKA Krystyna T. 41: 1989 z. 1 s. 191-193.
 • PIETRZYK-REEVES Dorota: Wolność, prawo, własność. Nowe ujęcie tezy republikańskiej. T. 56: 2004 z. 2 s. 307-315.
 • PROCHWICZ-STUDNICKA Bo ż ena, MICHTA Dariusz: Rzymska aequitas a muzu ł ma ń ski istihsan . T. 62: 2010 z. 2 s. 281-291.
 • Rau Zbigniew: Contractrianism versus holism. Reinterpreting Locke's Two Treatises of Government. New York - London 1995. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 48: 1996 z. 1-2 s. 262-264.
 • RAU Zbigniew:Własność w doktrynie politycznej Johna Locke' a. T. 56: 2004 z. 1 s. 207-214.
 • Reiss Hans: Politisches Denken in der deutschen Romantik. Bern-München 1968. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 291.
 • Riesenberg Peter N.: Inalienability of Sovereignity in Medieval Political Thougt. New York 1956. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 10: 1958 z. 2 s. 423-434.
 • Riklin Alois: Ambrogio Lorenzettis politische Summe. Bern-Wien 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 48: 1996 z. 1-2 s. 259-260.
 • RIKLIN Alois: Donato Giannotti. Zapomniany myśliciel polityczny Renesansu z Florencji. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 345-352: rés.
 • Riklin Alois: Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung. Darmstadt 2006. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. T. 58: 2006 z. 1 s. 273-275.
 • Riklin Alois: Niccolò Machiavellego nauka o rządzeniu. Tłum. Henryk Olszewski. Poznań 2000. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 53: 2001 z. 1 s. 371-372.
 • Roon Ger van: Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung. Oldenburg-München 1967. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 291.
 • Rosenberg William S., Young Marilyn B.: Transforming Russia and China. Revolutionary Struggle in the Twentieth Century. New York - Oxford 1982. Rec.: CZARNOTA Adam T. 36: 1984 z. 2 s. 236.
 • ROSTOCKI Władysław: Elementy postępowe w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego. T. 7: 1955 z. 2 s. 163-202: rés. Rec.: DUTKIEWICZ Józef, ZAJEWSKI Władysław. O niektórych aspektach postępowego nurtu ideologicznego w powstaniu listopadowym. T. 9: 1957 z. 1 s. 283-309; Polem.: ROSTOCKI Władysław. Jeszcze w sprawie „Elementów postępowych w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego”. Odpowiedź na artykuł polemiczny J. Dutkiewicza i W. Zajewskiego oraz na recenzję W. Sobocińskiego i W. Zajewskiego z pracy: Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym (= poz. 1964). T. 9: 1957 z. 1 s. 311-324.; Odpowiedź: DUTKIEWICZ Józef. W odpowiedzi drowi Rostockiemu. T. 10: 1958 z. 1 s. 249-250.
 • Ruyssen Théodore: Les sources doctrinales de l'internationalisme. Rec.: PRZEWOŹNIK Bogumiła t. 1 - T. 11: 1959 z. 1 s. 197-200; t. 2 - T. 14: 1962 z. 1 s. 224-227.
 • Rzegocki Arkadiusz: Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. Kraków: 2008. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 61: 2009 z. 1 s. 382-385.
 • RZEGOCKI Arkadiusz:Własność w myśli lorda Actona. T. 57: 2005 z. 1 s. 299-305.
 • SADOWSKI Mirosław:Koncepcja własności w nauczaniu społecznym papieża Leona XIII. T. 56: 2004 z. 2 s. 247-257.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Narodziny nowożytnej myśli kodyfikacyjnej w Europie. T. 29: 1977 z. 1 s. 77-103: rés.
 • SARNECKI Paweł: Myśl konstytucyjna Konstantego Grzybowskiego. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 179-187.
 • SCZANIECKI Michał: Jean Bodin et la Pologne. T. 29: 1977 z. 2 s. 39-53.
 • Seidler Grzegorz L.: Myśl polityczna czasów nowożytnych. Kraków 1972. Rec.: JUSTYŃSKI Janusz T. 25: 1973 z. 2 s. 281-282.
 • Seidler Grzegorz Leopold: Studia z historii doktryn politycznych. Świat antyczny. Lublin 1955. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych. T. 8: 1956 z. 1 s. 297-310; ZAWADZKI Tadeusz. Jeszcze o historii doktryn politycznych starożytności. T. 8: 1956 z. 2 s. 309-319.
 • SENIGAGLIA Cristina: Monarchie und Parlament in der politischen Teorie nach dem Wiener Kongress. T. 61: 2009 z. 2 s. 149-166.
 • Skarżyński Ryszard: Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej. Warszawa 1998. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 52: 2000 z. 1-2 s. 397-401.
 • SKARŻYŃSKI Ryszard: Kryzys i rewolta. Kształtowanie się myśli politycznej szkoły frankfurckiej. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 65-87: rés.
 • Skarżyński Ryszard: Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne. Warszawa 1992. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 45: 1993 z. 1-2 s.469- 470.
 • SKOMIAŁ Jakub:Z problematyki własności w Kronice polskiej Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223) . T. 56: 2004 z. 1 s. 177-183. — SOBOCIŃSKI Władysław: Nauka Frycza Modrzewskiego a ustrój i prawo Rzeczypospolitej szlacheckiej = poz. 882.
 • SOBOLEWSKA Barbara: Tocqueville pośród moralistów politycznych Francji pierwszej połowy XIX wieku. T. 22: 1970 z. 1 s. 57-110.
 • SOBOLEWSKI Marek: Historia współczesnych doktryn politycznych. Próba systematyzacji. T. 25: 1973 z. 1 s. 131-155: rés.
 • SOBOLEWSKI Marek: Rewolucja a inne gwałtowne zmiany w państwie. T. 33: 1981 z. 1 s. 155-167. — SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa = poz. 845.
 • STANULEWICZ Maksymilian: Prawo własności w nauczaniu episkopatu w II Rzeczypospolitej. T. 64: 2012 z. 1 s. 67-88: Sum., rés.
 • STASZKÓW Michał: Komuna w doktrynie glosatorów T. 19: 1967 z. 1 s. 49-70: rés.
 • Staszków Michał: Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV wieku. Wrocław 1968. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 21: 1969 z. 2 s. 256-263.
 • STĘPKOWSKI Aleksander: Traktat Wawrzyńca Goślickiego De optimo senatore na tle prac Machiavellego, Bodina i Frycza Modrzewskiego. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 411-429.
 • STOCZEWSKA Barbara:Idea własności w myśli społeczno-politycznej Edwarda Bernsteina. T. 56: 2004 z. 1 s. 231-240.
 • Stoczewska Barbara: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego. Kraków 1998. Rec.: BARDACH Juliusz T. 51: 1999 z. 1-2 s. 473-476.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Prawo własności w konstytucjonalizmie polskim. T. 56: 2004 z. 2 s. 335-344.
 • Szacki Jerzy: Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej. Warszawa 1962. Rec.: WRONKOWSKA Sławomira T. 17: 1965 z. 1 s. 285-287.
 • SZAFRAŃSKI Wojciech: Józefa Weyssenhoffa prace o wolności słowa i druku . T. 60: 2008 z. 2 s. 253-273.
 • SZCZECH Tomasz:Własność w myśli Jana Kalwina. T. 56: 2004 z. 2 s. 195-201.
 • Szpoper Dariusz: Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862. Gdańsk 2003. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 56: 2004 z. 2 s. 426-430.
 • Szpoper Dariusz: Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939. Gdańsk - Sopot 1999. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 53: 2001 z. 1 s. 386-389.
 • SZPOPER Dariusz:Własność w poglądach i działalności środowiska zachowawczego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1855-1914. T. 56: 2004 z. 2 s. 259-269.
 • SZYMANIEC Piotr: Jana Stepy interpretacje myśli politycznej Hegla na tle polskiej recepcji heglizmu. T. 63: 2011 z. 2 s. 351-369.
 • ŚLIWA Michał: Dyktatura proletariatu w publicystyce i programach Polskiej Partii Socjalistycznej. T. 31: 1979 z. 1 s. 75-95: rés.
 • ŚLIWA Michał: Federalizm i autonomia narodowościowa w myśli Mieczysława Niedziałkowskiego. T. 30:1978 z. 2 s. 139-153: rés.
 • ŚLIWA Michał: Kryzys parlamentaryzmu w Polsce w teorii i publicystyce socjalistycznej w latach 1926-1930. T. 34: 1982 z. 1 s. 69-88: rés.
 • ŚLIWA Michał: „Wszystko dla wszystkich”. Polscy socjaliści wobec kwestii własności. T. 56: 2004 z. 1 s. 253-261.
 • ŚRENIOWSKI Stanisław: Z zagadnień ideologii prawno-ustrojowej w Polsce w XVII wieku. T. 6: 1954 z. 2 s. 221-252: rés.
 • TENENTI Allberto: La premi ère édition de la République et l'oeuvre de Machiavel. T. 29: 1977 z. 2 s. 1-12.
 • Tilly Charles: Demokracja. Warszawa 2008. Rec.: KRZYWOSZY Ń SKI Przemys ł aw T. 62: 2010 z. 2 s. 455-460.
 • Theimer Walter: Geschichte der politischen Ideen. Bern 1955. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 10: 1958 z. 2 s. 464.
 • Thomas William: Mill. Oxford 1985. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 203-204.
 • Togliatti Palmiro: Lezioni sul fascismo. Roma 1970. Rec.: KOZUB Wiesław T. 23: 1971 z. 2 s. 233-235.
 • Tokarczyk Roman Andrzej: Polska myśl utopijna. Trzy eseje z dziejów. Lublin 1995. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 47: 1995 z. 1-2 s. 280-281.
 • Tokarczyk Roman: Zarys współczesnych doktryn politycznych. Lublin 1971. Rec.: JUSTYŃSKI Janusz T. 25: 1973 z. 1 s. 232-233.
 • Touchard Jean: La gauche en France depuis 1900. Paris 1977. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 30:1978 z. 2 s. 288-289.
 • TULEJSKI Tomasz:Jeremy Bentham i utylitarna koncepcja własności. T. 56: 2004 z. 2 s. 225-233.
 • Tulejski Tomasz: Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa. Warszawa 2009. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 62: 2010 z. 1 s. 473-476.
 • Ullmann Walter: Medieval Papalism. The political theories of the medieval canonist. London 1949. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. Klasowe podłoże feudalnego papalizmu i absolutyzmu. T. 5: 1953 s. 224-246: rés.
 • URBAŃCZYK Michał: Granice wolności słowa. Ze studiów nad koncepcjami klasyków liberalnej filozofii. T. 58: 2006 z. 1 s. 21-49: rés.
 • Vanderlinden J.: Le concept de code en Europe occidentale du XIII eau XIX esiècle. Essai de définition. Bruxelles 1967. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Od Justyniana do Kodeksu Napoleona. Rozważania nad problematyką i terminologią zbiorów prawnych feudalnej Europy. T. 21: 1969 z. 1 s. 183-195.
 • Voisé Waldemar: Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa 1970. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 1 s. 237-238.
 • VOISÉ Waldemar: Deux républiques opposées - Fricius et Bodin. T. 29: 1977 z. 2 s. 55-63.
 • VOISÉ Waldemar: O ideologii społeczno-ustrojowej Andrzeja Frycza Modrzewskiego (W czterechsetną rocznicę „De Republica emendanda”). T. 4: 1952 s. 1-36: rés. — Voisé Waldemar: Początki nowożytnych nauk społecznych. Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek = poz. 883.
 • VOISÉ Waldemar: Z ostatnich wydawnictw związanych z ideologią Andrzeja Frycza Modrzewskiego. T. 6: 1954 z. 2 s. 392-401 [artykuł recenzyjny z następujących prac]: Barycz Henryk: Andrzej Frycz Modrzewski. W czterechsetlecie pierwszego wydania „De Republica emendanda”. Zeszyty Wrocławskie, R. 5: 1951, Nr 1; Peretiatkowicz Antoni: Doktryna pokojowa Frycza Modrzewskiego. Życie i myśl, Nr 1/1: 1952; Lipiński Edward: Poglądy społeczno-ekonomiczne Frycza Modrzewskiego. Ekonomista, T. 4: 1952; Lepszy Kazimierz: Z zagadnień ideologii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kwart. Hist. R. 60: 1953 nr 2; Lepszy Kazimierz: Andrzej Frycz Modrzewski. Warszawa 1953, wyd. 2 - Warszawa 1954; Kurdybacha Łukasz: Ideologia Frycza Modrzewskiego. Warszawa 1953; Kurdybacha Łukasz: Wstęp do pierwszego tomu „Dzieł wszystkich” Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Warszawa 1953; Dzieła Wszystkie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, T. I. Warszawa 1953 oraz Andreae Fricii Modrevii Opera Omnia. Volumen Primum, Warszawa 1953; Andrzej Frycz Modrzewski: Wybór pism. Opracował Łukasz Kurdybacha, Warszawa 1953; Kutrzebski Jan: Społeczno-ekonomiczne podstawy poglądów A. F. Modrzewskiego na wojnę i pokój. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, Komitet Historii Nauki PAN, nr 1. Warszawa 1953.
 • Vyv íjalová M.: Juraj Palkovič 1769-1850. Kapitoly k ideovému formovaniu osobnosti a p ôsobeniu v národnom hnutí. Bratislava 1968. Rec.: CIĄGWA Józef. W kręgu słowackiej myśli politycznej XIX wieku. T. 25: 1973 z. 1 s. 183-189.
 • WALDENBERG Marek: Konstanty Grzybowski a marksizm. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 201-209.
 • Waldenberg Marek: Myśl polityczna Karola Kautsky'ego w okresie sporu z rewizjonizmem (1898-1909). Kraków 1970. Rec.: JACOŃ-WRONIAK Elżbieta T. 24: 1972 z. 2 s. 272-274.
 • WALDENBERG Marek: Niektóre modele rewolucji w dziejach myśli socjalistycznej. Zarys problematyki. T. 34: 1982 z. 1 s. 115-138.
 • Waldenberg Marek: Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina. Warszawa 1978. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 31: 1979 z. 2 s. 253-255.
 • Waldenberg Marek: Wzlot i upadek Karola Kautsky'ego. Kraków 1972. Rec.: LASAK Zbigniew T. 26: 1974 z. 1 s. 261-263.
 • Walicki Andrzej: Legal Philosophies of Russian Liberalism. Clarendon-Oxford 1987. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 205.
 • Wasiak Andrzej: Monteskiuszowski model władzy konstytucji amerykańskiej 1787, polskiej i francuskiej 1791 r. W: Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Red. S. Podobiński. Częstochowa 2001. Rec.: TURSKA-WOŹNIAK Ewa T. 54: 2002 z. 2 s. 340-342.
 • WĄSOWICZ Marek: Poglądy Juliusza Makarewicza na niektóre problemy społeczno-ustrojowe II Rzeczypospolitej. T. 35: 1983 z. 2 s. 97-109.
 • Wielomski Adam: Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre’a. Lublin 1999. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 52: 2000 z. 1-2 s. 389-394.
 • Willoweit Dietmar: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit. Köln-Wien 1975. Rec.: PAULI Lesław T. 30: 1978 z. 1 s. 240-241.
 • WOJTKOWIAK Dionizy: Renesansowa utopia społeczna jako wyraz dyskusji politycznych XVI wieku. T. 23: 1971 z. 2 s. 21-51: rés.
 • WOLEŃSKI Jan: O państwie prawa: uwagi filozofa. T. 64: 2012 z. 2 s. 9-25: Sum., rés.
 • WOLFF-POWĘSKA Anna: Ideologie i ruchy ekstremizmu prawicowego w Europie. T. 53: 2001 z. 2 s. 127-156: rés.
 • WÓJTOWICZ Andrzej: Model normy stanowionej i niektóre problemy stosowania prawa w doktrynie postglosatorów (XIII i XIV w.). T. 23: 1971 z. 2 s. 1-19: rés.
 • Wójtowicz Andrzej: Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy. Katowice 1977. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 30:1978 z. 2 s. 247-250.
 • WÓJTOWICZ Andrzej: Przyczynek do średniowiecznych źródeł nowożytnej koncepcji prawodawstwa. T. 20: 1968 z. 1 s. 207-215.
 • Wyrwa Tadeusz: La pensée politique polonaise à l'époque de l'humanisme et de la renaissance. Paris 1978 Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 33: 1981 z. 2 s. 188-189.
 • Yardeni Myriam: Utopie et révolte sous Louis XIV. Paris 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 231.
 • ZABŁOCKI Stanisław J.: O przedstawicielach katolickiej myśli federalistycznej włoskiego Risorgimento . T. 60: 2008 z. 2 s. 275-292.
 • Zajadło Jerzy: Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury. Gdańsk 2001. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 54: 2002 z. 2 s. 351-354.
 • ZAJADŁO Jerzy: Hugo Grocjusz i hipoteza etiamsi daremus, non esse Deum . T. 58: 2006 z. 1 s. 203-213.
 • ZAJADŁO Jerzy: Studia Grotiana. Gdańsk 2004. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz. T. 57: 2005 z. 2 s. 425-427.
 • ZIĘBA Andrzej: Państwo i własność we współczesnych doktrynach brytyjskich. T. 56: 2004 z. 1 s. 291-297.
 • Zięba Andrzej: Współczesne brytyjskie doktryny polityczne. Białystok 2001. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 53: 2001 z. 2 s. 254-256.
 • Zmierczak Maria: Ideologia liberalna w II Cesarstwie francuskim. Poznań 1978. Rec.: JANASZ Teresa T. 31: 1979 z. 2 s. 248-253.
 • ZMIERCZAK Maria: Ideologia liberalna w II Cesarstwie. Uwagi o konfliktach ideowych we Francji w latach 1852-1870. T. 25: 1973 z. 2 s. 119-139: rés.
 • ZMIERCZAK Maria: Jan Jakub Rousseau - rzecznik totalitaryzmu czy liberalnej demokracji? T. 41: 1989 z. 2 s. 1-16: rés.
 • ZMIERCZAK Maria:Własność w ideologii narodowych socjalistów. T. 56: 2004 z. 2 s. 271-281. VII. Ustrój gospodarczy i społeczny 1. Podstawy ustroju gospodarczego
 • Bosl Karl: Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter. Eine deutsche Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Stuttgart 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 182.
 • Chłopocka Helena: Powstanie i rozwój wielkiej własności ziemskiej opactwa cystersów w Kołbaczu w XII-XIV w. Poznań 1953. Rec.: SOBOL Bogdan T. 6: 1954 z. 1 s. 3 73-377.
 • Chvostova K. V.: Osobennosti agrarno-pravovych otnošenij v pozdnej Vizantii XIV-XV v. Istoriko-socjologičeskij očerk. Moskwa 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 234.
 • ĆWIK Władysław: Spory o własność miast rządowych w Królestwie Polskim. T. 10: 1958 z. 2 s. 197-221: rés.
 • Diembo Lev J.: Ziemielnyje prawootnoszenija w klassowo - antagonisticzeskom obszczestwie. Leningrad 1954. Rec.: RYMASZEWSKI Zygfryd T. 8: 1956 z. 2 s. 384-387.
 • Diósdi György: Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law. Budapest 1970. Rec.: GIARO Tomasz. Własność w Rzymie republikańskim. T. 25: 1973 z. 2 s. 231-248.
 • DROGOŃ Andrzej: Sprawa reformy rolnej w I Sejmie Śląskim (1922-1929). T. 54: 2002 z. 1 s. 387-398.
 • Duby Georges: Guerriers et paysans VII e- XII esiècles - premier essor de l'economie européenne. Paris 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 271-272.
 • Genicot Léopold: L'Economie rurale namuroise au Bas Moyen Age (1199-1429). T. 1-2. Louven1974. Rec.: GIEYSZTOR Aleksander T. 28: 1976 z. 1 s. 185-186. — GERLACH Jan: „Nawsie” - wspólna własność gromadzka wsi staropolskiej = poz. 2397.
 • GRODZISKI Stanisław: Polityka gospodarcza przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej konsekwencje ustrojowe dla ziem polskich. T. 23: 1971 z. 1 s. 47-67: rés.
 • GUIBERT-SLEDZIEWSKI Elisabeth: Les avatars du suject de droit bourgeois. T. 39: 1987 z. 2 s. 1-16.
 • Henning Friedrich W.: Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland. T. 1: 800 bis 1750. Paderborn 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 239.
 • Henning Friedrich W.: Das vorindustriele Deutschland 800 bis 1800. Wirtschafts- und Sozialgeschichte. T. I. Paderborn 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 258.
 • Horoszkiewicz Anna L.: Oczerki socjalno-ekonomiczeskoj istorii Siewiernoj Biełorussi w XV wiekie. Moskwa 1974. Rec.: BARDACH Juliusz T. 27: 1975 z. 1 s. 190.
 • Huba Wacław: Własność nieruchoma w miastach rządowych w okresie Królestwa Kongresowego (1815-1866). Warszawa-Poznań 1978. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 31: 1979 z. 1 s. 220-222.
 • Jurkiewicz Jan: Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku. Poznań 1991. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 44: 1992 z. 1-2 s. 203-205.
 • KACZMARCZYK Zdzisław, SCZANIECKI Michał: Kolonizacja na prawie niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej. T. 3: 1951 s. 59-86: rés.
 • KODRĘBSKI Jan: Wielka Rewolucja Francuska a własność. Od własności feudalnej do własności kapitalistycznej. T. 38: 1986 z. 1 s. 71-92: rés.
 • Kolańczyk Kazimierz: Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w. Poznań 1950. Rec.: BARDACH Juliusz. Uwagi o „rodowym” ustroju społeczeństwa i prawie bliższości w Polsce średniowiecznej. T. 4: 1952 s. 407-458.
 • KOWALCZYK Ewaryst:Instytucje dobroczynne. Szczególne konstrukcje dogmatyczne w poklasycznych regulacjach prawnych. T. 57: 2005 z. 2 s. 225-237.
 • Kozłowski Ryszard: Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie) do końca XIV w. Warszawa-Poznań 1972. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 26: 1974 z. 1 s. 248-250.
 • Küster Gerd: Reichs- und Reichskirchengüter im fränkischen und thüringischen Raum in der Zeit von König Pippin bis zu Kaiser Heinrich II (751-1024). Nürnberg 1974. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 30:1978 z. 2 s. 276.
 • KULA Witold: O charakterze gospodarki chłopskiej w Polsce XVIII w. Charakter „wyżywieniowy” czy produkcja towarowa? T. 27: 1975 z. 2 s. 197-208.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Rozważania o własności rzymskiej. T. 36: 1984 z. 2 s. 27-55: rés.
 • Kuziszczin W. I.: Genezis rabowładielczeskich latifundij w Italii (II w. do n.e. - I w. n.e.). Moskwa 1977. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 30: 1978 z. 1 s. 235.
 • Litzinger Heike Kathrin: Juristen und die Bauernfrage. Die Diskussion um das bäuerliche Grundeigentum in Rußland von 1880-1914. Frankfurt/M 2007. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 59: 2007 z. 2 s. 449-450.
 • LUCIŃSKI Jerzy: Melioracje nad Obrą w XVIII i XIX wieku. Aspekty prawne. T. 58: 2006 z. 2 s. 167-198.
 • Malinowski Stephen: Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. Berlin 2003. Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz T. 59: 2007 z. 2 s. 467-472.
 • Marciniak Ryszard: Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV w. Studium z dziejów społecznych gospodarstwa feudalnego. Szczecin 1970. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 24: 1972 z. 2 s. 240-244.
 • MATUSZEWSKI Józef: Transport - przewóz w wiekach średnich. T. 50: 1998 z. 1 s. 197-212: il.
 • MAZURKIEWICZ Józef: O charakterze własności w Towarzystwie Rolniczyrn Hrubieszowskim. T. 9: 1957 z. 2 s. 151-166: rés.
 • Mazurkiewicz Józef, Ćwik Władysław: Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1809-1866). Ann. UMCS Sect. G T. 4: 1957. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 10: 1958 z. 2 s. 466-473.
 • Mittenzwei Ingrid: Preussen nach dem Siebenjährigen Krieg. Auseinandersetzungen zwischen Bürgertum und Staat um die Wirschaftspolitik. Berlin 1979; Hauf Reinhard: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Königsberg 1870-1920. Köln-Berlin 1980; Stüttgen Dieter: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Gumbinnen 1871-1920. Köln-Berlin 1980. Rec.: WĄSICKI Jan T. 33: 1981 z. 2 s. 164-166.
 • MUSZALSKI Wojciech: Rozwój prawnych form organizacji i zarządzania gospodarką państwową w PRL. T. 22: 1970 z. 1 s. 153-183: rés.
 • OPAS Tomasz: Likwidacja stosunków dominialnych w niektórych miastach prywatnych Galicji przed rokiem 1848. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 317-331: rés.
 • OPAS Tomasz: Własność w miastach szlacheckich województwa lubelskiego w XVIII wieku. T. 22: 1970 z. 1 s. 21-55: rés. — ORZECHOWSKI Kazimierz: Przekształcenie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku = poz. 1665.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Własność feudalna i jej przemiany u schyłku epoki (Głównie na tle stosunków Europy środkowej i ze szczególnyrn uwzględnieniem Śląska). T. 9: 1957 z. 2 s. 77-150: rés.
 • ROMANOWSKA Marta: Uposażenie wójtów dziedzicznych miast Małopolski w XIV-XV w. T. 53: 2001 z. 1 s. 71-91: tab., rés.
 • Smoleńska Barbara: Struktura i funkcjonowanie zarządu dóbr wilanowskich (1800-1864). Studium z zakresu organizacji zarządzania w rolnictwie. Poznań 1975. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 29: 1977 z. 2 s. 244-246.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Państwo a własność u progu powszechnej industrializacji. T. 36: 1984 z. 2 s. 57-73: rés.
 • Sójka-Zielińska Katarzyna: Prawne problemy podziału gruntów chłopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawstwa agrarnego. Warszawa 1966. Rec.: PATKANIOWSKI Michał T. 20: 1968 z. 2 s. 175-177.
 • Sztajerman E. M.: Drevnij Rim. Problemy ekonomiczeskogo razwitija. Moskwa 1978. Rec.: KOSIORKIEWICZ Joanna T. 32: 1980 z. 2 s. 227-228.
 • SZYMAŃSKA Halina: Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815-1864. T. 13: 1961 z. 1 s. 57-97: rés.
 • WACHHOLZ Szczęsny: Reforma chłopska w Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle dokumentów archiwalnych. T. 6:1954 z. 2 s. 287-337: rés.
 • Wawrzyńczyk Alina: Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku. Wrocław 1951. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 5: 1953 s. 310-317.
 • Wyrozumski Jerzy: Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV w. Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. 178 Prace Hist. Z.21. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 22: 1970 z. 1 s. 262. 2. Ustrój społeczny — Album Elemér Mályusz. Etudes Présentées à la Commission Internationale pour l'Historie des Assemblées d'Etats. [O przywilejach i swobodach stanowych] = poz. 3109.
 • BARAN Kazimierz: Stosunek wasalny w świetle praw i literatury anglosaskiej Brytanii. T. 22: 1970 z. 2 s. 1-29: rés.
 • BARDACH Juliusz: O ujęciu socjologicznym struktury społecznej i ideologii szlachty polskiej (W związku z pracami Andrzeja Zajączkowskiego). T. 15: 1963 z. 2 s. 159-178.
 • Barg M. A.: O prirode feodal'noj sobstvennosti. Voprosy Istorii 1978 nr 7. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 230.
 • Beauvois Daniel: Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914. Lublin 2005. Rec.: BRODACKI Jakub T. 62: 2010 z. 1 s. 465-472.
 • Bogucki Ambroży: Komes w polskich źródłach średniowiecznych. Warszawa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 278.
 • BOGUCKI Ambroży: Uwagi o włodykach w średniowiecznej Polsce. T. 50: 1998 z. 1 s. 31-56: rés.
 • BÓNIS György: Badania nad instytucjami stanowymi na Węgrzech. T. 23: 1971 z. 1 s. 139-169.
 • Buczek Karol: Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej. Prace Kom. Nauk Hist. nr 1 PAN Oddział w Krakowie, Wrocław - Kraków 1958. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 12: 1960 z. 2 s. 336-339.
 • BUCZEK Karol: O tak zwanym rittermeszig man i o „gościu” w najstarszym spisie prawa polskiego T. 12: 1960 z. 1 s. 141-164.
 • Bułygin Ilja Andriejewicz: Monastyrskije kriestjanije Rossii w pierwoj czetwierti XVIII w. Moskwa 1981. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 34: 1982 z. 2 s. 246-247.
 • Čerepnin Lev V.: Votčinnoe pravo na Rusi XIV-XV v.v. W: Problemy socialno-ekonomičeskoj istorii Rossii. Moskwa 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 265.
 • Cetwiński Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Pochodzenie - gospodarka - polityka. Wrocław 1980. Rec.: BOGUCKI Ambroży T. 35: 1983 z. 1 s. 271-274.
 • Coombs Norman: The Black Experience in America. New York 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 26: 1974 z. 1 s. 269.
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Reforma szlachectwa w Kr ó lestwie Polskim w latach 1836-1861. T. 62: 2010 z. 2 s. 145-171: Sum., rés. — Diembo Lew J.: Ziemielnyje prawootnoszenija w klassowo - antagonisticzeskom obszczestwie = poz. 1575. — Doležal Miloslav: Pokusy o zákonou úpravu rolnických poměrů v polské revolucii 1830-1831 = poz. 2396.
 • Duby Georges: La société aux XI eet XII es. dans la région mâconnaise. Paris 1953. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 9:1957 z. 1 s. 338-344.
 • Fossier Robert: Histoire sociale de l'Occident médiéval. Paryż 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 283. — Gansiniec Zofia: Powstanie niewolników rzymskich = poz. 49.
 • Geremek Bronisław: Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV w. Wrocław 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 265-266.
 • Graus František: Dějiny venkovského lidu v Čechach v dobé předhusitské. I. Dějiny venkovskěho lidu od 10 stol. do prvni poloviny 13 stol. Praha 1953. Rec.: SOBOL Bogdan T. 6: 1954 z. 2 s. 377-383.
 • Griekov Boris D.: Krest'jjanie na Rusi s driewniejszych wriemien do XVII wieka. Moskwa-Leningrad 1946. Rec.: ŚRENIOWSKI Stanisław T. 2: 1949 s. 471-474.
 • Grodziski Stanisław: Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell., Rozprawy i Studia, T. 30: 1961. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 14: 1962 z. 1 s. 211-214.
 • GRODZISKI Stanisław: Stosunek szlachty do cechów w świetle statutu warckiego. T. 6: 1954 z. 2 s. 177-193: rés.
 • Gurevič Aron J.: Norvežskoe obščestvo v rannee srednoveka. Problemy social'nogo stroja i kul'tury. Moskva 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 237.
 • Heers Jacques: Le clan familial au Moyen-Age. Etude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains. Paris 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 235-236. — Herrschaftsstruktur und Ständehildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihrem mittelalterlichen Grundlagen = poz. 3168.
 • Hobsbawm Eric J.: Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert. Luchterhand Neeuwied/Rhein. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 289-290.
 • Janin V. L.: Novogrodskaja feodal'naja votčina. Istoriko-genealogičeskoje issledovanije. Moskwa 1981. RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 192-193.
 • Jurek Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV w. Poznań 1996. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 50: 1998 z. 1 s. 308-310.
 • JURGINIS Juozas: Położenie chłopów ma Litwie po ustawie włócznej w 1557 roku. T. 33: 1981 z. 1 s. 23-33: rés.
 • Kejř Jiři: Městské zřizení v Českém státé ve 13 stoleti. Československý Časopis Historický R.27: 1979 nr 2. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 239-240.
 • Kienast Walther: Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England. Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Weimar 1952. Rec.: RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA Anna T. 6: 1954 z. 2 s. 370-376.
 • Kincl Jaromír: Otroci ve franckých právnich pramenech 6.-8. stoleti. Praha 1974. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 28: 1976 z. 2 s. 275-277.
 • Kincl Jaromír: Studie o otrocich, kolónech a propuštěncich ve visigostkém státě 5-8 stoleti. Praga 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 259.
 • Kobrin V. B.: Stanovlenije pomjestnoj sistemy. Moskwa 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 195-196.
 • Kopanev A. I.: Krest'janstvo russkogo Severa v XVI veke. Leningrad 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 231.
 • Kosim Jan: Losy pewnej fortuny. Z dziejów burżuazji warszawskiej w latach 1807-1830. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972. Rec.: KALLAS Marian T. 25: 1973 z. 1 s. 230-231.
 • Kossmann Eugen Oskar: Zur Geschichte der polnischen Bauern und ihrer Freiheit. Historische Zeitschrift T. 205: 1957. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 20: 1968 z. 2 s. 166-168.
 • LUCIŃSKI Jerzy: Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r. T. 17: 1965 z. 2 s. 93-122: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: U podstaw formowania się polskiego stanu sołtysiego. T. 16: 1964 z. 1 s. 231-251: rés.
 • MALINOWSKA Irena: Tak zwane prawo karcenia chłopów poddanych i czeladzi według kodyfikacji pruskiej z 1794 r. T. 5: 1953 s. 124-147: rés. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz: Na marginesie prawa karcenia poddanych i czeladzi (ius castigandi). T. 7: 1955 z. 1 s. 324-348: rés; Polem.: MALINOWSKA Irena. Odpowiedź K. Orzechowskiemu. T. 7: 1955 z. 1 s. 420-422.
 • Marinowicz L. P., Gołubcowa E. S., Szyfman I. Sz., Pawłowskaja A. I. P.: Rabstwo w wostocznych prowincyjach rimskoj impierii w I-III w. Moskwa 1977. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 30:1978 z. 2 s. 274.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Rzekomy zastaw chłopów w Polsce szlacheckiej. T. 26: 1974 z. 2 s. 81-97: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Chłopska główszczyzna cywilna w Polsce. T. 16: 1964 z. 1 s. 185-230: rés.
 • Mączak Antoni: Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej. Wrocław 2003. Rec.: ROSNER Anna T. 56: 2004 z. 2 s. 412-415.
 • Mc Farlane K. B.: Lancastrian Kings and Lollard Knights. Oxford 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 26: 1974 z. 1 s. 268-269.
 • Mollat Michel, Wolff Philippe: Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV- eet XV- esiécles. Paris 1970. Rec.: BYLINA Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 266-267.
 • NAWORSKI Zbigniew: Indygenat w Prusach Królewskich (1454 - 1772). T. 35: 1983 z. 1 s. 31-58: rés.
 • OPAS Tomasz: Z badań nad zagadnieniem wolności osobistej mieszczan miast prywatnych w Polsce XVII i XVIII wieku. T. 35: 1983 z. 1 s. 59-95: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Antyfeudalne ruchy chłopskie na Śląsku od połowy XVII do połowy XIX w. a prawo obowiązujące chłopów. T. 37: 1985 z. 1 s. 43-59: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Glebae adscriptiośląskich chłopów. T. 39: 1987 z. 1 s. 1-18: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Przekształcenie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. T. 6: 1954 z. 1 s. 223-301: rés.
 • Rosdolsky Roman: Untertan und Staat in Galizien. Die Reform unter Maria Theresia und Joseph II. Mainz 1992. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 159-162.
 • Rozdolski Roman: Stosunki poddańcze w dawnej Galicji. T. 1-2. Warszawa 1962. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 16: 1964 z. 1. s. 377-381.
 • Rusiński Władysław: Osady t. zw. Olędrów w dawnym woj. poznańskim. Poznań 1939 - Kraków 1947. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 2: 1949 s. 493-496.
 • Rutkowska-Płachcińska Anna: Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne. Wrocław 1961. Rec.: LUCIŃSKI Jerzy T. 15 : 1963 z. 1 s. 309-311.
 • Schneider Gerchard: Der Libertin. Zur Geistes- und Sozialgeschichte des Bürgertums im 16. und 17. Jahrhundert. Stuttgart 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 246-248.
 • SENKOWSKA-GLUCK Monika: Problem chłopski w Ilirii pod rządami napoleońskimi (1809-1813). T. 32: 1980 z. 2 s. 63-105: rés. — SOBALSKI Franciszek: Constitutiones Lancicienses i uchwały łąkoszyńskie o zbiegostwie i prawie wychodu chłopów = poz. 2403.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Formuła „listu urodzaju” i zwolnienia z poddaństwa z XVI wieku. T. 5: 1953 s. 271-275.
 • Stojanowski Aleksander: Derwenčistwoto wo Makedonija. Skopje 1974. Rec.: BARDACH Juliusz T. 27: 1975 z. 1 s. 191-192.
 • SZCZOTKA Stanisław: Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce. T. 2: 1949 s. 355-418: rés.
 • SZCZOTKA Stanisław: Zwalnianie chłopów z poddaństwa w województwie krakowskim w latach 1572-1794. T. 3: 1951 s. 243-303: rés.
 • Sztajerman E. M., Smirin W. M., Biełowa N. N., Kołosowskaja J. K.: Rabstwo w zapadnych prowincijach rimskoj imperii w I - III ww. Moskwa 1977. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 30: 1978 z. 1 s. 236-237.
 • Troicki S. M.: Russkij absoljutizm i dvorjanstvo v XVIII v. Formirovanie bjurokratii. Moskwa 1974. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 29: 1977 z. 1 s. 143-146.
 • Turska Zofia: Oskarżeni oskarżają. Wieś osiemnastowieczna w mrokach kronik sądowych. Warszawa 1960. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 14: 1962 z. 1 s. 221-222.
 • Tymieniecki Kazimierz: Narocznicy w gospodarstwie feudalnym. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego średniowiecza. Poznań 1955. Rec.: BARDACH Juliusz T. 9: 1957 z. 1 s. 344-347.
 • URBANIK Jakub: Auctoratii auctoratiow prawie rzymskim. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 155-170.
 • Vermeesch Albert: Essai sur les origines et la signification de la commune dans le nord de la France. Heule 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 285.
 • Vesełovskij S. B.: Isledovanija po istorii kłassa służiłych zemlevładel'cev. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 222.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Immunitet ekonomiczny na Pomorzu Zachodnim w okresie wczesnofeudalnym. T. 15: 1963 z. 1 s. 21-60: rés.
 • Wolfarth Włodzimierz: Ascripticii w Polsce. Wrocław-Kraków 1959. Rec.: HEJNOSZ Wojciech. Nowe poglądy na askripticjów polskich. T. 12: 1960 z. 2 s. 261-271.
 • Zimin A. A.: Chołopy na Rusi (s drevnejšich vremen do konca XV v.). Moskwa 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 183-184. 3. Status mniejszości
 • AJNENKIEL Andrzej: Pruska ustawa wywłaszczeniowa z 1908 r. w oświetleniu dyplomacji francuskiej. T. 37: 1985 z. 2 s. 273-281: rés.
 • BORECKI Pawe ł : Uwagi o statusie prawnym wyznawc ó w judaizmu na ziemiach polskich. T. 62: 2010 z. 2 s. 49-90: Sum., rés.
 • Eisenbach Artur: Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim. Warszawa 1972. Rec.: KALLAS Marian T. 25: 1973 z. 1 s. 231-232.
 • Jonca Karol: „Noc kryształowa” i casus Herschela Grynszpana. Wrocław 1998. Rec.: KAZNOWSKA Elżbieta T. 51: 1999 z. 1-2 s. 494-495.
 • Jonca Karol: Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim w latach 1933-1940. Katowice 1970. Rec.: WĄSICKI Jan T. 24: 1972 z. 1 s. 277-279.
 • Haumann Heiko: Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa 2000. Rec.: DEMBSKA Róża T. 53: 2001 z. 2 s. 244-245.
 • Horn Maurycy: Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. Warszawa 1978. Rec.: JUREK Piotr T. 31: 1979 z. 1 s. 217-220.
 • JOCHMANN Werner: Die deutsche Bevölkerung und die nazionalsozialistische Judenpolitik bis zur Verkündung der Nürnberger Gesetze. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 119-138: rés.
 • Jonca Karol: Dekrety prezydenta Edwarda Beneša. Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej 1920-1945. Wrocław 2005. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. T. 58: 2006 z. 2 s. 349-350.
 • KACPRZAK Pawe ł : Polityka w ł adz polskich wobec ludno ś ci niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych. T. 62: 2010 z. 2 s. 215-236: Sum., rés.
 • Kemlein Sophia: Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim. Przekł. oprac., i posłowie Krzysztof Makowski, tłum. Zenon Choderny-Loew. Poznań 2001. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 54: 2002 z. 2 s. 347-351.
 • MACIEJEWSKI Marek: Prawne aspekty położenia mniejszości narodowych na Górnym Śląsku w latach 1918-1939 249. T. 65: 2013 z. 1 s. 249-269: Sum., rés.
 • Mélèze-Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. Kraków 2000. Rec.: GAJDA Ewa T. 53: 2001 z. 2 s. 232-233.
 • OGONOWSKI Jerzy: Uprawnienia językowe mniejszości wyznaniowych w Drugiej Rzeczypospolitej. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 89-117: rés.
 • Połomski Franciszek: Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku. Katowice 1970. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 27: 1975 z. 1 s. 174-176.
 • SOBCZAK Jacek: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Studium historycznoprawne. T. 39: 1987 z. 1 s. 41-70: rés.
 • Śliż Małgorzata: Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji. Kraków 2006. Rec.: DZIADZIO Andrzej. Emancypacja galicyjskich Żydów czy status prawny mniejszości religijnej w konstytucyjnym państwie prawa w XIX i XX wieku? T.59: 2007 z. 2 s. 421-430.
 • Zakrzewska-Dubasowa Maria: Ormianie w dawnej Polsce. Warszawa 1982. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 35: 1983 z. 2 s. 205-209.
 • ZIELIŃSKI Konrad: Władze samorządowe Królestwa Polskiego wobec ludności żydowskiej (1915-1918). T. 55: 2003 z. 1 s. 337-355. VIII. Ustrój polityczny i administracyjny 1. Zagadnienia ogólne
 • ADAMUS Jan: O teorii rodowej państwa Piastów. T. 4: 1952 s. 94-125: rés.
 • ADAMUS Jan: Problemy absolutyzmu piastowskiego. T. 10: 1958 z. 2 s. 19-76: rés.
 • Angermeier Heinz: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München 1966. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 288.
 • ARMSTRONG Christopher: Federalism, Continentalism and Economic Development in Canada. T. 32: 1980 z. 1 s. 185-198.
 • Bahlcke Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Wiederstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). München 1994. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 46: 1994 z. 1-2 s. 149-150.
 • Bak János M.: Königtum und Stände in Ungarn im 14.-16. Jahrhundert. Wiesbaden 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 190-191.
 • BARDACH Juliusz, IZDEBSKI Hubert: L'Etat fédéral et le principe fédératif en histoire. T. 32: 1980 z. 1 s. 317-368.
 • Baszkiewicz Jan: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954. Rec.: ŁOWMIAŃSKI Henryk T. 7: 1955 z. 2 s. 335-342.
 • BIANCHI Leonard: Zarys systemu politycznego burżuazyjnej Republiki Czechosłowackiej w pierwszych latach jej istnienia. T. 25: 1973 z. 1 s. 157-173.
 • Blaich Fritz: Staat und Verbände in Deutschland zwischen 1871 und 1945. Wiesbaden 1979. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 36: 1984 z. 1 s. 240-242.
 • BŁACHOWSKI Paweł: Wpływ Konstytucji kwietniowej na pozycję Prezydenta Rzeczypospolitej w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku. T. 58: 2006 z. 2 s. 291-303.
 • BOILY Robert: Les Etats fédéralistes et pluralistes, le cas canadien: un processus de fédéralisation en éclatement. T. 32: 1980 z. 1 s. 199-221.
 • Bonnefous Georges: Histoire politique de la troisième Republique.T. 1-2. Paris 1956-1957. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 12: 1960 z. 2 s. 363-364.
 • BOOGMAN J. C.: The Union of Utrecht: its Genesis and Consequences. T. 32: 1980 z. 1 s. 77-108.
 • Bournazel Eric: Le gouvernement capétien au XII e siécle - 1108-1180. Structures sociales et mutations institutionnelles. Paris 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 277.
 • Buchholz Werner: Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720. Stockholm 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 244.
 • BUES Almut: Kurlandia, Inflanty, Prusy Królewskie i Prusy Książęce a Rzeczpospolita Obojga Narodów. Refleksje o federacyjnej budowie polsko-litewskiego państwa w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. T. 50: 1998 z. 1 s. 221-233.
 • Bur Michel: La formation du comté de Champagne v. 950 - v. 1150. Nancy 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 233.
 • Caravale M.: Il regno normano di Sicilia. Roma 1966. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 23: 1971 z. 1 s. 232.
 • Čerepnin Lev Vładimirovič: Ešče raz o feodalizmie v Kievskoj Rusi. W: Iz istorii ekonomičeskoj i obščestvennoj žizni Rosii - Sbornik statej k 90-letiju akademika N. M. Družynina. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 250-251.
 • Čerepnin Lev V.: K voprosu o charaktere i forme drevnerusskogo gosudarstva X - načała XIII v. Istoričeskije Zapiski T. 89: 1972. Rec.: RUSSOCKI Staniław T. 25: 1973 z. 2 s. 274.
 • Chojnicka Krystyna: Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego . Kraków 2011. Rec.: JURKIEWICZ Jan T. 64: 2012 z. 1 s. 271-274.
 • Chorošev A.S.: Cerkov v social'no-političeskoj sisteme Novgorodskoj feodal'noj respubliki. Moskwa 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 183.
 • Ciągwa Józef: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939. Katowice 1979. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 33: 1981 z. 2 s. 169-171.
 • Cieślak Tadeusz: Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1878 r. Studium historyczno-prawne, Toruń 1952. Rec.: RYSZKA Franciszek T. 6: 1954 z. 1 s. 392-396.
 • CIEŚLAK Tadeusz: Cenzus wykształcenia w prawie wyborczym. T. 5: 1953 s. 158-179: rés.
 • Claude Dietrich: Adel, Kirche und Koenigtum im Westgotenreich. Sigmaringen 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 219-220.
 • Collin Peter: „Wächter der Gesetze” oder „Organ der Staatsregierung”? Konzipierung, Einrichtung und Anleitung der Staatsgewaltschaft durch das preußische Justizministerium von den Anfangen bis 1860. Frankfurt/M2000. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 53: 2001 z. 1 s. 382 -381.
 • Cowling Maurice: The Impact of Labour 1920-1924. The Beginnings of Modern British Politics. Cambridge 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 1 s. 232.
 • Crone Marie-Luise: Untersuchungen zur Reichskirchenpolitik Lothars III. (1125-1137) zwischen reichskirchlicher Tradition und Reformkurie. Frankfurt/M.-Bern 1982. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 35: 1983 z. 1 s. 268-270.
 • Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy - korszakban (Rozwój stosunków prawnych i ich realizacji między państwem węgierskim a kościołami w okresie rządów Horthyego). Budapest 1966. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 19: 1967 z. 2 s. 232-233.
 • Csizmadia Andor: A nemzeti bizottsagok allami tevekenysege 1944-1949 (Działalność Narodowych Komitetów na Węgrzach w latach 1944-1949). Budapest 1968. Rec.: WĄSICKI Jan T. 21: 1969 z. 1 s. 221-222.
 • CYBULSKI Bogdan: Geneza Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego (grudzień 1918 - styczeń 1919 r.). T. 28: 1976 z. 2 s. 195-209.
 • Dąbrowski Jan: Korona Królestwa Polskiego w XIV w. Wrocław-Kraków 1956. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty. „Corona Regni” a „Corona Regni Poloniae”. T. 9: 1957 z. 2 s. 299-331.
 • De Martino Francesco: Storia della costituzione romana. Napoli 1951-1958. Rec.: [T. 1-2] STASZKÓW Michał T. 8: 1956 z. 1 s. 351-356; [T.3] STASZKÓW Michał T. 12: 1960 z. 1 s. 258-260; [T.1.] [Napoli 1972] WILIŃSKI Adam. Początki i wczesne dzieje ustroju rzymskiego. T. 27: 1975 z. 2 s. 295-306.
 • DEMBSKI Krzysztof: Polonia Restituta - kontynuacja czy państwo nowe? T. 26: 1974 z. 2 s. 167-192: rés. Polem.: KRUKOWSKI Stanisław. Polska odrodzona czy państwo nowe. T. 29: 1977 z. 1 s. 105-130: rés.
 • Dominiczak Henryk: Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW. Warszawa 2000. Rec.: KAZNOWSKA Elżbieta T. 53: 2001 z. 2 s. 260-262.
 • Dorwart Reinhold August: The Prussian Welfare State before 1740. Cambridge (Mass.) 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 256-260.
 • DOUGLASS Larissa: “Cesarism without Caesars”: Representation, Autonomy and the Democratization of the Law in the Late Habsburg Empire. T. 61: 2009 z. 2 s. 189-204.
 • Dralle Lothar: Slaven an Havel und Spree. Studien zur Geschichte des havellisch-wilzischen Fürstentums (6.-19. Jhd.). Berlin 1981. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 227.
 • DUBAS-URWANOWICZ Ewa: „Warunek warszawski” z września 1574 roku a status prawno-polityczny państwa. T. 60: 2008 z. 1 s. 193-201.
 • Duchhardt Heinz: Das Zeitalter des Absolutismus. Wyd. 3 popr. München 1998. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T.54: 2002 z. 1 s. 461-463.
 • Dudek Antoni: Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970. Kraków 1995. Rec.: KRASOWSKI Krzysztof T. 49: 1997 z. 1-2 s. 374-378. — DYSKUSJA na 60-lecie odrodzenia państwa [polskiego] = poz. 534.
 • Dziadzio Andrzej: Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza, obywatel, prawo. Kraków 2001. Rec.: LITYŃSKI Adam. Najjaśniejszego Franciszka Józefa I państwo prawa. T. 54: 2002 z. 2 s. 293-299.
 • DZIADZIO Andrzej: Ochrona praw i wolności obywatelskich w austriackiej monarchii konstytucyjnej (1867-1914). T. 53: 2001 z. 1 s. 263-274.
 • DZIADZIO Andrzej: Wolność wyznania i sumienia a przymus religijny w austriackiej monarchii konstytucyjnej. (1867-1914). T. 45: 1993 z. 1-2 s. 65- 85:rés.
 • Eimers Enno: Das Verhältnis von Preussen und Reich in den ersten Jahren der Weimarer Republik (1918-1923). Berlin 1969. Rec.: WĄSICKI Jan T. 23: 1971 z. 2 s. 227-230.
 • Elton Geoffrey Rudolf: Policy and Police. The Enforcement of the Reformation in the Age of Thomas Cromwell. Cambridge 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 2 s. 254-256.
 • FABER Martin: Czy w Rzeczypospolitej szlacheckiej istniała oligarchia magnacka? T. 63: 2011 z. 1 s. 349-376.
 • FASTYN Arkadiusz: Spór między Sądem Najwyższym a Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w przedmiocie wykładni art. 126 Konstytucji marcowej w świetle polityki wyznaniowej Drugiej Rzeczypospolitej. T. 63: 2011 z. 2 s. 113-147: Sum., rés.
 • Foreville Raymonde: Gouvernement et vie de l'Église au Moyen-Âge. London 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 240.
 • Friedrich Karin: The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty. Cambridge 2000. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 55: 2003 z. 1 s. 480-485.
 • GACA Andrzej, JAGIELSKI Aleksander: Wprowadzenie absolutyzmu w Danii i wydanie Prawa królewskiego (Kongeloven) w roku 1665. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 431-443.
 • Ganshof F. L.: Qu'est ce que la féodalité. Neuchatel - Bruxelles 1947. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 1: 1948 s. 123-125.
 • Getz Heinrich: Die deutsche Rechtseinheit im 19. Jahrhundert als rechtspolitisches Problem. Bonn 1966. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 23: 1971 z. 1 s. 238-239.
 • Gimpelson J. G.: Iz istorii stroitielstwa sowietow (nojabr' 1917 g - ijul 1918 g.), Moskwa 1958. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 11: 1959 z. 1 s. 204-207.
 • Goetz Hans-Werner: "Dux" und "ducatus". Begriffs- und verfassungsgeschichtliche Untersuchungen zur Entstehung des sogenannten "jüngeren" Stammesherzogtums an der Wende vom neunten zum zehnten Jahrhundert. Bochum 1977. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 31: 1979 z. 1 s. 205-211.
 • Goez Walter: Der Leihezwang. Tübingen 1962. Rec.: SCZANIECKI Michał. Problem przymusu lennego w dawnej Rzeszy Niemieckiej. T. 17: 1965 z. 2 s. 247-259.
 • GOGŁOZA Włodzimierz: Ustrój polityczny Islandzkiej Wolnej Wspólnoty w latach 930-1269. T. 58: 2006 z. 2 s. 9-23: rés.
 • GORLÉ Frits: La réforme de l'Etat en Belgique. T. 32: 1980 z. 1 s. 303-315.
 • Górski Grzegorz: Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku. Lublin 2009. Rec.: MAŻEWSKI Lech T. 63: 2011 z. 1 s. 516-519.
 • GÓRSKI Grzegorz: Rola Sądu Najwyższego USA w kształtowaniu amerykańskiego ustroju konstytucyjnego w latach 1790-1801. T. 54: 2002 z. 2 s. 185-196.
 • GÓRSKI Grzegorz: Sprawa Marbury vs Madisonz 1803 r. a kształtowanie się zasady sądownictwa konstytucyjnego. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 277-287.
 • Górski Karol: Communitas-princeps-Corona regni. Studia selecta. Warszawa-Poznań-Toruń 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 253-254.
 • Griekov Boris D.: Winodoł. - Winodol'skij Statut ob obszczestwiennom i politiczeskom stroje Winodoła. Moskwa-Leningrad 1948. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 3: 1951 s. 455-463.
 • Griffiths Gordon: Representative Government in Western Europe in the sixteenth century. Oxford 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 286.
 • Grigoras N.: Instituti feudale din Moldova I. - Organizarea de stat pina la mijlocul sec. al XVIII-lea. Bukareszt 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 263.
 • Grodziski Stanisław: Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 265-269.
 • Grodziski Stanisław: Obywatelstwo w Szlacheckiej Rzeczypospolitej. Kraków 1963. Rec.: BARDACH Juliusz. Czy istniało obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej? T. 17: 1965 z. 2 s. 261-266.
 • GRODZISKI Stanisław: Polonia Restituta - w dziewięćdziesiątą rocznicę. T. 61: 2009 z. 1 s. 9-15: Sum., rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Walka o wyodrębnienie Galicji (1868-1873). T. 37: 1985 z. 1 s. 61-78: rés.
 • GRUDZIŃSKI Tadeusz: O akcie sukcesyjnym z czasów Bolesława Krzywoustego. T. 24: 1972 z. 1 s. 35-62: rés.
 • Guillot O.: Le comte d'Anjou et son entourage au XI- es. T. I-II. Paris 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 275.
 • Hartmann Peter Claus: Der bayerische Reichkreis (1500 bis 1803). Strukturen, Geschichte und Bedeutung im Rahmen der Kreisverfassung und der allgemeinen institutionallen Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches. Berlin 1997. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 50: 1998 z. 1 s. 323-324.
 • Havlík Lubomir E.: Morava v 9. - 10. století - k problematice politického postaveni, socialni a vládní struktury a organisace. Praha 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 259.
 • Hintze Otto: Gesammelte Abhandlungen. T. I-III. Göttingen 1962-1967. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 275-277.
 • HÖBELT Lothar: Monarch und Parlament: Der a-symmetrische Sonderweg zur parlamentarischen Monarchie? T. 61: 2009 z. 2 s. 167-175.
 • Husa Vaclav: Epochy českych dějin. Praha 1946. Rec.: ŚRENIOWSKI Stanisław T. 2: 1949 s. 478-480.
 • ITURRIETA Elias Pino: El federalismo hispano-americano en el siglo XIX: sólo un camino para tomar el poder. T. 32: 1980 z. 1 s. 243-255.
 • Jaśkiewicz Leszek: Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w. Warszawa 1979. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 34: 1982 z. 1 s. 178-180.
 • Jones W. J.: The Politics and the Bench. The Judges and the Origines of the English Civil War. London - New York 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 1 s. 191-193.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Reformy Stanisławowskie (1764-1795) na tle dziejów państwa polskiego w czasach nowożytnych. T. 1: 1948 s. 91-104: rés..
 • Kaluza Andrzej: Der polnische Parteistaat und seine politischen Gegner 1944-1956. Frankfurt/M: 1998. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 415-418.
 • Kamieniecki Witold: Społeczeństwo litewskie w XV wieku. Warszawa 1947. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 2: 1949 s. 480-483.
 • KAMIŃSKI Robert: Prawno-finansowe aspekty stosunku państwa do Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1962-1972. T. 55: 2003 z. 1 s. 379-395.
 • Kammler Hans: Die Feudalmonarchien. Politische und wirtschaftliche Faktoren ihrer Entwicklung und Funktionsweise. Köln-Wien 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 183-185.
 • KARASKIEWICZ Katarzyna: Spory o status prymasa na Sejmie Czteroletnim .T. 59: 2007 z. 2 s. 221-239.
 • Kellas James G.: The Scottish Political System. Cambridge 1973. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 26: 1974 z. 2 s. 264-266.
 • Key O. V. Jr.: The Responsible Electorate. Rationality in Presidential Voting 1936-1960. Cambridge (Mass.) 1966. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 22: 1970 z. 2 s. 281.
 • Kłaczewski Witold: Abdykacja Jana Kazimierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego w latach 1667-1668. Lublin 1993. Rec.: MATWIJÓW Maciej. Szlachta wobec kryzysu politycznego lat 1667-1668. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 101-114.
 • Koenigsberger H. G.: Dominium regale or dominium politicum et regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe. London 1975. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 29: 1977 z. 1 s. 140-143.
 • Kolarz Beata: Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922. Gdańsk 2004. Rec.: BUCHOWSKI Krzysztof. T. 57: 2005 z. 1 s. 430-435.
 • Kołosowskaja J. K.: Pannonia w II - III wiekach. Moskwa 1973. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 28: 1976 z. 1 s. 208.
 • Koselleck Reinhart: Preussen zwischen Reform und Revolution. Stuttgart 1967. Rec.: WĄSICKI Jan T. 23: 1971 z. 2 s. 216-219.
 • Kostuś Wojciech: Władztwo Polski nad Lęborkiem i Bytowem. Studium historyczno-prawne. Wrocław 1954. Rec.: LABUDA Gerard T. 8: 1956 z. 2 s. 357-359.
 • Kraczkowski Romuald: Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926. Warszawa 1994. Rec.: KRASOWSKI Krzysztof. Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 339-347.
 • Krakowski Stefan: Kościół a Państwo Polskie do początków XIV wieku. Warszawa 1950. Rec.: BASZKIEWICZ Jan. T. 5: 1953 s. 276-281.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Konkordat polski z 1925 roku. Geneza - postanowienia - wykonanie.T. 59: 2007 z. 2 s. 109-139: Sum., rés.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Państwo a Kościół katolicki w Polsce Ludowej. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 45-59: rés.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Referendum: przyczynek do historii sporów o zakres demokracji bezpośredniej. T. 60: 2008 z. 1 s. 23-46: Sum., rés.
 • KULKA Grzegorz: Nadawanie, pozbawianie i przywracanie obywatelstwa polskiego w czasie II wojny światowej. T. 63: 2011 z. 1 s. 147-169: Sum., rés.
 • LABUDA Gerard: La position de l'Ordre Teutonique à l'égard du Saint-Empire romain-germanique d'après la Bulle d'Or de Frederic II de1226. T. 3: 1951 s. 124-154.
 • LABUDA Gerard: Stosunek prawnopubliczny zakonu krzyżackiego do Rzeszy Niemieckiej w świetle Złotej Bulli Fryderyka II z r. 1226. T. 3: 1951 s. 87-124.
 • Lemarignier J. F.: Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108). Paris 1965. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 18: 1966 z. 2 s. 286-288.
 • Leśnodorski Bogusław: Dominium warmińskie (1243-1569). Poznań 1949. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 3: 1951 s. 466-469.
 • Levy Leonard W.: Judgments. Essays on American Constitutional History. Chicago 1972. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 25: 1973 z. 2 s. 282-283.
 • LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 301-317: rés.
 • Lewandowski Józef: Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (XI 1918 - IV 1920). Warszawa 1962. Rec.: CZUBIŃSKI Antoni T. 15: 1963 z. 2 s. 181-184.
 • Lewis Peter S.: La France à la fin du Moyen-âge. La société politique, avant-propos de Bernard Guenée. Paris 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 254.
 • LICHICHAN Oleg P.: System prawny Rzeczypospolitej: zagadnienie dynamiki przekształceń. T. 63: 2011 z. 1 s. 343-348.
 • Livancev K. E.: Sosłovno-predstavitel'naja monarchija v Pol'še, ee suščnost’i i osobiennosti (II połovina XIV - konec XVI v.v.). Leningrad 1968. RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 289.
 • LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Uwagi o neutralnym państwie religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki .T. 59: 2007 z. 2 s. 93-107: Sum., rés.
 • Lundquist Carl Lennart: Council, King and Estates in Sweden 1713-1714. Stockholm 1975. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 30:1978 z. 2 s. 283-284.
 • Lyon Bryce: Studies of West European Medieval Institutions. London 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 260.
 • Łossowski Piotr: Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934). Wrocław 1972. Rec.: WISNER Henryk T. 25: 1973 z. 2 s. 263-265.
 • ŁYSKO Marcin: Kolegia karno-administracyjne w walce z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1956-1970. T. 59: 2007 z. 1 s. 129-153: Sum., rés.
 • MACHAJ Ł ukasz: Ameryka ń ska ustawa o dzia ł alno ś ci wywrotowej z 1798 roku a wolno ść s ł owa. T. 62: 2010 z. 1 s. 303-314.
 • MACHAJ Łukasz: Profanacja flagi państwowej a wolność słowa: sprawa Teksas vs. Johnson. T. 64: 2012 z. 1 s. 169-194.
 • MADEJA Andrzej: Tomasza Hobbesa koncepcja suwerenno ś ci (Z diab ł em sprawa czy rz ą d obywatelski). T. 62: 2010 z. 1 s. 281-301.
 • Madijewskij S.A.: Politiczeskaja sistiema Rumynii. Posledniaja triet XIX - naczało XX. W: Monarchija - parłamient - prawitielstwo. Moskwa 1980. tenże: Sostojanie praw i swobod. Moskwa 1984. Rec.: BARDACH Juliusz T. 41: 1989 z. 1 s. 193-196.
 • MALEC Jerzy: Problem stosunku Polski do Litwy w dobie Sejmu Wielkiego (1788-1792). T. 34: 1982 z. 1 s. 31-50: rés.
 • MAŁŁEK Janusz: O unii lubelskiej z roku 1569 i jej konsekwencjach . T. 60: 2008 z. 2 s. 241-251.
 • Mandrou Robert: Louis XIV en son temps 1661-1715. Paris 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 195.
 • Marongiu Antonio: Byzantine, Norman, Swabian and later institutions in southern Italy. London 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 275-276.
 • MA Ż EWSKI Lech: Dyskusja na temat reformy ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956-1957 . T. 62: 2010 z. 1 s. 225-243.
 • MAŻEWSKI Lech: Kościół wobec nowelizacji z 10 lutego 1976 roku Konstytucji PRL (1952). T. 61: 2009 z. 1 s. 195-206: Sum., rés.
 • Minakow Andriej Siergiejewicz: Gubernatorskij korpus i cientralnaja włast’ probliema wzaimootnoszenija (po matierałam gubernij czernoziemnogo centra wtoroj połowiny XIX – naczała XX ww.). Orzeł 2011. Rec.: WIECH Stanisław. Cenne studium o historii ustroju społeczno-politycznego Rosji w XIX i na początku XX wieku. T. 63: 2011 z. 2 s. 425-433.
 • Mitkowski Józef: Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski. Poznań 1946. Rec.: WEYMANN Stefan T. 1: 1948 s. 161-164.
 • MOMMSEN Hans: Gouvernementaler Föderalismus und Repräsentativverfassung in Deutschland und Österreich. T. 32: 1980 z. 1 s. 117-154.
 • MOR Carlo Guido: Od „komuny” do „księstwa”. Zarys ewolucji ustrojowej Włoch w średniowieczu. T. 21: 1969 z. 1 s. 93-102.
 • Mueller-Mertens Eckhard: Regnum Theutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter. Berlin 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 220-221.
 • NATANSON-LESKI Jan: Nowy rzut oka na podzialy według statutu Boleslawa Krzywoustego. T. 8: 1956 z. 2 s. 219-226.
 • Natanson-Leski Jan: Zarys granic i podziałów Polski najstarszej. Wrocław 1953. Rec.: ZAJĄCZKOWSKI Stanisław. Uwagi nad terytorialno-administracyjnym ustrojem Polski XII w. T. 7: 1955 z. 1 s. 285-323: rés.
 • Nawrot Dariusz: Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008. Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech T. 60: 2008 z. 2 s. 402-405.
 • Néré J.: La Troisi ème République 1914-1940. Paris 1969. Rec.: JANASZ Teresa T. 23: 1971 z. 2 s. 258-259.
 • Nordmann Claude: Grandeur et liberté de la Su ède (1660-1792). Paris-Louvain 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 27: 1975 z. 1 s. 193-194.
 • Nový Rostislav: Die Anfänge des böhmischen Staates. T. I. Praha 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 238
 • Nový Rostislav: Přemyslovský stát 11. a 12. stoleti. Praha 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 272.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Prawne aspekty inkorporacji Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego do Korony w latach 1563-1564. T. 36: 1984 z. 2 s. 91-116: rés.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Prawne aspekty inkorporacji ziemi wschowskiej do Polski. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 115-124. Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni. O inkorporacji ziemi wschowskiej do Polski. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 159-167.
 • OBERLÄNDER Erwin: Księstwo Kurlandii jako Rzeczpospolita szlachecka (1561- 1795). T. 45: 1993 z. 1-2 s. 269- 281: rés.
 • Opaliński Edward: Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. System parlamentarny w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa 1995. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 47: 1995 z. 1-2 s. 283-286.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: O władzy książąt lennych na Śląsku za panowania Macieja Korwina. T. 40: 1988 z. 2 s. 131-140: rés.
 • Orzechowski Kazimierz: Historia ustroju Śląska 1220-1740. Wrocław 2005. Rec. OLSZEWSKI Henryk T. 59: 2007 z. 1 s. 335-338.
 • Pavlova T. A.: Vtoraja anglijskaja respublika (1659-1660). Moskwa 1974. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 30:1978 z. 2 s. 283.
 • PIETRZAK Michał: Historia kształtowania się rozdziału kościoła i państwa. T. 28: 1976 z. 1 s. 97-116: rés.
 • PIETRZAK Michał: Państwo prawne w Konstytucji z 17 marca 1921 r. T. 39: 1987 z. 2 s. 103-134: rés.
 • Pietrzak Michał: Reglamentacja prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa 1963. Rec.: CZUBIŃSKI Antoni T. 16: 1964 z. 2 s. 237-241.
 • Pietrzak Michał: Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926. Warszawa 1969. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty, SOBOLEWSKI Marek. O rządach parlamentarnych w Polsce w latach 1919-1926. T. 22: 1970 z. 1 s. 227-236.
 • PIETRZAK Michał: Zagadnienie wolności słowa w Polsce burżuazyjno-obszarniczej w latach 1918-1926. T. 8: 1956 z. 2 s. 99-155.
 • PIETRZYK-REEVES Dorota: O poj ę ciu „Rzeczpospolita” ( res publica ) w polskiej my ś li politycznej XVI wieku. T. 62: 2010 z. 1 s. 37-64: Sum., rés.
 • PLETERSKI Janko: Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslavien. Ihre Entstehung und Verfassungsform. T. 32: 1980 z. 1 s. 265-302.
 • Płaza Stanisław: Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia 1572-1574. Kraków 1969. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 23: 1971 z. 1 s. 215-216.
 • POLIAKOV Jurij A.: The Soviet Federation. T. 32: 1980 z. 1 s. 257-264.
 • Polonsky Antony: The Politics in Independent Poland 1921-1939. The Crisis of Constitutional Government. Oxford 1972. Rec.: KULESZA Władysław T. T. 28: 1976 z. 1 s. 219.
 • PorazińskiJarosław: Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710). Toruń 1999. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 55: 2003 z. 1 s. 494-498.
 • Procházka Vladimir: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963. Rec.: ŁYSIAK Ludwik T. 20: 1968 z. 1 s. 235-241.
 • RABURSKI Tomasz: Od „uwikłania w historię” do wizji przyszłości. Przegląd stanowisk niektórych politologów współczesności. T. 55: 2003 z. 2 s. 341-365.
 • Rákos Ele, Rudohradský Štefan: Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava 1973. Rec.: CIĄGWA Józef T. 28: 1976 z. 1 s. 220-221.
 • Ramotowska Franciszka: Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862. Wrocław 1971. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. O stanie wyjątkowym w Królestwie Polskim w latach sześćdziesiątych XIX w. T. 25: 1973 z. 1 s. 175-181.
 • Ravens Jürgen Peter: Staat und Katholische Kirche in Preussens-polnischen Teilungsgebieten (1772-1807). Wiesbaden 1963. Rec.: WĄSICKI Jan T. 19: 1967 z. 2 s. 212-215.
 • REDER Jerzy:Podlasie. Z dziejów ustroju terytorialnego i nazewnictwa. T. 56: 2004 z. 1 s. 47-73:rés.
 • Reinicke Wolf-Rüdiger: Landstände im Verfassungsstaat. Verfassungsgeschichte und gegenwärtige Rechtsstellung der Landschaften und Ritterschaften in Niedersachsen. Göttingen 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 285-286.
 • Rhisa Ch.: La Commune de Paris, sa structure et ses doctrines (1871). Genewa 1955. Rec.: GRAJEWSKA Irena. Z państwowoprawnej problematyki Komuny Paryskiej 1871 r. T. 12: 1960 z. 2 s. 299-315.
 • Riis Thomas: Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332. Odense 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 277.
 • Roberts Clayton: The Growth of Responsible Government in Stuart England. Cambridge 1966. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 22: 1970 z. 2 s. 265-268.
 • ROMAN Stanisław: Konflikt prawno-polityczny 1425-1430 r, a przywilej brzeski T. 14: 1962 z. 2 s. 63-92: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Opór władcom i prawo oporu u Słowian w wiekach średnich. T. 20: 1968 z. 1 s. 17-52: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Z badań nad czeskim systemem beneficjalnym. T. 23: 1971 z. 1 s. 33-46: rés.
 • RYBICKI Zygmunt: Rozwój rad narodowych w Polsce w latach 1944-1950. T. 15: 1963 z. 2 s. 7-39: rés.
 • Ryszka Franciszek: Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy. Wrocław 1964. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. Państwo stanu wyjątkowego. T. 17: 1965 z. 2 s. 267-270; SALMONOWICZ Stanisław. Państwo stanu wyjątkowego. T. 17: 1965 z. 2 s. 270-284.
 • Sadowski Tomasz: Książęta opolscy i ich państwo. Wrocław 2001. Rec.: BORAS Zygmunt . T. 60: 2008 z. 2 s. 400-402.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Węzłowe problemy polskiego państwa podziemnego lat 1939-1945. T. 53: 2001 z. 2 s. 272 -276 .
 • SAWICKI Jakub: Przyczynek do problemu zwierzchnictwa królewskiego nad Kościołem w Polsce XVI w. T. 14 : 1961 z. 1 s. 167-173.
 • Ščapov Jaroslav N.: Knjażeskie ustawy i cerkov v drevnej Rusi XI-XIV v.v. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 276.
 • SCHEIBER Harry N.: Centralization of Power and Development of the American Federal System, 1789-1979. T. 32: 1980 z. 1 s. 155-183.
 • Schulze Hans: Adelsherrschaft und Landesherrschaft. Studien zur Verfassungs- und Besitzgeschichte der Altmark, des ostsächsischen Raumes und des hannoverschen Wendlandes in hohen Mittelalter. Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 29, Köln-Graz 1963. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 18: 1966 z. 1 s. 248-251.
 • Schweitzer Robert: Autonomie und Autokratie. Die Stellung des Grossfürstentums Finnland im russischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1863-1899). Giessen 1978. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 33: 1981 z. 2 s. 168-169.
 • SCZANIECKI Michał: Główne linie rozwoju feudalnego państwa zachodnio-pomorskiego. Cz. 1-2. T. 7: 1955 z. 1 s. 49-91: rés; T. 8: 1956 z. 1 s. 93-167: rés.
 • SHAW Alan G. L.: Federation in Australia. T. 32: 1980 z. 1 s. 223-241.
 • SIKORSKI Dariusz: Jakie uprawnienia mieli cesarze do władania polskim Kościołem przed rokiem 1000? Na marginesie pewnej koncepcji Gerarda Labudy. T. 54: 2002 z. 1 s. 429-442. Replika: LABUDA Gerard:Jakie uprawnienia kościelne przekazał cesarz Otton III księciu Bolesławowi Chrobremu na synodzie/zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000? Po raz drugi. T. 56: 2004 z. 2 s. 363-381; Polem.: SIKORSKI Dariusz Andrzej. Dyskusji o uprawnieniach kościelnych przekazanych przez cesarza Ottona III ciąg dalszy. Odpowiedź na replikę Gerarda Labudy. T. 58: 2006 z. 1 s. 255-271;Polem.: LABUDA Gerard. Jakie uprawnienia władcze otrzymał Bolesław Chrobry od Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000? Po raz ostatni . T.59: 2007 z. 2 s. 365-376.
 • Skibiński Jerzy: Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno-ustrojowych. Olsztyn 1972. Rec.: ŁASZEWSKI Ryszard T. 25: 1973 z. 1 s. 226-228.
 • SKRZYDŁO Wiesław: Charakter i znaczenie polityczno-prawne Manifestu Lipcowego PKWN. T. 11: 1959 z. 2 s. 9-26: rés.
 • Smoliński Tadeusz: Dyktatura Józefa Piłsudskiego w świetle Konstytucji Marcowej w latach 1926-1930. Parlament - Prezydent - Rząd. Poznań 1970. Rec.: SOBOLEWSKI Marek T. 23: 1971 z. 2 s. 230-233.
 • Sobolewski Marek: Od Drugiego Cesarstwa do Piątej Republiki. Z dziejów politycznych Francji 1870-1958. Warszawa 1963. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 16: 1964 z. 2 s. 235.
 • Sowietow P. W.: Issliedowanija po istorii fieodalizma w Mołdawii. T. 1: Oczerki istorii ziemlewładienija w XVI-XVIII w.w. Kisziniew 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 276.
 • Sprandel Rolf: Verfassung und Gesellschaft im Mitellalter. Paderborn 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 235.
 • Stacey Frank: The British Ombudsman. Oxford 1972. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 25: 1973 z. 2 s. 284.
 • STADLER Peter: Fédéralisme en Suisse. T. 32: 1980 z. 1 s. 109-116.
 • Stanisz Piotr: Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem a niekatolickim związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym. Lublin 2007. Rec.: KRZYSZTOFEK Katarzyna . T. 60: 2008 z. 2 s. 414-416.
 • STANULEWICZ Maksymilian: Uwagi o polskim państwie podziemnym w latach 1863-1864. T. 53: 2001 z. 1 s. 231-244.
 • Strayer J. S.: Die mittelalterlichen Grundlagen des modernen Staates. Köln-Wien 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 236.
 • SUCHECKI Wiktor: Morphology and Dynamics of Federalism. T. 32: 1980 z. 1 s. 1-34.
 • Sucheni-Grabowska Anna: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1: Geneza egzekucji dóbr. Wrocław 1974. Rec.: MATUSZEWSKI Jacek S. T. 29: 1977 z. 2 s. 238-244.
 • SZCZĄSKA Zbigniew: Odpowiedzialność rządu w Polsce w latach 1775-1792. T. 27: 1975 z. 1 s. 55-107: rés.
 • Szmidt Sigurd O.: Stanowlenie rossijskogo samoderžawstwa. Issliedowania socialno-politiczeskoj istorii wriemieni Iwana Groznogo. Moskwa 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 276.
 • Terveen Fritz: Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreussen unter Friedrich Wilhelm I, 1714-1740. Göttingen 1954. Rec.: WĄSICKI Jan T. 12: 1960 z. 1 s. 282-285.
 • TETERYCZ Agnieszka: Małopolska w ustroju Polski Piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem terytorium sandomierskiego. T. 53: 2001 z. 1 s. 93-116: rés.
 • TETERYCZ-PUZIO Agnieszka:Mazowsze w ustroju Polski piastowskiej (do końca XIII w.). T. 57: 2005 z. 1 s. 27-53: rés.
 • TETERYCZ-PUZIO Agnieszka: Status dzielnicy krakowsko-sandomierskiej w XIII wieku ( ducatus, terra, provincia, dominium, territorium, districtus, castelania ). T. 58: 2006 z. 2 s. 135-151.
 • Troper Michel: La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française. Paris 1973. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 28: 1976 z. 2 s. 317-318.
 • URUSZCZAK Wacław: Formy dawnego państwa polskiego. Uwagi dyskusyjne. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 407-416: rés.
 • URUSZCZAK Wac ł aw: Nast ę pstwo tronu w Ksi ę stwie Krakowsko-Sandomierskim i Kr ó lestwie Polskim (1180-1370). T. 62: 2010 z. 1 s. 15-36: Sum., rés.
 • URUSZCZAK Wacław: System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów (1506-1572). T. 38: 1986 z. 2 s. 41-62: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w XIII w. w świetle Księgi henrykowskiej. T. 54: 2002 z. 1 s. 83-103: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów . T. 60: 2008 z. 2 s. 125-156: Sum., rés.
 • Uytterbrouck André: Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen-âge (1355-1430). Cz. 1-2. Bruxelles 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 282-284.
 • VETULANI Adam: Prawny stosunek Prus Książęcych do Polski (1466-1657). T. 6: 1954 z. 1 s. 7-41: rés.
 • Vietor Martin: Slovenska Sovietska Republika v r. 1919. Bratislava 1955. Rec.: PIETRZAK Michał T. 7: 1955 z. 2 s. 37 7-381.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Margrabia brandenburski w okresie askańskim. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 417-436: rés.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Podziały terytorialne i władze lokalne w Brandenburgii w okresie askańskim (do 1320 r.). T. 52: 2000 z. 1-2 s. 21-46: rés.
 • Wallace-Hadrill J. M.: Early germanic kingship in England and on the Continent. Oxford 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 263.
 • WARNER Jonathan: The “Cyprus Problem” and the President and Parliament in the “Turkish Republic of Nothern Cyprus”. T. 61: 2009 z. 2 s. 233-245.
 • WĄSICKI Jan: Państwo pruskie na tle ustroju politycznego Rzeszy Niemieckiej w latach 1919-1947. Studium historycznoprawne. T. 25: 1973 z. 2 s. 161-219: rés.
 • Wąsicki Jan: Rzesza a kraje niemieckie. 1914-1949. Między unitaryzmem a federalizmem. Poznań 1977. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 31: 1979 z. 1 s. 226-228.
 • Wąsicki Jan: Rzesza i państwa niemieckie 1789-1815. Poznań 1982. Rec.: MENCEL Tadeusz T. 35: 1983 z. 2 s. 217-221.
 • Wąsicki Jan: Ziemie polskie pod zaborem pruskim - Prusy Południowe 1793-1806, Studium historyczno-prawne. Wrocław 1957. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Prusy Południowe w porozbiorowych dziejach państwa i prawa Polski. T. 10: 1958 z. 1 s. 153-179.
 • WICHERT Wojciech: Ustr ó j wodzowski Trzeciej Rzeszy. Z bada ń nad tekstami we wroc ł awskim roczniku „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. T. 62: 2010 z. 2 s. 383-407.
 • Wielopolski Alfred: Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX w. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 18: 1966 z. 1 s. 261-265.
 • WILINBACHOW W. B.: Uwagi o strukturze dawnego państwa ruskiego w wiekach X-XI. T. 26: 1974 z. 2 s. 37-56. — Wisłocki Jerzy: Konkordat polski z 1925 r. Zagadnienia polityczno-prawne = poz. 2998.
 • Wisner Henryk: Rzeczpospolita Wazów, Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa 2002. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław T. 55: 2003 z. 2 s. 425-427.
 • Władyka W.: Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. Rec.: SUDNIK Wanda. „Ten konserwatyzm jest martwy”. T. 31: 1979 z. 1 s. 153-189.
 • Wolffe B. P.: The Royal Demesne in English History. The Crown Estate in the Governance of the Realm from the Conquest to 1509. London 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 1 s. 224-225.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko-litewskiej w latach 1385-1501. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 445- 455: rés.
 • Wyszkowski Michał:Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296. Poznań 2009. Rec.: BUDKIEWICZ Daniel T. 63: 2011 z. 1 s. 487-492; G Ó RCZAK Zbyszko T. 62: 2010 z. 1 s. 453-457.
 • YOUNG John R.: The Scottish Parlament and the Monarchy in the Context ob Absentee Monarchy and the Anglo-Scottish Dynastic Union, 1603-1707. T. 61: 2009 z. 2 s. 113-127.
 • ZAJEWSKI Władysław: Wolność druku w okresie władzy Rządu Narodowego w 1831 r. T. 13: 1961 z. 2 s. 159-196: rés.
 • Zwolski Edward: Ustrój państwowy w starożytnym Argos. Lublin 1967. Rec.: ZABŁOCKA Maria T. 23: 1971 z. 2 s. 236. 2. Panujący, władze centraln e
 • Antoine Michel: Le Conseil du Roi sous le r ègne de Louis XV. Paris-Gen ève 1970. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 1 s. 196-198.
 • Baecque Francis de: Qui gouverne la France? Essai sur la répartition du pouvoir entre le chef de l'État et le chef du Gouvernement. Paris 1976. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 30:1978 z. 2 s. 289.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Komisja Skarbu Koronnego jako organ kolegialny (1764-1794). T. 40: 1988 z. 1 s. 115-123.
 • Cieślak Edmund: Stanisław Leszczyński (1677-1766). Wrocław 1994. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 47: 1995 z. 1-2 s. 286-287.
 • Czaja Aleksander: Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786-1789. Warsawa 1988. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 41: 1989 z. 1 s. 182-185.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Podróże panującego w średniowiecznej Polsce. T. 25: 1973 z. 2 s. 41-68: rés.
 • GOCLON Jacek: Ignacy Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16 stycznia-9 grudnia 1919). T. 63: 2011 z. 1 s. 221-245.
 • GOCLON Jacek: Prezydium Rady Ministrów w latach 1918-1939. Struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza. (Zarys problemu). T. 64: 2012 z. 2 s. 369-388.
 • Gołba Zdzisław: Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego.Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 248-252.
 • GÓRSKI Karol: Kilka uwag o radzie koronnej w Polsce w XV w. T. 27: 1975 z. 2 s. 133-139.
 • GRODZISKI Stanisław: Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. T. 33: 1981 z. 1 s. 47-81: wykresy, aneks [lista członków Komisji], rés.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922). T. 43: 1991 z. 1-2 s. 35-63: rés.
 • Hermkes Wolfgang: Das Reichsvikariat in Deutschland. Reichsvikare nach dem Todt des Kaisers von der Goldenen Bulle zum Ende des Reiches. Karlsruhe 1968. Rec.: WALDO Barbara T. 26: 1974 z. 1 s. 245-248.
 • Izdebski Hubert: Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830. Warszawa 1978. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 253-255.
 • IZDEBSKI Hubert: Wpływ orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyczynek do studiów nad tradycją prawniczą. T. 39: 1987 z. 2 s. 157-172: rés.
 • JANKIEWICZ Adam: Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP na emigracji w latach 1939-1945. T. 33: 1981 z. 1 s. 127-154: aneks [źródła], rés.
 • Jaeger Marek: Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864). Lublin 2002. Rec.: STANILEWICZ Maksymilian T. 56: 2004 z. 1 s. 378-382.
 • Jefremowa Nadieżda Nikołajewna: Ministierstwo Justicii Rossijskoj Impierii 1802-1917. Moskwa 1983. Rec.: WITKOWSKI Wojciech T. 40: 1988 z. 1 s. 207-210.
 • KALATA Konrad: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Struktura organizacyjna i zarys działalności. T. 55: 2003 z. 2 s. 61-111: rés.
 • KROLL Bogdan: Struktura polskich centralnych władz emigracyjnych w latach 1939-1945. T. 28: 1976 z. 2 s. 211-238.
 • LANGROD VAUGHAN Michalina: Stanislas Leszczyński, administrateur bienfaisant en Lorraine (1737-1766). T. 14: 1962 z. 1. s. 139-166.
 • ŁOWMIAŃSKI Henryk: Zagadnienie kontroli księcia nad obrotem ziemi w Polsce w XII w. T. 27: 1975 z. 2 s. 75-87.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Departament Sprawiedliwości Rady Stanu i początki Ministerstwa Sprawiedliwości (luty 1917- październik 1918) . T. 58: 2006 z. 2 s. 249-272: tab.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Dożywocie w dyspozycjach królewskich za Jagiellonów. T. 39: 1987 z. 1 s. 19-40: rés.
 • Mularczyk J.: Władza książęca na Śląsku w XII w. Wrocław 1984. Rec.: MATUSZEWSKI Jacek S. T. 38: 1986 z. 1 s. 220-221.
 • Neale J. E.: Elisabeth I and her Parliaments T. 1 1559-1581, T. 2 1584-1601. London 1953-1957. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 10: 1958 z. 2 s. 440.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Projekty reformy Rady Senatorów Rezydentów w pismach politycznych czasów Jana Kazimierza Wazy. T. 60: 2008 z. 1 s. 203-213.
 • PRZENIOSŁO Marek: Polska Komisja Likwidacyjna (1918-1919). Podstawy prawne działalności i aktywność prawodawcza. T. 61: 2009 z. 1 s. 145-171: Sum., rés.
 • Przygodzki Jacek: Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja i działalność. Wrocław 2002. Rec.: KOREDCZUK Józef T. 55: 2003 z. 1 s. 498-500; KRZYMKOWSKI Marek T. 57: 2005 z. 1 s. 418-420.
 • Ramotowska Franciszka: Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864, skład, organizacja, kancelaria. Warszawa-Łódź 1978. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Dzieje rządów narodowych Polski z lat 1863-1864 T. 33: 1981 z. 2 s. 129-145; SALMONOWICZ Stanisław. List do Redakcji T. 35: 1983 z. 1 s. 368-369; Odp.: SOBOCIŃSKI Władysław. List do Redakcji T. 36: 1984 z. 2 s. 241-243.
 • Rampelberg R. M.: Aux origines du minist ère de l'intérieur. Le Ministre de la Maison du Roi 1783-1788. Baron de Breteuil. Paris 1975. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 30: 1978 z. 1 s. 243.
 • Rostocki Władysław: Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym. Studium historyczno-prawne. Wrocław 1955. Rec.: ZAJEWSKI Władysław, SOBOCIŃSKI Władysław T. 8: 1956 z. 2 s. 370-382; Polem.: ROSTOCKI Władysław. Jeszcze w sprawie „Elementów postępowych w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego” = poz. 1488; Odpowiedź: ZAJEWSKI Władysław. W sprawie władzy wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym. T. 10: 1958 z. 1 s. 243-248.
 • RUDNICKI Jan: Instytucja dyktatury w Republice Rzymskiej. T. 63: 2011 z. 1 s. 11-46: Sum., rés. Rec.: ZIÓŁKOWSKI Adam. Jak o dyktaturze pisać nie należy. T. 64: 2012 z. 1 s. 201-208; Replika:RUDNICKI Jan: Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu. T. 65: 2013 z. 1 s. 407-411.
 • RUSSOCKI Stanisław: Problem rady książęcej w Polsce dzielnicowej. T. 27: 1975 z. 2 s. 89-95: tab.
 • RYMSZYNA Maria: Gabinet Stanisława Augusta (Ogólna charakterystyka). T. 11: 1959 z. 2 s. 65-76: rés.
 • Samoyault Jean-Pierre: Les bureaux du Secrétariat d'État des Affaires Etrang ères sous Louis XV - administration, personnel. Paris 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 26: 1974 z. 1 s. 252-254. — SAWICKI Jakub: Przyczynek do problemu zwierzchnictwa królewskiego nad kościołem w Polsce = poz. 1878.
 • SHARIFZHANOV Izmail: The Crown and Parliament. The Tragic Fates of English King, Charles I and Russian Tsar Nicholas II: a Comparative Study. T. 61: 2009 z. 2 s. 205-219: tab.
 • SKOMIAŁ Jakub: Władca a prawo w świetle Jana Długosza „Annales seu Cronicae”. T. 40: 1988 z. 2 s. 141-153: rés.
 • Špiesz Anton, Watzka Josef: Poddani v Tekove w 18 storoči. Bratislava 1966. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 20: 1968 z. 1 s. 241-244.
 • Stańczak Edward: Kamera Saska za czasów Augusta III. Warszawa 1973. Rec.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna T. 26: 1974 z. 1 s. 254-256.
 • Sucheni-Grabowska Anna: Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562. Warszawa 1996. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 50: 1998 z. 1 s. 311-313.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Najwyższa Izba Kontroli w Drugiej Rzeczypospolitej. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 91-105: r és.
 • Sypniewski Tomasz: Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej 1947-1989 , 2010. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 63: 2011 z. 2 s. 451-453.
 • SZABÓ Istvan: Die Stellvertretung des Staatsoberhauptes in Ungarn zwischen 1920 und 1944. T. 61: 2009 z. 2 s. 221-232.
 • SZPOPER Dariusz: Działalność ministra sprawiedliwości Aleksandra Meysztowicza w latach 1926-1928. T. 53: 2001 z. 1 s. 285-314.
 • WITKOWSKI Zbigniew: Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1935. T. 39: 1987 z. 1 s. 95-110: rés.
 • Witkowski Wojciech: Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876. Lublin 1986. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 39: 1987 z. 2 s. 244-248.
 • WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Les conditions intérieures et extérieures de l'établissement du trône électif en Pologne. Les éléments médiévaux dans l'organisation de 1'état polonais du XVI- eau XVIII -esiècle. T. 1: 1948 s. 5-24.
 • WÓJCIK Walenty: Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce XV-XVI wieku. T. 19: 1967 z. 2 s. 89-105: rés. 3. Konstytucje, parlamentaryzm
 • Achremczyk Stanisław: Reprezentacja stanowa Prus Królewskich 1696-1772. Olsztyn 1981. OLSZEWSKI Henryk T. 34: 1982 z. 2 s. 241-245.
 • Ajnenkiel Andrzej: Historia sejmu polskiego. T. II, cz.1. Warszawa 1989. Rec.: ROSNER Anna. O sejmowaniu Polaków w XIX wieku. Uwagi na marginesie książki Andrzeja Ajnenkiela. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 175-182.
 • AJNENKIEL Andrzej: Koncepcje zmiany konstytucji marcowej przed przewrotem majowym. T. 19: 1967 z. 1 s. 135-164: rés.
 • Ajnenkiel Andrzej: Polskie konstytucje. Warszawa 1982. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 36: 1984 z. 1 s. 253-255.
 • AJNENKIEL Andrzej: Polskie reprezentacje w ciałach przedstawicielskich państw zaborczych w latach 1848-1918. T. 36: 1984 z. 1 s. 155-185.
 • Ajnenkiel Andrzej: Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939 (Szkice z dziejów Polski). Warszawa 1968. Rec.: PIETRZAK Michał T. 22: 1970 z. 1 s. 245-247.
 • Apelt Willibald: Geschichte der Weimarer Verfassung. München 1946. Rec.: KAMIŃSKI Andrzej Józef T. 6: 1954 z. 1 s. 397-405.
 • Backvis Claude: L'exigence de l'uninamité dans la décision et ses effets sur l'esprit et les méthodes de la délibération parlamentaire. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de l'Académie Royale de Belgique, ser. V, T. 67: 1981 nr 4. Rec.: BARDACH Juliusz T. 36: 1984 z. 1 s. 261.
 • BACKVIS Claude: Wymóg jednomyślności a „wola ogółu”. T. 27: 1975 z. 2 s. 161-173.
 • BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Kilka uwag o sejmikach guberni litewskich (do lat trzydziestych XIX wieku). T. 49: 1997 z. 1-2 s. 265-271.
 • BARDACH Juliusz: Sejm dawnej Rzeczypospolitej jako najwyższy organ reprezentacyjny. T. 35: 1983 z. 1 s. 135-147.
 • BARTEL Wojciech M.: Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa. T. 36: 1984 z. 1 s. 143-153.
 • Bérenger Jean: Les "gravamina", remontrances des diètes de Hongrie de 1655 à 1681. Paris 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 282.
 • Bergasse H.: Histoire de l'Assemblée des élections de 1789 aux élections de 1967. Paris 1967. Rec.: JANASZ Teresa T. 23: 1971 z. 2 s. 253-254.
 • BERGER Elizabeth: Gelebter Parlamentarismus – die ABGB-Reform im liechtensteinischen Landtag. T. 61: 2009 z. 2 s. 57-64.
 • BERNARDI Simonetta: La bulle « Coelestis pater familias » du pape Bonifacy VIII et le parlament d’une ville des Marches. T. 61: 2009 z. 2 s. 65-78.
 • BOGDAN Danuta: The Warmian Dietine in the 16 th- 18 th centuries.T. 61: 2009 z. 2 s. 91-97.
 • Bon Frédéric: Les élections en France, histoire et sociologie. Paris 1978. Rec.: JANASZ Teresa T. 31: 1979 z. 2 s. 245-248.
 • BORECKI Paweł: Koncepcje stosunków wyznaniowych w postulatach konstytucyjnych Kościołów i organizacji laickich. T. 57: 2005 z. 2 s. 349-378.
 • BORECKI Paweł: Tworzenie Konstytucji PRL. T. 60: 2008 z. 1 s. 163-180: Sum., rés.
 • Bortnowski Władysław: Kaliszanie - kartki z dziejów Królestwa Polskiego. Warszawa 1976. Rec.: LUDWIKOWSKI Rett R. Sukces czy porażka? T. 30: 1978 z. 1 s. 175-180.
 • BOŻEK Michał: Debata konstytucyjna w Strefowej Radzie Doradczej w 1947 roku. T. 63: 2011 z. 2 s. 167-200: Sum., rés.
 • BOŻEK Michał: Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec. Z prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee w 1948 roku.T. 59: 2007 z. 2 s. 141-171: Sum., rés.
 • BISKUP Marian: Rola miast w reprezentacji stanowej Królestwa Polskiego i Prus Krzyżackich w XIV i XV wieku. T. 30: 1978 z. 1 s. 87-212: rés.
 • BRZOZOWSKI Jacek: Marszałek poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Obojga Narodów a speaker i clerk w parlamencie angielskim w drugiej połowie XVI wieku .T. 59: 2007 z. 2 s. 205-219.
 • Buszko Józef: Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914, Warszawa 1956. Gwiżdż Andrzej: Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 r. w praktyce, Warszawa 1956. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 10: 1958 z. 2 s. 473-482; Polem.: BUSZKO Józef. W sprawie recenzji książki „Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914”. T. 13: 1961 z. 2 s. 291-294.
 • Byliński Janusz: Dwa sejmy z roku 1613. Wrocław 1984. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 37: 1985 z. 1 s. 171-174.
 • Byliński Janusz: Sejm z roku 1611. Wrocław 1970. Rec.: NOWAK-ZMIERCZAK Maria T. 23: 1971 z. 1 s. 238.
 • Cannon John: The Fox-North Coalition, Crisis of the Constitution 1782-1784. Cambridge 1969. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 24: 1972 z. 1 s. 269-270.
 • Cannon John: Parliamentary Reform 1640-1832. Cambridge 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 212-213.
 • CANNON John: Parliament and Opinion (1688-1832). T. 41: 1989 z. 1 s. 59-69.
 • Čerepnin Lev V.: Zemskie sobory russkogo gosudarstva v XVI-XVII v.v. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 261.
 • CIĄGWA Józef: Funkcja ustawodawcza Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939. T. 54: 2002 z. 2 s. 67-88: rés.
 • CIEŚLAK Tadeusz: Reforma pruskiego prawa wyborczego w okresie imperializmu. T. 8: 1956 z. 2 s. 75-98: rés.
 • Corciulo Maria Sofia: La nascita del regime parlamentare in Francia. La prima Restaurazione. Roma1977; Le istituzioni parlamentari in Francia. Cento Giorni e seconda Restaurazione (1815-1816). Napoli 1979. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 33: 1981 z. 2 s. 166-168.
 • CORCIULO Maria Sofia: Les orageux rapports entre Louis XVIII et la Chamber Introuvable (1815-1816).T. 61: 2009 z. 2 s. 141-148.
 • Corterier Peter: Der Reichstag, seine Kompetenzen und sein Verfahren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bonn 1972. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 27: 1975 z. 2 s. 327-330.
 • CROFT Pauline: Parliaments and the Political Nation 1559-1640. T. 41: 1989 z. 1 s. 45-58.
 • CROMWELL Valery: Parliament and Opinion since 1832. T. 41: 1989 z. 1 s. 71-86.
 • Czajowski Jacek: Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922-1927: pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa. Warszawa 1999. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 52: 2000 z. 1-2 s. 409-413.
 • CZERSKA Danuta: Nowe dzieło o soborach ziemskich w Rosji XVI-XVII wieku. T. 32: 1980 z. 2 s. 197-202.
 • Częścik Łucja: Sejm warszawski w 1649/50 roku. Wrocław 1978. Rec.: OCHMANN Stefania T. 31: 1979 z. 2 s. 243-245.
 • d'Agostino Guido: Parlamenti e società nel regno di Napoli secoli XV-XVII. Napoli 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 242.
 • Danielczyk Adam: W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku. Warszawa 2010. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 64: 2012 z. 1 s. 276-277.
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Statut Organiczny Kr ó lestwa Polskiego w latach 1832-1856. T. 62: 2010 z. 1 s. 135-167: Sum., rés.
 • DENNEHY Coleman A.: Dependency and Subservience: The Irish Parliament as a ‘Small-State Parliament’. T. 61: 2009 z. 2 s. 99-111.
 • Desfeuilles H.: Le pouvoir de contrôle des parlaments nordiques. Paris 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 2 s. 318.
 • Dhondt Jan: Estates or Powers. Essays in the parliamentary history of the southern Netherlands from the XII-th to the XVII-th century. Heule 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 282-283.
 • DUMONT François: Zgromadzenia stanowe we Francji a sprawy podatkowe. T. 27: 1975 z. 2 s. 97-110.
 • Dybaś Bogusław: Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. Toruń 1991. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 44: 1992 z. 1-2 s. 207-209.
 • DYGDAŁA Jerzy: Próba reformy sejmiku generalnego Prus Królewskich w 1734 r. T. 37: 1985 z. 2 s. 243-255: rés.
 • Dzięgielewski Jan: Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674. Pułtusk 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 56: 2004 z. 2 s. 416-418.
 • Engelhardt Helmut: Landstände und Finanzwesen in Bayern im 15. u. l6 Jh. Monachium 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 288.
 • FILIPCZAK Witold: Rugi poselskie i losy „rozdwojonych” sejmików przedsejmowych w latach 1778-1786. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 65-85: rés.
 • Filipczak-Kocur Anna: Sejm zwyczajny z roku 1629. Warszawa-Wrocław 1979. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 33: 1981 z. 1 s. 229-230.
 • FILIPCZAK-KOCUR Anna: Senatorowie i posłowie na sejmie „pacyfikacyjnym" w 1589 roku. T. 34: 1982 z. 2 s. 197-212, nlb. 1: 3 tabl.
 • FLORIA Borys N.: Skład społeczny soborów ziemskich w państwie moskiewskim w XVI wieku. T. 26: 1974 z. 1 s. 35-58: rés.
 • GEIGER Peter: Genese des liechtensteinischen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert. T. 61: 2009 z. 2 s. 19-27: fot.
 • Gierowski Józef Andrzej: Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Wrocław 1948. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 3: 1951 s. 436-451.
 • GÓRSKI Karol: Mechanizmy tworzenia się wieloizbowej reprezentacji stanowej. T. 32: 1980 z. 2 s. 179-185.
 • GRODZISKI Stanisław: Postulaty szlachty Galicji Zachodniej z okazji hołdu w 1796 roku. T. 20: 1968 z. 2 s. 81-93.
 • GRODZISKI Stanisław: Sejm dawnej Rzeczypospolitej jako najwyższy organ ustawodawczy. Konstytucje sejmowe - pojęcie i próba systematyki. T. 35: 1983 z. 1 s. 163-175. — GRODZISKI Stanisław: Sejm galicyjski. Stan wiedzy i kierunki dalszych badań = poz. 562.
 • Grodziski Stanisław: Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. T. 1-2. Warszawa 1993. Rec.: ŁAZUGA Waldemar T. 46: 1994 z. 1-2 s. 172-174.
 • Grzybowski Konstanty: Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959. Rec.: ADAMUS Jan. Nowe badania nad dziejami sejmu polskiego i genezą liberum veto. T. 13: 1961 z. 1 s. 169-186. — GWIŻDŻ Andrzej: Muzeum Sejmu Polskiego = poz. 573.
 • Hačaturjan N. A.: Vozniknovenije General'nych Štatov vo Francii. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 277-278.
 • Hass Ludwik: Wybory warszawskie 1918-1926. Postawy polityczne mieszkańców Warszawy w świetle wyników głosowania do ciał przedstawicielskich. Warszawa 1972. Rec.: PIETRZAK Michał T. 27: 1975 z. 2 s. 332-333.
 • Hyman Harold M., Wiecek William M.: Equal Justice under Law - Constitutional Development 1835-1875. New York 1982. Rec.: BRYK Andrzej T. 36: 1984 z. 2 s. 225-227.
 • IZDEBSKI Hubert: Litewskie projekty konstytucyjne z lat 1811-1812 i ich wpływ na Konstytucję Królestwa Polskiego. T. 24: 1972 z. 1 s. 93-136: rés.
 • JAROSZ Zdzisław, ZAKRZEWSKA Janina: Krajowa Rada Narodowa. Z dziejów kształtowania się ludowego parlamentu T. 16: 1964 z. 1 s. 9-88.
 • Jędruch Jacek: Constitutions, Elections and Legislatures of Poland. Rec.: AJNENKIEL Andrzej T. 38: 1986 z. 1 s. 227-232.
 • Jędruch Jacek : Constitutions, elections and legislatures of Poland, 1493 - 1993. A guide to their history. Wyd. 2. New York 1998. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T.54: 2002 z. 1 s. 463-464.
 • Kaczorowski Włodzimierz: Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r. Opole 1986. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 39: 1987 z. 2 s. 232-236.
 • KACZOROWSKI Włodzimierz: Senatorowie na sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym 1632 roku T. 35: 1983 z. 1 s. 221-233: tab.
 • KACZOROWSKI Włodzimierz: Wielkopolanie wśród elektorów Władysława IV. T. 36: 1984 z. 2 s. 179-194: aneks [wykaz wielkopolskich nieutytułowanych elektorów Władysława IV].
 • Kallas Marian: Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką. Toruń 1970. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 216-224. Polem. KALLAS Marian. W odpowiedzi na recenzję Stanisława Grodziskiego. T. 24: 1972 z. 2 s. 215-222; Repl.: GRODZISKI Stanisław. W odpowiedzi Marianowi Kallasowi. T. 24: 1972 z. 2 s. 223-224.
 • KARBOWNIK Henryk: Udział przedstawicieli kapituł w sejmach i sejmikach dawnej Rzeczpospolitej (XV-XVIII wieku). T. 22: 1970 z. 2 s. 169-176.
 • KIM Igor:Nadużycia prawa podczas kampanii wyborczej do Sejmu w 1938 r. Analiza protestów wyborczych. T. 57: 2005 z. 1 s. 257-281.
 • KNOPPEK Witold: Zmiany w układzie sił politycznych w Polsce w drugiej połowie XV w. i ich związek z genezą dwuizbowego sejmu. T. 7: 1955 z. 2 s. 55-98: rés.
 • Kostrzak Jan: Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku. Warszawa-Poznań-Toruń 1985. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 39: 1987 z. 2 s. 226-228.
 • KRAWCZUK Wojciech: Listy sejmikowe w świetle Instructuariumkancelarii koronnej. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 63-68.
 • Krukowski Stanisław: Geneza konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. Warszawa 1977. Rec.: AJNENKIEL Andrzej. Wokół genezy konstytucji marcowej. T. 31: 1979 z. 2 s. 225-235.
 • KRUKOWSKI Stanisław: Sejm Ustawodawczy 1919-1922. Uwagi o składzie i działalności. T. 38: 1986 z. 1 s. 93-109: rés.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: Z dyskusji nad referendum w Polsce Ludowej. T. 61: 2009 z. 1 s. 173-193: Sum., rés.
 • KUCHARSKI Tomasz: Konstytucje „egzorbitancyjne” w Rzeczypospolitej w latach 1607-1648. Zarys problematyki. T. 64: 2012 z. 2 s. 127-159: Sum., rés.
 • Kulecki Michał: Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa 1997. Rec.: SIEDLIKOWSKA Izabela T. 51: 1999 z. 1-2 s. 482-484.
 • Lehmberg S. E.: The Later Parliaments of Henry VIII 1536-1547. Cambridge 1977. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 30:1978 z. 2 s. 251-253.
 • LEONARDI Mario-Francesco: Problemy konstytucyjne napoleońskich Włoch (1800-1802). T. 38: 1986 z. 2 s. 63-77: rés.
 • LESZCZYŃSKI Anatol: Ekspensy kahału opatowskiego na sejmiki województwa sandomierskiego w 1752 r. T. 38: 1986 z. 1 s. 185-197: [opracowanie ekspensów].
 • Lewandowska-Malec Izabela: Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632) . Kraków 2009. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 63: 2011 z. 1 s. 504-507.
 • LITYŃSKI Adam: O reformach sejmikowania w latach 1764-1793. T. 37: 1985 z. 2 s. 257-272: rés.
 • LITYŃSKI Adam: Problem szlacheckiego prawa zgromadzeń ziemskich w Polsce w XVII i XVIII wieku. T. 26: 1974 z. 1 s. 175-183.
 • LITYŃSKI Adam: Sejmiki w dawnej Rzeczypospolitej. Problemy badawcze. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 47-62: rés.
 • Lityński Adam: Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy. Katowice 1988. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 42: 1990 z. 1-2 s. 195-199.
 • LITYŃSKI Adam: Sejmiki ziemskie koronne Rzeczypospolitej w okresie oligarchii. T. 35: 1983 z. 1 s. 177-192.
 • ŁASZEWSKI Ryszard: Delegacja sejmowa jako instrument ratyfikacji I i II rozbioru Polski. T. 23: 1971 z. 2 s. 87-102: rés.
 • Łaszewski Ryszard: Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne. Rec.: DROZDOWSKI Marian T. 27: 1975 z. 1 s. 171-174. — ŁYSIAK Ludwik: W sprawie wydawnictw akt sejmikowych = poz. 7.
 • MA Ć KOWSKA Katarzyna: Ze studi ó w nad histori ą ameryka ń skiego konstytucjonalizmu stanowego w XIX wieku. T. 62: 2010 z. 2 s. 329-349.
 • Maes Louis-Théo: Parlament/Grosser Rat von Mecheln (1473-1796). Institution von europäischen Ausmassen. Bruxelles 1973. Rec.: MAISEL Witold T. 31: 1979 z. 1 s. 239-240. — MAISEL Witold: Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych = poz. 2556.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Parlamenty stanowe a zgromadzenia miejskie w średniowiecznej Italii. T. 25: 1973 z. 2 s. 19-40: rés.
 • MAŁŁEK Janusz: Ze studiów nad dwuizbowym systemem reprezentacji w Prusach Zakonnych, Prusach Królewskich i Prusach Książęcych od XV do XVIII wieku. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 231-243: rés.
 • Manolova Marija G.: Sazdavane na tyrnovskata konstitucija. Sofija 1981. Rec.: CIĄGWA Józef T. 36: 1984 z. 1 s. 248-250.
 • MARCINIAK Ryszard: Sejm piotrkowski 26 XII 1524 - 23 II 1525. (Próba analizy problematyki obrad). T. 26: 1974 z. 2 s. 193-214: aneksy źródłowe.
 • Marongiu Antonio: I parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo. Milano 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 242-243.
 • MAROŃ Jerzy W.: Idea zwołania sejmu konnego w latach 1688/1689. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 133-137.
 • MARSZA Ł EK Piotr Krzysztof: Regulacje prawne stan ó w szczeg ó lnego zagro ż enia pa ń stwa w debacie parlamentarnej II Rzeczypospolitej. T. 62: 2010 z. 2 s. 191-214: Sum., rés.
 • MARXER Wilfried: Der liechtensteinische Parlamentarismus heute. T. 61: 2009 z. 2 s. 43-56.
 • Mates Pavel: Vývoj volebního prava v buržoazním Československu. Brno 1981. Rec.: CIĄGWA Józef T. 36: 1984 z. 1 s. 246-248.
 • Mitchell Broadus, Mitchell Pearson Louisse: A Biography of the Constitution of the United States. Its Origin, Adoption, Interpretation. New York 1964. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 22: 1970 z. 2 s. 279-280.
 • MÜLLER Michael G.: Wielkie miasta Prus Królewskich wobec parlamentaryzmu polskiego po Unii Lubelskiej. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 257- 267: rés.
 • Müssig Ulrike: Die europäische Verfassungsdiskussion des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2008. Rec.: TARNOWSKA Anna T. 62: 2010 z. 1 s. 459-465.
 • Naworski Zbigniew: Sejmik generalny Prus Królewskich 1569-1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji. Toruń 1992. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 49: 1997 z. 1-2 s. 356-357.
 • Nosov N. E.: Stanovlenije sosłovno-prestavitel'nych učreżdenij v Rossii. Izyskania o zemskoj reforme Ivana Groznogo. Leningrad 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 234.
 • Ochmann Stefania: Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r. Wrocław 1985. Rec.: FILIPCZAK-KOCUR Anna T. 38: 1986 z. 2 s. 185-189.
 • Ochmann Stefania: Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej. Wrocław 1977. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Sejmy z lat 1661-1662 a załamanie się planów reformy ustroju Rzeczypospolitej. T. 31: 1979 z. 1 s. 141-152.
 • Ochmann Stefania: Sejmy z lat 1615-1616. Wrocław 1970. Rec.: NOWAK Maria T. 22: 1970 z. 2 s. 278.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Przysięga marszałka poselskiego na sejmach lat 1648-1668. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 201-214.
 • Ochmann-Staniszewska Stefania, Staniszewski Zdzisław: Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka. T. 1-2. Wrocław 2000. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. O sejmie Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza. Uwagi w związku z pracą Stefanii Ochmann-Staniszewskiej i Zdzisława Staniszewskiego. T. 54: 2002 z. 2 s. 285-292.
 • OLSZEWSKI Henryk: Funkcjonowanie sejmu w dawnej Rzeczypospolitej. T. 35: 1983 z. 1 s. 149-162.
 • OLSZEWSKI Henryk: Die Landtage in Polen als Träger der Souveränität im Zeitalter der Oligarchie.T. 61: 2009 z. 1 s. 129-139.
 • OLSZEWSKI Henryk: Nowe materiały do Chronologii sejmów polskich. T. 9: 1957 z. 2 s. 229-258.
 • OLSZEWSKI Henryk: Praktyka limitowania sejmików. T. 13: 1961 z. 1 s. 33-55: rés.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sejm grodzieński 1793 r. jako forum konfliktów ideowych. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 239-249.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sejm konny. Rzecz o funkcjonowaniu ideologii demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce. T. 37: 1985 z. 2 s. 225-242: rés.
 • Olszewski Henryk: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763. Prawo - praktyka - teoria - programy. Poznań 1966. Rec.: CZAPLIŃSKI Władysław T. 19: 1967 z. 2 s. 171-180; ŁASZEWSKI Ryszard. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. T. 19: 1967 z. 2 s. 180-186.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sejm Świętego Cesarstwa w opiniach współczesnych (1618-1648). T. 45: 1993 z. 1-2 s. 303-316: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Ewolucja form śląskiego sejmu pod rządami Habsburgów w XVI wieku. T. 25: 1973 z. 2 s. 89-118: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Fürstentags - Erinnerungen. Z praktyki śląskiego sejmowania w XVIII w. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 11-34: tab., rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Funkcjonowanie śląskiego sejmu w XVII i XVIII wieku. T. 30:1978 z. 2 s. 53-69: rés.
 • Orzechowski Kazimierz: Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe. Warszawa-Wrocław 1979. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 33: 1981 z. 1 s. 225-229.
 • ORZECHOWSKI Kazimerz: Ogólnośląskie zjazdy czasów Jagiellońskich (1490-1526). T. 25: 1973 z. 1 s. 107-130: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Ogólnokrajowe zjazdy na Śląsku przed panowaniem Macieja Korwina. Ze studiów nad genezą śląskiego sejmu. T. 24: 1972 z. 1 s. 63-91: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: O śląskich sejmach 1527 r. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 205-218: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Samorzutność zgromadzeń stanowych. T. 27: 1975 z. 2 s. 141-149.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Sejm śląski XVI wieku. Organizacja i sposób działania. T. 26: 1974 z. 1 s. 85-123: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Zjazdy ogólnośląskie za panowania Macieja Korwina (1469-1490). T. 24: 1972 z. 2 s. 39-65: rés.
 • O USTAWIE Rządowej z 3 maja 1791 r. Od redakcji. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 9-10.
 • Pawłowicz Jerzy: Z dziejów konspiracyjnej KRN 1943-1944. Warszawa 1961. Rec.: WIÓRKIEWICZ Wiesław T. 14: 1962 z. 2 s. 272-274.
 • Pietrzak Jerzy: Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621. Wrocław 1983. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 36: 1984 z. 2 s. 218-220. — 500 Ans die vie parlementaire en Belgique 1464-1964 = poz. 3223.
 • Pietrzak Jerzy: Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV-XXI w. Warszawa 2002. Rec.: OLSZEWSKI HenrykT. 55: 2003 z. 2 s. 421-423.
 • Płaza Stanisław: Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572-1632). Warszawa-Kraków 1984. Rec.: LITYŃSKI Adam. O modelu monografii sejmiku. T. 37: 1985 z. 1 s. 145-161.
 • PŁAZA Stanisław, SUCHENI-GRABOWSKA Anna: Z badań nad polskim parlamentaryzmern XVI wieku. T. 26: 1974 z. 1 s. 59-83: rés.
 • PORAZIŃSKI Jarosław: Rola limity sejmików w okresie wojny północnej 1702-1709. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 139-150.
 • Poraziński Jarosław: Sejm lubelski w 1703 r. i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku. Toruń 1988. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 41: 1989 z. 1 s. 179-182.
 • Przyboś Kazimierz: Sejmik województwa krakowskiego w czasach saskich (1697-1763). Kraków 1981. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 34: 1982 z. 2 s. 239-241.
 • QUADERER Rupert: Liechtensteins Weg vom Konstitutionalismus zum Dualismus – Die Aufwertung des Landtags mit der Verfassung von 1921. T. 61: 2009 z. 2 s. 29-42: bibliogr.
 • Rachuba Andrzej: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763. Warszawa 2002. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 57: 2005 z. 2 s. 428-430.
 • RADWAŃSKI Zbigniew: Uzupełnienie do Chronologii sejmów polskich T. 2: 1949 s. 449-451.
 • RAKOWSKI Maciej: Głosowanie na listę w wyborach do Izby Deputowanych Królestwa Włoch w latach 1882-1891. T. 55: 2003 z. 1 s. 309-335.
 • RAKOWSKI Maciej: O narodzinach brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego. T. 62: 2010 z. 2 s. 115-143: Sum., rés.
 • Rechowicz Henryk: Sejm Śląski. Katowice 1971. Rec.: KRUKOWSKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 252-253.
 • REDER Jerzy: Posłowie miasta Lublina na sejmy dawnej Rzeczypospolitej T. 6: 1954 z. 2 s. 253-286: rés. — ROSNER Anna: Konferencja Zespołu Historii Parlamentaryzmu do 1914 r.: Problemy badawcze sejmików Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego = poz. 3538.
 • Rimscha Wolfgang von: Die Grundrechte im süddeutschen Konstitutionalismus. Zur Entstehung und Bedeutung der Grundrechtsartikel in den ersten Verfassungsurkunden von Bayern, Baden und Württemberg. Köln-Berlin-Bonn-München 1973. Rec.: PAULI Lesław T. 27: 1975 z. 1 s. 198-199.
 • RUIU Antonio: L’État de Sienne de la République communale à la monarchie absolut «postmédievale». Les institutions parlementaires citadines à l’époque du Principat des Médicis. T. 61: 2009 z. 2 s. 79-89.
 • ROSNER Anna: Tradycja szlacheckiego sejmikowania w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 273-284.
 • Rothman David J.: Politics and Power. The United States Senate 1869-1901. Cambridge (Mass.) 1966. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 24: 1972 z. 1 s. 292.
 • Russel Conrad: The Crisis of Parliaments. English History 1509-1660. London 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 24: 1972 z. 2 s. 268-269.
 • Russocki Stanisław: Protoparlamentaryzm Czech do początku XV wieku. Warszawa 1973. Rec.: GIEYSZTOR Aleksander T. 27: 1975 z. 2 s. 320-324.
 • RUSSOCKI Stanisław: Średniowieczne synody prowincjonalne a zgromadzenia przedstanowe. T. 17: 1965 z. 1 s. 39-74: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Zgromadzenia przedstanowe środkowej Europy. Wstępna analiza porównawcza. T. 25: 1973 z. 2 s. 1-17: rés.
 • RUTKOWSKI Marek:Działalność Komisji Rządzącej Sprawiedliwości po upadku Powstania Listopadowego. T. 56: 2004 z. 1 s. 145-160.
 • Sayles G. O.: The King's Parliament of England. London 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 278-279.
 • Seredyka Jan: Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. Rec.: KRUKOWSKI Stanisław T. 19: 1967 z. 2 s. 209-211.
 • Seredyka Jan: Sejm z roku 1618. Opole 1988. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 42: 1990 z. 1-2 s. 193-195.
 • Seredyka Jan: Sejm zawiedzionych nadziei. Opole 1981. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 34: 1982 z. 1 s. 175-178. — SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna, ZMIERCZAK Maria: Konferencja naukowa poświęcona dziejom polskiego parlamentaryzmu w okresie przedrozbiorowym = poz. 3558.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: O ustawie konstytucyjnej państwa polskiego z roku 1573 T. 1: 1948 s. 75-90: rés.
 • Sobociński Władysław: Pakta konwenta. Studium z historii prawa polskiego. Kraków 1939. Rec.: GERLACH Jan T. 1: 1948 s. 178-183.
 • Sobol Bogdan: Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu Książęcym. Warszawa 1968. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 273-275.
 • Soule Claude: Les Etats Généraux de France (1302-1789). Etude historique, comparative et doctrinale. Heule 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 275.
 • Spufford Peter: Origins of the English Parliament. Londyn 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 286-287.
 • STANISZEWSKI Zdzisław: Wyprawa senatora na sejm. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 315-321.
 • STANKIEWICZ Zbigniew: Sejm Królestwa Polskiego 1815-1831. Uwagi o roli ustrojowej i politycznej. T. 36: 1984 z. 1 s. 105-142.
 • STEMBROWICZ Jerzy: Powstanie konstytucji IV Republiki T. 12: 1960 z. 2 s. 79-120: rés.
 • STĘPIEŃ Józef: Spory wokół projektów ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w 1946 r. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 131-162: rés.
 • STOLICKI Jarosław: Prolongowanie sejmów w drugiej połowie XVII wieku. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 247-264.
 • Stollberg-Rilinger Barbara: Vormünder des Volkes? Konzepte landständischer Repräsentation in der Spätphase des Alten Reiches.Berlin 1999. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 55: 2003 z. 1 s. 489-491. — SUDNIK Wanda: Konferencja: Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja w ujęciu porównawczym. 1493-1993 = poz. 3581. — SUDNIK Wanda: Sympozjum: Stan badań nad dziejami polskiego parlamentaryzmu do 1914 r. w Warszawie = poz. 3585.
 • Swaan Abram de: Coalition theories and cabinet formations. A study of formal theories of coalition formation applied to nine European parliaments after 1918. Amsterdam - London - New York 1973. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 28: 1976 z. 2 s. 319. — ŚLIWA Michał: Kryzys parlamentaryzmu w Polsce w teorii i publicystyce socjalistycznej w latach 1926-1930 = poz. 1522.
 • TOMASZEK Andrzej: Sejm 1638 r. w obronie szlacheckiej równości. T. 39: 1987 z. 2 s. 17-32: rés.
 • Trawicka Zofia: Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572 -1696. Kielce 1985. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 38: 1986 z. 1 s. 233-237.
 • URUSZCZAK Wacław: Kultura polityczna i prawna w sejmie polskim czasów odrodzenia. T. 32: 1980 z. 2 s. 47-62: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Poselstwo sejmowe w dawnej Polsce. Posłaniec, mandatariusz, poseł narodu. T. 61: 2009 z. 1 s. 47-63: Sum., rés.
 • Uruszczak Wacław: Sejm walny koronny w latach 1506-1540. Warszawa 1981. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 33: 1981 z. 2 s. 156-160.
 • URUSZCZAK Wacław: Sejm walny wszystkich państw naszych. Sejm w Radomiu z 1505 r. i konstytucja Nihil novi. T. 57: 2005 z. 1 s. 11-25: aneks (wykaz senatorów i posłów), rés.
 • VELEK Luboš: Grenzen für die Entwicklung des Parlametarismus bei den kleinen Völkern: Die Tschechen im Reichsrat in Wien 1879-1914. T. 61: 2009 z. 2 s. 177-188.
 • WALDO Barbara: Nieznane konstytucje sejmu warszawskiego z 1658 roku T. 19:1967 z. 2 s. 107-123.
 • WĄSICKI Jan: Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1823-1847). T. 39: 1987 z. 2 s. 51-68: rés.
 • WĘGLIŃSKI Wiktor: Stanowisko obozu ks. Adama Czartoryskiego wobec konstytucji Królestwa Polskiego w roku 1831. T. 26: 1974 z. 1 s. 185-196. — WILIŃSKI Adam: Inskrypcja z Heba = poz. 349.
 • WISNER Henryk: Kilka uwag o sejmie i konstytucjach sejmowych I połowy XVII wieku. T. 22: 1970 z. 2 s. 177-185.
 • WISNER Henryk: Konstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie Wazów. T. 29: 1977 z. 2 s. 207-218.
 • WISNER Henryk: Konwokacja wileńska. Z dziejów parlamentaryzmu litewskiego w czasach Zygmunta III. T. 20: 1968 z. 2 s. 75-80.
 • Włodarczyk Jerzy: Sejmiki łęczyckie. Łódź 1973. Rec.: BARDACH Juliusz T. 26: 1974 z. 2 s. 249-253.
 • WŁODARCZYK Jerzy: Sejmiki łęczyckie do początku XVI wieku. T. 12: 1960 z. 2 s. 9-46: rés.
 • Zakrzewski Andrzej B.: Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa 2000. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 53: 2001 z. 2 s. 246-248.
 • ZAKRZEWSKI Witold: O powstaniu parlamentu angielskiego i o jego specyfice. T. 6: 1954 z. 2 s. 105-176: rés.
 • Zwierzykowski Michał: Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732 . Poznań 2010. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 64: 2012 z. 2 s. 516-518. 4. Administracja
 • Amburger Erik: Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden 1966. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 21: 1969 z. 2 s. 279-282.
 • BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Kuratela dóbr szlacheckich w guberniach litewskich od lat trzydziestych do sześćdziesiątych XIX w. T. 55: 2003 z. 2 s. 255-263.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Z badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porządku. T. 27: 1975 z. 2 s. 221-227.
 • BARTEL Wojciech Maria: Dozory w insurekcji kościuszkowskiej. T. 6: 1954 z. 2 s. 78-104: rés.
 • Bartel Wojciech Maria: Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 1959. Rec.: WĄSICKI Jan T. 12:1960 z. 2 s. 361-363.
 • Belke Hans Jürgen: Die preussische Regierung zu Königsberg 1808-1850. Köln-Berlin 1976. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 30:1978 z. 2 s. 258-260.
 • BEREZA Arkadiusz, SMYK Grzegorz: Stanowisko prawne urzędników administracyjnych i sądowych w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. T. 53: 2001 z. 1 s. 245-262: tab.
 • Berger Irene: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirkes Bromberg 1815-1847. Köln 1966; Rehfeld Klaus: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirkes Bromberg 1848-1871. Köln 1968; Gerschler Walter: Das preussische Oberpräsidium der Provinz Jülich-Kleve-Berg in Köln 1816-1822. Köln 1968; Paprocki Franciszek: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841). Poznań 1970. Rec.: WĄSICKI Jan T. 23: 1971 z. 1 s. 224-228.
 • BISKUP Marian: Starostowie - burgrabiowie gdańscy w latach 1457-1506. T. 6: 1954 z. 1 s. 42-61: rés.
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Reformy administracyjne na Żmudzi w drugiej połowie XVIII wieku. T. 36: 1984 z. 2 s. 195-206.
 • BOGUCKI Ambroży: O strukturze administracyjnej Polski XI i XII wieku. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 1-24: r és.
 • BOGUCKI Ambroży: Studia nad urzędnikami śląskimi w XIII wieku. T. 36: 1984 z. 1 s. 1-27: tab., rés.
 • BOGUCKI Ambroży: Ze studiów nad polskimi urzędnikami nadwornymi w XIII w. T. 29: 1977 z. 2 s. 117-142: rés.
 • Boras Zygmunt: Tradycje uniwersyteckie Poznania. Poznań 2003. Rec.: WYROZUMSKI Jerzy T. 57: 2005 z. 1 s. 415-416.
 • Bucholc-Srogosz Katarzyna: Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794. Poznań 2007. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 61: 2009 z. 1 s. 385-388.
 • Bussenius Ingeburg Charlotte: Die Preussische Verwaltung in Süd- und Neuostpreussen 1793-1806. Heidelberg 1960. Rec.: WĄSICKI Jan T. 15: 1963 z. 1 s. 319-322.
 • Chester Norman: The English Administrative System. 1780-1870 Oxford 1981. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 37: 1985 z. 1 s. 183-184.
 • Colliva Paolo: Ricerche sul principio di legalità nell'amministratione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II. - I. Gli organi centrali e regionali.Milano 1964. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 18: 1966 z. 1 s. 251-256.
 • Csizmadia Andor: Les probl èmes de l'administration provincialle en Hongrie au XVIII esiècle. "Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae", T. 11. Budapest 1969. Rec.: MAISEL Witold T. 23: 1971 z. 2 s. 251.
 • ĆWIK Władysław: Komisja Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782-1791). T. 17: 1965 z. 1 s. 137-164: rés.
 • ĆWIK Władysław: Uprawnienia administracyjno-sądowe starostów w miastach Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku. T. 15: 1963 z. 1 s. 151-169: rés.
 • Dambacher Iselgret: Christian Wilhelm von Dahm. Ein Beitrag zur Geschichte des preussischen aufgeklärten Beamtentums und seiner Reformbestrebungen am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Bern-Frankfurt/M 1974. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 215.
 • Dąbrowski Franciszek: Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku . Warszawa 2007. Rec.: DANIELEWSKI Marcin T. 63: 2011 z. 1 s. 495-499.
 • Derda Tomasz: Arsinoitīs nomos. Administration of the Fayum under Roman rule.Warszawa 2006. Rec.: MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI JózefT. 60: 2008 z. 1 s. 303-307.
 • DERESIEWICZ Janusz: Wielkopolskie komisje dobrego porządku. T. 18: 1966 z. 2 s. 155-213: rés.
 • Dunsire Andrew: Administration. The Word and the Science. London 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 213.
 • DYBAŚ Bogusław: Powiat piltyński w XVII w. - jego geneza i status w Rzeczypospolitej. T. 55: 2003 z. 1 s. 201-215: mapa. — DZIADZIO Andrzej: Orzecznictwo austriackiego Trybunału Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918) = poz. 2469.
 • Gąsiorowski Antoni: Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku. Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziałów Polski późnośredniowiecznej. Poznań 1965. Rec.: BARDACH Juliusz. Powiat w Polsce późnośredniowiecznej. T. 19: 1967 z. 2 s. 139-155.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Uwagi o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII-XV wieku T. 19: 1967 z. 1 s. 71-108: rés.
 • Gladden Edgar Norman: A History of Public Administration. T. 1-2. London 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 27: 1975 z. 1 s. 151-154.
 • Gordziejew Jerzy: Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792). Kraków 2010. Rec.: MALEC Jerzy T. 63: 2011 z. 1 s. 507-509.
 • GOURON André: La décrétale Quia sapientiaet la création l'Université de Montpellier. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 87-100: rés.
 • Gulczyński Andrzej: Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych. Poznań 2010. Rec.: RADWAŃSKI Zbigniew T. 64: 2012 z. 1 s. 267-271.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 101-117: rés.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Zmiana nazwiska w polskim prawie administracyjnym. T. 55: 2003 z. 1 s. 99-148: rés.
 • GUT Paweł: Urząd nadprokuratora na Pomorzu Szwedzkim (1799-1818). T. 55: 2003 z. 1 s. 217-224.
 • Hattenhauer Hans: Geschichte des Beamtentums. Köln 1980. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 36: 1984 z. 1 s. 251-252.
 • HŁADIJ Michał: Prawo automobilowe w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle podstawowych regulacji normatywnych. T. 55: 2003 z. 1 s. 85-98: rés.
 • IZDEBSKI Hubert: Kolegialność w Komisjach Rządowych Królestwa Polskiego w latach 1815-1830. T. 23: 1971 z. 1 s. 69-101: rés.
 • JAGIELSKA-BURDUK Alicja: Zabytek w rozporz ą dzeniu Prezydenta RP o opiece nad zabytkami z 1928 roku— T. 62: 2010 z. 2 s. 373-382.
 • JUREK Piotr: Samorząd terytorialny w PRL. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 33-43: rés.
 • KACPRZAK Pawe ł : Polskie w ł adze administracyjne w procesie wysiedlania ludno ś ci niemieckiej w latach 1945-1949. T. 62: 2010 z. 1 s. 205-223: Sum., rés.
 • KACPRZAK Paweł: Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i rehabilitacja tzw. „volksdeutschów” w latach 1945-1949. T. 63: 2011 z. 2 s. 149-165: Sum., rés.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Kasztelanowie konarscy. Studium z historii urzędów ziemskich i nadwornych T. 2:1949 s. 1-27: rés. Polem.: URBAŃCZYK Stanisław. O wyrazach konary, konarski, koniuch, podkonie. T. 2:1949 s. 23-26.
 • KALLAS Marian: Podział administracyjny Księstwa Warszawskiego (1806-1815). T. 30:1978 z. 2 s. 93-113: rés.
 • KALLAS Marian: Projekty zmiany podziału administracyjnego Księstwa Warszawskiego. T. 34: 1982 z. 1 s. 51-68: rés.
 • Knemeyer Franz-Ludwig: Regierungs- und Verwaltungsreformen in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Köln-Berlin 1970. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 26: 1974 z. 2 s. 255-258.
 • KOWALSKI Grzegorz M.: Prawna regulacja wychodźstwa w Królestwie Polskim w latach 1815-1914. T. 55: 2003 z. 2 s. 231-254.
 • Kozyra Waldemar: Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939. Lublin 1999. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 53: 2001 z. 1 s. 393-395; WITKOWSKI Wojciech T. 52: 2000 z. 1-2 s. 413-414.
 • KOZYRA Waldemar: Ustrój administracji państwowej w Polsce w latach 1944-1950. T. 63: 2011 z. 1 s. 171-192: Sum., rés.
 • KRZYMKOWSKI Marek: Kształtowanie się nowoczesnej magistratury w okresie Księstwa Warszawskiego. T. 53: 2001 z. 1 s. 201-212.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Ochrona środowiska naturalnego w prawie rzymskim. T. 33: 1981 z. 2 s. 1-10: rés.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Prawo budowlane starożytnego Rzymu Cz. I-II. T. 29: 1977 z. 2 s. 91-115: rés; T. 31: 1979 z. 1 s. 53-74: rés.
 • KWIECIEŃ Sebastian: Kompetencje wojewody w świetle przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie przemysłowym. T. 60: 2008 z. 1 s. 119-138: Sum., rés.
 • Lüdtke Alf: "Gemeinwohl", Polizei und "Festungspraxis", Staatliche Gewaltsamkeit und innere Verwaltung in Preussen, 1815-1850. Göttingen 1982. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 36: 1984 z. 2 s. 222-225.
 • Lubenow William C.: The Politics of Government Growth, Early Victorian Attitudes Toward State Intervention 1833-1848. Newton Abbot-Hamden (Conn.) 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 203-206.
 • Luntowski Gustav: Die kommunale Selbstverwaltung. T. I. Geschichte Dortmunds in 19. und 20. Jahrhundert. Dortmund 1977. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 30:1978 z. 2 s. 260-262.
 • MALEC Dorota: Pojęcie interesu publicznego w polskiej ustawie o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. T. 53: 2001 z. 1 s. 315-325.
 • MARSZAŁEK Piotr Krzysztof: Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX wieku. T. 64: 2012 z. 1 s. 39-65: Sum., rés.
 • Matuszewski Józef: Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 27: 1975 z. 1 s. 164-165.
 • MATUSZEWSKI Józef: Sprzedawalność urzędów w Polsce T. 16: 1964 z. 2 s. 101-174: rés.
 • MENCEL Tadeusz: Gmina wiejska w Księstwie Warszawskim. T. 36: 1984 z. 1 s. 47-68: rés.
 • Mertineit Walter: Die Friedericianische Verwaltung in Ostpreussen. Heidelberg 1958. Rec.: WĄSICKI Jan T. 13: 1961 z. 1 s. 212-215.
 • MIKULSKI Zdzisław: Początki władzy wodnej i prawa wodnego w Polsce. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 229-237.
 • Mosný Peter: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Bratislava2001. Rec.: CIĄGWA Józef T. 55: 2003 z. 1 s. 478-480.
 • Mozzarelli Cesare: Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758). Bologna 1982. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 36: 1984 z. 2 s. 234. — NODZYKOWSKA-GROMADZKA Maria: Narodziny polskiej teorii prawa administracyjnego i nauk administracji = poz. 1431.
 • NOWAK Kazimierz: Rola Rad w rozbijaniu starego aparatu władzy w czasie rewolucji listopadowej 1918 r. w Niemczech. T. 10: 1958 z. 2 s. 249-290: rés.
 • Ochmański Jerzy W.: Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989). Poznań 2006. Rec.: MALEC Jerzy T. 63: 2011 z. 1 s. 519-523.
 • Olechowski Thomas: Die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Osterreich.Wiedeń 1999. Rec.: DZIADZIO Andrzej T. 52: 2000 z. 1-2 s. 406-408.
 • Osterloch Karl-Heinz: Joseph von Sonnenfels und die Österreichische Reformbewegung im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Eine Studie zum Zusammenhang von Kameralwissenschaft und Verwaltungspraxis. Lübeck-Hamburg 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 290-291.
 • Ozga Władysław: Organizacja szkolnictwa w Polsce. Warszawa 1960. Rec.: MICHALSKI Stanisław T. 14: 1962 z. 1 s. 222-224.
 • Pałucki Władysław: Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI w. Warszawa 1962. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 16: 1964 z. 1 s. 368-370.
 • Parris Henry: Constitutional Bureaucracy. The Development of British Central Administration since the Eighteenth Century. London 1969. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 23: 1971 z. 2 s. 223-227.
 • PIETRZAK Michał: Organizacja administracji terytorialnej w pierwszych latach Polski Ludowej. T. 27: 1975 z. 1 s. 1-21: rés.
 • Pohoska Hanna: Wizytatorzy generalni Komisji Edukacji Narodowej. Monografia z dziejów administracji szkolnej KEN, ze wstępem Henryka Barycza. Lublin 1957 Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 10: 1958 z. 2 s. 443-445.
 • PYTER Magdalena: Prawne zasady użytkowania pojazdów mechanicznych w Drugiej Rzeczypospolitej. T. 63: 2011 z. 2 s. 97-112: Sum., rés.
 • Ramus Walenty: Prawo o obywatelstwie polskim. Warszawa 1968. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 23: 1971 z. 1 s. 240.
 • ROSTOCKI Władysław: Z badań porównawczych nad ustrojem administracyjnym Księstwa Warszawskiego i Francji. T. 13: 1961 z. 1 s. 107-126: rés.
 • Rutkowski Tadeusz P.: Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne. Warszawa 2007. Rec.: TYRCHAN Mikołaj. Ze studiów nad historią historiografii. T. 64: 2012 z. 1 s. 209-222.
 • RYBICKI Zygmunt: O organizacji i działalności Rad Delegatów Robotniczych i Chłopskich w Polsce 1918-1919 roku. T. 6: 1954 z. 2 s. 28-77: rés.
 • Schmelzeisen Gustav Klemens: Polizei-und Landesordnungen. Weimar 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 277-278.
 • Schott Clausdieter: Kindesannahme – Adoption – Wahlkindschaft . Rechtsgeschichte und Rechtsgeschichten. Frankfurt/M 2009. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 63: 2011 z. 2 s. 440-442.
 • Schwinges Rainer Christoph: Rektorwahlen. Ein Beitrag zur Verfassungs-, Sozial- und Universitätsgeschichte des alten Reiches im 15. Jahrhundert. Sigmaringen 1992. Rec.: ŻOŁĄDŹ Dorota T. 46: 1994 z. 1-2 s. 144-146.
 • Smyk Grzegorz: Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867-1915. Lublin 2004. Rec.: MALEC Jerzy T. 57: 2005 z. 2 s. 436-440.
 • SMYK Grzegorz: Rusyfikacja obsady personalnej organów zarządu gubernialnego Królestwa Polskiego w latach 1867-1915. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 239-264: rés.
 • SONDEL Krzysztof:Prawo o stowarzyszeniach i związkach sportowych w Drugiej Rzeczypospolitej. T. 56: 2004 z. 2 s. 65-111:rés.
 • SPORS Józef: Urzędnicy terytorialni i nadworni na Pomorzu Gdańskim i Sławieńsko-Słupskim w XIII i początku XIV wieku. T. 33: 1981 z. 2 s. 31-65: rés.
 • SPORS Józef: Ze studiów nad urzędami w Polsce XI i XII w. (wojewoda, komornik, podkomorzy). T. 44: 1992 z. 1-2 s. 25-53: rés.
 • Srogosz Tadeusz: Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim. Łódź 1993. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 47: 1995 z. 1-2 s. 292-293.
 • STRUMIŃSKI Juliusz: Rady miejskie i powiatowe w Królestwie Polskim (1861-1863) T. 4: 1952 s. 2 74-358: rés.
 • Szuba Ludwik Stanisław:Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954). Toruń 2009. Rec.: FIEDORCZYK Piotr. O metodach i kierunkach najnowszych bada ń nad Komisj ą Specjaln ą . T. 62: 2010 z. 2 s. 437-445.
 • SZYMCZAK Andrzej: Odbudowa polskiej administracji wodnej po II wojnie światowej. T. 63: 2011 z. 1 s. 261-292.
 • SZYMCZAK Andrzej: O kształtowaniu się administracji wodnej w II Rzeczypospolitej. T. 61: 2009 z. 1 s. 261-272.
 • SZYMCZAK Andrzej: O systemie ochrony informacji niejawnych w Polsce w latach 1918-2011. T. 65: 2013 z. 1 s. 467-502.
 • TARNOWSKA Anna: Pruskie prawo administracyjne w II Rzeczypospolitej. Uwagi o wybranych problemach . T. 60: 2008 z. 2 s. 293-313.
 • TARNOWSKA Anna: Wpływ prawa pruskiego i niemieckiego na kształt samorządu terytorialnego na ziemiach zachodnich w latach 1918-1939. T. 55: 2003 z. 2 s. 31-59: rés.
 • TARWACKA Anna: Censores edixerunt . Przedmiot i cele edyktów cenzorskich. T. 63: 2011 z. 1 s. 193-219.
 • Thadden Rudolf von: Restauration und napoleonisches Erbe. Die Vervaltungszentralismus als politisches Problem in Frankreich (1814-1830). Wiesbaden 1972; Basdevant-Gaudemet Brigitte: La Commission de décentralisation en France au XIX esiècle. Paris 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert. Problemy decentralizacji administracji we Francji w XIX wieku. T. 28: 1976 z. 1 s. 161-174.
 • VETULANI Adam: Początki Wszechnicy Krakowskiej T. 16:1964 z. 2 s. 9-44: rés.
 • Wagner-Kern Michael: Staat und Namensänderung. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Tübingen 2002. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 57: 2005 z. 1 s. 423-426.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Starostwo w zarządzie terytorialnym Marchiae Transoderanaedo początków XV wieku. T. 34: 1982 z. 2 s. 17-72: rés.
 • WALDO Barbara: Starostowie niedzielni. T. 30: 1978 z. 1 s. 65-86: rés. Polem.: GĄSIOROWSKI Antoni. Niedzielni starostowie i spadkobiercy zastawników w Polsce XV-XVI wieku. T. 31: 1979 z. 2 s. 187-196; Repl.: WALDO Barbara. Starostowie niedzielni czy spadkobiercy starostów-zastawników? T. 31: 1979 z. 2 s. 197-201.
 • Waldo Barbara: Urząd starosty sądowego w Małopolsce w XV i XVI wieku. Łódź 1985. Rec.: ŁYSIAK Ludwik. Małopolscy starostowie grodzcy w XV i XVI wieku (Uwagi w związku z rozprawą Barbary Waldo). T. 38: 1986 z. 2 s. 139-152; Polem.: WALDO Barbara. Urząd starosty sądowego w Małopolsce w XV i XVI w. W związku z krytycznymi uwagami Ludwika Łysiaka. T. 40: 1988 z. 1 s. 139-151; Replika: ŁYSIAK Ludwik. Jeszcze raz o małopolskich starostach grodzkich w XV i XVI w. W odpowiedzi Barbarze Waldo. T. 40: 1988 z. 1 s. 153-158.
 • WALDO Barbara: Wicesgerent w starostwach województwa krakowskiego (XV - XVIII w). T. 40: 1988 z. 2 s. 155-182: rés.
 • WIECH Stanisław: Urząd generała-gubernatora w Rosji i w Królestwie Polskim. T. 59: 2007 z. 1 s. 51-86: Sum., rés.
 • Wien Albrecht: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Danzig 1870-1920. Köln 1974. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 28: 1976 z. 2 s. 300-303.
 • WIEWIOROWSKI Jacek: Kompetencje p óź norzymskiego vicarius Thraciae w VI-VII wieku. T. 62: 2010 z. 2 s. 31-47: bibliogr., Sum., rés.
 • WRZYSZCZ Andrzej: Prace nad powołaniem guberialnych urzędów administracyjnych w guberni chełmskiej w latach 1913-1914. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 77-88.
 • WYCZAŃSKI Andrzej: Zaginione księgi i funkcjonowanie grodu w Nowym Mieście Korczynie w XVI wieku. T. 34: 1982 z. 2 s. 183-195.
 • ZACHARIASZ Igor: Planowanie zabudowy miast w latach 1928-1939. Aspekty prawne. T. 62: 2010 z. 1 s. 323-344.
 • ZAHORSKI Andrzej: Rola Komisji Policji w organizacji władz miejskich w latach 1791-1792 T. 9: 1957 z. 1 s. 83-114: rés.
 • ZAJECKI Maurycy:O badaniach nad regulacjami administracyjnymi w prawie miejskim. Analiza przepisów przeciwpożarowych w dawnych miastach polskich. T. 56: 2004 z. 2 s. 125-155 .
 • Zimin Aleksandr A.: Djačeskij apparat v Rossii vtoroj połoviny XV - pervoj treti XVI v. Istoričeskije Zapiski T. 87: 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 278.
 • Zwierzykowski Michał: Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku. Poznań 2003. Rec.: SZAFRAŃSKI Wojciech T. 56: 2004 z. 2 s. 418-420. 5. Skarbowość
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Początki sądownictwa Komisji Skarbu Koronnego (1764-1765). T. 21: 1969 z. 2 s. 101-134: rés.
 • Bisson Thomas N.: Conservation of coinage. Monetary exploitation and its restraint in France, Catalonia and Aragon c.A.D. 1000 - c. 1225. Oxford 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 182.
 • ĆWIK Władysław: Sprawa opłat za prawo miejskie w Królestwie Polskim. T. 24: 1972 z. 1 s. 185-193.
 • DROZDOWSKI Marian: Początki prawa budżetowego w Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Augusta. T. 30: 1978 z. 1 s. 123-144: rés.
 • Drozdowski Marian: Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1793. Działalność budżetowa sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Warszawa-Poznań 1975. Rec.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna T. 30: 1978 z. 1 s. 222-224.
 • Dudziak Jan: Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Lublin 1974. Rec.: KARBOWNIK Henryk. Nadzwyczajne świadczenia duchowieństwa w Polsce średniowiecznej na rzecz Stolicy Apostolskiej. T. 30: 1978 z. 1 s. 145-165. — DUMONT François: Zgromadzenia stanowe we Francji a sprawy podatkowe = poz. 2030.
 • Filipczak-Kocur Anna: Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648. Wrocław 1994. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 363-365.
 • Filipczak-Kocur Anna: Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648. Projekty, ustawy, realizacja. Warszawa 2006. Rec.: SZULC Tadeusz T.59: 2007 z. 2 s. 447-449.
 • FILIPCZAK-KOCUR Anna: Z dziejów skarbu nadwornego za Zygmumta III Wazy. T. 38: 1986 z. 1 s. 49-69: rés.
 • Grata Paweł: Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej , 2009. Rec.: PILARCZYK Piotr M. T. 63: 2011 z. 2 s. 445-447.
 • Heyen Franz-Josef: Reichsgut im Rheinland. Die Geschichte des königlichen Fiskus Boppard. Rheinisches Archiv (Bonn) T. 48: 1956. Rec.: LUCIŃSKI Jerzy T. 13: 1961 z. 1 s. 207-208.
 • Karbownik Henryk: Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku. Lublin 1980. Rec.: MATUSZEWSKI Jacek S. Świadczenia duchowieństwa na rzecz państwa w Polsce od 1381 r. po połowę XVII wieku. T. 35: 1983 z. 2 s. 179-200.
 • LESIŃSKI Bogdan: Wielkopolska „kuna swadziebna" z XIII wieku. T. 30:1978 z. 2 s. 203-212.
 • Ludwig Michael: Besteuerung und Verpfändung königlicher Städte im spätmittelalterlichen Polen. Berlin 1984. Rec.: MATUSZEWSKI Jacek S., SZULC Tadeusz. Opodatkowanie i polityka zastawu miast królewskich w Polsce za Jagiellonów. T. 41: 1989 z. 2 s. 175-192.
 • MATUSZEWSKI Józef: Decima lignorum- Jagiełłowy VAT. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 59-61.
 • MĄCZYŃSKI Dominik:O akcyzie w Polsce w latach 1918-1939. T. 57: 2005 z. 1 s. 283-297.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: „Dziewiąta część”. Ze studiów nad kształtowaniem się podatku szacunkowego na Śląsku. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 27-46: mapa, rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Jeszcze o „dziewiątej części”. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 403-409.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Na tropach zasady non quoad questionem an, sed quoad questiones quomodo. Ze studiów nad ustrojem stanowym Śląska. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 333- 344: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Za kulisami habsburskiego absolutyzmu. Udział Śląska w finansowaniu sił zbrojnych monarchii w latach 1620-1740 . T. 60: 2008 z. 2 s. 87-102: Sum., rés.
 • PIETRZAK Michał: Kontrola długów państwa w II Rzeczypospolitej. T. 37: 1985 z. 2 s. 283-289: rés.
 • PILARCZYK Piotr M.: Nieustająca Komisja Obrachunkowa. O kontroli państwowej w Rzeczypospolitej Krakowskiej. T. 64: 2012 z. 2 s. 351-368.
 • RYSZKA Franciszek: Przywileje kapitału zagranicznego w Polsce burżuazyjno-obszarniczej. T. 6:1954 z. 1 s. 302-348: rés.
 • Schwennicke Andreas: "Ohne Steuer kein Staat". Zur Entwicklung und politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien des Heiligen Römischen Reichs (1500-1800). Frankfurt/M 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 49: 1997 z. 1-2 s. 362.
 • Senkowski Jerzy: Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku. Warszawa 1965. Rec.: PAŁUCKI Władysław T. 19: 1967 z. 1 s. 203-209.
 • STANKIEWICZ Zbigniew: System eksploatacji dóbr publicznych w Polsce środkowej w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. T. 22: 1970 z. 2 s. 59-100.
 • STROYNOWSKI Andrzej: Emfiteutyczna reforma królewszczyzn. T. 33: 1981 z. 2 s. 83-99: rés.
 • SZULC Tadeusz: Organizacja poboru podatków pokoszyckich do połowy XVI wieku. T. 40: 1988 z. 2 s. 63-83: rés.
 • Thier Andreas: Steuergesetzgebung und Verfassung in der konstitutionellen Monarchie. Staatssteuerreformen in Preu ßen 1871-1893. Frankfurt/M 1999. Rec.:OLSZEWSKI Henryk T. 52: 2000 z. 1-2 s. 395-397. — WALACHOWICZ Jerzy: Immunitet ekonomiczny na Pomorzu Zachodnim w okresie wczesnofeudalnym = poz. 1683.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Mennica brandenburska w czasach Askańczyków i Wittelsbachów. T. 40: 1988 z. 2 s. 85-114: rés.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Regale solne na Pomorzu Zachodnim do roku 1295. T. 11: 1959 z. 1 s. 53-72: rés. Rec.: PROCHÁZKA Vladimir. Typy regale solnego na Pomorzu Zachodnim. T. 12: 1969 z. 2 s. 273-278.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Dziesięcina biskupia na Pomorzu Zachodnim w okresie wczesnofeudalnym. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 149-191: tab., rés.
 • WĄSOWICZ Marek: Początki Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. T. 29: 1977 z. 2 s. 143-164: rés.
 • WĄSOWICZ Marek: Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego w latach 1816-1866/67. T. 31: 1979 z. 2 s. 109-147: rés.
 • Witkowski Andrzej:Pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego w Polsce (1947-1950). Warszawa 2009. Rec.: SZYMA Ń SKA Ma ł gorzata E. T. 62: 2010 z. 1 s. 482-484.
 • Witkowski Andrzej: Podatki państwowe w Polsce w latach 1944-1950. Przemyśl 2005. Rec.: JASTRZĘBSKI Robert T. 58: 2006 z. 2 s. 351-353.
 • Witkowski Andrzej: Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944-1950. Rzeszów 2002. Rec.: LITYŃSKI Adam. Podatki w pierwszych latach Polski Ludowej. T. 55: 2003 z. 1 s. 459-464.
 • WITKOWSKI Andrzej: Zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy w Polsce w latach 1944-1950. T. 61: 2009 z. 1 s. 307-346. 6. Wojskowość
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Artykuły wojskowe i ich rola dla ustroju polskich sił zbrojnych i prawa wojskowego (do końca XVII wieku). T. 31: 1979 z. 2 s. 77-107: rés.
 • Boynton Lindsay: The Elizabethan Militia 1558-1638. London-Toronto 1967. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 22: 1970 z. 2 s. 263-265.
 • Ciesielski Tomasz:Armia koronna w czasach Augusta III. Warszawa 2009. Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech. O prawie wojskowym doby saskiej. T. 63: 2011 z. 1 s. 435-449. — DASZKIEWICZ Wiesław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej = poz. 221.
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Prawne aspekty poboru wojskowego w Królestwie Polskim w latach 1832-1862. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 87-100: rés.
 • Gerlach Jan: Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej. Lwów 1939. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 1: 1948 s. 126-128.
 • Ginter Karol: Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny. Kraków 2008. Rec.: PIELAS Jacek T. 62: 2010 z. 1 s. 457-459. — Horn Maurycy: Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w. XVI i XVII wieku = poz. 1692.
 • KORANYI Karol: Żołnierz najemny a żołnierz zaciężny. T. 1: 1948 s. 105-108. — Kuleczka Gerard: Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym = poz. 2872. — LEWANDOWSKI Władysław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej = poz. 103.
 • ŁOPATECKI Karol: Najstarsze północnoamerykańskie artykuły wojskowe. T. 65: 2013 z. 1 s. 175-201: Sum., rés.
 • Malbran-Labat Florence: L'armée et l'organisation militaire de l'Assyrie d'apr ès les lettres des Sargonides trouvées à Ninive. Gen ève- Paris 1982. Rec.: KUNDEREWICZ Cezary T. 37: 1985 z. 1 s. 181-182.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Obowiązek służby wojskowej zastawników królewszczyzn w piętnastowiecznej Polsce. T. 34: 1982 z. 1 s. 101-113.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Obowiązek służby wojskowej z dóbr ziemskich w Polsce do końca XV w. T. 28: 1976 z. 2 s. 145-155. — MUSZYŃSKI Jerzy: Działalność rosyjskich sądów wojskowych w Królestwie Polskim = poz. 2579.
 • ORGANIŚCIAK Wojciech: Ze studiów nad reformą prawa wojskowego za czasów Stanisława Augusta. T. 53: 2001 z. 1 s. 177-200. — Rostocki Władysław: Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym = poz. 1964.
 • SOWA Jan: „W czym vertitur powaga moja hetmańska…”. Organizacja i procedura sądu hetmańskiego w Koronie w latach 1683-1699. T. 65: 2013 z. 1 s. 203-228: Sum., rés.
 • SUDNIK Wanda: Wojsko a władza w II Rzeczypospolitej (1935-1939). T. 23: 1971 z. 1 s. 103-137: rés.
 • URUSZCZAK Michał: Czternastowieczne wieże strażnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej w świetle badań nad sztuką obronną w czasach Kazimierza Wielkiego. T. 55: 2003 z. 2 s. 187-210: rys.
 • URUSZCZAK Michał: Zamki w Lelowie i Żarnowcu - świadkowie rozkwitu i recesji dwóch miast na prawie magdeburskim. T. 61: 2009 z. 1 s. 231-240: il.
 • URUSZCZAK Michał: Zamek w Łańcucie – ogniwo systemu obrony południowo-wschodnich granic Polski w XVI i XVII wieku. T. 65: 2013 z. 1 s. 301-309.
 • Urwanowicz Jerzy: Wojskowe „sejmiki”. Koła w wojsku Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Białystok 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 49: 1997 z. 1-2 s. 353-355.
 • VANĚCĚK Vaclav: Les "drużiny" (gardes) princières dans les débuts de l'Etat tchèque. T.2: 1949 s. 427-447.
 • WIEWIOROWSKI Jacek: Officium ducis w cesarstwie wschodniorzymskim. T. 59: 2007 z. 1 s. 155-171. 7. Organizacja miast
 • BENDER Ryszard: Rady miejskie w Lubelskiem w latach 1861-1863. T. 14: 1962 z. 2 s. 127-163: rés.
 • Beňko Ján: Dedinská kolonizácia horného Spiša na nemeckom práve (do polovice 14. storočia). Košice 1973. Rec.: CIĄGWA Józef T. 27: 1975 z. 1 s. 189. — BISKUP Marian: Starostowie - burgrabiowie gdańscy w latach 1457-1506 = poz. 2184.
 • BUKOWSKA Krystyna: O recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Polsce. T. 20: 1968 z. 1 s. 71-92: rés. — Bukowska Krystyna: Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie w XVI-XVIII w = poz. 2461.
 • CIEŚLAK Edmund: Przywileje Gdańska z okresu wojny 13-letniej na tle przywilejów niektórych miast bałtyckich. T. 6:1954 z. 1 s. 61-122: rés.
 • CIEŚLAK Edmund: Sprzedawalność urzędów miejskich w Gdańsku w XVII i XVIII wieku. T. 21: 1969 z. 2 s. 69-100: rés.
 • Cieślak Edmund: Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w innych miastach hanzeatyckich w XV w. Gdańsk 1960. Rec.: WACHOWIAK Bogdan T. 14: 1962 z. 2 s. 235-239.
 • CIEŚLAK Tadeusz: Postulaty rewolty pospólstwa gdańskiego w r. 1525 T. 6: 1954 z. 1 s. 123-152: rés.
 • CYRSON Edward: Ustrój Gdańska w latach 1793-1807. T. 19: 1967 z. 1 s. 109-134: rés. — ĆWIK Władysław: Komisja Dobrego Porządku Lubelska = poz. 2195. — ĆWIK Władysław: Spory o własność miast rządowych w Królestwie Polskim = poz. 1574. — ĆWIK Władysław: Uprawnienia administracyjno-sądowe starostów w miastach Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku = poz. 2196. — DERESIEWICZ Janusz: Wielkopolskie komisje dobrego porządku = poz. 2200.
 • Ebel Wilhelm: L übisches Recht. L übeck 1971. Rec.: MAISEL Witold. Najnowsze badania nad prawem lubeckim. T. 24: 1972 z. 2 s. 175-184.
 • Fichman I. F.: Oksyrynch - gorod papirusow. Moskwa 1976. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 30: 1978 z. 1 s. 235-236.
 • Gierke Julius: Danzigs deutsches Recht. Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht T. 107: 1940. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 2: 1949 s. 469-471.
 • Goldberg Jakub: Frydrychsztat - Sokolniki - problemy osiemnastowiecznego miasteczka w ziemi wieluńskiej. Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza T. 5: 1959 z. 1 s. 75-115. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 13:1961 z. 1 s. 208-209.
 • Grickevič A. P.: Častovładel'českije goroda Bełorussii v XVI - XVIII v.v. Minsk 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 152. — Huba Wacław: Własność nieruchoma w miastach rządowych w okresie Królestwa Kongresowego (1815-1866) = poz. 1585.
 • Jamka Rudolf: Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych. Cz. I: Kraków. Kraków 1971. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 24: 1972 z. 2 s. 262.
 • Janin V. L.: Očerki kompleksnogo istočnikovedenija - srednevekovyj Novogrod. Moskwa 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 279.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Początki miast polskich. Zagadnienia prawne. T. 13: 1961 z. 2 s. 9-45: rés.
 • Kejř Jiři: Pravni Život v husitské Kutne Hoře. Praha 1958. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 11: 1958 z. 1 s. 192-195.
 • Kopysskij Zinovij J.: Socjal'no političeskoje rozvitije gorodov Bełorussii v XVI i pervoj połovine XVII v. Minsk 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 151-152.
 • Küchler Winfried: Das Bannmeilenrecht. Ein Beitrag der mittelalterlichen Ostsiedlung zur wirtschaftlichen und rechtlichen Verschränkung in Stadt und Land. Marburger Ostforschungen (Würzburg) T. 24: 1964. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 17: 1965 z. 2 s. 296-302.
 • KULEJEWSKA-TOPOLSKA Zofia: Oznaczenia i klasyfikacja miast w dawnej Polsce (XVI-XVIII w.). T. 8: 1956 z. 2 s. 253-268.
 • KULEJEWSKA-TOPOLSKA Zofia: Ze studiów nad zagadnieniem duchovnych postranních práv w Pradze. T. 16 : 1964 z. 2 s. 69-100: rés.
 • Kurbatov G. L.: Osnovnyje problemy vnutrennego razvitija vizantijskogo goroda v. IV - VII vv. (Konec antičnogo goroda v Vizantii). Leningrad 1971. Rec.: WIERZBOWSKI Błażej T. 25: 1973 z. 1 s. 218.
 • Leciejewicz Lech: Miasta Słowian północnopołabskich. Wrocław 1968. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 22: 1970 z. 2 s. 261-263.
 • Leuschner Jörg: Novgrod. Untersuchungen zu einigen Fragen seiner Verfassungs- und Bevölkerungsstruktur. Berlin 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 195.
 • Ludat Herbert: Die Bezeichnung für "Stadt" im Slavischen. W: Syntagma Friburgense. Lindau 1956. Rec.: BORTKIEWICZ Filomena T. 14: 1962 z. 1 s. 210-211. — LUCIŃSKI Jerzy: Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r = poz. 1652.
 • MALINOWSKA Irena: Ustrój komuny Bolonii w XV wieku. T. 13: 1961 z. 2 s. 47-107: rés.
 • Mazurkiewicz Józef: Jurydyki lubelskie. Wrocław 1956. Rec.: ISAJEWICZ Jarosław. Uwagi w sprawie oceny prawnej istoty i społecznej treści miejskich jurydyk w dawnej Rzeczypospolitej. T. 11: 1959 z. 1 s. 145-155; MAISEL Witold T. 10: 1958 z. 1 s. 205-210.
 • MAZURKIEWICZ Józef: O zmianach treści terminu landwójt. T. 14: 1962 z. 2 s. 171-174.
 • Mazurkiewicz Józef: Początki ustroju cechowego w Lublinie. Lublin 1948. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 3: 1951 s. 472-473. — Mazurkiewicz Józef, Ćwik Władysław: Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego = poz. 1602.
 • Mazurkiewicz Józef, Reder Jerzy, Markiewicz Jerzy: Miasta prywatne powiatu lubelskiego a ich dziedzice w XIX w. (do ukazów uwłaszczeniowych). Lublin 1954. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Z badań nad miastami prywatnymi w Polsce. T. 7: 1955 z. 2 s. 309-333.
 • Olechnowitz Karl Friedrich: Rostock von der Stadtrechtsbestätigung im Jahre 1218 bis zur bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49. Rostock 1968. Rec.: SERCZYK Jerzy T. 22: 1970 z. 2 s. 274.
 • OPAS Tomasz: Miasta prywatne w świetle ustawy „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej" z 1791 roku. T. 25: 1973 z. 2 s. 221-229.
 • Piskorska Helena: Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r. Toruń 1956. Rec.: MAISEL Witold T. 10:1958 z. 1 s. 204-205.
 • Ptak Arkadiusz: Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-1939). Pleszew 2007. Rec.: GULCZY Ń SKI Andrzej T. 62: 2010 z. 1 s. 496-498. — Radtke Irena: Kancelaria miasta Poznania do roku 1574 = poz. 406. — REDER Jerzy: Posłowie miasta Lublina na sejmy dawnej Rzeczypospolitej = poz. 2132.
 • Rozenkranz Edwin: Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk. Ustrój, prawo, administracja. Gdańsk 1980. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 33: 1981 z. 1 s. 232-235.
 • Rozenkranz Edwin: Recepcja prawa lubeckiego w miastach nadbałtyckich. Gdańsk 1967. Rec.: MAISEL Witold T. 21: 1969 z. 1 s. 212-214.
 • Sporn Thomas: Die "Stadt zu polnischem Recht" und die deutschrechtliche Grundungsstadt. Frankfurt/M. 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 260-261.
 • Vizkelety András: Príspevky k právnym dejinám spišských miest v stredoveku. Košice 1973. Rec.: CIĄGWA Józef T. 27: 1975 z. 1 s. 188-189.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Przywileje grodowe na brandenburskich ziemiach trans Oderamdo roku 1373. T. 41: 1989 z. 2 s. 35-52: rés.
 • WARCHOLIK Stanisław: Veto na ratuszu miejskim w Bochni T. 12: 1960 z. 1 s. 225-233.
 • Wojtowicz Jerzy: Miasta europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej. Warszawa 1972. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 1 s. 267.
 • WÓJCIK Walenty: Miasto i Kościół w Sandomierzu w XVI-XVIII w. T. 14: 1962 z. 2 s. 93-125: rés.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Pouczenie Kalisza dla Wielunia o administracji miasta z 1502 r. (Z dziejów ustroju miejskiego w Polsce średniowiecznej). T. 22: 1970 z. 1 s. 185-193: dokument Jagiełły z 1392 dla mieszczan kaliskich potwierdzający ich prawa, dokument z 1502 w którym burmistrz i rajcy Kalisza informują mieszczan wieluńskich o ustroju i prawach swego miasta. Rec.: MAISEL Witold T. 23: 1971 z. 2 s. 212-214.
 • ZAWITKOWSKA Wioletta: O nadaniu prawa miejskiego dla Rzeszowa raz jeszcze. T. 65: 2013 z. 1 s. 295-300.
 • Zdrójkowski Zbigniew: Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233-1862. Studium na siedemsetpięćdziesięciolecie wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia. Toruń 1983. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 36: 1984 z. 1 s. 235-236. 8. Organizacja wsi
 • Bader Karl S.: Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes. T. II: Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Weimar 1962. Rec.: LABUDA Gerard T. 17: 1965 z. 2 s. 289-293.
 • Bakłanova E. N.: Krest'janskij dvor i obščina na russkom Severe, konec XVII - načalo XVIII v. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 231. — Baranowski Bohdan: Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII = poz. 2454.
 • Bog Ingomar: Dorfgemeinde, Freiheit und Unfreiheit in Franken. Stuttgart 1956. Rec.: ŚCIBOR Tadeusz T. 22: 1970 z. 1 s. 257-258.
 • Doležal Miloslav: Pokusy o zákonou úpravu rolnických poměrů v polské revolucii 1830-1831 (Próby uregulowania prawnego stosunków rolnych w powstaniu polskim 1830-1831). Právně - Historické Studie T. 1: 1955. Rec.: ŚRENIOWSKI Stanisław T. 8: 1956 z. 2 s. 382-383.
 • GERLACH Jan: „Nawsie" - wspólna własność gromadzka wsi staropolskiej. T. 4: 1952 s. 260-273: rés.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Czy w Polsce istniało „prawo kobylego pola”? T. 12:1960 z. 1 s. 201-206.
 • Kuziszczin W. I.: Rimskoje rabowładielczeskoje pomiestje (II w. p.n.e. - I w. n.e.). Moskwa 1973. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 27: 1975 z. 1 s. 181-182. — LUCIŃSKI Jerzy: Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r = poz. 1652.
 • ŁYSIAK Ludwik: Karta z dziejów sołectw w dawnej Rzeczypospolitej T. 5: 1953 s. 265-270.1766. — ŁYSIAK Ludwik: Sądownictwo królewskie w sprawach chłopskich do połowy XVI w. = poz. 2546. — ŁYSIAK Ludwik: U podstaw formowania się polskiego stanu sołtysiego = poz. 1653.
 • Madajczyk Czesław: Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce (1918-1939). Warszawa 1956. Rec.: AJNENKIEL Andrzej T. 9: 1957 z. 2 s. 356-365.
 • Piskorski Jan M.: Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku, na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie. Poznań 1990. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 44: 1992 z. 1-2 s. 201-202.
 • SOBALSKI Franciszek: Constitutiones Lancicienses i uchwały łąkoszyńskie o zbiegostwie i prawie wychodu chłopów. T. 9: 1957 z. 2 s. 59-76: rés. — SZCZOTKA Stanisław: Uzupełnienia do zbioru polskich ustaw wiejskich = poz. 169.
 • SZYMAŃSKA Halina: Uwagi o „pomocy” dla gospodarstwa chłopskiego w przypadku klęsk żywiołowych w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. T. 10: 1958 z. 2 s. 223-247: rés. — Vetulani Adam: Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady = poz. 88. IX. Kościoły i wyznania — BASZKIEWICZ Jan: O kanonistycznych źródłach nowożytnej teorii państwa = poz. 1459. — BIENIEK Stanisław: Z dziejów pokuty publicznej w Polsce wczesnośredniowiecznej = poz. 2845.
 • CZESZAK Grzegorz: Sytuacja kościoła prawosławnego na Rusi w świetle jarłyków chańskich z XIII i XIV wieku. T. 31: 1979 z. 2 s. 31-56: rés.
 • Czyżak Marta: Kapituła Katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 56: 2004 z. 2 s. 403-406.
 • DWA dokumenty z dziejów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z 17 maja 1989 r. [Zawiera: KĄKOL Kazimierz: Oświadczenie do protokołu ustawy „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce”; PIETRZAK Michał: Odpowiedź na Oświadczenie prof. dra Kazimierza Kąkola]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 285-293.
 • Edwards Kathleen: The English Secular Cathedrals in the /Middle Ages - A Constitutional Study with Special Reference to the Fourteenth Century. Manchester 1949. Rec.: ROMAN Stanisław T. 3: 1951 s. 429-436.
 • Feine H. E.: Kirchliche Rechtsgeschichte. T. 1: Katholische Kirche. Weimar 1955. Rec.:MATUSZEWSKI Józef T. 10: 1958 z. 1 s. 186-188.
 • Fokciński Hieronim: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Rzym 1994. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 47: 1995 z. 1-2 s. 282-283.
 • Gaudemet Jean: L'Église dans l'Empire romain (IV e -V e siècles). Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident publiée sous la direction deGabriel Le Bras. T. 3. Paris 1959. Rec.: VETULANI Adam T. 13: 1961 z. 1 s. 190-197.
 • Gaudemet Jean: La société ecclesiastique dans l'Occident médiéval; La formation du droit canonique médiéval. London 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 151-154.
 • GĄSIOROWSKI Antoni, SKIERSKA Izabela: Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 93-124: rés .
 • GÓRALSKI Wojciech: Kardynał Aleksander Kakowski i jego List pasterski z 30 maja 1936 roku. W 100. rocznicę objęcia rządow w archidiecezji warszawskiej i w 75. rocznicę śmierci. T. 65: 2013 z. 1 s. 351-361.
 • GÓRALSKI Wojciech: Kodyfikacja prawa kanonicznego z 1983 roku. W 25-lecie promulgowania przez Jana Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 61: 2009 z. 1 s. 207-229: Sum., rés.
 • GÓRALSKI Wojciech: Prowizja kanoniczna w kapitule katedralnej w Płocku do końca XVI wieku. T. 31: 1979 z. 2 s. 173-186.
 • GÓRALSKI Wojciech:Wkład papieża Jana Pawła II w dzieło reformy i odnowy prawa kanonicznego. T. 57: 2005 z. 2 s. 185-201: rés.
 • Hledíková Zdenka: Pražska metropolitn íkapitula, jeji samospráva, a postaveni doby husitské. T. I. Sbornik Historicky T. 19: 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 278.
 • Hoffmann Herman: Friedrich II von Preussen und die Aufhebung der Gesellschaft Jesu. Roma 1969. Rec.: SAWICKI Jakub T. 23: 1971 z. 2 s. 251.
 • Ilski Kazimierz: Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II. Poznań 1992. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek T. 45: 1993 z. 1-2 s. 458-460.
 • Iwaniec Eugeniusz: Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w. Warszawa 1977. Rec.: RYMASZEWSKI Zygfryd T. 30:1978 z. 2 s. 263-265.
 • KOROBOWICZ Artur: Zależność obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim od wyższych władz duchownych. T. 20: 1968 z. 2 s. 47-58: rés.
 • KOROBOWICZ Artur: Zmiany w stanowisku prawnym obrządku greckounickiego w czasie tzw. reform Wielopolskiego. T. 17:1965 z. 1 s. 197-209: rés.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Losy unifikacji ustawodawstwa międzywyznaniowego w II Rzeczypospolitej. T. 39: 1987 z. 2 s. 135-156: rés.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Próby zniesienia prawa patronatu w Polsce w okresie międzywojennym. T. 33: 1981 z. 1 s. 105-125.
 • KUCHARSKI Gerard: Immunitety klasztoru cysterek w Ołoboku do końca XIII w. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 197-208.
 • Kuttner Stephan: Medieval councils, decretals and collections of canon law. Selected essays. London 1980. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 33: 1981 z. 2 s. 186-187.
 • KWIECIE Ń Marcin: Toska ń skie reformy ko ś cielne na synodzie w Pistoi w 1786 roku . T. 62: 2010 z. 1 s. 65-96: Sum., rés. — Leśnodorski Bogusław: Dominium Warmińskie (1243-1569) = poz. 1809.
 • Ludat Herbert: Bistum Lebus - Studien zur Gründungsfrage und zur Entstehung und Wirtschaftsgeschichte seiner schlesisch-polnischen Besitzungen. Weimar 1942. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. O biskupstwie lubuskim. Uwagi krytyczno-polemiczne. T. 2: 1949 s. 29-139: rés. — Munier Charles: Les sources patristiques du droit de l'Église du VIII- eau XIII- e siècle = poz. 282.
 • NASIŁOWSKI Kazimierz: Samowolne migracje kleru w świetle polskiego prawa kościelnego przed soborem trydenckim T. 11: 1959 z. 1 s. 9-51: rés.
 • Osuchowski Janusz: Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa 1967. Rec.: SUDNIK Wanda T. 20: 1968 z. 2 s. 179-186.
 • Prašmantaitė Aldona: Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Vilnius 2000. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 54: 2002 z. 2 s. 344-346.
 • Reiner Bolesław: Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-1939 (Wybrane zagadnienia). Opole 1977. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 30: 1978 z. 1 s. 231-233. — RUSSOCKI Stanisław: Średniowieczne synody prowincjonalne a zgromadzenia przedstanowe = poz. 2139.
 • SALMONOWICZ Stanisław: O problematyce politycznej i prawnej tzw. tumultu toruńskiego z 1724 roku. T. 24: 1972 z. 1 s. 223-237.
 • SALMONOWICZ Stanisław: O sytuacji prawnej protestantów w Polsce (XVI-XVIII w.). T. 26: 1974 z. 1 s. 159-173. Rec.: DWORZACZKOWA Jolanta. W sprawie sytuacji prawnej protestantów w Polsce. T. 28: 1976 z. 1 s. 117-122. — SAWICKI Jakub: Programme et état actuel des travaux préparatoire relatifs à la publication du "Corpus Conciliorum Poloniae" = poz. 306.
 • Schlegel Gerhard: Das Zisterzienserkloster Dargun 1172-1552. Leipzig 1980. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 33: 1981 z. 2 s. 184-185.
 • SIKORSKI Dariusz Andrzej: O rzekomej instytucji biskupstwa bezpośrenio zależnego od Stolicy Apostolskiej. Przyczynek do problemu statusu prawnego biskupów pokskich przed 1000 r. T. 55: 2003 z. 2 s. 157-185.
 • Smirnow Jurij: Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej we Lwowie. Lwów 2002. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy . T.56: 2004 z. 1 s. 354-359.
 • Subera Ignacy: Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Warszawa 1971. Rec.: NIR Roman T. 24: 1972 z. 2 s. 238-240.
 • SZCZUROWSKI Rafał: Duchowieństwo wobec idei upaństwowienia Kościoła w Zbiorze Praw Andrzeja Zamoyskiego. T. 58: 2006 z. 2 s. 153-166.
 • Szilling J.: Polityka okupanta hitlerowskiego wobec kościoła katolickiego 1939-1945. Poznań 1970. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 23: 1971 z. 2 s. 259-260.
 • URUSZCZAK Wacław: Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w średniowieczu. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 47-66: rés.
 • URUSZCZAK Wacław: Ustawodawstwo synodów Kościoła katolickiego w Polsce w XIII i XIV w. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 133-148: rés. — VETULANI Adam: Dekretały papieskie jako źródło do poznania dziejów dawnego prawa polskiego = poz. 337. — VETULANI Adam: Wyciąg z Dekretu Gracjana = poz. 341.
 • Walachowicz Tadeusz: Kościół Katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego. Lublin 1984. Rec.: KALLAS Marian T. 39: 1987 z. 1 s. 222-226.
 • Walencik Dariusz: Rewindykacja nieruchomo ś ci Ko ś cio ł a katolickiego w post ę powaniu przed Komisj ą Maj ą tkow ą . Lublin 2008. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 62: 2010 z. 1 s. 484-491.
 • Wand J. W. C.: A Story of the Modern Church From 1500 to the Present Day. London [b.d.]. Rec.: JABŁOŃSKI Krzysztof T. 26: 1974 z. 1 s. 264.
 • Weiss Anzelm: Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu. Lublin 1977. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 31: 1979 z. 2 s. 238-241. — WLAŹLAK Władysław: Sądownictwo kościelne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819-1918) = poz. 2642.
 • WOJCIECHOWSKA Beata:Kary kościelne w Polsce wczesnośredniowiecznej. T. 57: 2005 z. 2 s. 267-282. — WÓJCIK Walenty: Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce wieku XV i XVI = poz. 1981.
 • ZIELI Ń SKI Tadeusz J.: Pozycja prawna pa ń stwowego Ko ś cio ł a Szkocji. T. 62: 2010 z. 1 s. 97-110: Sum., rés. X. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i proces
 • ABRAMSKI Andrzej: Sądownictwo konfederackie w Polsce w latach 1764-1795. T. 36: 1984 z. 2 s. 145-170: rés.
 • Abramski Andrzej: Sądownictwo podczas konfederacji w Polsce (1672-1793). Katowice 1986. Rec.: PŁAZA Stanisław, STANEK Wojciech. Sądownictwo podczas konfederacji w Polsce (1772- 1793). Dwugłos w związku z pracą Andrzeja Abramskiego. T. 40: 1988 z. 1 s. 173-186. — BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Początki sądownictwa Komisji Skarbu Koronnego (1764-1765) = poz. 2290.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Problem sądów pokoju w Galicji na tle reformy procesu cywilnego (1861-1895). T. 17: 1965 z. 2 s. 183-235: rés.
 • BARAN Kazimierz: Tortury w angielskim procesie karnym. T. 31: 1979 z. 2 s. 57-76: rés.
 • Baranowski Bohdan: Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII. Łódź 1955. Rec.: STASZKÓW Michał T. 7: 1955 z. 2 s. 353-363.
 • BARDACH Juliusz: Prawidlnik w dawnym polskim prawie sądowym T. 21: 1969 z. 2 s. 31-67: rés.
 • BARDACH Juliusz: Sok, soczenie, prosoka. Studium o postępowaniu dowodowym w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. T. 25: 1973 z. 1 s. 6l-105: rés.
 • BEDNARUK Waldemar: Dochody sędziów Trybunału Koronnego . T. 60: 2008 z. 1 s. 9-22: Sum., rés.
 • Bednaruk Waldemar: Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794. Lublin 2008. Rec.: GAWRON Przemys ł aw, MONIUSZKO Adam. O Trybunale Koronnym w epoce Waz ó w. T. 62: 2010 z. 1 s. 395-425.
 • Bereza Arkadiusz: Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność . Warszawa 2012. Rec.: LITYŃSKI Adam. Sąd Najwyższy w trudnym okresie polskich dziejów. T. 64: 2012 z. 2 s. 485-511.
 • Biscardi Arnaldo: Actio pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole penali. Torino 1974. Rec.: DMOWSKI Jacek T. 28: 1976 z. 2 s. 309-310. — Boháček Miroslav: Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem = poz. 14.
 • Bukowska Krystyna: Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie w XVI-XVIII w. Studium z historii prawa rzymskiego w Polsce. Warszawa 1967. Rec.: RYMASZEWSKI Zygfryd. Z zagadnień rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce T. 21: 1969 z. 2 s. 201-221; Repl.: BUKOWSKA Krystyna. Jeszcze w sprawie rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce. T. 22: 1970 z. 1 s. 205-214; Polem.: RYMASZEWSKI Zygfryd. Jeszcze raz w sprawie rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce (w związku z odpowiedzią Krystyny Bukowskiej) T. 24: 1972 z. 1 s. 295-299.
 • BURDZY Dominika: Perypetie ma łż e ń skie notariusza sandomierskiego Jana Petrowicza. Przyczynek do jurysdykcji w sprawach ma łż e ń skich w XVI wieku. T. 62: 2010 z. 1 s. 245-279: źródło. — ĆWIK Władysław: Komisja Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782-1791) = poz. 2195.
 • Darmon Pierre: Le tribunal de l'impuissance. Virilité et défaillances conjugales dans l'ancienne France. Paris 1979. Rec.: WYCZAŃSKI Andrzej T. 40: 1988 z. 1 s. 199-200.
 • DASZKIEWICZ Wiesław: Prawo oskarżonego do obrony a faszyzacja polskiego procesu karnego w latach 1929-1939. T. 7: 1955 z. 1 s. 165-211: rés.
 • DASZKIEWICZ Wiesław: Prawo pokrzywdzonego do wystąpienia w roli oskarżyciela a sanacyjne reformy procesu karnego. T. 8: 1956 z. 2 s. 157-182: rés. — DASZKIEWICZ Wiesław: „Projekt procedury dla przysięgłych” = poz. 27.
 • DASZKIEWICZ Wiesław: Próby reform procesu karnego w Królestwie Polskim. T. 8: 1956 z. 1 s. 209-257: rés.
 • DELIMATA Małgorzata: Proces karny w miastach polskich XVI w. Uwagi w świetle prac Bartłomieja Groickiego. T. 55: 2003 z. 1 s. 189-199.
 • Demelius Heinrich: Aus dem Stadtbuch vom Mautern an der Donau (1432-1550). Wien 1972. Rec.: LESŁAW Pauli T. 25: 1973 z. 1 s. 223-224.
 • DZIADZIO Andrzej: Orzecznictwo austriackiego Trybunału Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918). T. 47: 1995 z. 1-2 s. 125-154: rés.
 • Ebel Friedrich: 200 Jahre preussischer Zivilprozess. Das Corpus Iuris Fridericianum vom Jahre 1781. Berlin-New York 1981. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 262. — ERECIŃSKI Tadeusz:Znaczenie francuskiego Code de procedurez 1806 r. dla rozwoju prawa cywilnego w Polsce = poz. 3308.
 • Falniowska-Gradowska Alicja: Ostatnie lata działalności sądu referendarskiego koronnego (1768-1793). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971. Rec.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna T. 24: 1972 z. 1 s. 262-265.
 • FASTYN Arkadiusz: Jurysdykcja s ą du konsystorskiego w ś wietle przepis ó w prawa ma łż e ń skiego z 1836 roku. T. 62: 2010 z. 1 s. 111-134: Sum., rés.
 • FASTYN Arkadiusz: Prejudycjalność wyroków sądów konsystorialnych w II Rzeczypospolitej w świetle prawa małżeńskiego z 1836 roku. T. 60: 2008 z. 1 s. 47-84: Sum., rés.
 • FELCENLOBEN Dariusz: Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych. T. 64: 2012 z. 1 s. 95-112.
 • FELCENLOBEN Dariusz: Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce. T. 65: 2013 z. 1 s. 105-120: Sum., rés.
 • Foti-Talamanca Giuliana: Ricerche sul processo nell'Egitto Greco-Romano. T. I: L'Organizzazione del " conventus" del " praefectus Egypti". T. II: L'introduzione del giudizio. Cz. 1. Milano 1974-1979. Rec.: [T.I] BOJARSKI Władysław T. 28: 1976 z. 2 s. 310-311; [T.II Cz.1] BOJARSKI Władysław T. 35: 1983 z. 1 s. 293-294.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej. T. 21: 1969 z. 1 s. 103-119.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce. T. 26: 1974 z. 2 s. 57-79: rés.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Sądy nadworne w Brodni w XV wieku. T. 23: 1971 z. 1 s. 171-178: aneks [Chronologia pobytów Władysława Jagiełły w Brodni; Sądy królewskie w Brodni - terminy i skład asesorów].
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce. T. 22: 1970 z. 2 s. 31-58: rés.
 • Georgescu V. A., Strihan P.: Judecata domnească in Tara Romănească si Moldova (1611-1831). Cz. I. Organizarea judecătoreasca,.T. I (1611-1740). Bukareszt 1979. Rec.: PAULI Lesław T. 32: 1980 z. 2 s. 233-234.
 • GERECKA-ŻOŁYŃSKA Anna: System procesu karnego w okresie budowy tzw. demokracji ludowej w Polsce .T. 59: 2007 z. 2 s. 173-186.
 • Gijswijt-Hofstra Maria Frederika: Wijkplaatsen vorr vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en Ijsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw. [Azyle dla ściganych. Udzielanie azylu w miastach niderlandzkich od XVI do końca XVIII wieku]. [1984]. Rec.: MAISEL Witold T. 39: 1987 z. 1 s. 220-221.
 • GODEK Sławomir: „Rodzay ludzi znaiomych tam pod imieniem Adwokatów, Patronów, Agentów, Jurystów”, czyli o palestrze w guberni litewskiej za panowania Pawła I. T. 63: 2011 z. 2 s. 284-303.
 • Golsong Christoph: Der Kölner Kommunistenprozess von 1852 aus rechtshistorischer Sicht. Köln 1998. Rec.: BARECKI Grzegorz T. 51: 1999 z. 1-2 s. 488-490.
 • GORYSZEWSKI Henryk: Sądownictwo kompetencyjne w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim T. 17: 1965 z. 2 s. 151-181: rés.
 • GÓRSKI Grzegorz: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych pod prezesurą Rogera B. Taneya (1837-1864). T. 55: 2003 z. 1 s. 243-259.
 • GRABOWSKI Waldemar: Sądy Kapturowe Delegatury Rządu na Kraj. Przyczynek do działalności Polskiego Państwa Podziemnego .T. 59: 2007 z. 2 s. 257-267: źródła.
 • GRZYWACZ Andrzej, KWIECIEŃ Marcin: Wojskowy Trybunał Orzekający. Powstanie i działalność. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 289-314.
 • Gut Paweł: Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808-1848/49. Szczecin 2002. Rec.: SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna T. 55: 2003 z. 1 s. 500-501.
 • GUT Paweł: Urząd powiatowego radcy sądowego w Prusach na przykładzie prowincji pomorskiej (1742-1849) . T. 54: 2002 z. 2 s. 201-213.
 • Gzella Grażyna: Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim. Toruń 2004 . Rec.: ZABORSKI Adam T. 58: 2006 z. 1 s. 300-303.
 • Hammerich L.L.: Clamor. Eine rechtsgeschichtliche Studie. Kobenhavn 1941. Rec.: KORANYI Karol T. 2:1949 s. 474-477.
 • Hertel Friedrich: Das wiener Kriminalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen Revolution. Wien-Köln-Graz 1973. Rec.: PAULI Lesław. Z praktyki karnej w Wiedniu i w Krakowie w czasach Oświecenia i Świętego Przymierza. T. 28: 1976 z. 1 s. 149-160.
 • Holák Ján: Beda odsúdeným. Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku. Martin 1974. Rec.: CIĄGWA Józef T. 28: 1976 z. 1 s. 187-190. — Istorija Zakonodatielstwa SSSR i RSFSR po ugołownomu processu i organizacji suda i prokuratury 1917-1945 = poz. 63.
 • IZDEBSKI Hubert: Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim do 1867 roku. T. 26: 1974 z. 2 s. 119-150: rés.
 • Jahr Günther: Litis contestatio. Streitbezeugung und Prozessbegründung im Legisaktionen- und Formularverfahren. (Forschungen zum römischen Recht. Red. M. Kaser, W. Kunkel, F. Wieacker, 11 Abh.). Köln-Graz 1960. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk. Litis contestatio. T. 15: 1953 z. 1 s. 243-265. — JANICKA Danuta:Niektóre problemy stosowania francuskiego prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego = poz. 3308.
 • JANISZEWSKA Małgorzata:Nieznane projekty utworzenia korporacji adwokatów z 1791 i 1822 r. T. 57: 2005 z. 2 s. 283-291.
 • JANISZEWSKA-MICHALSKA Małgorzata: Krytyka adwokatury w piśmiennictwie czasów stanisławowskich. T. 61: 2009 z. 1 s. 241-260.
 • JUSTYŃSKI Janusz: Rola Sądu Najwyższego Indii w stymulowaniu przeobrażeń ustrojowych. T. 30:1978 z. 2 s. 115-138: rés.
 • Kaiser Friedrich Berthold: Die russische Justizreform von 1864. Zur Geschichte der russischen Justiz von Katharina II bis 1917. Leiden 1972. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 28: 1976 z. 2 s. 291-296.
 • Kałynowycz W. I.: Polityczni procesy Iwana Franka ta joho towarysziw. Lwów 1967. Rec.: PAULI Lesław T. 22: 1970 z. 1 s. 270-271.
 • KAMIŃSKA Krystyna: Dingleute. O czynniku społecznym w zachodnioeuropejskim procesie sądowym. T. 24: 1972 z. 1 s. 137-150: rés.
 • KAMIŃSKA Krystyna: Sądownictwo miasta Gdańska na tle ustroju sądów wybranych miast Niemiec i Polski. T. 50: 1998 z. 1 s. 279-286.
 • Kamińska Krystyna: Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII w. na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski. Warszawa-Poznań-Toruń 1980. Rec.: ŁYSIAK Ludwik T. 34: 1982 z. 2 s. 236-239.
 • Kaufmann Ekkehard: Aequitatis iudicium. Königsgericht und Billigkeit in der Rechtsordnung des frühen Mittelalters. Frankfurter wissenschaftliche Beiträge. Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Reihe. T. 18: 1959. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 14: 1962 z. 1 s. 197-201.
 • Kaul Friedrich Karl: Justiz wird zum Verbrechen. Der Pitaval der Weimarer Republik; Verdienen wird gross geschrieben. Der Pitaval der Weimarer Republik. Berlin 1953-1954. T. 1-2. Rec.: RYSZKA Franciszek T. 8: 1956 z. 1 s. 376-385.
 • Kelly John Maurice: Roman Litigation. Oxford 1966. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 21: 1969 z. 2 s. 250-256.
 • Kleinheyer Gerd: Zur Rechtsgestalt von Akkusationsprozess und peinlicher Frage im frühen 17. Jahrhundert. Ein Regensburger Anklageprozess vor dem Reichshofrat. Opladen 1971. Rec.: PAULI Lesław T. 24: 1972 z. 1 s. 288-289.
 • KONCUR Monika: Actio negatoria w rozstrzygnięciach veteres dotyczących sporów sąsiedzkich w prawie rzymskim. T. 58: 2006 z. 1 s. 145-150.
 • Konieczny Alfred: Akcja „Noc i mgła” w okupowanych przez III Rzeszę krajach zachodniej Europy. Geneza -założenia-realizacja. Wrocław 1995. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 47: 1995 z. 1-2 s. 296-297.
 • KORANYI Karol: Prawiedlnik - Conseillier - Anweiser (Warner). Przyczynek do dziejów procesu w średniowieczu. T. 11:1959 z 2 s. 185-190.
 • KOREDCZUK Józef: Ewolucja praw stron w polskim procesie karnym okresu międzywojennego. T. 53: 2001 z. 2 s. 203-210.
 • Koredczuk Józef: Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym ( Les classiques modernes). Wrocław 2007 . Rec.:LITYŃSKI Adam. Prace Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej nad kodeksem postępowania karnego. T. 60: 2008 z. 1 s. 265-289.
 • KOROBOWICZ Artur: Ewakuacja sądów Królestwa Polskiego i ich losy w czasie pierwszej wojny światowej. T. 41: 1989 z. 1 s. 87-107: rés.
 • KOROBOWICZ Artur: Przebieg prac legislacyjnych nad projektami reformy sądownictwa w Królestwie Polskim po 1863 r. T. 29: 1977 z. 2 s. 165-187: rés.
 • KOROBOWICZ Artur: Wpływ czynników pozaprawnych na kształt reformy sądowej w Królestwie Polskim z lat 1875-1876. T. 39: 1987 z. 2 s. 69-82: rés.
 • KOROBOWICZ Artur: Zmiany w ustroju sądownictwa najwyższego w Królestwie Polskim w latach 1815-1876. T. 24: 1972 z. 2 s. 125-141: rés.
 • KOROBOWICZ Artur, WITKOWSKI Wojciech: Funkcje sądowe organów administracji lokalnej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 139-157: rés.
 • KOROBOWICZ Artur, WITKOWSKI Wojciech: Prawo i sądy na zabranych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XIX w. T. 55: 2003 z. 1 s. 61-84: rés.
 • Kotliński Tomasz J.: Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2008. Rec.: MATERNIAK-PAW Ł OWSKA Ma ł gorzata T. 62: 2010 z. 1 s. 476-478.
 • Kożewnikow W.: Istorija sowietskogo suda 1917-1956 gody. Moskwa 1957. Rec.: DASZKIEWICZ Wiesław T. 10: 1958 z. 2 s. 482-487.
 • KULISIEWICZ Wojciech: „Postawienie czapki” - studium z dziejów litewskiego postępowania sądowego w XV i XVI wieku. T. 34: 1982 z. 1 s. 1-30: rés.
 • KULISIEWICZ Wojciech: Zaruka w praktyce administracyjnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVII w. T. 37: 1985 z. 2 s. 123-138: rés.
 • Kunze Michael: Der Prozess Pappenheimer. Ebelsbach 1981. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 35: 1983 z. 1 s. 281-282.
 • LACH Arkadiusz: Kształtowanie się instytucji świadka koronnego w prawie amerykańskim. T. 53: 2001 z. 2 s. 173-178.
 • LACH Arkadiusz: O wykorzystaniu instytucji świadka koronnego do zwalczania terroryzmu w Irlandii Północnej. T. 59: 2007 z. 1 s. 187-198: spis świadków koronnych.
 • LESIŃSKI Bogdan: Przysięga na duszę jako dowód w średniowiecznym prawie polskim. T. 24: 1972 z. 2 s. 19-37: rés.
 • Liessem Peter: Verwaltungsgerichtsbarkeit im späten Zarenreich. Der Dirigierende Senat und seine Entscheidungen zur russischen Selbstverwaltung (1865-1917). Frankfurt/M. 1995. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 47: 1995 z. 1-2 s. 293.
 • Lipszyc E. E.: Prawo i sud w Wizantii w IV - VIII ww. Leningrad 1976. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 30: 1978 z. 1 s. 237.
 • Lisiewicz Paweł M.: W imieniu Polski Podziemnej. Z dziejów wojskowego sądownictwa specjalnego Armii Krajowej. Warszawa 1988. Rec.: GÓRSKI Grzegorz T. 41: 1989 z. 1 s. 196-199.
 • LITEWSKI Wiesław: Consultatio ante sententiam. T. 17: 1965 z. 1 s. 9-37: rés.
 • LITEWSKI Wiesław: Dopuszczalność ugody w postępowaniu apelacyjnym w rzymskim procesie cywilnym T. 15: 1963 z. 1 s. 5-19: rés.
 • Litewski Wiesław: Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych. Kraków1967. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz T. 20: 1968 z. 1 s. 228-235.
 • Litewski Wiesław: Rzymski proces karny. Kraków 2003. Rec.: PLISECKA Anna T. 55: 2003 z. 2 s. 409-411.
 • LITWIN Józef: Strój urzędowy (szarfa i toga) w sądownictwie polskim 1917-1965. T. 18: 1966 z. 1 s. 203-236.
 • LITYŃSKI Adam: Małopolskie sądy skarbowe do roku 1717. T. 24: 1972 z. 2 s. 107-124: rés.
 • Lityński Adam: O prawie i sądach początków Polski Ludowej. Białystok 1999. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 51: 1999 z. 1-2 s. 495-497.
 • Lityński Adam: Proces karny Insurekcji 1794. Katowice 1983. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 36: 1984 z. 1 s. 238-240.
 • Łaszewski Ryszard: Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe. Toruń 1974. Rec.: JUREK Piotr T. 28: 1976 z. 1 s. 194-196.
 • Łukaszewicz Bogdan: Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii. Olsztyn 2000. Rec.: DROGOŃ Andrzej T. 54: 2002 z. 1 s. 479-481.
 • Łysiak Ludwik: Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356-1794. Organisation, T ätigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens. Frankfurt/M 1990. Rec.: MATUSZEWSKI Józef, WYROZUMSKI Jerzy. O Sądzie Najwyższym Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim. Dwugłos w związku z książką Ludwika Łysiaka... T. 44: 1992 z. 1-2 s. 169-173. — ŁYSIAK Ludwik: Małopolskie dokumenty lokacyjne w praktyce sądowej XIV-XVI wieku = poz. 265.
 • ŁYSIAK Ludwik: Ostatnie lata sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. T. 40: 1988 z. 2 s. 231-247: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: O tak zwanym sądzie sześciu miast. T. 27: 1975 z. 2 s. 111-119.
 • ŁYSIAK Ludwik: Prawo i zwyczaj w praktyce małopolskich sądów wiejskich XV-XVIII wieku. T. 34: 1982 z. 2 s. 1-15: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: Sądownictwo królewskie w sprawach chłopskich do połowy XVI w. T. 17: 1965 z. 2 s. 11-69: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: Sąd wyższy prawa niemieckiego w Bieczu. T. 33: 1981 z. 1 s. 1-21: rés.
 • ŁYSIAK Ludwik: Sąd wyższy prawa niemieckiego w grodzie sądeckim. T. 36: 1984 z. 1 s. 29-46: rés.
 • ŁYSKO Marcin: Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956). T. 64: 2012 z. 2 s. 249-276: Sum., rés.
 • ŁYSKO Marcin: Problem chuligaństwa w orzecznictwie karno-administracyjnym w Polsce Ludowej (1952-1989) . T. 60: 2008 z. 2 s. 179-203: Sum., rés.
 • ŁYSKO Marcin:Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967. T. 57: 2005 z. 2 s. 203-224: rés.
 • Machnikowska Anna: Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950. Gdańsk 2008. Rec.: ŁYSKO Marcin, MAKSIMIUK Diana: Pierwsze lata ludowej sprawiedliwości. T. 61: 2009 z. 1 s. 361-375.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Postępowanie zapobiegawcze w prawie gdańskim. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 239-252.
 • MAISEL Witold: Sąd miejski prawa polskiego w Kaliszu w XVI wieku. T. 23: 1971 z. 2 s. 129-139.
 • Maisel Witold: Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku. Poznań 1961. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 16: 1964 z. 1 s. 362-365.
 • MAISEL Witold: Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych. T. 34: 1982 z. 2 s. 73-109: rés.
 • MAKSYMIUK Diana: W sprawie demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości. „Prawo i Życie” i inne czasopisma prawnicze w roku 1956 w Polsce. T. 63: 2011 z. 1 s. 293-304.
 • Materniak-Pawłowska Małgorzata: Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia ustrojowo-prawne. Poznań 2009. Rec.: SZPOPER DariuszT. 63: 2011 z. 1 s. 525-528.
 • MATERNIAK-PAW Ł OWSKA Ma ł gorzata: Adwokatura w Kr ó lestwie Polskim w latach 1876-1918. T. 62: 2010 z. 2 s. 173-190: Sum., rés.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej. T. 65: 2013 z. 1 s. 271-294: Sum., rés.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Sądy Królewsko-Polskie (1917-1918). T. 59: 2007 z. 1 s. 87-111: Sum., rés., skład osobowy sądów.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Struktura polskich sądów powszechnych w latach 1917-1928. T. 53: 2001 z. 1 s. 275-284.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Ustrój adwokatury w Polsce w świetle regulacji prawnych z lat 1918-1939. T. 58: 2006 z. 2 s. 51-86: rés.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Zawód sędziego w Polsce w latach 1918-1939. T. 63: 2011 z. 1 s. 63-111: Sum., rés.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej (1886-1961) .T. 59: 2007 z. 2 s. 241-255.
 • MATUSZEWSKI Józef: Bliższość dowodu i ciężar dowodu. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 213-216.
 • MATUSZEWSKI Józef: Decreta iuris. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 217-223.
 • MAZURKIEWICZ Józef: Podległość sądowa szlachty w stosunku do starosty niegrodowego kazimierskiego w XVIII w. T. 12:1960 z. 1 s. 207-223.
 • MAZURKIEWICZ Józef: W sprawie sądów wojewodzińskich w czasach popiastowskich T. 18: 1966 z. 2 s. 263-272.
 • MICHALSKI Jerzy: Problematyka reformy sadownictwa i prawa sądowego w okresie sejmu delegacyjnego lat 1767-1768. T. 54: 2002 z. 2 s. 21-41: rés.
 • Michalski Jerzy: Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., cz. 1. Wrocław-Warszawa 1958. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. O historii sądownictwa w Polsce magnackiej XVIII w. T. 13: 1961 z. 1 s. 139-168.
 • MICHALSKI Jerzy: Zagadnienie reformy sądownictwa i prawa sądowego w początkach panowania Stanisława Augusta. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 67-107: rés.
 • MIKOŁAJCZYK Marian:Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI-XVIII w. T. 57: 2005 z. 1 s. 55-112: rés.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Z badań nad kształtowaniem się procesu mieszanego w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. T. 41: 1989 z. 2 s. 87-105.
 • MISZTAL-KONECKA Joanna: Sędziowski obowiązek wydania wyroku: regulacje prawa rzymskiego na tle prawa polskiego. T. 64: 2012 z. 2 s. 113-125: Sum., rés.
 • Mohyluk Mariusz: Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej. Białystok 2004. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata. T. 56: 2004 z. 2 s. 459-462.
 • MONIUSZKO Adam: Porządek rozpatrywania ekscepcji w koronnym procesie ziemskim w I połowie XVII wieku. T. 58: 2006 z. 1 s. 183-202: aneks [porządek rozpatrywania ekscepcji].
 • MRUKÓWNA Julia: O zmuszaniu woźnego do połykania pozwu. Przyczynek do dziejów szlacheckiej obyczajowości prawnej. T. 22: 1970 z. 2 s. 159-168.
 • MUSZYŃSKI Jerzy: Działalność rosyjskich sądów wojskowych w Królestwie Polskim w dobie rewolucji 1905-1907 r. T. 18: 1966 z. 2 s. 215-261: rés.
 • Naworski Zbigniew: Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772). Organizacja i funkcjonowanie. Toruń 2004. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 57: 2005 z. 2 s. 431-433.
 • Nottarp H.: Gottesurteilstudien. Bamberger Abhandlungen und Forschungen (München). T. 2: 1956. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 11: 1959 z. 1 s. 183-189.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Sądownictwo szlacheckie w Oświęcimiu i Zatorze pod panowaniem austriackim w latach 1772-1784. T. 38: 1986 z. 2 s. 127-137.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Marsza ł kowie Trybuna ł u Koronnego w latach 1579-1792. T. 62: 2010 z. 2 s. 293-312: spis.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Trybunał Koronny lat 1648-1668 w opinii szlachty. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 283-301: rés.
 • OCHMAŃSKI Władysław: Zwalczanie zbójnictwa góralskiego przez szlachtę w XVII i XVIII wieku T. 3: 1951 s. 193-242: rés.
 • OPAS Tomasz: Z badań nad przywracaniem miastom prywatnym prawa apelacji do asesorii i innych sądów państwowych w XVIII wieku. T. 41: 1989 z. 2 s. 153-173.
 • PALUSZKIEWICZ Hanna: Ewolucja instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego w prawie polskim. T. 60: 2008 z. 1 s. 139-161: Sum., rés.
 • Paszuk J.: Sud i sudoczynstwo na Liwobereżnij Ukraini w XVII-XVIII st. (1648-1782) Lwów 1967. Rec.: BARDACH Juliusz. Sądy i postępek sądowy na lewobrzeżnej Ukrainie w XVII-XVIII wieku. T. 20: 1968 z. 2 s. 127-135. — Pauli Lesław: Jan Nixdorff (1625-1697) pisarz prawa procesowego = poz. 579.
 • PIETRZAK Michał: Sąd Najwyższy w II Rzeczypospolitej. T. 33: 1981 z. 1 s. 83-103: rés.
 • PŁAZA Stanisław: Doraźny sąd kryminaIny klucza muszyńskiego (XVII-XVIII w.). T. 40: 1988 z. 2 s. 199-212: rés.
 • PŁAZA Stanisław: Funkcjonowanie chłopskich sądów wójtowskich w Sądecczyźnie XVI-XVIII w. T. 18: 1966 z. 1 s. 119-180: rés.
 • PODOLSKA-MEDUCKA Aldona: Sąd Kartelowy w Polsce i jego orzecznictwo w latach 1933-1935. T. 53: 2001 z. 2 s. 85-126: rés.
 • PROCHÁZKA Vladimir: Przysięga w postępowaniu dowodowym narodów słowiańskich do końca XV w. T. 12: 1960 z. 1 s. 9-84: rés.
 • Puza Richard: Res iudicata. Rechtskraft und fehlerhaftes Urteil in den Decisionen der Römischen Rota. Graz 1973. Rec.: PAULI Lesław T. 26: 1974 z. 2 s. 274-275.
 • Rafacz Józef: Sąd referendarski koronny Z dziejów obrony prawnej chłopów w dawnej Polsce. Poznań 1948. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. W sprawie genezy sądu referendarskiego. T. 6: 1954 z. 2 s. 338-366: rés.
 • Redzik Adam: Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce. Warszawa 2007. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 60: 2008 z. 1 s. 317-319 .
 • Rest Wilfrid R.: The Inns of Court under Elizabeth I and the Early Stuarts, 1590-1640. London 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 26: 1974 z. 1 s. 250-252.
 • ROSNER Anna: Stare i nowe w organizacji i działalności sądów Księstwa Warszawskiego. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 69-76.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Exceptiones procuratoriae i cognitoriae. T. 30:1978 z. 2 s. 1-38: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Ocena zeznań świadka w procesie rzymskim epoki Pryncypatu. T. 16: 1964 z. 1 s. 143-183: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Ocena zeznań świadka w procesie rzymskim epoki republikańskiej. T. 13: 1961 z. 1 s. 9-31: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Wartość dowodowa świadków w rzymskim procesie poklasycznym. T. 21: 1969 z. 1 s. 1-29: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Kwestia powszechności immunitetu sądowego i jurysdykcji dominialnej w dobrach szlacheckich Polski późnego średniowiecza. T. 40: 1988 z. 2 s. 57-62: rés.
 • RYMASZEWSKI Zygfryd: Declaratio sententiaei leuteratio( Läuterung) w dawnym prawie polskim. T. 40: 1988 z. 2 s. 115-130: rés.
 • RYMASZEWSKI Zygfryd: Granicierum perequitatiow polskim prawie ziemskim. T. 30: 1978 z. 1 s. 41-64: Zsfg.
 • Rymaszewski Zygfryd: Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Woźny sądowy. Warszawa 2008. Rec.:URUSZCZAK Wacław. Nowe studium o staropolskim wymiarze sprawiedliwości. T. 61: 2009 z. 1 s. 355-360.
 • Rymaszewski Zygfryd:Czynności woźnego sądowego. Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu. Warszawa 2010. Rec.: URUSZCZAK Wacław. O znaczeniu badań nad staropolską kulturą prawną. T. 63: 2011 z. 2 s. 417-424. — RYMASZEWSKI Zygfryd: Instrukcje syndyków gdańskich w sprawach rozpoznawanych przed sądami zadwornymi - od końca XVI do początku XVIII w = poz. 303.
 • Rzepliński Andrzej: Sądownictwo w Polsce Ludowej. Między dyspozycyjnością a niezawisłością. Warszawa 1989; Turlejska Maria (pseud. Socha Łukasz): Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954. Londyn 1989. Rec.: LITYŃSKI Adam. Obraz sądownictwa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 153-170.
 • Sailer Rita: Untertanenprozesse vor dem Reichskammergericht. Rechtsschutz gegen die Obrigkeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Köln-Weimar-Wien1999. Rec.: OLSZEWSKI HenrykT. 53: 2001 z. 1 s. 378.
 • SAJKOWSKI Ryszard: Oskarżenia o obrazę majestatu w procesach „de repetundis”. Obwinienie Gajusza Juniusza Sylanusa z roku 22 n.e. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 347-357. — SALMONOWICZ Stanisław: O niegodziwości procesów o czary = poz. 3613.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Z problematyki procesów o czary. Uwagi na marginesie najnowszej literatury T. 13: 1961 z. 2 s. 209-221.
 • Schürer Karl Heinz: Die Entwicklung des Legalitätsprinzips seit der Emmingerschen Verordnung. Hamburg 1965: Rec.: SZWARC Wojciech T. 19: 1967 z. 1 s. 199-200. — SENKOWSKA Monika: Raport Fryderyka Skarbka o warszawskim więzieniu śledczym z 1828 r = poz. 155.
 • SOBCZAK Jacek: Sądownictwo Komisji Edukacji Narodowej. T. 34: 1982 z. 2 s. 213-230.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Sądownictwo Księstwa Warszawskiego a problem kasacji. Pierwsze pomysły i zaczątki organizacji kasacyjnej. T. 34: 1982 z. 2 s. 141-182: rés.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Zagadnienie reformy sądowej i sądów gminnych w Królestwie Polskim w latach 1856-1864. T. 22: 1970 z. 2 s. 101-157: rés.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Zapomniane prawo o organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim z 1856 r. (Geneza i przygotowanie reformy). T. 22: 1970 z. 1 s. 111-152: rés.
 • Soman Alfred: Sorcellerie et Justice Criminelle. Le Parlement de Paris (16 e-18 esiècles). Paris 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 144.
 • STACHAŃCZYK Piotr: Sąd przysięgłych w ustawodawstwie karnym i doktrynie w Polsce w latach 1918-1929. T. 41: 1989 z. 1 s. 109-134: rés.
 • Stanulewicz Maksymilian: Sądy i prawo w powstaniu styczniowym. Poznań 2005. Rec.: SZAFRAŃSKI Wojciech T. 58: 2006 z. 1 s. 298-299.
 • Staszków Michał: Vim dicere. Studia nad genezą procesu rzymskiego. Wrocław 1961. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 17:1965 z. 1 s. 269-274.
 • Stumbina E. J.: Rewoljucjonnyje sudy w Latwii w 1905 i 1917 godach. Riga 1971. Rec.: NOWAK Tadeusz T. 25: 1973 z. 2 s. 260-263.
 • SZAFRAŃSKI Wojciech: Casus Zajączkowskich. Uwagi o działalności sądu sejmowego. T. 58: 2006 z. 1 s. 215-224.
 • SZCZĄSKA Zbigniew: Sąd sejmowy w Polsce, od końca XVI do końca XVIII wieku. T. 20: 1968 z. 1 s. 93-124: rés.
 • SZCZĄSKA Zbigniew: Sądy przysięgłych w systemie sądownictwa miejskiego Rzeczypospolitej (1791-1792). T. 28: 1976 z. 1 s. 123-129.
 • SZCZOTKA Stanisław: Stosowanie przysięgi na słońce w polskim sądownictwie wiejskim XVIII wieku. T. 2: 1949 s. 452--458.
 • Szpoper Dariusz, Świątek Justyna: Dzieje adwokatury gdańskiej. Gdańsk 2005. Rec.: JANISZEWSKA Małgorzata T. 58: 2006 z. 1 s. 305-312; MACIEJEWSKI Tadeusz Tamże z. 2 s. 353-356.
 • ŚMIAŁEK Anna: Sądy doraźne w II Rzeczypospolitej. T. 36: 1984 z. 1 s. 69-104: rés.
 • Święcicka-Wystrychowska Paulina: Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu. Kraków 2005. Rec.: BEJDA Wojciech, JOŃCA Maciej. Quod homines credere volunt, id facile credunt. Uwagi na marginesie książki Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej pt. Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu. T. 57: 2005 z. 2 s. 379-400; Replika: ŚWIĘCICKA Paulina. Głos w dyskusji nad procesem Chrystusa. Odpowiedź na artykuł recenzyjny Wojciecha Bejdy i Macieja Jońcy, Quod homines credere volunt, id facile credunt . T. 59: 2007 z. 1 s. 247-284.
 • TARNOWSKA Anna: O niezależności sądów i niezawisłości sędziów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w latach 1920-1939. T. 58: 2006 z. 1 s. 119-143: rés.
 • Thomasius Christian: Über die Hexenprozesse. Überarbeitet und herausgegeben von Rolf Lieberwirth. Weimar 1967. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 282-283.
 • Torosjan Chorsow: Sud i process w Armienii X-XIII w. Erywań 1985. Rec.: BARDACH Juliusz T. 38: 1986 z. 1 s. 218-220.
 • TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Szczeciński sąd nadworny w XVI i XVII wieku. T. 17: 1965 z. 1 s. 107-136: rés.
 • URBAN Wacław: Woźni sądowi województwa krakowskiego w latach 1535-1548 i ich szlacheccy pomocnicy. T. 39: 1987 z. 1 s. 171-182.
 • Varga Endre: A királyi curia 1780-1850. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Budapest 1974. Rec.: PAULI Lesław T. 28: 1976 z. 1 s. 215-216.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Rozwój immunitetu sądowego na Pomorzu Zachodnim do 1295 r. T. 9: 1957 z. 2 s. 9-57: rés.
 • Wallén Per Edwin: Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht. Rättshistoriskt Biblioteke. T. V. Lund 1958. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 14: 1962 z. 2 s. 227-232. — WALTOŚ Stanisław:Napoleoński model procesu karnego a współczesny proces karny w Polsce = poz. 3308.
 • WĄSOWICZ Marek: Rozstrzyganie sporów prawnych między podmiotami własności publicznej w Królestwie Polskim w latach 1817-1867. T. 33: 1981 z. 1 s. 35-45: rés.
 • Weitzel Jürgen: Der Kampf um die Appellation ans Reichskammergericht. Zur politischen Geschichte der Rechtsmittel in Deutschland. Köln-Wien 1976. Rec.: PAULI Lesław T. 30: 1978 z. 1 s. 239-240.
 • WIERZCHOWIECKA Iwona: Powinności sędziów Trybunału Litewskiego. T. 55: 2003 z. 1 s. 29-42: rés.
 • WIŚLICZ Tomasz: Czary przed sądami wiejskimi w Polsce w XVI-XVIII w. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 47-63: rés.
 • Witkowski Wojciech: Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807-1867. Warszawa 1984. Rec.: WĄSOWICZ Marek T. 38: 1986 z. 1 s. 242.
 • WLAŹLAK Władysław: Sądownictwo kościelne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819-1918). T. 54: 2002 z. 1 s. 365-385.
 • Wojciechowska Beata:Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie. Kielce 2010. Rec.: KOTECKI Radosław. O ekskomunice w średniowiecznej Polsce. T. 63: 2011 z. 1 s. 419-434. — WOŁODKIEWICZ Witold: Nieznana rozprawa z XVII w. o pozwie w prawie rzymskim i polskim = poz. 904. — WÓJCIK Walenty: Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce XV-XVI wieku = poz. 1981.
 • Wrzyszcz Andrzej: Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie. Lublin 2008. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 60: 2008 z. 2 s. 417-422.
 • WRZYSZCZ Andrzej: Z badań nad administracją wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945). T. 55: 2003 z. 2 s. 285-305.
 • WRZYSZCZ Andrzej: Z działalności niemieckiego Sądu Specjalnego w Radomiu w latach 1939-1945. T. 53: 2001 z. 1 s. 327-342.
 • ZABŁOCKA Maria: Ustanowienie kognitora w rzymskim procesie klasycznym. T. 24: 1972 z. 2 s. 1-18: rés. Rec.: ROZWADOWSKI Władysław. Jeszcze raz o ustanowieniu kognitora w rzymskim procesie klasycznym. T. 26: 1974 z. 1 s. 235-240; Polem.: ZABŁOCKA Maria. Moment ustanowienia kognitora nadal dyskusyjny. T. 27: 1975 z. 1 s. 137-143.
 • Zajadło Jerzy: Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim. Gdańsk 2003. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 56: 2004 z. 2 s. 447 -452.
 • ZAJEWSKI Władysław: Zabiegi Towarzystwa Patriotycznego o utworzenie Trybunału Rewolucyjnego w 1831 r. T. 15: 1963 z. 1 s. 223-241.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Wiż w prawie litewskim XVI w. T. 37: 1985 z. 2 s. 153-165: rés.
 • Zarzycki Wacław: Temida sejmowa. Z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej. Warszawa 2000. Rec.: WALASZEK Marek T. 53: 2001 z. 1 s. 372-375.
 • Z Ł AMA Ń CZUK Pawe ł : Dopuszczalno ść korzystania z pomocy prawnej przez oskar ż onego w angielskim procesie karnym (XIII-XVI wiek). T. 62: 2010 z. 2 s. 91-113: Sum., rés.
 • Żukowski Marek: Wymiar sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1957 i jego rola w zwalczaniu opozycji. Darłowo-Koszalin 2002. Rec.: DROGOŃ Andrzej. Pierwsze lata wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej. T. 55: 2003 z. 2 s. 377-391. XI. Prawo cywilne
 • Andreev Michaił: Razwod i adulterium w klasiczeskoło rimsko prawo. Sofia 1954. Rec.: WILIŃSKI Adam T. 8: 1956 z. l s. 356-362.
 • Angelini Piero: Il "procurator". Milano 1971. Rec.: ŻOŁNIERCZUK Mieczysław T. 26: 1974 z. 2 s. 241-248. — Arnaud André-Jean: Essai d'analyse structurale du Code civil français. La r ègle du jeu dans paix bourgeoise = poz. 198.
 • Astolfi Riccardo: Il fidanzamento nel diritto romano. Padova 1989. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 42: 1990 z. 1-2 s. 187-188. — BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Kompanie akcyjne w Polsce = poz. 2927.
 • BARDACH Juliusz: Świecki charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego (XV-XVII wiek). T. 15: 1963 z. 1 s. 85-150: rés.
 • BARTOŠEK Milan: De l'ingénuité en droit romain. T. 3:1951 s. 12-40. — BASZKIEWICZ Jan:O powołaniu czasów Rewolucji i Napoleona do kodyfikacji = poz. 3308.
 • Bellomo Manlio: Problemi di diritto familiare nell' età dei comuni. Milano 1968. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 21: 1969 z. 2 s. 263-266.
 • Bellomo Manlio: Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale. Roma - Varese 1961. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 17: 1965 z. 2 s. 293-296.
 • Berger Elizabeth: Erwerb und Änderung des Familiennamens. Frankfurt/M. - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford-Wien 2001. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T.56: 2004 z. 1 s. 359-362.
 • BIEDA Justyna, WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK Dorota: Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci. T. 64: 2012 z. 2 s. 315-330.
 • BIEDA Justyna, WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK Dorota: Testament własnoręczny w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875. T. 64: 2012 z. 2 s. 331-349.
 • Bojarski Władysław: Emfiteuza według prawa rzymskiego. Toruń 1970. Rec.: KULECZKA Gerard T. 22: 1970 z. 2 s. 258-261.
 • Bontemps C.: Les dommages et intéręts dans les lois barbares. Rec.: ŚCIBOR Tadeusz T. 23: 1971 z. 2 s. 239.
 • BORTKIEWICZ Filomena: Prawo bliższości w świetle małopolskich ksiąg sądowych wiejskich. T. 24: 1972 z. 2 s. 67-106: rés.
 • BRAUNEDER Wilhelm: Trwałość pewnej kodyfikacji: 200 lat austriackiego kodeksu cywilnego ABGB. T. 63: 2011 z. 2 s. 9-22.
 • Burdese Alberto: Recensioni e commenti. Sessant’anni di letture romanistiche. Padova 2009. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 63: 2011 z. 1 s. 465-468.
 • Bürge Alfons: Das franz ösische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft. Liberalismus und Etatismus. Frankfurt/M 1991. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 44: 1992 z. 1-2 s. 209-211.
 • Calasso Francesco: Il negozio giuridico. Milano 1959. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 14: 1962 z. 1 s. 189-197. — CAŁUS Andrzej:Losy francuskiego Kodeksu Handlowego z roku 1807 = poz. 3308.
 • CHŁAPOWSKI Krzysztof: Dzierżenie dóbr królewskich iure emphiteuticow XVII wieku. T. 32: 1980 z. 2 s. 163-177.
 • CICHOŃ Adam, VETULANI Adam: Władze niemieckie wobec zawierania małżeństw robotników polskich wywiezionych na prace do Trzeciej Rzeszy. T. 12: 1960 z. 1 s. 235-256. — CIEŚLAK Tadeusz: Dwa projekty Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) = poz. 218.
 • Csillag Pál: The Augustan Laws of Family Relations. Budapest 1976. Rec.: KOSIORKIEWICZ Joanna T. 30:1978 z. 2 s. 275-276.
 • Degré Alajos: A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági ködexéig (Rozwój węgierskiego prawa opiekuńczego do czasów jego kodyfikacji w okresie dualizmu). Budapest 1977. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 31: 1979 z. 1 s. 238-239.
 • Delille Gerard: Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, XV - XIX secolo. Torino 1988. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 44: 1992 z. 1-2 s. 216.
 • Demelius Heinrich: Eheliches Güterrecht in spätmittelalterlichen Wien. Wien 1970. Rec.: PAULI Lesław T. 24: 1972 z. 1 s. 284-285.
 • Dufour Alfred: Le mariage dans l'école allemande du droit naturel moderne au XVIII e siècle. Paris 1972. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 25: 1973 z. 1 s. 194-196.
 • EJANKOWSKA Elżbieta: Peculium filiae familiasw okresie późnej republiki i pryncypatu. T. 57: 2005 z. 2 s. 239-249. — Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848-1944) = poz. 3140. — ERECIŃSKI Tadeusz:Znaczenie francuskiego Code de procedurez 1806 r. dla rozwoju prawa cywilnego w Polsce = poz. 3308.
 • FABIAN Jerzy: Rozwój pełnomocnictwa w prawie prywatnym. T. 17: 1965 z. 1 s. 211-230: rés.
 • FASTYN Arkadiusz: Problem powstania i charakteru prawa małżeńskiego z 1836 roku. T. 64: 2012 z. 2 s. 193-209: Sum., rés.
 • FASTYN Arkadiusz: Zawarcie małżeństwa mieszanego wyznaniowo według prawa małżeńskiego z 1836 roku. T. 65: 2013 z. 1 s. 229-247: Sum., rés.
 • Fehrenbach Elisabeth: Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Die Einführung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten. Göttingen 1974. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 200-202.
 • Fehrenbach Elisabeth: Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Die Einführung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten. Göttingen 1974; Schubert Werner: Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zivilrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Zivilprozessrecht. Köln-Wien 1977. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. O prawie francuskim w Niemczech na początku XIX wieku. T. 33: 1981 z. 1 s. 197-222.
 • FIEDORCZYK Piotr:Kościół katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w 1945 r .T. 56: 2004 z. 1 s. 97- 111: rés.
 • FIJAŁKOWSKA Lena: Umowa sprzedaży w prawie starożytnego Bliskiego Wschodu. T. 63: 2011 z. 2 s. 49-64: Sum., rés.
 • FIJAŁKOWSKA Lena: Własność nieruchomości na starożytnym Bliskim Wschodzie. Zarys problemu . T. 60: 2008 z. 2 s. 205-219.
 • Fontette François de: Recherches sur la pratique de la vente immobili ère dans la région parisienne au Moyen - âge (Fin X- edébut XIV- e siècle). Paryż 1957. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 12: 1960 z. 1 s. 274-277.
 • GANDOR Karol: Przyczynek do zagadnienia konwersji nieważnych aktów prawnych u Bartolusa [da Saxoferrato]. T. 13: 1961 z. 1 s. 99-106.
 • Garofalo Luigi: Studi sull'azione redhibitoria.Padova 2000. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 54: 2002 z. 1 s. 445-448.
 • GAUDEMET Jean: Socjologiczne aspekty rzymskiej rodziny. T. 27: 1975 z. 2 s. 41-56.
 • Glatz Walburga: Die Entwicklung des polnisches Zivilrechts. Darstellung und Bewertung unter dem Aspekt wirtschaftlichen Wandels. Berlin 2001. Rec.: DZIADZIO Andrzej T.55: 2003 z. 2 s. 435-438.
 • Glemp Józef: De conceptu fictionis iuris apud Romanos, (excerptum). Roma 1974. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 28: 1976 z. 2 s. 311.
 • GOLECKI Mariusz Jerzy: Grecka geneza kontraktu opcyjnego? Arrha klasycznego prawa greckiego a współczesny kontrakt opcyjny. T. 55: 2003 z. 1 s. 149-162: rés.
 • Górnicki Leonard: Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. Wrocław 2000. Rec.: LITYŃSKI Adam. Długa droga kodyfikowania prawa cywilnego w Polsce. T. 53: 2001 z. 1 s. 343-359. — GRODZISKI Stanisław:Wpływ Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich = poz. 3308.
 • GRODZISKI Stanisław: Z dziejów unifikacji polskiego prawa cywilnego. T. 37: 1985 z. 2 s. 291-300: rés.
 • Gurevič Aron J.: Représentations et attitudes à l'égard de la propriété pendant le haut Moyen-âge. Annales R.27: 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 273.
 • HALBERDA Jan: Doktryna consideration w angielskim prawie zobowiązań kontraktowych (XVI-XXI w.). T. 63: 2011 z. 2 s. 261-281.
 • HALBERDA Jan:Koncepcja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle wcześniejszych rozwiązań europejskich. T. 57: 2005 z. 1 s. 231-256.
 • Hamza Gabor: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Budapest 2002. Rec.: DAJCZAK Wojciech. Poszukiwanie „wspólnego rdzenia” prawa prywatnego w Europie. T. 56: 2004 z. 2 s. 383-392.
 • HELINIAK Krzysztof: Zasada „ superficiessolo cedit” w prawie rzymskim i w przepisach polskiego kodeksu cywilnego. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 359-369. — JANICKA Danuta:Niektóre problemy stosowania francuskiego prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego = poz. 3308.
 • JANKOWSKI Maciej: Ze studiów nad prawem autorskim w Królestwie Polskim 1815-1914. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 125-139.
 • Kirkor Stanisław: Polscy donatariusze Napoleona. Londyn 1974. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Materiały do historii polskich donacji Napoleona. T. 28: 1976 z. 1 s. 131-148.
 • Klabouch Jiři: Manželství a rodina v minulosti. Praha 1962. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold T. 16: 1964 z. 1 s. 360-362.
 • Klabouch Jiři: Politický konsens k manželství v Čechach. Rozpravy Československé Akademie Věd, R. 70: 1960 z. 5. Rec.: KUNDEREWICZ Cezary T. 13: 1961 z. I s. 204-207.
 • Knothe Hans Georg: Die Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen in geschichtlicher Entwicklung. Frankfurt/M - Bern 1983. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 35: 1983 z. 2 s. 233-234.
 • KOCH Andrzej: Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej T. 19: 1967 z. 2 s. 51-74: rés.
 • Koczerska Maria: Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza. Warszawa 1975. Rec.: URUSZCZAK Wacław. Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu. T. 28: 1976 z. 2 s. 249-261.
 • Kolańczyk Kazimierz: Najdawniejsze polskie prawo spadkowe. Poznań 1939 [Kraków 1940]. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 1: 1948 s. 143-155. — Kolańczyk Kazimierz: Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w = poz. 1589. — KORANYI Karol: Jeszcze w sprawie syntezy historii prawa sądowego = poz. 3983. — KORANYI Karol: O prawie sądowym w Historii państwa i prawa Polski. T. 1-2 = poz. 3984.
 • KRASOŃ Magdalena: Ze studiów nad terminologią źródeł prawa rzymskiego w sprawach opłaty za superficies. T. 41: 1989 z. 1 s. 139-148.
 • Krause Jens-Uwe: Witwen und Waisen im Römischen Reich. Stuttgart 1994. Rec.: NICZYPORUK Piotr T. 54: 2002 z. 1 s. 449-452.
 • KULECZKA Gerard: Problem dzieci pozamałżeńskich w państwie i prawie rzymskim okresu pryncypatu T. 18: 1966 z. 1 s. 3I-44: rés.
 • Kuleczka Gerard: Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 23: 1971 z. 1 s. 205-208.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Antychreza w prawach hellenistycznych. T. 27: 1975 z. 2 s. 57-65.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Locatio conductio rei suae(Uwagi na marginesie Papirusu Strasburskiego 248). T. 10: 1958 z. 1 s. 67-77. — KUPISZEWSKI Henryk: Rozważania o własności rzymskiej = poz. 1594.
 • KURSA Sławomir Patrycjusz: Forma wydziedziczenia w prawie justyniańskim. T. 63: 2011 z. 2 s. 65-95: Sum., rés.
 • KURSA Sławomir Patrycjusz: Powody wydziedziczenia ascendentów według Noweli 115 cesarza Justyniana. T. 61: 2009 z. 1 s. 17-46: Sum., rés.
 • KURSA Sławomir Patrycjusz: Repudium i jego skutki prawne w świetle kodyfikacji Justyniana. T. 64: 2012 z. 2 s. 61-81: Sum., rés.
 • KURSA Sławomir P.: Repudium i jego skutki prawne w Nowelach Justyniana. T. 65: 2013 z. 1 s. 53-73: Sum., rés.
 • KURYŁOWICZ Marek: Alea i kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim. T. 36: 1984 z. 2 s. 75-90: rés.
 • KURYŁOWICZ Marek: Arrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycznym T. 21: 1969 z. 2 s. 13-30: rés.
 • KURYŁOWICZ Marek: Arogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie poklasycznym i justyniańskim. T. 26: 1974 z. 2 s. 25-36: rés.
 • KURYŁOWICZ Marek: Dziedziczenie przeciwtestamentowe adoptowanych w rzymskim prawie klasycznym i jego znaczenie dla rozwoju rzymskiej adopcji. T. 28: 1976 z. 2 s. 17-35: rés.
 • Lee R. W.: An introduction to Roman-Dutch Law. 5 wyd. Oxford 1953. Rec.: KOSIK Jan T. 9: 1957 z. 2 s. 341-355.
 • Lepointe Gabriel, Monier Raymond: Les obligations en droit romain et dans l'ancien droit Francis. Paris 1954. Rec.: VETULANI Adam T. 9: 1957 z. 1 s. 338.
 • Lesiński Bogdan: Kupno renty w średniowiecznej Polsce na tle ówczesnej doktryny i praktyki zachodnioeuropejskiej. Poznań 1966. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Historia kupna renty w Polsce. T. 19: 1967 z. 2 s. 157-169.
 • LESIŃSKI Bogdan: O prawnych formach kredytu w Polsce średniowiecznej. T. 32: 1980 z. 2 s. 187-196.
 • Lesiński Bogdan: Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku. Wrocław 1956. Rec.: ADAMUS Jan. O prawie dziedziczenia nieruchomości przez kobiety w najdawniejszym prawie polskim. T. 11: 1959 z. 1 s. 125-144; ROMAN Stanisław T. 9: 1957 z. 1 s. 350-353.
 • LESIŃSKI Bogdan: Ustanowienie opiekuna w drodze licytacji w polskim prawie ziemskim (XV-XVI w.). T. 37: 1985 z. 2 s. 139-152: rés.
 • LESIŃSKI Bogdan: Wyderek czyli sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu w prawie polskim od XV do XVII wieku. T. 28: 1976 z. 1 s. 19-67: rés.
 • LESIŃSKI Bogdan: Ze studiów nad prawem bliższości w XIV i XV w. T. 7: 1955 z. 1 s. 92-110: rés.
 • Levy Ernst: West Roman Vulgar Law. The Law of Property. Memoirs of the American Philiosophical Society (Philadelphia) T. 29: 1951. Rec. KNOPPEK Witold T. 9: 1957 z. 1 s. 325-332.
 • Levy Ernst: Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligatiomenrecht, Forschungen zum römischen Recht. 7. wyd. Weimar 1956. Rec.: KNOPPEK Witold T. 10: 1958 z. 2 s. 420-423.
 • Longchamps de Bérier Franciszek: Il fedecommesso universale nel diritto romano classico. Warszawa 1997. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 51: 1999 z. 1-2 s. 464-466.
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek: Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym: władza ojcowska. T. 53: 2001 z. 1 s. 159-167.
 • Lisowski Zygmunt: Noxa und noxia, Noxalis actio. W: Realenzyklop. d. klass. Altertumswiss., Suppl. VII, szp. 587-663. Rec.: GINTOWT Edward T. 1: 1948 s. 155-158. — LISOWSKI Zygmunt: O prawie rzymskim w korekturze pruskiej = poz. 264.
 • ŁASZEWSKI Ryszard: Wiejskie prawo spadkowe w województwie chełmińskim w okresie oligarchii magnackiej. T. 28: 1976 z. 2 s. 37-58: rés.
 • Machnikowska Anna: Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne. Gdańsk 2010. Rec.: LITYŃSKI Adam. Cenne studium o prawie własności w Polsce. T. 64: 2012 z. 1 s. 241-247. — MAISEL Witold: Poznański rękopis Summy Rajmunda Partenopejczyka = poz. 267.
 • MALEC Dorota: ABGB w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939). Wzorzec pozytywny czy negatywny? T. 63: 2011 z. 2 s. 31-48.
 • Malec Dorota: Dzieje notariatu polskiego. Kraków 2007. Rec.: FIEDORCZYK Piotr T. 60: 2008 z. 2 s. 409-414.
 • Malec Dorota: Notariat Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków 2002. Rec.: LITYŃSKI Adam T. 55: 2003 z. 1 s. 502-505.
 • MALEC Dorota: Notariat w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej. T. 53: 2001 z. 2 s. 185-202.
 • MALEC Dorota: Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918 - 1939. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 127-149: rés. — MALEC Dorota:Wpływ Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich = poz. 3308.
 • MALEC Dorota:Z dziejów prawa hipotecznego Wolnego Miasta Krakowa. T. 56: 2004 z. 1 s. 75-96:rés.
 • MALINOWSKA Irena: Darowizna mortis causaw średniowiecznym prawie włoskim. T. 18: 1966 z. 2 s. 29-69: rés.
 • Malinowska-Kwiatkowska Irena: Prawo prywatne w ustawodawstwie Królestwa Sycylii (1140-1231). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973. Rec.: BUKOWSKA-GORGONI Krystyna T. 27: 1975 z. 1 s. 161-163.
 • Maschi C.A.: La categoria dei contratti reali. Milano 1973. Rec.: ZABŁOCKA Maria T. 28: 1976 z. 1 s. 175-178.
 • Masi Doria Carla: Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali, Napoli 1996. Rec.: LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek. Prawnospadkowe pochodzenie actio Pauliana. T. 50: 1998 z. 1 s. 299-303.
 • Matkowski Aleksander: Grażanski brakowi i razwodi na christijani wo Makedonija i na Bałkanskiot połuostrow we wreme na turskoto władeńe. Institut za nacjonalna Istorija. Głasnik (Revue), [Skopje] R.17: 1973 nr 3. Rec.: BARDACH Juliusz T. 27: 1975 z. 1 s. 192.
 • MATUSZEWSKI Józef: Aqua abrenuntiationis. Studium z średniowiecznego prawa prywatnego. T. 4: 1952 s. 164-237: rés. Polem.: ADAMUS Jan. Wzdanie a symbol „Aquae abrenuntiationis”. T. 7: 1955 z. 1 s. 409-419. — MATUSZEWSKI Józef: Artykuły słowiańskie Zwierciadła Saskiego = poz. 272.
 • MATUSZEWSKI Józef: Bigami. T. 3:1951 s. 337-340. — MATUSZEWSKI Józef: Causae haereditariaeklauzul immunitetowych = poz. 273. — MATUSZEWSKI Józef: Chłopska główszczyzna cywilna w Polsce = poz. 1657.
 • MATUSZEWSKI Józef: Ewikcja i rękojmia. T. 15: 1963 z. 2 s. 123-158: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Proles illegitimaw polskim prawie ziemskim. T. 18: 1966 z. 2 s. 71-154: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Rękojmia w rozumieniu Kodeksu Zobowiązań i rękojmia w dawnej polszczyźnie. T. 15: 1963 z. 1 s. 203-222: rés.
 • MATUSZEWSKI Józef: Rodzic i rodziczka T. 16: 1964 z. 1 s. 321-328.
 • MAZURKIEWICZ Jacek: Kuratela ventris nominena ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 28: 1976 z. 2 s. 59-87: rés. — MAZURKIEWICZ Józef: O charakterze własności w Towarzystwie Rolniczyrn Hrubieszowskim = poz. 1601.
 • MAZURKIEWICZ Józef: Uwagi o roli ksiąg i akt hipoteki polskiej z 1818 i 1825 r. T. 5: 1953 s. 148-157: rés. — MAZURKIEWICZ Józef, ĆWIK Władysław: Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1809-1866) = poz. 1602.
 • McNALL Christopher: Litkup in the Rural Court Books of Old Time Poland. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 11-25: rés. — MENCEL Tadeusz: L'introduction du Code Napoléon dans le Duché de Varsavie = poz. 280.
 • Mezglewski Artur, Tunia Anna: Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego . Warszawa 2007. Rec.: FASTYN Arkadiusz T. 64: 2012 z. 2 s. 521-527.
 • Nardi Enzo: Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano. Milano 1983. Rec.: ŻAK Elżbieta T. 36: 1984 z. 2 s. 214-216. cywilne
 • Nicosia Giovanni: Studi sulla " deiectio" I. Milano 1965. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 19: 1967 z. 2 s. 187-192.
 • Niczyporuk Piotr: Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim. Białystok 2009. Rec.: TARWACKA Anna T. 62: 2010 z. 2 s. 452-454.
 • NIEBORAK Tomasz: Ewolucja derywatów jako formy zabezpieczenia przed ryzykiem. T. 58: 2006 z. 1 s. 89-118: rés.
 • Nörr Dieter: Causa mortis. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Z. 80: 1986. Rec.: AMIELAŃCZYK Krzysztof T. 41: 1989 z. 1 s. 165-168.
 • NOWAK Maria: Losy mancypacji i testamentum per aes et libram w okresie pryncypatu i późnego cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej. T. 63: 2011 z. 2 s. 241-259.
 • Ogris Werner: Der mittelalterliche Leibrentenvertrag. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Privatrechts. Wiener rechtsgeschichtliche Arbeiten. T. 6. Wien-München 1961. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 17: 1965 z. 2 s. 302-308.
 • Orzechowski Kazimierz: Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posiadanie lassyckie). Studium historycznoprawne. Opole 1959. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 13: 1961 z. 1 s. 215-218. — ORZECHOWSKI Kazimierz: Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źrodło historyczne i historyczno-prawne = poz. 283. — ORZECHOWSKI Kazimierz: Przekształcenie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku na końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku = poz. 1665. — ORZECHOWSKI Kazimierz: Własność feudalna i jej przemiany u schyłku epoki (Głównie na tle stosunków Europy środkowej i ze szczególnyrn uwzględnieniem Śląska) = poz. 1607.
 • OŻÓG Jacek: Warunek si navis ex Asia venerit w starożytności i średniowieczu. T. 64: 2012 z. 2 s. 83-112: Sum., rés.
 • PACIORKOWSKI Szymon: Bezwzględne przesłanki rozwiązania małżeństwa w BGB w świetle spraw rozwodowych zakończonych oddaleniem pozwu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w latach 1928-1939. T. 65: 2013 z. 1 s. 443-465.
 • Palazzolo Nicola: Dos praelegata. Contributo alla storia del prelegato romano. Milano 1968. Rec.: WIERZBOWSKI Błażej T. 22: 1970 z. 1 s. 238-240.
 • PALMIRSKI Tomasz: Iudex qui litem suam fecit. Z problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności sędziego. T. 55: 2003 z. 1 s. 163-187.
 • PALMIRSKI Tomasz: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta według edictum de feris . T. 59: 2007 z. 1 s. 173-186.
 • PALMIRSKI Tomasz:Rzymskie korzenie odpowiedzialności za effusum vel deiectumw wybranych systemach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w Kodeksie cywilnym z 1964 r. T. 56: 2004 z. 1 s. 113-130.
 • PALMIRSKI Tomasz: Stanowisko prawne stron kontraktu użyczenia w świetle poglądów rzymskiej jurysprudencji. T. 58: 2006 z. 2 s. 87-125.
 • PETOT Pierre: Licence de mariage et formariage des serfs dans les coutumes françaises au Moyen-Age. T. 2: 1949 s. 199-208.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Lichwa w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 371-388.
 • Pinna Parpaglia Paolo: Aequitas in libera republica. Milano 1973. Rec.: GIARO Tomasz T. 28: 1976 z. 1 s. 178-182.
 • Pool Eric H.: Een kwestie van titels, causa van bezit, verjaring en eingendom naar klassiek Romeins recht [Causa posiadania, nabycia własności przez zasiedzenie według klasycznego prawa rzymskiego]. Amsterdam 1995. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 49: 1997 z. 1-2 s. 350-352.
 • RADWAŃSKI Zbigniew: Prawo cywilne PRL. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 23-31: rés.
 • RADWAŃSKI Zbigniew, WĄSICKI Jan: Najważniejsze zmiany w polskim prawie cywilnym w okresie Oświecenia. T. 4: 1952 s. 37-93: rés. — RADWAŃSKI Zbigniew, WĄSICKI Jan: Wprowadzenie pruskiego prawa krajowego na ziemiach polskich = poz. 290.
 • Robbe Ubaldo: La hereditas iacete il significato della hereditasin diritto romano. T. I. Milano 1975. Rec.: SONDEL Janusz T. 30: 1978 z. 1 s. 215-218.
 • Rodger Alan: Owners and Neighbours in Roman Law. Oxford 1972. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 30: 1978 z. 1 s. 218-220. — Roman Stanisław: Dygesta małopolsko-wielkopolskie = poz. 293.
 • ROMAN Stanisław: Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim. T. 5: 1953 s. 80-108: rés.
 • ROMAN Stanisław: Z badań nad dawnością w prawie polskim XIV wieku. T. 17: 1965 z. 2 s. 71-92: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym. T. 36: 1984 z. 2 s. 1-26: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Posiadanie w prawie polskim na tle prawa rzymskiego. T. 41: 1989 z. 2 s. 17-22: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Sprzedaż pojedynczej wierzytelności w rzymskim prawie okresu republiki. Analiza D. 44, 4, 4, 6. T. 19: 1967 z. 2 s. 75-88: rés.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Uwagi o tak zwanej własności relatywnej w prawie rzymskim. T. 63: 2011 z. 2 s. 201-208.
 • ROZWADOWSKI Władysław: Zarzut kwoty potrąconej. Studia nad D. 22, 3, 19, 3. T. 28: 1976 z. 2 s. 1-15: rés. — RYSZKA Franciszek: Spór o wprowadzenie niemieckiego prawa cywilnego na tzw. „terytoria włączone” (w czasie okupacji) = poz. 151.
 • Samozvancev A. M.: Teorija sobstvennosti v drevnej Indii. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 227.
 • Schnapper Bernard: Les rentes au XVI- esiècle. Histoire d'un instrument de crédit, Paris 1957. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 12: 1960 z. 2 s. 342-350.
 • Sczaniecki Michał: Essai sur les fiefs-rentes. Bibliothèque d'Histoire de Droit publiée sous les auspices de la Société d'Histoire du Droit. (Paris) Nr 6: 1946. Rec.: KORANYI Karol T. 1: 1948 s. 174-178.
 • Senkowska-Gluck Monika: Donacje Napoleońskie w Księstwie Warszawskim. Wrocław 1968. Rec.: RADWAŃSKI Zbigniew T. 21: 1969 z. 1 s. 219-221.
 • Simon Jürgen: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine gewerblichen Erscheinungsformen. Ein Entwicklungsprozess. Berlin 1981. Rec.: SZWAJA Janusz T. 36: 1984 z. 1 s. 242-246.
 • SITEK Bronisław: Koncepcja małżeństwa w rzymskim prawie klasycznym a kultura prawna Europy. Uwagi o małżeństwie w oparciu o tekst Modestyna D. 23.2.1. T. 50: 1998 z. 1 s. 11-30: rés.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Historia rządów opiekuńczych w Polsce. T. 2: 1949 s. 227-353: rés.
 • Sokala Andrzej: Lenociniumw prawie rzymskim. Toruń 1992. Rec.: URBANIK Jakub T. 46: 1994 z. 1-2 s. 121-123.
 • Sokala Andrzej: Meretrixi jej pozycja w prawie rzymskim. Toruń 1998. Rec.: SŁUŻEWSKA Zuzanna T. 51: 1999 z. 1-2 s. 466-469.
 • SOŁTYSIŃSKI Stanisław: Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni XIV-XVIII w. T. 18: 1966 z. 1 s. 91-117: rés.
 • Sondel Janusz: Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim. Kraków1967. Rec.: ZABŁOCKA Maria T. 20: 1968 z. 1 s. 222-227. — SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna:Idee kodyfikacji napoleońskich. Od utopii do realizmu = poz. 3308. — SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Państwo a własność u progu powszechnej industrializacji = poz. 1610.
 • Sójka-Zielińska Katarzyna: Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku. Warszawa 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. O prawie cywilnym europejskiego mieszczaństwa. T. 26: 1974 z. 1 s. 225-234.
 • Sójka-Zielińska Katarzyna: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność. Warszawa 2009. Rec.: GRODZISKI Stanis ł aw T. 62: 2010 z. 2 s. 463-466.
 • STĘPKOWSKA Agnieszka: Dziedziczenie beztestamentowe krewnych kognacyjnych w świetle nowel 118 i 127 Justyniana. T. 54: 2002 z. 1 s. 57-81: rés.
 • STĘPKOWSKA Agnieszka: Zakaz alienacji gruntów posagowych w rzymskim prawie klasycznym.T. 59: 2007 z. 2 s. 21-43: Sum., rés.
 • STĘPKOWSKI Aleksander: Geneza instytucji powiernictwa (Trust) na Wyspach Brytyjskich. T. 54: 2002 z. 2 s. 163-183.
 • Stiegler Herwig: Statusstreit und Kindeserbrecht. Probleme des edictum Carbonianum. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 27: 1975 z. 1 s. 148-151.
 • Sturm Fritz: Abalienatio. Essai d'explication de la définition des Topiques (Cic. Top. 5, 28). Milano 1957. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 12: 1960 z. 1 s. 261-263.
 • ŠVECOVÁ Adriana: Ustanowienie dziedzica w testamencie a dziedziczenie beztestamentowe w prawie węgierskim. Analiza praktyki z pierwszej połowy XIX wieku w mieście Trnawa. T. 60: 2008 z. 1 s. 215-230.
 • SZAFRAŃSKI Wojciech:Sleńdziński contra Jachimowicz. Przyczynek do prawa autorskiego Polski międzywojennej. T. 57: 2005 z. 2 s. 293-301. — SZYMAŃSKA Halina: Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim = poz. 1613.
 • Szymczak Mieczysław: Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego. Warszawa 1966. Rec.: BARDACH Juliusz T. 19: 1967 z. 2 s. 202-204.
 • ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Prawne określenia gruntu jako nieruchomości w prawie rzymskim. T. 58: 2006 z. 1 s. 151-163: tabl.
 • TARWACKA Anna: Qui domini voluntate census sit . Wymogi, przebieg i skutki manumissio censu . T. 62: 2010 z. 2 s. 249-262.
 • TARWACKA Anna: Rozwód Cariliusa Rugi - czy naprawdę pierwszy? T. 54: 2002 z. 1 s. 301-308.
 • TAUBENSCHLAG Rafał: Mir domowy w grecko-rzymskim Egipcie. T. 3: 1951 s. 53-58.
 • Thierfelder Helmut: Die Geschwisterehe im hellenistisch-römischen Ägypten. Münster 1960. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 13: 1961 z. 1 s. 187-190.
 • Timbal Pierre-Clément: Les obligations contractuelles d'apr ès la jurisprudence du Parlement (XIII- e- XIV- esiècles). T. 1. Paris 1973. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 26: 1974 z. 2 s. 248-249.
 • TYBOROWSKI Witold:Spółka starobabilońska i rzymska societas. T. 56: 2004 z. 2 s. 113-124: bibliogr.
 • URBANIK Jakub: Tabliczki Sulpicjuszy i rzymska praktyka prawna. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 51-75. — VETULANI Adam: Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego = poz. 340.
 • Völkl Artur: Die Vervolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht. Studien zum Verhältnis von Totungsverbrechen und Injuriensdelikt. Köln-Wien-Graz 1984. Rec.: KURYŁOWICZ Marek. Ochrona nietykalności cielesnej we wczesnym prawie rzymskim. T. 39: 1987 z. 1 s. 197-204.
 • Volterra Edoardo: La conception du mariage à Rome. Revue International de Droit de l'Antiquité. 3-e série T. 2. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold T. 9: 1957 z. 2 s. 333-341.
 • Waldo Barbara: Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; Rymaszewski Zygfryd: Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Rec.: LESIŃSKI Bogdan. Prawne problemy własności ziemskiej w średniowiecznej Polsce. T. 23: 1971 z. 2 s. 183-205. — WALDO Barbara: Starostowie niedzielni = poz. 2277.
 • Watson Alan: The Law of Obligations in the Later Roman Republic. Oxford 1965. Rec.: ROZWADOWSKI Władysław T. 19: 1967 z. 2 s. 192-196. — Wawrzyńczyk Alina: Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku = poz. 1615.
 • Wieacker Franz: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung. Göttingen 1952. Rec.: FALENCIAK Jerzy T. 8: 1956 z. 2 s. 360-370; SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 21: 1969 z. 2 s. 266-270.
 • WIELING Hans: Die entwicklung der Miete zum dinglichen Recht. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 9-29: rés.
 • WILIŃSKI Adam: Maior trimo(Granica wieku trzech lat w prawie rzymskim). T. 7: 1955 z. 1 s. 43-48: rés.
 • WILIŃSKI Adam: Studia nad alienacją niewolników w rzymskim prawie prywatnym (Sprzedaż niewolnika z zastrzeżeniem miejsca pobytu). T. 24: 1972 z. 1 s. 1-34: rés. — Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert = poz. 3298.
 • WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK Dorota: Darowizny na rzecz małżonków w świetle regulacji prawnej obowiązującej w Królestwie Polskim. T. 63: 2011 z. 1 s. 47-61: Sum., rés.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: „Deiectum vel effussum” oraz „positum aut suspensum” w prawie rzymskim. T. 20: 1968 z. 2 s. 23-46: rés.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Error iuris non nocet? T. 19: 1967 z. 1 s. 39-47: rés.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Materfamilias. T. 16: 1964 z. 1 s. 103-142: rés.
 • Wołodkiewicz Witold: Obligationes ex variis causarum figuris. Studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym. Warszawa 1968. Rec.: WILIŃSKI Adam T. 21: 1969 z. 2 s. 243-250. — WOŁODKIEWICZ Witold:Uwagi o roli prawa rzymskiego w pracach nad Code Civil des Français = poz. 3308.
 • ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Granice stosowania Senatus Consultum Macedonianum. T. 33: 1981 z. 2 s. 11-29: rés.
 • ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Realny charakter mutuumw rzymskim prawie klasycznym. T. 31: 1979 z. 2 s. 1-30: rés.
 • Zamorani Pierpaolo: Precario habere. Milano 1969; Sondel Janusz: Precarium w prawie rzymskim. Kraków 1971. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz T. 24: 1972 z. 2 s. 225-227.
 • ZIELECKA Wioletta: Prawo i praktyka testowania w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII wieku. T. 61: 2009 z. 1 s. 65-101: Sum., rés.
 • ZIELIŃSKI Marcin:O regulacji error iurisna ziemiach niemieckich w XIX w. T. 56: 2004 z. 2 s. 171-181.
 • Zieliński Marcin: Der Transfer juristischen Gedankenguts innerhalb Europas am Beispiel der Versuch der Modernisierung des Zivilrechts im ausgehenden Zarenreich. Hamburg 2007. Rec.: GIARO Tomasz T. 60: 2008 z. 1 s. 314-317.
 • Zimmermann Reinhard: Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today. Oxford 2001. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 54: 2002 z. 2 s. 323-326.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota: Dziecko w dawnej Polsce. Poznań 2002. Rec.: JANISZEWSKA Małgorzata T.56: 2004 z. 1 s. 367-370.
 • Židlická Michaela: Kauce p ři hrozící škod ěv řimském právu. Cautio damni infecti. Brno 2000. Rec.: AMIELAŃCZYK Krzysztof T. 53: 2001 z. 2 s. 236-237. XII. Prawo karne i penitencjarne
 • AMIELAŃCZYK Krzysztof: Środki przeciwdziałania unikaniu odpowiedzialności karnej w prawie rzymskim epoki pryncypatu.T. 59: 2007 z. 2 s. 45-68: Sum., rés.
 • Aubry Gérard: La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris sous le r ègne de Louis XVI. Paris 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 1 s. 256-258.
 • BARAN Kazimierz, MAŁEK Małgorzata, SZCZUREK Kinga: Z dziejów angielskich defences: obrona konieczna i stan wyższej konieczności. T. 53: 2001 z. 1 s. 169-175.
 • BARDACH Juliusz: Kara „trzysta” i opłata „trzeszne” w najdawniejszym prawie po1skim. T. 18: 1966 z. 1 s. 45-79: rés.
 • Bellamy John: Crime and Public Order in England in the later Middle Ages. London-Toronto 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 253-255.
 • BIENIEK Stanisław: Z dziejów pokuty publicznej w Polsce wczesnofeudalnej. T. 18: 1966 z. 2 s. 9-28: rés.
 • Blastenbrei Peter: Kriminalität in Rom 1560-1585. Tübingen 1995. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 47: 1995 z. 1-2 s. 281-282.
 • BYKOWSKA Sylwia: Karać czy rehabilitować? Powojenne ustawodawstwo polskie wobec osób wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową. T. 64: 2012 z. 1 s. 149-167.
 • Cartuyvels Yves: D’où vient le code pénal? Une approche généalogique des premiers codes pénaux au XVIII e siècle.Paryż-Bruksela 1996. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 382-386.
 • DARMOROST-SIEROCIŃSKA Elżbieta: Odpowiedzialność karna w dawnych kodyfikacjach norweskiej i polskiej. Próba ujęcia porównawczego. T. 61: 2009 z. 1 s. 273-290. — DASZKIEWICZ Wiesław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej jako dokument polskiej postępowej myśli prawniczej = poz. 221.
 • Evans Richard J.: Rituals of Retribution. Capital Punishment in Germany 1600-1987. Oxford-New York 1996. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Śmierć nie zawsze w majestacie prawa. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 321-337.
 • Farrington K.: Historia kar i tortur. Warszawa 1997. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 50: 1998 z. 1 s. 320-323.
 • Fiedorczyk Piotr: Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954. Studium historycznoprawne. Białystok 2002. Rec.: MACHNIKOWSKA Anna T. 56: 2004 z. 1 s. 387-391.
 • Fischer Ernst: Die Hauszerstörung als strafrechtliche Massnahme im deutschen Mittelalter. Stuttgart 1957. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 12: 1960 z. 1 s. 269-274.
 • Foucault Michel: Discipline and punish. The birth of the prison. New York 1979. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 33: 1981 z. 1 s. 231-232. — GARDOCKI Lech:Współczesne prawo karne w aspekcie dziedzictwa napoleońskiego Code Penalz 1810 r = poz. 3308.
 • Garofalo Luigi: Studi sulla sacerta. Padova 2005. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 59: 2007 z. 1 s. 333-335.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Dobrzy i podlejsi. Przyczynek do dziejów kary w późnośredniowiecznej Polsce. T. 37: 1985 z. 2 s. 89-99: rés.
 • GOŁDYN Paweł: Ukamienowanie i rozszarpanie w polskiej wczesnośredniowiecznej praktyce karnej. T. 58: 2006 z. 2 s. 127-133.
 • Guy-Petit Jacques: Ces peines obscures. La prison p énale en France 1780-1875. Paris 1990. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 219-220.
 • Hajdu Lajos: Büntet és büntetés Magyarországon a XVIII század utolsó harmadában. (Przestępstwo i kara na Węgrzech w ostatnim trzydziestoleciu XVIII w.). Budapest 1985. Rec.: CIĄGWA Józef. O historii węgierskiego prawa okresu Oświecenia. W związku z książką Lajosa Hajdu. T. 41: 1989 z. 2 s. 207-217.
 • Holzhauer Heinz: Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der Strafrechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 229-230.
 • Hentig Hans von: Die Strafe. T. 1: Frühformen und kulturgeschichtliche Zusammenhange. T. 2: Die modernen Erscheinungsformen. Berlin 1954-1955. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 10: 1958 z. 2 s. 448-460.
 • Janicka Danuta: Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku. Toruń 1992. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 45: 1993 z. 1-2 s. 468-469. — JANICKA Danuta: Zapomniane konstrukcje prawa karnego. Przyczynek do dziejów szkoły klasycznej w Niemczech = poz. 391.
 • Jońca Maciej: „Parricidium” w prawie rzymskim . Lublin 2008. Rec.: LOSKA Elżbieta T. 63: 2011 z. 1 s. 481-484.
 • J ÓŹ WIAK Piotr: Przyczynek do dziej ó w prawnokarnej ochrony czci. T. 62: 2010 z. 2 s. 313-328.
 • KAMLER Marcin: Dzieciobójstwo w miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. T. 38: 1986 z. 1 s. 171-184.
 • KAMLER Marcin: Nadzwyczajne złagodzenia kar dla przestępców pospolitych w dużych miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku .T. 59: 2007 z. 2 s. 187-203.
 • KAMLER Marcin: Recydywa w przestępczości kryminalnej w Polsce drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 123-131.
 • Kamler Marcin: Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia. Warszawa 1991. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 45: 1993 z. 1-2 s. 466-468.
 • Karpiński Andrzej: Prostytutki, złodzieje, czarownice. Z badań nad kobiecą przestępczością w Poznaniu w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2. Rec.: TARNAWSKI Maciej T. 46: 1994 z. 1-2 s. 128-130.
 • Kelly Gordon P.: A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge 2006. Rec.:JOŃCA Maciej. Exilium voluntarium, czyli luksus dla wybranych. T. 60: 2008 z. 2 s. 363-369.
 • KOMPA Andrzej: Rzymska poena laquei ? Jeszcze kilka s łó w na temat ś mierci Papatzysa i Balgitzisa. T. 62: 2010 z. 2 s. 263-280.
 • Kuleczka Gerard: Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym. Poznań 1974. Rec.: KAMIŃSKI Janusz T. 29: 1977 z. 1 s. 131-136.
 • Kultielejew Tair Murłdagaliewicz: Ugołownoje obycznoje prawo kazachow. (S momienta prisojedinienija Kazachstana k Rossii do ustanovlenija sowietskoj własti). Ałma-Ata 1955. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 12: 1960 z. 2 s. 353-360.
 • Kwiatkowska Irena: Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku. Warszawa-Kraków 1984. Rec.: CZERSKA Danuta T. 38: 1986 z. 2 s. 181-184.
 • Lahmann Friedrich: Jean Paul Marat und das Strafrecht in der französischen Revolution. Bonner Rechtswiss. Abh. 59. Bonn 1963. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 18: 1966 z. 1 s. 258-260.
 • Lascoumes Pierre, Poncela Pierette, Lenoël Pierre: A nom de l'ordre. Une histoire politique du code p énal. Paris 1989. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 219.
 • Lemiesz Wiktor: Paragraf i zbrodnia. Warszawa 1963. Rec.: RYSZKA Franciszek T. 16: 1964 z. 2 s. 241-243. — LEWANDOWSKI Władysław: Kodeks karny dla Gwardii Narodowej Warszawskiej = poz. 103.
 • LITYŃSKI Adam: Przestępstwo zdrady kraju w prawie karnym powstania kościuszkowskiego. T. 28: 1976 z. 1 s. 69-96: rés.
 • Longrais F. Joüon des: Droit criminel anglais. Le droit commun du XVI -eet de la premi ère moitié du XVII -esiècle. Revue historique de droit français et étranger. R. 36: 1958. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 12: 1960 z. 1 s. 277-282.
 • Lyons Lewis: Historia kar cielesnych. Warszawa 2010. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 64: 2012 z. 1 s. 265-266.
 • ŁASZKIEWICZ Hubert: Kary wymierzone przez sąd miejski w Lublinie w drugiej połowie XVII wieku. T. 41: 1989 z. 2 s. 139-151: 6 tab.
 • Maisel Witold: Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku. Poznań 1963. Rec.: BUKOWSKA Krystyna. O wpływach obcych w dawnym prawie miast polskich. T. 17: 1965 z. 1 s. 257-268.
 • MAISEL Witold: Prawo karne w statutach miast polskich do końca XVIII wieku. T. 26: 1974 z. 2 s. 99-117: rés.
 • MALINOWSKA Irena: Ochrona czci w pruskim ustawodawstwie karnym na przełomie feudalizmu i kapitalizmu. T. 7:1955 z. 1 s. 111-144: rés.
 • Malý Karel: Trestní právo v Čechách v 15.-16. století. Praha 1979. Rec.: PAULI Lesław T. 33: 1981 z. 1 s. 241-242.
 • Martinage Renée: Punir le crime. La répression judiciaire depuis le Code Pénal. Lille 1989. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 43: 1991 z. 1-2 s. 202-204. — MATUSZEWSKI Józef: Chłopska główszczyzna cywilna w Polsce = poz. 1657.
 • Melezini Mirosława: Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku. Białystok 2003. Rec.: LITYŃSKI Adam.O zbrodni i o karze w XX w. W związku z książką Mirosławy Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX w.T. 56: 2004 z. 1 s. 331-345.
 • MICHALSKI Jerzy: Problem ius agratiandii kary śmierci w Polsce w latach siedemdziesiątych XVIII w. T. 10: 1958 z. 2 s. 175-196: rés.
 • Migdał Jerzy: Polski system penitencjarny w latach 1918-1928. Gdańsk 2011. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 64: 2012 z. 2 s. 528-531.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Krakowski dom poprawy. Z badań nad dziejami więziennictwa w osiemnastowiecznej Polsce. T. 50: 1998 z. 1 s. 57-82: rés.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Przestępstwa przeciwko religii i Kościołowi w prawie miast polskich od XVI do XVIII w. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 225-238.
 • Mikołajczyk Marian: Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku. Katowice 1998. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 51: 1999 z. 1-2 s. 476-479.
 • Miłkowa F.: Reakcjonnijat zakon za zaszczita na drżawata kako izkluczitelen nakazatelen zakon w Błgarija prez perioda 1924-1934. Sofia 1973. Rec.: BARDACH Juliusz T. 26: 1974 z. 2 s. 266-268.
 • Misztal-Konecka Joanna: Incestumw prawie rzymskim. Lublin 2007. Rec.: EJANKOWSKA Elżbieta T. 60: 2008 z. 1 s. 299-303. — Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des Spätmittelalter und der frühen Neuzeit = poz. 3211.
 • Moos Reinhard: Der Verbrechensbegriff in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. Sinn- und Strukturwandel. Bonn 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 200-204.
 • OSSOWSKI Szymon: Instytucja pojedynku w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej. T. 55: 2003 z. 1 s. 357-378.
 • PASEK Andrzej: Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (sierpniówka). Próba analizy historycznoprawnej. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 319-345: rés.
 • Pauli Lesław: Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1833). Cz. I-II. Kraków 1968-1970. Rec.: [Cz.I] BARTEL Wojciech M. T. 22: 1970 z. 1 s. 240-243; [Cz.II] ŚLIWOWSKI Jerzy T. 24: 1972 z. 1 s. 257-260.
 • Pauli Lesław: Infirmitas sexus. Sytuacja prawna kobiet w świetle przepisów karnych ustawodawstwa statutowego miast włoskich. Kraków 1975. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 29: 1977 z. 2 s. 232-236.
 • PIECZONKA Joanna: Parricida a parenticida . Hipoteza etymologiczna na podstawie żartu w passusie Plauta Epidicus 349-351. T. 64: 2012 z. 1 s. 89-93. — PŁAWSKI Stanisław: Kodeks karny Francuskiej Rewolucji 1791 roku = poz. 288.
 • Radzinowicz Leon: A History of English Criminal Law and its Administration from 1750. T. 1-3. London 1948-1956. Rec.: SZYSZKOWSKI Wacław. O historii prawa karnego w Anglii. T. 20: 1968 z. 2 s. 137-151.
 • RADZINOWICZ Leon: Wpływ warunków ekonomicznych na przestępczość w Polsce w latach 1928-1934. T. 21: 1969 z. 2 s. 135-163: 15 tab. — RAJEWSKI Karol: Neapolitańska szkoła prawa karnego = poz. 795.
 • ROMAŃSKI Mirosław: O sabotażu i dywersji w świetle polskiego ustawodawstwa po 1944 roku. T. 65: 2013 z. 1 s. 311-325.
 • Róg Rafał: Polscy królobójcy. Warszawa-Kraków 1993. Rec. LESZCZYŃSKI Juliusz T. 46: 1994 z. 1-2 s. 137-140.
 • RYSZKA Franciszek: Odpowiedzialność karna za przestępstwa wojenne. Ewolucja zasad do czasów II wojny światowej. T. 28: 1976 z. 2 s. 89-117.
 • RYSZKA Franciszek: U progu Norymbergi. Ściganie zbrodni wojennych w projektach polskich władz emigracyjnych. T. 30:1978 z. 2 s. 155-186: rés.
 • Rzeplińska Irena: Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej. Warszawa 1997. Rec.: MIKOŁAJCZYK Marian T. 50: 1998 z. 1 s. 314-316. — SALMONOWICZ Stanisław: Feuerbach - narodziny nowoczesnej doktryny prawa karnego = poz.575.
 • Salmonowicz Stanisław: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII i XIX w. Toruń 1966. Rec.: LEŚNODORSKI Bogusław T. 18: 1966 z. 2 s. 294-298.
 • Schminck Christoph Ulrich: Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231). Aalen 1970. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 27: 1975 z. 1 s. 157-160.
 • Schmitt-Weigand Adolf: Rechtspflegedelikte in der Fränkischen Zeit. Berlin 1962. Rec.: ŚCIBOR Tadeusz T. 18: 1966 z. 1 s. 246-247.
 • Senkowska Monika: Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej polowie XIX wieku. Wrocław 1961. Rec.: ZDRÓJKOWSKI Zbigniew T. 14: 1962 z. 2 s. 264-268. — SOBOCIŃSKI Władysław: Ze studiów nad historią prawa karnego w Polsce porozbiorowej = poz. 322.
 • Sołodkin U.U.: Oczerki po istorii russkogo ugołownogo prawa (Pierwaja czetwert XIX w.). [Leningrad] 1961. Rec.: SALMONOWICz Stanisław T. 15: 1963 z. 1 s. 323-326.
 • Stachura Michał: Wrogowie porządku publicznego. Studium agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich. Kraków 2010. Rec.: FILIPCZAK Paweł T. 63: 2011 z. 2 s. 437-440.
 • STUS Marek: Staroegipskie prawo karne w świetle źródeł z epoki Nowego Państwa (XVI - XI w. p.n.e.) . T. 60: 2008 z. 2 s. 11-36: Sum., rés.
 • Szwagrzyk Krzysztof: Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1955. Warszawa 2000. Rec.: LITYŃSKI Adam T. 53: 2001 z. 2 s. 256-257.
 • ŚLIWOWSKI Jerzy: Kara pozbawienia wolności w Królestwie Polskim i próba reformy jej wykonania. T. 8: 1956 z. 2 s. 9-74: rés.
 • ŚLIWOWSKI Jerzy: Udział Polaków w obradach międzynarodowych kongresów penitencjarnych we Frankfurcie nad Menem (1846) i Brukseli (1847). T. 19: 1967 z. 2 s. 125-138. — Śliwowski Jerzy: Kodeks karzący Królestwa Polskiego 1818 r = poz. 322. — ŚLIWOWSKI Jerzy: Zagadnienie tzw. projektu Nowosilcowa Kodeksu Karzącego Królestwa Polskiego = poz. 323.
 • Tews Anja: Die Kriminalverfassung in Neupommern und Rügen 1815-1851. Ein Beitrag zur preussischen Justizgeschichte. Herdecke 2004. Rec.: GUT Paweł T. 57: 2005 z. 2 s. 434-436.
 • Walker Peter N.: Punishment. An illustrated History. Newton 1972. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 212. — WALTOŚ Stanisław:Napoleoński model procesu karnego a współczesny proces karny w Polsce = poz. 3308.
 • Warylewski Jarosław: Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne. Gdańsk-Sopot 2007. Rec.: ADAMCZYK Tomasz Kara w ujęciu historycznym. T. 60: 2008 z. 2 s. 371-392;WŁODARSKI Józef T. 61: 2009 z. 1 s. 388-395. — WĄSOWICZ Marek: Kara w polskiej myśli prawniczej w XIX wieku = poz. 893.
 • Wiązek Paweł: Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich. Wrocław 2002. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T. 55: 2003 z. 1 s. 486-488.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Przedawnienie w rzymskim prawie karnym - Konstytucja cesarza Dioklecjana z roku 293 (C.9.22.12). T. 37: 1985 z. 1 s. 1-24: rés.
 • Zaremska Hanna: Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa 1993. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek T. 46: 1994 z. 1-2 s. 135-137.
 • ZALEWSKI Wojciech: Socjologia prawa karnego, kt ó rej nie by ł o. Uwagi wok ół ksi ąż ki Profesora Stanis ł awa Stommy, kt ó ra nigdy si ę nie ukaza ł a. T. 62: 2010 z. 1 s. 427-436. — ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Nieznane litewskie prospekty karne Józefa Weyssenhoffa z 1792 r. (Nowoodnalezione materiały do dziejów kodyfikacji Stanisława Augusta) = poz. 354. — ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Tomasz Kuźmirski, nieznany osiemnastowieczny, polski prawnik humanitarysta i jego pisma na tle współczesnej literatury humanitarnej = poz. 920. XIII. Prawo gospodarcze
 • ADAMCZAK Wojciech: Instytucja ratownictwa morskiego przed zastosowaniem w żegludze napędu parowego. T. 33: 1981 z. 2 s. 67-82: rés.
 • ANDREEV Michaił N.: O niektórych ciekawszych klauzulach w traktacie kniazia Dobrudży Iwanki z Genuą. T. 12: 1960 z. 2 s. 151-175.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Kompanie akcyjne w Polsce w drugiej połowie XVIII w. Z zagadnień początków prawa akcyjnego. T. 11: 1959 z. 2 s. 77-128: rés.
 • BLICHARZ Grzegorz: Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w starożytnym Rzymie. T. 64: 2012 z. 2 s. 291-314.
 • CIEŚLAK Edmund: O położeniu prawnym marynarzy według Rôles d'Oléron i ustawodawstwa Związku Miast Hanzeatyckich z XIV i XV w. T. 4: 1952 s. 238-259: rés.
 • Gaziński Radosław: Prusy a handel solą w Rzeczpospolitej w latach 1772-1795 . Warszawa 2007. Rec.: PILARCZYK Piotr T. 63: 2011 z. 1 s. 499-502.
 • JASTRZĘBSKI Robert: Działalność giełd towarowych w Polsce w latach 1946-1950. T. 58: 2006 z. 2 s. 273-290: tab.
 • JASTRZĘBSKI Robert: Między nominalizmem a waloryzacją – judykatura in statu nascendi w II Rzeczypospolitej. T. 63: 2011 z. 1 s. 113-146: Sum., rés.
 • JASTRZĘBSKI Robert: Prawo wekslowe w dawnej Rzeczypospolitej. T. 55: 2003 z. 1 s. 43-60: tab.: rés.
 • KŁAPKOWSKI Bolesław: Rady Handlowe z 1809 r. oraz Izby Handlowe i Rękodzielnicze z 1817 r. T. 16: 1964 z. 1 s. 253-281: rés.
 • Matysik Stanisław: Prawo morskie Gdańska. Studium historyczno-prawne. Warszawa 1958. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 13: 1961 z. 2 s. 275-280.
 • MATYSIK Stanisław: Wspólne źródła prawa morskiego stosowanego na Bałtyku w przeszłości T. 12: 1960 z. 1 s. 165-200: rés.
 • MATYSIK Stanisław: Ze studiów nad współwłasnością statków morskich w żegludze bałtyckiej XIV-XVIII w. T. 14:1962 z. 1 s. 35-82: rés.
 • MAZIARZ Aleksander: O ustawodawstwie antymonopolowym w Polsce w latach 1918-1939. T. 62: 2010 z. 1 s. 315-321.
 • Meyer-Termeer A.J.M.: Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht. Zutphen 1980. Rec.: SONDEL Janusz. Z problematyki rzymskiego prawa morskiego. T. 34: 1982 z. 1 s. 139-144. — Najstarszy tekst prawa morskiego w Gdańsku = poz. 119.
 • Novotný Jiři, Šouša Jiři: Banka ve znamení zeleného Čtyřlístku - Agrární banka 1911-1938(1948). Praga 1996. Rec.: TEKELY Wiesław P. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 408-409.
 • Nütemaa Vilho: Das Strandrecht in Nordeuropa im Mittelalter. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. T. 94. Helsinki 1956. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 13: 1961 z. 2 s. 280-284.
 • OSUCHOWSKI Wacław: Ze studiów nad rzymskim prawem morskim. Uwagi nad zagadnieniem zrzutu morskiego w prawie rzymskim. T. 3: 1951 s. 41-52.
 • PODOLSKA Aldona: Polska ustawa kartelowa w II Rzeczypospolitej. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 151-195: rés.
 • PODOLSKA-MEDUCKA Aldona: Projekty ustawy kartelowej w Polsce międzywojennej. T. 54: 2002 z. 2 s. 215-257.
 • Pomorski zbornik. Povodom 20-godišnijice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije. 1942-1962. Red.: Grga Novak, Vjehoslav Maštrovič. Zagreb 1962. Rec.: MACIEJEWSKA Regina, BROCKI Zygmunt T. 17: 1965 z. 1 s. 274-281.
 • PROCHWICZ-STUDNICKA Bożena, MICHTA Dariusz: Suftağaw klasycznym świecie islamu i jej wpływ na kształtowanie się weksla w średniowiecznej Europie. T. 60: 2008 z. 1 s. 181-192.
 • SZPOPER Dariusz: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie dla Guberni Litewskich (1860-1862). T. 55: 2003 z. 1 s. 261-308.
 • Szramkiewicz Romuald: Histoire du droit des affaires. Paris 1989. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 43: 1991 z. 1-2 s. 208-209.
 • Urfus Valentin: Právo, úvér a lichva v minulosti. Brno 1975. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 28: 1976 z. 2 s. 279-280.
 • Urfus Valentin: Zdomáčniení směnečneho práva v českych zemich a počátky novodobého prava obchodniho. Praha 1959. Rec.: KUNDEREWICZ Cezary T. 13: 1961 z. 1 s. 202-204.
 • Vélissaropoulos Julie: Les naucl ères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Gr èce et dans l'Orient hellénisé. Gen ève-Paris 1980. Rec.: KUNDEREWICZ Cezary T. 33: 1981 z. 2 s. 150-151.
 • Weingort Abraham: Intéręt et crédit dans le droit talmudique. Paris 1979. Rec.: SCHEPS Samuel T. 33: 1981 z. 2 s. 147-150.
 • ZAMOYSKI Grzegorz: Prawne podstawy funkcjonowania komunalnych kas oszczędności na ziemiach polskich w okresie zaborów. T. 53: 2001 z. 1 s. 213-230. XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy
 • AJNENKIEL Andrzej: Zbiorowe umowy w rolnictwie w Polsce w latach 1919-1926 T. 9: 1957 z. 2 s. 167-228: rés.
 • Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon [Przeobrażenia administracji socjalnej na Węgrzech]. Budapest 1977. Rec.: SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna T. 30:1978 z. 2 s. 286-287.
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Rosyjskie ustawodawstwo społeczne w Królestwie Polskim w latach 1832-1856. T. 41: 1989 z. 2 s. 107-129: rés.
 • JANASZ Teresa: Ustawa Le Chapelier. T. 15: 1963 z. 1 s. 171-202: rés.
 • Jonca Karol: Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska. Katowice 1966. Rec.: WĄSICKI Jan T. 20: 1968 z. 2 s. 178-179.
 • JOŃCZYK Jan: Główne kierunki rozwoju prawa pracy w Polsce Ludowej. T. 15: 1963 z. 2 s. 41-95: rés.
 • JOŃCZYK Jan: O funkcjach inspekcji pracy w polskim przemyśle w latach 1918-1939. T. 12:1960 z. 2 s. 47-78: rés.
 • JOŃCZYK Jan: O niektórych formach uzależnienia robotników od przedsiębiorcy na Górnym Śląsku 1790-1870. T. 7: 1955 z. 2 s. 203-256: rés.
 • KITOWSKI Piotr, RADECKA Natalia: Normatywny model opieki nad sierotami w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego. Zarys instytucji. T. 64: 2012 z. 1 s. 113-127.
 • MUSIA Ł A Anna: Zatrudnienie niepracownicze - uwarunkowania prawnohistoryczne. T. 62: 2010 z. 2 s. 409-421.
 • SZUBERT Wacław: Rady Zakładowe w świetle aktu prawnego z dnia 1 sierpnia 1944 r. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 89-114: rés.
 • Szurgacz Herbert: Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. Wrocław 1971. Rec.: WĄSICKI Jan T. 24: 1972 z. 2 s. 256-258.
 • SZURGACZ Herbert: Sytuacja prawna robotników polskich przymusowo zatrudnionych na terenie Rzeszy (1939-1945). T. 19: 1967 z. 1 s. 165-196: rés.: aneks źródłowy.
 • Święcicki Maciej: Instytucje prawa pracy w latach 1918-1938. Warszawa 1960. Rec.: BIELAWSKI Władysław T. 14:1962 z. 2 s. 268-270. XV. Prawo narodów i stosunki międzynarodowe — ANDREEV Michaił N.: O niektórych ciekawszych klauzulach w traktacie kniazia Dobrudży Iwanki z Genuą = poz. 2926.
 • BIERZANEK Remigiusz: Ekstradycja w traktatach zawieranych przez państwo hetyckie. T. 10: 1958 z. 1 s. 9-28: rés.
 • Bierzanek Remigiusz: Quelques remarques sur le statut juridique des étrangers à Rome. Iura T. 13: 1962. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 18: 1966 z. 1 s. 245-246.
 • Boratyński Stefan: Dyplomacja okresu drugiej wojny światowej. Warszawa 1957. Rec.: BRAMSON Aleksander T. 10: 1958 z. 1 s. 218-223.
 • Broszat Martin: Nationalsozialistische Polenpolitik 1919-1945. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, nr 2. Stuttgart 1961. Rec.: POSPIESZALSKI Karol Maria T. 16: 1964 z. 1 s. 387-389. — Documenta Occupationis Theutonicae = poz. 37.
 • DWORZACZEK Włodzimierz: Zastaw Wielenia Brandenburczykom. T. 3: 1951 s. 340-346. — Ehrlich Ludwik: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza = poz. 1360.
 • Fłorja B. N.: Rusko-pol'skije otnošenija i političeskoe rozvitije Vostočnoj Evropy vo vtoroj połovine XVI - načale XVII veka. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 262.
 • GOMULSKI Edward: Instrukcja rządu Kościuszki o traktowaniu jeńców wojennych. T. 18: 1966 z. 1 s. 181-201.
 • Kamiński Andrzej Józef: Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899). Poznań 1962. Rec.: CZUBIŃSKI Antoni T. 15: 1963 z. 2 s. 179-181.
 • Klafkowski Alfons: Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945. [Warszawa] 1960. Rec.: LIPPÓCZY Piotr T. 15: 1963 z. 2 s. 184-191. — Kocot Kazimierz: Nauka prawa narodów w Ateneum Gdańskim = poz. 622. — Kolasa Jan: Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia = poz. 629.
 • Kowalski Józef: Wielka październikowa rewolucja socjalistyczna a wyzwolenie Polski. Warszawa 1952. Rec.: MARKIEWICZ Władysław T. 7: 1955 z. 1 s. 385-393.
 • LABUDA Gerard: O stosunkach prawnopublicznych między Polską a Niemcami w połowie XII wieku. (Merseburg - 1135, Kaina - 1146, Krzyszkowo - 1157). T. 25: 1973 z. 1 s. 25-60: rés.
 • Madajczyk Czesław: Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia. Warszawa 1961. Rec.: POSPIESZALSKI Karol Maria T. 16: 1964 z. 1 s. 389-391.
 • Mason John Brown: The Danzig Dilemma. A study in peace - making by compromise. London 1946. Rec.: SKUBISZEWSKI Krzysztof T. 7: 1955 z. 2 s. 370-377.
 • Matsch Erwin: Geschichte des Auswärtigen Dienstes von Österreich (- Ungarn), 1720-1820. Wien 1980. Rec.: CIEŚLAK Tadeusz T. 35: 1983 z. 1 s. 288-290.
 • MORAWIECKI Wojciech: Radziecka definicja agresji z 1933 r. i jej znaczenie dla walki o bezpieczeństwo zbiorowe przed drugą wojną światową. T. 7: 1955 z. 2 s. 257-305: rés.
 • MORAWIECKI Wojciech: Walka Związku Radzieckiego o stworzenie prawnych podstaw międzynarodowego bezpieczeństwa zbiorowego w latach 1917-1932. T. 7: 1955 z. 1 s. 7-42: rés.
 • Nahlik Stanisław Edward: Narodziny nowożytnej dyplomacji. Wrocław 1971. Rec.: GILAS Janusz T. 24: 1972 z. 1 s. 260-262.
 • Peszkowski Zdzisław J., Jędrejek Grzegorz: Zbrodnia katyńska w świetle prawa. Słowo wstępne Ryszard Kaczorowski. Warszawa-Pelplin 2004. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 57: 2005 z. 1 s. 439-440.
 • Piwarski Kazimierz: Monachium 1938. Polityka rządów Anglii i Francji wobec faszystowskich Niemiec. Warszawa 1952. Rec.: KAMIŃSKI Andrzej Józef T. 6: 1954 z. 1 s. 405-415. — Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku = poz. 3228.
 • Pospieszalski Karol Maria: Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (Ziemie Zachodnie). Poznań 1946. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz T. 1: 1948 s. 164-174. — Ruyssen Théodore: Les sources doctrinales de l'internationalisme = poz. 1489.
 • RYMAR Edward: Karolińska geneza trybutarnego stosunku władców Polski do królów niemieckich (X-XIII w.). T. 41: 1989 z. 1 s. 1-34: rés.
 • Ryszka Franciszek: Norymberga. Prehistoria i ciąg dalszy. Warszawa 1982. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 35: 1983 z. 2 s. 224-226.
 • SKUBISZEWSKI Krzysztof: Gdańsk w prawie międzynarodowym w latach 1919-1939 T. 8: 1956 z. 1 s. 258-272: rés.
 • SKUBISZEWSKI Krzysztof: Kompetencje państwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku T. 11: 1959 z. 2 s. 145-184: rés.
 • Sochacki Jarosław: Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102. Słupsk-Gdańsk 2003. Rec.: LABUDA Gerard.O stosunkach prawno-politycznych państwa polskiego z państwem niemieckim w X i XI w. W związku z pracą Jarosława Sochackiego Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102. T. 57: 2005 z. 1 s. 327-378; Replika: SOCHACKI Jarosław. W sprawie stosunków publicznoprawnych między Polską a cesarstwem we wczesnym średniowieczu. Odpowiedź Gerardowi Labudzie .T. 59: 2007 z. 2 s. 377-399.
 • SROGOSZ Tomasz: Geneza zasady uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym. Kilka uwag o kształtowaniu granic państwowych w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku. T. 63: 2011 z. 2 s. 329-342.
 • Steiner Zara S.: The Foreign Office and Foreign Policy 1898-1914. Cambridge 1969. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 24: 1972 z. 1 s. 271-273.
 • Tarwacka Anna: Romans and Pirats. Legal Perspective. Warszawa 2009. Rec.: KOŁODKO Piotr T. 63: 2011 z. 1 s. 473-481.
 • VANĚČEK Václav: Najdawniejsza inicjatywa międzynarodowej organizacji pokojowej - Projekt króla Jerzego czeskiego. T. 27: 1975 z. 2 s. 151-160.
 • Vaněček Václav: Eine Weltfriedensorganisation nach den Vorschlagen des böhmischen Königs Georg von Podiebrad und nach den Ideen des Johannes Amos Comenius. Berlin 1963. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 16: 1964 z. 2 s. 224-225.
 • Wisłocki Jerzy: Konkordat polski z 1925 r. Zagadnienia polityczno-prawne. Poznań 1977. Rec.: PIETRZAK Michał T. 30:1978 z. 2 s. 265-268.
 • ZAJADŁO Jerzy:Z dawnych i nowych dziejów humanitarnej interwencji. T. 56: 2004 z. 2 s. 31-64:rés. XVI. Ogólne 1. Bibliografie
 • Althusius-Bibliographie. Bibliographie zur politischen Ideengeschichte und Staatslehre, zum Staatsrecht und zur Verfassungsgeschichte des 16. bis. Jahrhundert. Wyd. H.U. Scupin i U. Scheuner przy współpr. D. Wyduckel. Berlin 1973. Rec.: LESIŃSKI Bogdan. Bibliografia altuzjańska. T. 27: 1975 z. 1 s. 125-135.
 • Bar Joachim, Zmarz Wojciech: Polska bibliografia2 prawa kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 r. T. 2 za lata 1800-1940. Lublin 1947 (Tow. Nauk. Katolickiego Uniw. Lubelskiego, Rozpr. Wydz. Kanon.-Teolog. Nr. 4). Rec.: KORANYI Karol T. 2: 1949 s. 467-469. — BESNIER Robert: Chronique des travaux d'histoire du droit publiés en France du 1-er janvier 1939 au 1-er janvier 1946 = poz. 493.
 • BIBLIOGRAFIA opublikowanych prac naukowych profesora Henryka Grajewskiego. Oprac. Filomena BORTKIEWICZ. T. 25: 1973 z. 1 s. 240-243.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Doc. Dra Witolda Sawickiego. Oprac. Marian L. KLEMENTOWSKI. T. 26: 1974 z. 2 s. 284-286.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Józefa Matuszewskiego. Zestawił Jacek S. MATUSZEWSKI. T. 40: 1988 z. 2 s. 13-28.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Juliusza Bardacha. Zestawiła Anna CYBULSKA, Marek WĄSOWICZ, Andrzej ZAKRZEWSKI. T. 27: 1975 z. 2 s. 1-23.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Juliusza Bardacha. Zestawiła Wanda SUDNIK. Część II: lata 1975-1985. T. 37: 1985 z. 2 s. 43-56.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Michała Patkaniowskiego. Zestawił Lesław PAULI T. 25: 1973 z. 2 s. 293-295.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Stanisława Grodziskiego. Oprac. Irena DWORNICKA. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 1-16.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Władysława Sobocińskiego zestawiła Grażyna BAŁTRUSZAJTYS. T. 38: 1986 z. 1 s. 11-26.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Władysława Sobocińskiego. Cz. II - lata 1986-1995. Zestawiła Grażyna BAŁTRUSZAJTYS. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 383-384.
 • BIBLIOGRAFIA prac Profesora Bogusława Leśnodorskiego. Cz. II: lata 1974 - 1985. Zestawiła Grażyna BAŁTRUSZAJTYS. T. 38: 1986 z. 2 s. 15-21.
 • BIBLIOGRAFIA prac Profesora Mazurkiewicza. Oprac. Władysław ĆWIK. T. 30:1978 z. 2 s. 303-307.
 • BIBLIOGRAFIA prac Profesora dra L. Winowskiego. Oprac. Teresa JANASZ. T. 32: 1980 z. 2 s. 241-243.
 • BIBLIOGRAFIA prac Profesora Dra Michała Sczanieckiego. Zebr. Hubert IZDEBSKI, Marek WĄSOWICZ. T. 30: 1978 z. 1 s. 19-39.
 • BIBLIOGRAFIA ważniejszych prac naukowych Profesora Konstantego Grzybowskiego. Zestawiła Barbara SOBOLEWSKA. T. 23: 1971 z. 1 s. 256-263.
 • Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946-1990. Rzym-Warszawa 2000. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 53: 2001 z. 2 s. 241-242.
 • Carlsson Signe: Nordisk Rättshistorisk Litteratur 1956-1965. Stockholm 1972. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 25: 1973 z. 2 s. 284-285. — CROMPTON James: Chronique des travaux d'histoire du droit publiés en Angleterre = poz. 514.
 • Cytowska Maria: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Książka w dawnej kulturze polskiej. (Wrocław) T. 11: 1961. Rec.: LUCIŃSKI Jerzy T. 16: 1964 z. 2 s. 225-227.
 • Elton Geofrey Rudolph: Modern Historians on British History (1485-1945). A critical bibliography 1945-1969. London 1970. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 24: 1972 z. 1 s. 285-286.
 • Feenstra Robert: Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae. Leiden 1969. Rec.: BARDACH Juliusz T. 22: 1970 z. 2 s. 250-252.
 • Feenstra Robert: Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae. Leiden 1980. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 34: 1982 z. 1 s. 198-200.
 • Gouron André, Odile Terrin: Bibliographie des coutumes de France. Editions antérieurs à la Révolution. Gen ève 1975. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 29: 1977 z. 2 s. 249.
 • GRAJEWSKI Henryk: Bibliografia ważniejszych prac Jana Adamusa. T. 15: 1963 z. 1 s. 332-336.
 • Hamza Gabor: Bibliographie der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945-1985. Budapest 1986. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 40: 1988 z. 1 s. 213-214.
 • IZDEBSKI Hubert: Prace bibliograficzne Jakuba Sawickiego a aktualne problemy bibliografii historyczno-prawnej. T. 33: 1981 z. 1 s. 265-274.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1978. T. 33: 1981 z. 1 s. 275-284.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1979 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 33: 1981 z. 2 s. 203-269.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1980 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 34: 1982 z. 1 s. 227-305.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1981 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 35: 1983 z. 1 s. 297-367.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1982 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 36: 1984 z. 1 s. 219-373.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA-SŁONINA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1983 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 37: 1985 z. 1 s. 189-268.
 • IZDEBSKI Hubert, WĄSOWICZ Marek, ZABŁOCKA Maria: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1984 pod red. H. IZDEBSKIEGO. T. 38: 1986 z. 1 s. 261-343.
 • Kołodziej Robert, Zwierzykowski Michał: Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej . Poznań 2012. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 65: 2013 z. 1 s. -.
 • Kučera Karel, Malý Karel: Právněhistorická bibliografie. Praha 1975. Rec.: CIĄGWA Józef T. 30: 1978 z. 1 s. 245-246.
 • Lepointe Gabriel avec le concours d'André Vandenbossche: Elements de bibliographie sur l'Histoire des Institutions et des Faits Sociaux (987-1875). Paris (1958). Rec.: SCZANIECKI Michał T. 11:1959 z. 1 s. 228-229.
 • Lepointe Gabriel avec le concours de Marguerite Boulet-Sautel, André Vandenbossche: Bibliographie en langue française d'histoire du droit. Paris 1961. Rec.: SZWARC Wojciech T. 18: 1966 z. 1 s. 245.
 • ŁYSIAK Ludwik: Bibliografia prac Stanisława Romana T. 18: 1966 z. 1 s. 314-318.
 • MAL ÝKarel :Materiały do czechosłowackiej bibliografii historycznoprawnej za lata 1966-1970. T. 24: 1972 z. 2 s. 281-303.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1985 (Pod kierunkiem Huberta IZDEBSKIEGO i Marii ZABŁOCKIEJ zebrali: Iwona UMECKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA). T. 39: 1987 z. 1 s. 267-346.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1986 (Pod kierunkiem Huberta IZDEBSKIEGO i Marii ZABŁOCKIEJ zebrali: Iwona UMECKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA). T. 40: 1988 z. 1 s. 233-316.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1987. Pod redakcją Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Anna ROSNER, Iwona UMECKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. T. 41: 1989 z. 1 s. 241-321.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1988. Pod redakcją Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Anna ROSNER, Iwona UMECKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 219-298.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1989. Pod redakcją Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Iwona UMECKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 221-289.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1990. Oprac. Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 237-306.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1991. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 485-559.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1992. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Maria ZABŁOCKA. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 217-293.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1993. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 319-386.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1994. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 267-349.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1995. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 399-476.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1996. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 50: 1998 z. 1 s. 361-257.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1997. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 543-626.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1998. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 465-549.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1999. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 53: 2001 z. 2 s. 303-395: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2000. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 54: 2002 z. 2 s. 377-468: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2001. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Andrzej B. ZAKRZEWSKI. T. 55: 2003 z. 1 s. 527-614: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2002. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ i Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, A. B. ZAKRZEWSKI. T. 56: 2004 z. 1 s. 413-498: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2003. Pod red. Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA, A. B. ZAKRZEWSKI. T. 57: 2005 z. 1 s. 469-572: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2004. Pod red. Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA, A. B. ZAKRZEWSKI. T. 58: 2006 z. 1 s. 343-419: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 2005. Pod red. Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO przygotowali Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA, A.B. ZAKRZEWSKI. T. 59: 2007 z. 1 s. 385-488: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 2006. Pod red. Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO przygotowali Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA, A.B. ZAKRZEWSKI. T. 60: 2008 z. 2 s. 479-557: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2007. Pod redakcją Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA i A. B. ZAKRZEWSKI. T. 61: 2009 z. 1 s. 427-528: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2008. Pod redakcją Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA i A. B. ZAKRZEWSKI. T. 62: 2010 z. 1 s. 531-623: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2009. Pod redakcją Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA i A. B. ZAKRZEWSKI. T. 63: 2011 z. 2 s. 475-613: indeks.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2010. Pod redakcją Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOCKA i A. B. ZAKRZEWSKI. T. 64: 2012 z. 1 s. 321-457: indeks.
 • MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata: Bibliografia publikacji Profesora Jerzego Wisłockiego. T. 60: 2008 z. 2 s. 455-459. — MONIER Raymond: Principaux ouvrages ou articles relatifs en droit romain parus en France de 1939 à 1947 = poz. 551.
 • OLSZEWSKA Maria, OLSZEWSKI Henryk: Bibliografia zawartości Czasopisma Prawno-Historycznego za lata 1948-1967. T. 20: 1968 z. 2 s. 209-326: skorowidz.
 • PĘKSA Władysław: Bibliografia prac naukowych Profesora Stanisława Płazy. T. 58: 2006 z. 1 s. 328-330.
 • PROCHÁZKA Vladimir: Bibliografia czechosłowackich prac z dziedziny historii państwa i prawa za lata 1961-1965. T. 19: 1967 z. 1 s. 299-323.
 • PROCHÁZKA Vladimir: Najważniejsze czechosłowackie prace z dziedziny historii państwa i prawa z lat 1945-1955. T. 8: 1956 z. 2 s. 211-218.
 • ROCH William: Bibliographie des ouvrages parus en Suisse sur l'histoire du droit 1938-1945. T. 1: 1948 s. 280-290.
 • SAWICKI Jakub: Bibliografia prac ś.p. profesora Józefa Rafacza. T. 4: 1952 s. 493-501.
 • SAWICKI Jakub: Bibliografia prac Stanisława Borowskiego T. 5: 1953 s. 259-264.
 • Sawicki Jacobus Theodorus: Bibliographia synodorum particularium. Civitas Vaticana 1967. Rec.: SZYMAŃSKI Józef T. 20: 1968 z. 2 s. 163-165.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944 - 1953. T. 6: 1954 z. 2 s. 445-519.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1954. T. 7: 1955 z. 2 s. 401-423.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1955. T. 8:1956 z. 2 s. 395-422.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1956. T. 10:1958 z. 1 s. 271-309.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1957. T. 10: 1958 z. 2 s. 517-563.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1958. T. 11: 1959 z. 2 s. 343-410.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1959. T. 13: 1961 z. 1 s. 247-296.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1960. T. 14:1962 z. 1 s. 243-316
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1961. T. 15: 1963 z. 1 s. 347-403.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1962. T. 15: 1963 z. 2 s. 199-252.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1963. T. 17:1966 z. 1 s. 299-341.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1964. T. 18: 1966 z. 1 s. 325-368.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1965. T. 19: 1967 z. 1 s. 233-298.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1966. T. 20: 1968 z. 1 s. 261-331.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1967. T. 21: 1969 z. 1 s. 231-308.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1968. T. 22: 1970 z. 1 s. 285-357.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1969. T. 23: 1971 z. 1 s. 275-334.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1970. T. 24: 1972 z. 1 s. 305-374.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1971. T. 25: 1973 z. 1 s. 263-338.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1972. T. 26: 1974 z. 1 s. 289-356.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1973. T. 27: 1975 z. 1 s. 215-288.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1974. T. 28: 1976 z. 1 s. 227-301.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1975. T. 29: 1977 z. 1 s. 171-259.
 • SAWICKI Jakub: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1976. T. 30: 1978 z. 1 s. 265-345.
 • SAWICKI Jakub: Uzupełnienie bibliografii prac Władysława Abrahama. T. 3: 1951 s. 333-337.
 • SAWICKI Jakub, IZDEBSKI Hubert: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za rok 1977. T. 31: 1979 z. 1 s. 253-344.
 • SCHEFFLER Tomasz: Bibliografia prac naukowych Profesora Karola Joncy. T. 60: 2008 z. 2 s. 439-449. — SCZANIECKI Michał: Chronique des travaux d'histoire du droit polonais parus en Pologne de 1939 à 1946 = poz. 816.
 • SCZANIECKI Michał: Wprowadzenie bibliograficzne do powszechnej historii prawa. T. 20: 1968 z. 2 s. 194-199.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Bibliographie des ouvrages historico-juridiques polonais concernant les problémes du federalisme avant 1945. T. 32: 1980 z. 1 s. 369-391.
 • SOBOTKA Roman: Czasopismo Prawno-Historyczno. Bibliografia zawartości za lata 1948-1998. T. 50: 1998 z. 2 ss. 167: indeks.
 • SZAFRAŃSKI Wojciech: Bibliografia prac naukowych Profesora Bogdana Lesińskiego. T. 53: 2001 z. 2 s. 283-289. — VANĚČEK Václav: Chronique d'histoire du droit en Tschécoslovaquie de 1938 à 1947 = poz. 874. — VANĚČEK Václav: Prace prawno-historyczne we współczesnej Czechosłowacji = poz. 877.
 • ZABŁOCKA Maria: Wstęp [Do Bibliografii zawartości Czas. Pr.-Hist. za l. 1948-1998]. T. 50: 1998 z. 2 s. 7-8. 2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe
 • L’Administration. Les homme, les techniques, les rouages. Red. Jacques Sallois. Paris 1974. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 215.
 • Akademiku Borisu Dmitrijewiczu Griekowu ko dniu siemidiesjatiletija. Sbornik statiej. Moskwa 1952. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 6: 1954 z. 1 s. 361-368.
 • Aktual'nyje problemy istorii Rossiji epoki feodalizma. Sbornik statej. Moskwa 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 282-283.
 • Album Elemér Mályusz. Études Présentées à la Commission Internationale pour l'Historie des Assemblées d'Etats. [O przywilejach i swobodach stanowych]. Székesfehérvár-Budapest 1972 - Bruxelles 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 279-280.
 • Album J. Balon. Namur 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 1 s. 210-212.
 • Anciens Pays et Assemblées d'Etats LXX Standen en Landen. Kortrijk-Heule 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 237-238.
 • Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz. T. I-II pod red.Marii Zabłockiej, Jerzego Krzynówka, Jakuba Urbanika, Zuzanny Służewskiej. Varsovie: Liber 2000. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 53: 2001 z. 2 s. 225-230.
 • Aufbrüche in die Moderne. Frühparlamentarismus zwischen altständischer Ordnung und monarchischem Konstitutionalismus 1750-1850. Schlesien - Deutschland - Mitteleuropa. Red. Roland Gehrke. Köln 2005. Rec.: PTAK Marian J. T. 59: 2007 z. 1 s. 349-350.
 • Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Gedenkschrift für Kurt Engelbert. Red. Bernard Stasiewski. Köln-Wien 1969. Rec.: SAWICKI Jakub T. 23: 1971 z. 2 s. 242-243.
 • Beitraege zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropa. Herbert Ludat zum 60-Geburtstag, hrsg v. Klaus Zernack. Wiebaden 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 263.
 • Die Bildung des frühmodernen Staates. Stände und Konfessionen. Red. Heiner Timmerman. Saarbrücken 1989. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 43: 1991 z. 1-2 s. 180-182.
 • Böhmen und Mähren. W: Handbuch der historischen Statten.Red. Joachim Bahlcke, Winfried Eberhard, Miloslav Polivka. Stuttgart 1998. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 51: 1999 z. 1-2 s. 472.
 • Česká Národní Rada. Sněm Českého Lidu. Praha 1970. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 24: 1972 z. 2 s. 258-260; RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 230.
 • Chrestamatija po wszeobszczej istorii gosudarstwa i prawa. Red. Z. M. Czerniłowskij. Moskwa 1973. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 26: 1974 z. 2 s. 270.
 • The Comparative historical method in soviet mediaeval studies. Moskwa 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 182.
 • Le Conseil d'Etat. Son histoire à travers les documents d'époque 1799-1974. Paris 1974; Histoire de l'Administration française depuis 1800. Probl èmes et Méthodes. Gen ève 1975; La décision politique et judiciaire dans le passé et dans le présent. Bruxelles 1975. Rec.: IZDEBSKI Hubert. Nowe tendencje w dziedzinie historii instytucji publicznych. T. 30: 1978 z. 1 s. 181-195.
 • La Coutume de Vaudémont. Red. Jean Coudert. Nancy 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 248-249.
 • Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego. Praca zbior. pod red. Henryka Kocója. Katowice 1988. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 43: 1991 z. 1-2 s. 190-194.
 • Danske og Norske Lov i 300 ĺr. Festskriftet er udgivet i anledning af 300 ĺrot for udstedelsen af Christian V's Danske Lov [Duńskie i Norweskie Prawo w ciągu 300 lat. Księga pamiątkowa wydana z okazji 300-lecia wprowadzenia przez Chrystiana V Danske Lov]. Red. Ditlev Tamm. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 36: 1984 z. 2 s. 220-222.
 • Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla. Pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. Kraków 1995. Rec.: JANICKA Danuta T. 47: 1995 z. 1-2 s. 259-262.
 • Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848-1945. T. 1: 1948-1918. T. 2: 1918-1945. Bratislava 1971-1973. Rec.: [T.1] CIĄGWA Józef T. 25: 1973 z. 1 s. 204-210; [T.2] CIĄGWA Józef T. 27: 1975 z. 1 s. 176-181.
 • Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny. Red. Maria Marczewska-Rytko i Andrzej K. Piasecki. Lublin 2010. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław T. 64: 2012 z. 1 s. 292-295.
 • Les destin ées du jury criminel. Red. R én ée Martinage, Jean-Perre Royer. Hellemmes 1990. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 217.
 • Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis. Das BGB-Sachenrecht in der polnischen höchstrichterlichen Rechtsprechung in den Jahren 1920-1939: Tradition und europäische Perspektive . Red. Wojciech Dajczak, Hans Georg Knothe. Berlin 2005. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 58: 2006 z. 2 s. 335-338.
 • Der deutsche Territorialstaat im 14 Jahrhundert. T. I. Sigmaringen 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 240-241.
 • Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons. Red. A. von Reden-Dohna. Wiesbaden 1979. Rec.: SENKOWSKA-GLUCK Monika T. 32: 1980 z. 2 s. 235-236.
 • Der Deutschordenstaat Preussen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart. Red. Udo Arnold i Marian Biskup. Marburg 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 229.
 • Drevnerusskije knjażestva X-XIII v.v. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 151.
 • Drevneišie gosudarstva na terriorii SSSR. Marteriały i issledovania 1979. Rec.: CZESZAK Grzegorz T. 33: 1981 z. 2 s. 184.
 • Drevniejšije gosudarstva na teritorii SSSR. Moskwa 1976. Rec.: KOWALSKA Eugenia T. 30: 1978 z. 1 s. 237-238.
 • Dvorjanstvo i krepostnoj stroj Rossii XVI-XVII vv. Sbornik statej posvjaščenyj pamjati Alekseja Andreeviča Novosel'skogo. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 315.
 • Dzieje Lubelszczyzny. T. I. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla. Warszawa 1974. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław T. 28: 1976 z. 2 s. 285-288.
 • Dzieje Sejmu Polskiego. Koordynator pracy Juliusz Bardach. Warszawa 1993. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 45: 1993 z. 1-2 s. 460-462.
 • Entstehung und Verfassung des Sachsenstammes. Red. Walter Lammers. Darmstadt 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 260.
 • Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848-1944). Red. Andor Csizmadia und Kálmán Kovács. Budapest 1970. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 23: 1971 z. 2 s. 219-223.
 • Die erste polnische Teilung 1772. Bearb. von Friedrich Berthold Kaiser und Bernhard Stasiewski. Köln-Wien 1974. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 288-290.
 • Études d'histoire du droit parisien. Praca zbiorowa pod red. François Dumont. Paris 1970. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 250.
 • Études d'histoire du droit privé offerts à Pierre Petot. Paris 1959. Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 11:1959 z. 2 s. 316-318.
 • Evropa v srednije veka: Ekonomika, politika, kul'tura. Sbornik statej k 80-letiju akademika S. D. Skazkina. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 271.
 • Faire de l'histoire. Red. Jacques Le Goff et Pierre Nora. T. I-III. Paris 1974-1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 314-315.
 • Feodal'naja Rossija vo vsemirnom istoričeskom processe. Sbornik statej posvjaščennyj Lvu Vładimiroviču Čerepninu. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 271-272.
 • Festschrift für Gernot Kocher zum 60. Geburtstag. Red. Helfried Valentinitsch i Markus Steppan. Graz 2002. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T.56: 2004 z. 2 s. 406-408.
 • Festschrift für Hans Thieme zu seinen 80. Geburtstag. Red. Karl Kroeschell. Sigmaringen 1986. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 41: 1989 z. 1 s. 170-171.
 • Feudalismus - zehn Aufsätze. Red. Heide Wunder. München 1974; Feudalismus - Materialien zur Theorie und Geschichte. Red. L. Kuchenbuch, współpr. B. Michael. Frankfurt/M 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 236.
 • Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna. T. I-VIII. Napoli 2007.Rec.: ZABŁOCKA Maria T. 61: 2009 z. 1 s. 379-380.
 • Filozofia polska XV wieku. Praca zbior. pod red. Ryszarda Palacza. Warszawa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 223.
 • Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu. Red. Tomasz Jurek i Izabela Skierska. Poznań-Warszawa 2007. Rec.: GIDASZEWSKI Tomasz. T. 60: 2008 z. 1 s. 310-314.
 • Forschungen zur Rechtsarchaologie und Rechtlichen Volkskunde. T. 13-18. Red. Louis Carlen. Zürich 1991-2000. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 54: 2002 z. 2 s. 326-336.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde. Red. Louis Carlen. T. 19: 2001; T. 20: 2003. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 56: 2004 z. 1 s. 351-353 .
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde. Red. Louis Carlen. T. 21-22: 2004-2005. Rec. GULCZYŃSKI Andrzej T. 58: 2006 z. 1 s. 280-283.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde Bd. 23-24, 2006-2007. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 61: 2009 z. 1 s. 400-403.
 • Die Französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen. Red. Eberhard Schmitt. Darmstadt 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 278.
 • From Hunyadi to Rákóczi. War and society in late medieval and early modern Hungary. Red. János M. Bak, Béla K. Király. [Brooklyn College] 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 259-260.
 • Die geistlichen Ritterorden Europas. Red. J. Fleckenstein i M. Hellmann. Vorträge und Forschungen. Siegmaringen 1980. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 33: 1981 z. 2 s. 185-186.
 • Georgi Dimitrow i Bułgarska Narodnodemokraticzna dierżawa. Pod red. Jarosława Radowa. Sofia 1972. Rec.: MOJSIEWICZ Czesław T. 25: 1973 z. 2 s. 265-268.
 • Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Red. Joachim Bahlcke. Leipzig 2001. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T.54: 2002 z. 2 s. 336-338.
 • Die geschichtlichen Grundlagen der modernen Volksvertretung. Die Entwicklung, von den mittelalterlichen Korporationen zu den modernen Parlamenten. T. II: Reichstaende und Landstaende. Red. H. Rausch. Darmstadt 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 314.
 • Gesellschaft und Recht im griechisch - römischen Altertum. T. 1-2. Berlin 1968-1969. Rec.: SONDEL Janusz T. 24: 1972 z. 1 s. 239-241.
 • Gmina wiejska i jej samorząd. Praca zbior. pod red. Heleny Brodowskiej. Warszawa 1989. Rec.: BARDACH Juliusz T. 42: 1990 z. 1-2 s. 201-202.
 • Goroda feodalnoj Rossii. Sbornik statiej pamiati N.W. Ustjugowa. Moskwa 1966. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 22: 1970 z. 2 s. 278.
 • Gorod i gosudarstvo w drievnich obščestvach. Leningrad 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 227.
 • Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Red. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch. T. 2: Verwaltung und Rechtswesen. Wien 1975. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 296-300.
 • Herrschaftsstruktur und Ständehildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihrem mittelalterlichen Grundlagen. T. 1-2. München 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 209-210.
 • Das Herzogtum Kurland 1561-1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. Red. Erwin Oberländer i Ilgvars Misans. Lüneberg 1993. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 46: 1994 z. 1-2 s. 150-152.
 • Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident publiée sous la direction de Gabriel Le Bras. T. 7: L’âge classique 1140-1378. Paris1965. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 280-281.
 • Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert. Red. Jean-Louis Harouel. Paris 1989 Rec.: PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna T. 43: 1991 z. 1-2 s. 184-185.
 • Histoire des universités en France. Red.: Jacques Verger. Toulouse 1986. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 222-223.
 • História a realita spoločnej štátnosti našich národov. Košice 1982. Rec.: CIĄGWA Józef T. 36: 1984 z. 1 s. 250-251.
 • Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika. Red. Antoni Dębiński i Grzegorz Górski. Lublin 1998. Rec.: PYTER Magdalena T. 51: 1999 z. 1-2 s. 445-446.
 • Historia-idee-polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi. Pod red. Franciszka Ryszki. Warszawa 1995. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 47: 1995 z. 1-2 s. 262-265.
 • Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin. Pod red. Danuty Janickiej i Ryszarda Łaszewskiego. Toruń 2001. Rec.: WITKOWSKI Wojciech T. 54: 2002 z. 2 s. 311-315.
 • Historia Nauki Polskiej. T. I. Średniowiecze i Odrodzenie. T. II. Barok: Henryk Barycz; Oświecenie: Kazimierz Opałek. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Rec.: [T.I] FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 1 s. 234-235; [T.II] FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 2 s. 247-248.
 • Historia prawa - historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Pod red. Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej i Henryka Olszewskiego. Poznań 1994. Rec.: JACKOWSKA Natalia T. 48: 1996 z. 1-2 s. 254-256.
 • Historians and Ideologues. Essays in Honor of Donald R. Kelly. Ed. Anthony T. Grafion and J.H.M. Salmon. Rochester 2001. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 56: 2004 z. 1 s. 372-373 .
 • Historical Studies of the English Parliament. Wyd. E.B. Fryde i E. Miller. T. I: Origines to 1399. Cambridge 1970. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 24: 1972 z. 2 s. 261; IZDEBSKI Hubert, RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 245-249.
 • Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft. Red. Joachim von Bahlcke. Köln-Weimar-Wien 2005. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 59: 2007 z. 1 s. 338-340.
 • Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego. Red. nauk. Ewa Gajda, Andrzej Sokala. Toruń 2001. Rec.: ŚWIRGOŃ-SKOK Renata T. 54: 2002 z. 2 s. 307-310.
 • „Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert”. Festschrift für Knut Wolfgang Knör von Mario Aschieri, Friedrich Ebel, Martin Heckel, Antonio Padoa-Schioppa, Wolgang Pöggeler, Filippo Ranieri und Wilhelm Rütten. Köln-Weimar-Wien 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 55: 2003 z. 2 s. 411-412.
 • Issliedowanija po istorii sławjanskich i bałkanskich narodow. Epocha sriedniewiekowja - Kiewskaja Rus' i jejo sławjanskije sosiedi. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 272.
 • Istočnikovedenije. Teoretičeskije i metodołogičeskije problemy. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 270-271.
 • Istoria dreptului Românesc. T. I. Pod red. V. Hangi, P. Marcu. Bucarest 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 237.
 • Istoria gosudarstwa i prawa Ukrainskoj SSR. Kijów 1976. Rec.: PAULI Lesław T. 30: 1978 z. 1 s. 244-245.
 • Istorija gosudarstwa i prawa zarubieżnych stran. T. II. Juridiczeskaja Literatura. Praca zbior. pod red. P.N. Gałanzy i O.A. Zidkowa. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 281-282; SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 23: 1971 z. 1 s. 211-214.
 • Istorija Wilnjusskogo Uniwjersitjeta (1579-1979). Wilno 1979. Rec.: PAULI Lesław T. 32: 1980 z. 2 s. 232.
 • Iuris professio. Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag, red. H.P. Benöhr, K. Hackl, R. Knütel, A. Wacke. Köln-Wien-Graz 1986. Rec.: SOKALA Andrzej T. 39: 1987 z. 2 s. 221-222.
 • Ius Romanum Schola Sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. Narodeninám. Trnava 2009. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 63: 2011 z. 1 s. 470-473.
 • Iz istorii feodal'noj Rossii. Stati i očerki k 70-letiju so dnja roždenija prof. V. V. Mavrodina. Leningrad 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 243.
 • Kaiserin Theophanu - Prinzessin aus der Fremde - des Westreichs grosse Kaiserin. Praca zbior. pod red. Güntera Wolfa. Köln 1991. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 46: 1994 z. 1-2 s. 140-141.
 • Karolina. Ugołowno-sudiebnoje ułożenije Karla V. Ałma-Ata 1969. Rec.: BIENIASZ Małgorzata T. 22: 1970 z. 2 s. 275-277.
 • Karpato-dunajskie zemli v srednije veka. Kišiniev 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 313.
 • Katolicyzm wczesnośredniowieczny. Praca zbior. pod red. J. Kellera. Warszawa 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 184.
 • Konstytucja USA 1787-1987. Historia i współczesność, pod red. Jerzego Wróblewskiego. Warszawa 1987. Rec.: GWIAZDOWSKI Robert T. 41: 1989 z. 2 s. 237-240.
 • Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu. Praca zbiorowa pod red. Mariana Kallasa. T. I-II. Warszawa 1990. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 43: 1991 z. 1-2 s. 196-198.
 • Die Krise des Parlamentarismus im Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen. Marburg 1967. Rec.: AJNENKIEL Andrzej T. 25: 1973 z. 1 s. 210-214.
 • Krytycy demokracji , red. Cezary Kalita i Adam Wielomski. Warszawa 2009. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław T. 63: 2011 z. 1 s. 509-513.
 • Kul'turnyje svjazi narodov Vostočnoj Evropy w XV veke. Problemy vzaimootnošenij Pol'ši, Rossii, Ukrainy, Bełorussii i Litvy v epochu Vozroždenija. Pod red B. A. Rybakova. Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 255.
 • Law, Economy and Society. Essays in the History of English Law 1750-1914. Wyd. G. R. Rubin i D. Sugerman. Abingdon 1984. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 201-202.
 • Liber Memorialis Georges de Lagarde. Wyd. B. Nauwelaerts. Louvain-Paris 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 241-242.
 • Liber Memorialis Heinrich Sproemberg. Études preséntées à la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats, T. 36. Rostock 1966. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 269.
 • Lietuvos TSR valstybės ir teisės istorija. Praca zbiorowa pod red. S. Vansevičiusa. Vilnius 1979. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 34: 1982 z. 2 s. 231-233.
 • Lordship and Community in Medieval Europe. New York 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 218-219.
 • Mélanges offerts à Jean Dauvilliers professeur honoraire à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. Toulouse 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 238-239.
 • Metodika izučenija drevnejšich istočnikov po istorii narodov SSSR. Sbornik statej pod red. V. T. Pašuto. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 258-259.
 • Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia. Pod red. nauk. Piotra Fiedorczyka i Andrzeja Nowakowskiego. Białystok 1995. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 50: 1998 z. 1 s. 317-318.
 • Miscellanea historico-iuridica T. 1. Pod red. Adama Lityńskiego i Piotra Fiedorczyka. Białystok 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 56: 2004 z. 1 s. 409.
 • Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Red. Andreas Blauert i Gerd Schwerhof. Frankfurt/M. 1993. Rec.: PTAK Marian T. 46: 1994 z. 1-2 s. 141-144; SZKURŁATOWSKI Krzysztof T. 47: 1995 z. 1-2 s. 272-273.
 • Moderne deutsche Sozialgeschichte. Red. Hans-Ulrich Wehler. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 291-292.
 • Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation. Red. Karl Bosl. Berlin 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 285.
 • Neokonserwatyzm. Oprac. Irwin Stelzer. Warszawa 2007. Rec.: BRZOZOWSKI Wojciech T. 60: 2008 z. 2 s. 422-427.
 • Nicolas Iorga, l'homme et l'oeuvre. A l'occasion du centi ème anniversaire de sa naissance. Recueil édité par D.M. Pippidi. Bucarest 1972. Rec.: PAULI Lesław T. 25: 1973 z. 1 s. 233-234.
 • Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. T. 3: Polen (1944-1989/90). Red. Heinz Mohnhaupt und Hans Andreas Schönfeldt. Frankfurt/M. 1997. Rec.: WILK Jacek T. 50: 1998 z. 1 s. 324-325.
 • Obščestvo i gosudarstvo feodal'noj Rossii - Sbornik statej posviaščennyj 70-letiju akademika Lva Vładimiroviča Čerepnina. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 250.
 • Očerki russkoj kultury XIII-XV vekov. T. 1-2. Moskwa 1969-1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 231.
 • Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji. Wybór i oprac. Tadeusz Namowicz. Poznań 2001. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 54: 2002 z. 1 s. 476-479.
 • Parlamentarismus. Red. Kurt Kluxen. Wyd. 5 uzupełn. Königstein 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 180-181.
 • Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki: prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. Kraków 1999. Rec.: SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna T. 52: 2000 z. 1-2 s. 370-373.
 • Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. T. I-II. Red. Jiři Mikulec i Miloslav Polívka. Praha 2007. Rec.: KOSMAN Marceli T. 60: 2008 z. 1 s. 320-323.
 • 500 Ans die vie parlementaire en Belgique 1464-1964. Assemblées d'Etats I, Ancien Pays et Assemblées d'Etats (Standen en Landen). T. 33. Louvain - Paris 1965. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 18: 1966 z. 2 s. 291-294.
 • Police et Politique. Sous la direction de Claude Journ ès avec G. Bollenot, R. Dulong, J. Gatti, G. Oved, M. J. Sublet. Lyon 1988. Rec.: ZAJEWSKI Władysław T. 43: 1991 z. 1-2 s. 204-207.
 • Police Forces in History. Wyd. L. Mosse. London - Beverly Hills 1975. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 30: 1978 z. 1 s. 228-231.
 • Politiczeskije uczenija: istorija i sowremiennost. Marksizm i politiczeskaja myśl XIX wieka. Moskwa 1979. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 33: 1981 z. 2 s. 190.
 • Pol'ša i Rus' - čerty obščnosti i svoebrazija v istoričeskom razvitii Rusi i Pol'ši XII-XIV vekov. Pod red. B. A. Rybakowa. Moskwa 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 183.
 • Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku. Studia pod redakcją Zbigniewa Wójcika. Warszawa 1966. Rec.: SKUBISZEWSKI Krzysztof T. 20: 1968 z. 1 s. 244-250.
 • Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu. Red. Marek Maciejewski, Maciej Marszał. Wrocław 2011. Rec.: TYRCHAN Mikołaj T. 65: 2013 z. 1 s. 535-543.
 • Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka. Red. Izabela Ratusińska, Kazimierz Baran. Kraków 2006. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 59: 2007 z. 1 s. 363-367.
 • Právnická vzdelanost' na Slovensku (1848-1971). Bratislava 1975. Rec.: CIĄGWA Józef T. 30: 1978 z. 1 s. 226-228.
 • Prawna ochrona zabytków , red. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Warszawa 2010. Rec.: JAGIELSKA-BURDUK Alicja T. 63: 2011 z. 1 s. 528-530.
 • Preußen in der Provinz. Red. Peter Nitsche. Frankfurt/M - Bern - New York - Paris 1991. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 43: 1991 z. 1-2 s. 195-196.
 • Problemy agrarnoj istorii (s drevnejšich vremen do XVIII v.). Cz. I. Minsk 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 230.
 • Problemy istorii dokapitalističeskich obščestv. T. I. Moskwa 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 256-257.
 • Problemy razvitija feodal'noj sobstvennosti na zemlju. Red. A. M. Sacharov. Moskwa 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 243-244.
 • Problemy vozniknovenija feodalizma u narodov SSSR. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 231-232.
 • Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam. Pod red. Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz. Łódź 2000. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 53: 2001 z. 2 s. 230-232.
 • Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod red. Antoniego Dębińskiego, Wojciecha S. Staszewskiego, Moniki Wójcik. Lublin 2006. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 59: 2007 z. 1 s. 350-353.
 • Prował impierialisticzeskich płanow w otnoszenii Polszi w gody wtoroj mirowoj wojny. Moskwa 1952. Rec.: MORAWIECKI Wojciech T. 6: 1954 z. 2 s. 414-421.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956. Praca zbior. pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego. Warszawa 2000. Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech T. 53: 2001 z. 2 s. 257-260.
 • Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej. pod red. Krzysztofa Amielańczyka. Lublin 2009. Rec.: TARWACKA Anna T. 62: 2010 z. 2 s. 449-451.
 • Razwitije russkogo prawa w XV-pierwoj połowinie XVII w. Pod red. W. S. Niersiesianca. Moskwa 1986. Rec.: BARDACH Juliusz T. 41: 1989 z. 1 s. 173-174.
 • Recht - Idee - Geschichte. Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Lieberwirth anlä ß lich seines 80. Geburtstages. Hrsg. von Heiner Luck und Berndt Schildt. Koln-Weimar-Wien2000. Rec.: OLSZEWSKI HenrykT. 53: 2001 z. 1 s. 370.
 • Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin. Red. Michael Stolleis i Dieter Simon. Tübingen 1989. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 42: 1990 z. 1-2 s. 202-203.
 • Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten. Beispiele, Parallelen, Positionen. Red. Heinz Mohnhaupt. Frankfurt/M 1991. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 43: 1991 z. 1-2 s. 210-211.
 • Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und fruhen 20. Jahrhundert . Red. Zoran Pokrovac. Frankfurt/M 2012. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 65: 2013 z. 1 s. 530-532.
 • Recht und Schrift im Mittelalter. Red. Peter Classen. Sigmaringen 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 234-235.
 • Renaissance du pouvoir législatif et gen èse de l'Etat, sous la direction de André Gouron et Albert Rigaudi ère. Montpellier 1988. Rec.: SOBOLEWSKI Ludwik T. 41: 1989 z. 2 s. 224-226.
 • Repräsentation und Parlamentarismus in Bayern vom 13. bis zum 20. Jahrhundert. Eine politische Geschichte des Volkes in Bayern. T. 1: Bosl Karl: Die Geschichte der Repräsentation in Bayern. Landständische Bewegung. Landständische Verfassung Landdesausschuss und altständische Gesellschaft. München 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 210.
 • A Republic of Nobles. Studies in Polish History to 1864. Wyd. i tłum. J. K. Fedorowicz, współwyd. Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz. Cambridge 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 230-231.
 • La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne. Red. P. Boucher. Paris 1989. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 218.
 • Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski , red. A. Dębiński, M. Pyter. Lublin 2011. Rec.: WITKOWSKI Wojciech T. 64: 2012 z. 1 s. 259-263.
 • Rytų Lietuva. Istorinių bei etnografinių studijų rinkinis. Red. Algirdas M. Budreckis. Studia Lituanica T. 4: 1980 (Chicago). Rec.: SOBCZAK Jacek T. 36: 1984 z. 2 s. 229-232.
 • Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007. Red. oprac. hist. Artur Korobowicz. Warszawa-Toruń 2007. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 60: 2008 z. 2 s. 431-433.
 • Schlogel Karl: Terror i marzenie. Moskwa 1937. Poznań 2012. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 65: 2013 z. 1 s. 532-534.
 • Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku. Praca zbior. pod red. Mariana J. Ptaka. Opole 2000. Rec.: OLSZEWSKI HenrykT. 53: 2001 z. 2 s. 245-246.
 • Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Staemme westlich von der Oder und Neisse vom 6 bis 12 Jahrhundert. Wyd. Joachim Hermann. Berlin 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 240.
 • Slova a dějiny, pod vedenim Igora Němce. Praha 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 181.
 • Słavjane i Rossija. K 70-letiju so dnja roždenija. S. A. Nikitina. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 273.
 • Słavjane v epochu feodalizma. K stoletiju akadamika V.I. Pičety. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 229-230.
 • Socialno-politiczeskaja borba narodnych mass Biełorussii, koniec XIV w. - 1648 g. T. I. Pod red. W. I. Mieleszko, Zinovij J. Kopysskij, E. L. Brawer. Mińsk 1988. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. T. 41: 1989 z. 2 s. 228-230.
 • Sovetskaja istoriko-prawovaja nauka. Očerki stanovlenija i razvitija. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 237-238.
 • Społeczeństwo-gospodarka-kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej. Warszawa 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 275.
 • Städte und Ständestaat. Zur Rolle der Städte bei der Entwicklung der Ständeverfassung in europäischen Staaten vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. Red. Bernhard Töpfer. Berlin 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 240.
 • Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.-18. Jahrhundert. Red. Joachim Bahlcke, Hans-Jürgen Bömelburg. Leipzig 1996. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 49: 1997 z. 1-2 s. 360-362.
 • Ständentum und Staatsbildung in Brandenburg-Preussen. Ergebnisse einer internationale Fachtung. Red. P. Baumgart, współpr. J. Schmädke. Berlin - New York 1983. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. O roli i formach reprezentacji stanów w państwie brandenbursko-pruskim doby absolutyzmu. T. 37: 1985 z. 1 s. 163-170.
 • Staroslověnské legendy českého pouvodu. Nejstarši kapitoly z dějín česko-ruských kulturnich vztahou. Praha 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 252.
 • Sto sześćdziesiąt cztery dni Polski Lubelskiej, (4 referaty omawiające formowanie się państwowości polskiej w okresie lubelskim). Lublin 1964. Rec.: WĄSICKI Jan T. 17: 1965 z. 1 s. 287-289.
 • Structures féodales et féodalisme dans l'Occident médiéval (X e-XIII es.). Bilan et perspectives de recherches. Roma 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 193-194.
 • Gli studi di storia e di diritto contemporaneo. Pod red. A. Aquarone, P. Ungari, S. Rodota. Milano 1968. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 22: 1970 z. 1 s. 272-273.
 • Studia Historycznoprawne. Pod red. Alfreda Koniecznego. [Profesorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu naszemu Mistrzowi, Przyjacielowi i Dyrektorowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej grono pracowników Instytutu Historii Państwa i Prawa]. Wrocław 1993. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 45: 1993 z. 1-2 s. 457-458.
 • Studia Historyczno-Prawne. Prace ofiarowane Kazimierzowi Orzechowskiemu w 70 rocznicę urodzin. Pod red. Krystyna Matwijowskiego i Stefanii Ochmann-Staniszewskiej. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 48: 1993 nr 2-3. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 45: 1993 z. 1-2 s. 457-458.
 • Studia z dawnego prawa sądowego i miejskiego. Toruń 1990. Rec.: MAISEL Witold T. 43: 1991 z. 1-2 s. 177-179.
 • Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen. Red. Dietmar Willoweit, Winfried Schich. Frankfurt/M 1980. Rec.: MAISEL Witold T. 33: 1981 z. 1 s. 223-225.
 • Den svenska juridikens uppblostring i 1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormaktssamhälle (Rozkwit jurysprudencji szwedzkiej w okresie politycznej, kulturowej i religijnej wielkości w XVII w.). Pod red. G. Inger. Stockholm 1984. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 41: 1989 z. 2 s. 231-233.
 • Symbolae Raphaeli Taubenschlag Dedicatae. Eos T. 48: 1956 z. 1-3. Vratislaviae - Varsoviae, T. I 1956, T. II 1957, T. III 1957. Rec.: LITEWSKI Wiesław, SONDEL Janusz T. 13: 1961 z. 2 s. 253-270.
 • Święty Otton z Bambergu - Ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych. Red. ks. Grzegorz Wejman. Szczecin 2005. Rec. WALACHOWICZ Jerzy T. 58: 2006 z. 1 s. 276-280.
 • Tanulmányok Tolna megye történetéböl. T. V. Red. Balog János. Szekszárd 1974. Rec.: PAULI Lesław T. 27: 1975 z. 2 s. 336.
 • Teisinių institutų raida Lietuvoje XIV-XIX a. Vilnius 1981. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 35: 1983 z. 2 s. 209-212.
 • Terra, mare et homines , II. Studies in Memory of Profesor Tadeusz Łopuszko . Lublin 2010. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 63: 2011 z. 1 s. 468-470.
 • Testamente aus der Habsburgermonarchie. Alltagskultur, Recht, Uberlieferung. Red. Thomas Olechowski, Christoph Schmetterer. Wien 2011. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej . T. 65: 2013 z. 1 s. 522-525.
 • Then and Now, 1799-1974. Commemoration 175 Years of Law Bookselling and Publishing. London 1974. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 218-219.
 • Tradition und Fortschritt im Recht. Festschrift gewidmet der Tübinger Juristenfakultät zu ihrem 500 jährigen Bestehen. Red. Joachim Gernhuber. Tübingen 1977. Rec.: KOSIORKIEWICZ Joanna T. 33: 1981 z. 1 s. 247-248.
 • UCHWAŁA konferencji romanistycznej we Władywostoku (tłum. Wojciech DAJCZAK). T. 53: 2001 z. 2 s. 294-295.
 • L'università di Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo, pod red. Ovidio Capitani. Bologna 1987. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 41: 1989 z. 2 s. 247-248.
 • L'uomo medievale. Praca zbiorowa pod red. Jacques Le Goff. Bari 1990. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 44: 1992 z. 1-2 s. 214-215.
 • Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej. Pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. Kraków 2001. Rec.: LITYŃSKI Adam T. 54: 2002 z. 2 s. 304-307.
 • Vas megye múltjaból. Red. Ferenc Horváth. Szombathely 1976. Rec.: PAULI Lesław T. 30: 1978 z. 1 s. 241-242.
 • Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europaische Perspektiven. Red. Francisco Javie Andrés Santos, Christian Baldus, Helge Dedek. München 2011. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 65: 2013 z. 1 s. 516-520.
 • Vostočnaja Evropa v drevnosti i srednevekove. Sbornik Statej. Moskwa 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 32: 1980 z. 2 s. 228-229.
 • Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Sbornik přispĕvků uspořadali Karel Malý i Ladislav Soukup. Praha 2006. Rec.: KOSMAN Marceli. O dziejach prawoznawstwa w Czechach u progu czasów nowożytnych. Uwagi w związku z dziełem Karela Maly’ego i Ladislava Soukupa. T. 60: 2008 z. 1 s. 247-254.
 • Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, red. Karel Malý i L. Soukup, Praha 2004. Rec.: FIEDORCZYK Piotr. O dziejach prawa socjalistycznej Czechosłowacji. Uwagi na marginesie pracy zbiorowej Vývoj práva v Československu.: T. 58: 2006 z. 2 s. 321-331.
 • Vývoj správy miest na Slovensku. Oprac. Richard Marsina. Rec.: RADZISZEWSKA Julia T. 39: 1987 z. 1 s. 211-214.
 • Wahlen und Wählen im Mittelalter. Wyd. Reinhard Schneider, Harald Zimmermann. Sigmaringen 1990. Rec.: STRZELCZYK Jerzy T. 44: 1992 z. 1-2 s. 196-201.
 • Wahlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen. Wyd. Ulrich Schmilewski. W ürzburg 1991. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Legniccy kumotrzy. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 151-158.
 • Wie Kriege enden. Red. Bernd Wegner. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart.Zürich 2002. Rec.: OLSZEWSKI HenrykT. 55: 2003 z. 1 s. 474-477.
 • Wiek XVII. Kontrreformacja - barok. Prace z historii kultury. Pod red. Janusza Pelca. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 2 s. 246-247.
 • Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Red. Helmut Coing, Walter Wilhelm. T. I-V. Frankfurt/M. 1974-1980. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 34: 1982 z. 1 s. 184-188.
 • Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime. Europäische Ansichten. Red. E. V. Heyen. Frankfurt/M. 1984. Rec.: MALEC Jerzy T. 39: 1987 z. 1 s. 226-227.
 • Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919-2004. Pod red. Krzysztofa Krasowskiego. Poznań 2004. Rec.: SCHRAMM Tomasz T. 56: 2004 z. 2 s. 430-433.
 • Z dziejów państwa i prawa polskiego. Red. Jacek S. Matuszewski. Łódź: 1993. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 123-126.
 • Z dziejów prawa. Cz. 1-3. Red. Adam Lityński. Katowice 1996-1999-2002. Rec.: MALEC Jerzy T. 55: 2003 z. 1 s. 468-470.
 • Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego. Red. Sławomira Wronkowska. Warszawa 2007. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T.59: 2007 z. 2 s. 450-452.
 • Zum ewigen Frieden. Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant. Red. Reinhard Merkel und Roland Wittmann. Frankfurt/M. 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 50: 1998 z. 1 s. 318-320.
 • Zur Geschichte des Familien- und Erbrechts. Politische Implikationen und Perspektiven. Red. Heinz Mohnhaupt. Frankfurt/M. 1987. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 40: 1988 z. 1 s. 223.
 • Zur Geschichte des Rechts. Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag. Red. Markus Steppan, Helmut Gebhardt. Graz2006 [2007]. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej T. 61: 2009 z. 1 s. 397-400. 3. Konferencje, wystawy
 • 200 LAT kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej w Krakowie. T. 57: 2005 z. 2 s. 9-184. Zawiera m.in.: Wstęp (s. 9); BASZKIEWICZ Jan:O powołaniu czasów Rewolucji i Napoleona do kodyfikacji (s. 11-17: rés. ); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna:Idee kodyfikacji napoleońskich. Od utopii do realizmu (s. 27-42: rés. ); WOŁODKIEWICZ Witold:Uwagi o roli prawa rzymskiego w pracach nad Code Civil des Français (s. 43-60: rés. ); GRODZISKI Stanisław:Wpływ Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich (cz. I) (s. 61-68: rés. ); MALEC Dorota:Wpływ Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich (cz. II) (s. 69-87: rés. ); JANICKA Danuta:Niektóre problemy stosowania francuskiego prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego (1918-1939) (s. 89-107: rés. ); CAŁUS Andrzej:Losy francuskiego Kodeksu Handlowego z roku 1807 (s. 109-119: rés. ); LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA Biruta:Współczesne prawo cywilne a Code CivilNapoleona jako dziedzictwo wielowiekowej kultury prawnej (s. 121-131: rés. ); ERECIŃSKI Tadeusz:Znaczenie francuskiego Code de procedurez 1806 r. dla rozwoju prawa cywilnego w Polsce (s. 133-143: rés. ); GARDOCKI Lech:Współczesne prawo karne w aspekcie dziedzictwa napoleońskiego Code Penalz 1810 r. (s. 145-150: rés. ); WALTOŚ Stanisław:Napoleoński model procesu karnego a współczesny proces karny w Polsce (s. 151-162: rés. );Dyskusja (s. 163-184).
 • 1529 metų pirmasis Lietuvos Statutas - pierwyj litowskij Statut 1529 goda. Materiały riespublikanskoj naucznoj konfieriencii, poswiaszczenej 450-letju Pierwogo Statuta. Vilnius 1982. Rec.: BARDACH Juliusz T. 35: 1983 z. 1 s. 277-280.
 • AJNENKIEL Andrzej: Dyskusja nad referatami na colloquium historycznoprawnym [12 IX 1963 w czasie obrad IX Powsz. Zj. Hist. Pol. w Warszawie]. T. 16: 1964 z. 1 s. 319-320.
 • AJNENKIEL Andrzej, SENKOWSKA Monika: Konferencja w sprawie wydawnictw źródłowych historyczno-prawnych Instytutu Nauk Prawnych PAN. T. 10: 1958 z. 1 s. 257-263.
 • The American and European Revolutions, 1776-1848: Sociopolitical and Ideological Aspects. Proceedings of the Second (Bicentennial) Conference of Polish and American Historians. Wyd. Jaroslaw Pelenski. [Iowa City, 29 IX - 1 X 1976] Iowa City 1980. Rec.: ROSNER Anna T. 35: 1983 z. 1 s. 287-288.
 • AMIELAŃCZYK Krzysztof: Contra leges et bonos mores. Konferencja historyków starożytności i prawników-romanistów w Lublinie. T. 57: 2005 z. 1 s. 460-461.
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna, SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Konferencja katedr historycznoprawnych w sprawie nowych programów nauczania przedmiotów historycznoprawnych na wydziale prawa [10-12 V 1965 r. w Ustroniu Wielkopolskim]. T. 18: 1966 z. 1 s. 273-279.
 • BARAN Kazimierz, PAULI Lesław: Sympozjum w Krakowie poświęcone historii prawa prywatnego w Europie [9-12 X 1979]. T. 32: 1980 z. 2 s. 256-257.
 • BARDACH Juliusz: X Powszechny Zjazd Historyków Polskich w oczach historyka prawa. T. 22: 1970 z. 1 s. 273-281.
 • BARDACH Juliusz: XIX Kongres Société Jean Bodin. Stanowisko dziecka w aspekcie prawno-porównawczym. [Strasburg, 22-27 V 1972]. T. 25: 1973 z. 1 s. 253-255.
 • BARDACH Juliusz: Historia państwa i prawa na XII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych [29 VIII - 5 IX 1965 r. w Wiedniu] T. 18: 1966 z. 1 s. 290-292.
 • BARDACH Juliusz: Międzynarodowe kolokwium poświęcone rodzinie i pokrewieństwu w wiekach średnich [Paryż, 6-8 VI 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 209.
 • BARDACH Juliusz: Narada radzieckich historyków doktryn politycznych i prawnych [Moskwa, 26-27 X 1976]. T. 30: 1978 z. 1 s. 262-263.
 • BARDACH Juliusz: XV Zgromadzenie Société Jean Bodin w Brukseli. T. 15: 1963 z. 1 s. 340-341.
 • BARDACH Juliusz: Program XIV Międzynarodowego Zjazdu Historyków w 1985 r. T. 35: 1983 z. 2 s. 254-255.
 • BARDACH Juliusz: XVII Kongres Société Jean Bodin [12-15 X 1966 w Rennes] T. 19: 1967 z. 1 s. 225-228.
 • BARDACH Juliusz: Sympozjum poświęcone dziejom federalizmu [Nieborów, 19-21 IX 1978]. T. 31: 1979 z. 1 s. 245-246.
 • BARDACH Juliusz: Z działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Państwa i Prawa. T. 15: 1963 z. 1 s. 339-340.
 • BARDACH Juliusz: Z prac Międzynarodowego Stowarzyszenia historii ustroju i prawa. T. 17: 1965 z. 1 s. 296-297.
 • BARDACH Juliusz: Z prac Międzynarodowego Zrzeszenia Historii Państwa i Prawa [Rzym, 15-16 X 1971]. T. 24: 1972 z. 2 s. 277.
 • BARDACH Juliusz, OLSZEWSKI Henryk, RUSSOCKI Stanisław: Historia prawa w obradach XVI Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. T. 38: 1986 z. 1 s. 247-250.
 • BARDACH Juliusz, SCZANIECKI Michał: Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit. T. 7: 1955 z. 2 s. 397-399.
 • BARDACH Juliusz, SCZANIECKI Michał: Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit w Paryżu i sesja Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États w Paryżu w dniach 3-8 czerwca 1957 r. T. 9: 1957 z. 2 s. 439-440.
 • BARTEL Wojciech M.: Sesja naukowa ku czci Adama Vetulaniego [Kraków, 18 XII 1986]. T. 39: 1987 z. 2 s. 252.
 • BEDNARUK Waldemar: Konferencja naukowa: „Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej”. T. 60: 2008 z. 2 s. 462-463.
 • BEREŚNIEWICZ Iwona: 400-lecie Trybunału Koronnego: Naukowa sesja studencka w Poznaniu [24-25 II 1978]. T. 30:1978 z. 2 s. 314-315.
 • BIERZANEK Remigiusz: Doroczna sesja Société Jean Bodin w Brukseli (28 IX - 4 X 1958 r.) T. 11: 1959 z. 1 s. 238-240.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Ogólnopolskie sympozjum „Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu do XV wieku” [Poznań, 18-19 X 1973]. T. 26: 1974 z. 2 s. 294.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Sympozjum historyków państwa i prawa w Kołobrzegu [7-9 IX 1970]. T. 23: 1971 z. 1 s. 268-271.
 • BRYK Andrzej: Konferencja naukowa „Dzieje parlamentaryzmu na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym” [Kraków, 9-10 XI 1982]. T. 35: 1983 z. 2 s. 247-251.
 • BUKOWSKA-GORGONI Krystyna: Kolokwium prawnicze polsko-włoskie w Warszawie [4-7 V 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 201-202.
 • BUKOWSKA-GORGONI Krystyna: Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Krakowie [16-18 X 1973]. T. 26: 1974 z. 2 s. 292-293.
 • BUKOWSKA-GORGONI Krystyna: Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Krems-Stein [21-24 IV 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 207-208.
 • BURKIEWICZ Augustyn, MACIEJEWSKI Tadeusz: Fałszerstwa w średniowieczu: Międzynarodowy Kongres w Monachium [16-19 IX 1986]. T. 40: 1988 z. 1 s. 230-231.
 • CHMIEL Andrzej: Konferencja: „Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wydzia ł u Prawa i Administracji UMCS” oraz jubileusz Profesora Marka Kury ł owicza. T. 62: 2010 z. 1 s. 514-516.
 • CICHOŃ Paweł: Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej „Wychodźstwo z Galicji”. T. 56: 2004 z. 2 s. 467-468.
 • CIEŚLAK Edmund: Konferencja naukowa poświęcona Odrodzeniu w Toruniu [7-8 III 1953] T. 5: 1953 s. 333-335.
 • CIEŚLAK Edmund: Kongres Société Jean Bodin i Commission Internationale d'Histoire Maritime w Brukseli [14-19 X 1968 Bruksela]. T. 21: 1969 z. 2 s. 296.
 • CITKOWSKA-KIMLA Anna: Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych w Krakowie-Przegorzałach . T. 60: 2008 z. 1 s. 338-340.
 • Commémoration du Centenaire du Code Pénal Belge [Li ège, 2-3 VI 1967]. Li ège 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 292.
 • Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier [12-14 grudnia 1977]. Milano 1979. Rec.: PAULI Lesław T. 32: 1980 z. 2 s. 234-235.
 • La Costituzione Polacca del 3 maggio 1791 e il costituzionalismo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta Żurawska. [Napoli] 1995. Rec.: BARDACH Juliusz T. 47: 1995 z. 1-2 s. 287-290.
 • CZARNOTA Adam: II Konferencja naukowa. Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w. [Toruń, 5-6 XI 1987]. T. 41: 1989 z. 1 s. 232-233.
 • CZARNOTA Adam: Międzynarodowe seminarium: Dwieście lat Konstytucji USA w perspektywie nauk historycznych i prawnych [Toruń, 19-20 XI 1987]. T. 41: 1989 z. 1 s. 234.
 • CZARNOTA Adam: Sesja naukowa „Moralność - historia - polityka – prawo” w Toruniu [7 XII 1985]. T. 38: 1986 z. 2 s. 223.
 • CZARNOTA Adam: Sesja naukowa „Polska myśl polityczna w zaborze pruskim” w Toruniu [8-9 XI 1985]. T. 38: 1986 z. 2 s. 221-222.
 • CZERNIŁOWSKIJ Z. M.: Konferencja radzieckich historyków państwa i prawa [Moskwa, 4-5 IV 1972]. T. 25: 1973 z. 1 s. 249-251.
 • ĆWIKŁA Leszek: Konferencja naukowa: Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa. T. 54: 2002 z. 1 s. 495-496. [Kazimierz Dolny/Wisłą, 4-5.12.2000 r.]
 • DAJCZAK Wojciech, GULCZYŃSKI Andrzej: XXXIV Niemiecki Zjazd Historyków Prawa w Würzburgu. T. 55: 2003 z. 1 s. 520-523.
 • DAJCZAK Wojciech, GULCZYŃSKI Andrzej: XXXV Niemiecki Zjazd Historyków Prawa w Bonn. T. 57: 2005 z. 2 s. 447-450.
 • DAJCZAK Wojciech, LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Tatrzańskie spotkania romanistów w Kirach. [21-27 maja 1995 r.]. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 314-315.
 • DEMBSKA Róża: Z życia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. T. 53: 2001 z. 1 s. 414.
 • DEMBSKA Róża, KOWALCZYK Ewaryst: Ogólnopolski Zjazd Katedr, Historycznoprawnych w Ustroniu, 17-20 IX 2000 r. T. 53: 2001 z. 1 s. 397-400.
 • Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna, 12-15 VI 1979. Milano 1980. Rec.: URUSZCZAK Wacław T. 33: 1981 z. 2 s. 187-188.
 • Dokumenty sowjetsko-italjanskoj konferencii istorikow [Moskwa] 8 - 10 aprjelja 1968 goda. Moskwa 1970. Rec.: PAULI Lesław T. 24: 1972 z. 1 s. 286-287.
 • Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à mémoire de Henryk Kupiszewski. Pod red. Witolda Wołodkiewicza i Marii Zabłockiej. [Materiały sesji - Zajączkowo, 27-28 XI 1993 oraz Warszawa-Popowo, 3-5 XII 1994]. Warszawa 1996. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 48: 1996 z. 1-2 s. 253-254.
 • DWORNICKA Irena, KRASOŃ Magdalena: Ogólnopolska konferencja historyków prawa w Krynicy [16-18 IX 1983]. T. 36: 1984 z. 1 s. 269-273.
 • Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates. Historische Forschungen T. 21: 1982 (Berlin). Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 35: 1983 z. 2 s. 212-214.
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości. Pod red. Tadeusza Maciejewskiego. Koszalin 1999. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek T. 51: 1999 z. 1-2 s. 459-462.
 • DZIUBAN Ewa: Konferencja międzynarodowa: Rzymskie korzenie prawa w Europie. T. 53: 2001 z. 1 s. 411.
 • Etudes Historiques Hongroises 1975, publiées à l'occasion du XIV e- Congr ès International des Sciences Historiques par la Commision Nationale des Historiens Hongrois, T. I. Budapest 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 150.
 • Etudes Historiques Hongroises, 1980, publiées à l'occasion du XV eCongr ès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Budapest 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 244-245.
 • Famille et parenté dans l'Occident médieval. Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974). Roma 1977. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 31: 1979 z. 1 s. 211-215.
 • FIEDORCZYK Piotr: Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych w Augustowie. T. 55: 2003 z. 1 s. 511-515.
 • FIJAŁKOWSKA Lena: Sześćdziesiąta sesja Société Internationale Fernand di Visscher pour l’histoire des droits de l’Antiquité (SIHDA). T. 59: 2007 z. 1 s. 378-380.
 • FIJAŁKOWSKA Lena: 61. Sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité. T. 60: 2008 z. 2 s. 468-469.
 • Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico. Napoli 1966. Rec.: WOŁODKIEWICZ Witold T. 21: 1969 z. 1 s. 204-210.
 • Gerichtslauben-Vorträge. Freiburger Festkolloquium zum fünfundsiebzigsten Geburtstag von Hans Thieme. Sigmaringen 1983. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 38: 1986 z. 2 s. 206-207.
 • GIEYSZTOR Aleksander: Zebranie Komisji Historii Zgromadzeń Stanowych [XI Kongres Międzynarodowy Nauk Historycznych w Sztokholmie]. T. 13: 1961 z. 1 s. 241.
 • GOLECKI Mariusz Jerzy: Międzynarodowa konferencja ku czci Profesora Alberto Burdese. T. 54: 2002 z. 1 s. 496-499. [Padwa-Wenecja-Treviso, 14-16.06.2001 r.]
 • GULCZY Ń SKI Andrzej: XXXVII Niemiecki Zjazd Historyk ó w Prawa w Pasawie. T. 62: 2010 z. 1 s. 511-514.
 • GÓRSKI Grzegorz: Konferencja o przeobrażeniach w prawie w XIX w. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 527-528.
 • GÓRSKI Karol: XVIII Posiedzenie Międzynarodowej Komisji dla Historii Zgromadzeń Stanowych w Rostocku. T. 19: 1967 z. 1 s. 219-221.
 • GÓRSKI Karol: Sesja Międzynarodowej Komisji Historii Parlamentaryzmu [Székesféhervár-Budapest, 28-31 VIII 1972]. T. 25: 1973 z. 1 s. 255-256.
 • GRODZISKI Stanisław: Konferencja Komisji Redakcyjnej Wydawnictw Źródłowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk T. 9: 1957 z. 1 s. 424 428.
 • GRODZISKI Stanisław: Międzynarodowa sesja naukowa: Autonomia Żydów w szlacheckiej Polsce [Kraków, 22-26 IX 1985]. T. 39: 1987 z. 1 s. 249-251.
 • GRODZISKI Stanisław: Sesja naukowa Tysiąclecia Państwa Polskiego [23-24 XI 1966 w Krakowie]. T. 19: 1967 z. 2 s. 237-240.
 • GRODZISKI Stanisław: Walne Zgromadzenie Société d'Histoire du Droit [Paryż, 20 XI 1971]. T. 25: 1973 z. 2 s. 301.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: XXXVI Zjazd niemieckich historyków prawa w Halle/Saale. T. 59: 2007 z. 1 s. 376-378.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Polsko-niemiecka konferencja „Polnisches und deutsches Sachenrecht im 20. Jahrhundert - romanistische Tradition, gemeinsame Erfahrungen, europäische Perspektive”. T.56: 2004 z. 1 s. 401-402.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Międzynarodowa konferencja: „Życie po śmierci. Prawne problemy dualizmu: osoba ludzka - podmiot prawa”. T. 60: 2008 z. 2 s. 466-467.
 • GULCZYŃSKI Andrzej, WIEWIOROWSKI Jacek: Ogólnopolska konferencja katedr historyczno-prawnych w Zajączkowie (14-17.09.1995 r.). T. 47: 1995 z. 1-2 s. 310-314.
 • GUT Paweł: Konferencje naukowe z okazji 350-lecia Trybunału Szwedzkiego w Wismarze. T. 56: 2004 z. 1 s. 400.
 • HASIEWICZ Małgorzata: Zjazd historyków doktryn politycznych i prawnych w Świeradowie Zdroju (16-19.10.2001). T. 54: 2002 z. 1 s. 503-505.
 • Hattenhauer Hans, Landwehr G. (Wyd.): Das nachfriederizianische Preußen 1786-1806. Rechtshistorisches Kolloquium, 11.-13. Juni 1987. Christian-Alberts-Universität zu Kiel. Heidelberg 1988. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 41: 1989 z. 2 s. 233-234.
 • Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts. Red. Martin Avenarius.Baden- Baden 2008. Rec.: DAJCZAK Wojciech T. 60: 2008 z. 2 s. 393-395.
 • Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie. Materiały konferencyjne. Red. Anna Turska. Warszawa 2002. Rec.: GRODZISKI Stanisław. Między sztuką a wiedzą prawniczą. Uwagi o ważnej konferencji. T. 55: 2003 z. 2 s. 401-408.
 • IZDEBSKI Hubert: Historycy prawa na XV Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Bukareszcie [10-17 VIII 1980]. T. 33: 1981 z. 1 s. 257-258.
 • IZDEBSKI Hubert, ZAKRZEWSKI Andrzej: XX Międzynarodowy Kongres Société Jean Bodin [Warszawa, 25-29 V 1976]. T. 29: 1977 z. 1 s. 167-169.
 • JAKUBOWSKI Ireneusz: Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kodrębskiego. T. 53: 2001 z. 2 s. 295-296.
 • JANICKA Danuta: XXIX Zjazd Niemieckich Historyków Prawa. [6-10 X 1992 Kolonia]. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 482-483.
 • JANICKA Danuta: XXXII Zjazd Niemieckich Historyków Prawa w Ratyzbonie. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 524-525.
 • JANICKA Danuta: Międzynarodowa konferencja w Lipsku poświęcona prawu saskiemu i magdeburskiemu. T. 56: 2004 z. 1 s. 402-403.
 • JANICKA Danuta: Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin Profesora Karola Koranyiego. T. 50: 1998 z. 1 s. 342.
 • JĘDREJEK Grzegorz: Sesja: Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. [Lublin, 10-11.12.1999] T. 52: 2000 z. 1-2 s. 456-457.
 • JĘDRZEJEWSKI Edward: Seminarium historycznoprawne młodych pracowników nauki Wydziału Prawa Uniwertsytetu Wrocławskiego. T. 21: 1969 z. 1 s. 227-228.
 • JO Ń CA Maciej: Polsko-czeskie seminarium z prawa rzymskiego na Uniwersytecie Jagiello ń skim. T. 62: 2010 z. 1 s. 520-521.
 • JOŃCA Maciej: Seminarium: „Łacińskie paremie prawnicze a współczesna praktyka prawnicza”. T. 61: 2009 z. 1 s. 416.
 • JOŃCA Maciej: Sympozjum Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim . Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam . T. 58: 2006 z. 2 s. 361.
 • JUREK Piotr, KOREDCZUK Józef: Zjazd historyków prawa w Karpaczu [8-10 IX 1988]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 213.
 • JUSTYŃSKI Janusz: 42 Sesja Commission Internationale pour l'Histoire des Assembl ées d'Etats et du Parlementarisme w Lizbonie. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 229.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Historia państwa i prawa na VIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Krakowie. T. 11: 1959 z. 1 s. 233-237.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Konferencja naukowa poświęcona Państwu Wielkomorawskiemu. T. 16: 1964 z. 2 s. 250-251.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Międzynarodowa konferencja historycznoprawna w Budapeszcie [12-15 IX 1977]. T. 30: 1978 z. 1 s. 261.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Międzynarodowa konferencja poświęcona historii administracji [Siklós (Węgry), 18-20 V 1972]. T. 25: 1973 z. 1 s. 251-253.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: Międzynarodowa sesja naukowa historyków prawa i romanistów w Szeged [18-20 IX 1969]. T. 22: 1970 z. 2 s. 286-287.
 • KACZMARCZYK Zdzisław: I ogólnopolska konferencja historyków prawa w Toruniu 28-29 czerwca 1950. T. 3: 1951 s. 365-400.
 • KALLAS Marian: I Sympozjum na temat „Konstytucjonalizm polski XVIII-XX w.” w Bachotku k/Brodnicy (10 V 1979 r.). T. 32: 1980 z. 2 s. 253-254.
 • KAMIŃSKA Krystyna: Ogólnopolski zjazd historyków prawa w Bachotku (6-9 czerwca 1979 r.). T. 32: 1980 z. 2 s. 247-249.
 • KAMIŃSKA Krystyna, WIERZBOWSKI Błażej: Historia państwa i prawa na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu [8 IX 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 209-210.
 • KARABOWICZ Anna: Bartłomiej Groicki - prawnik polskiego Odrodzenia. Wystawa w 400-setną rocznicę śmierci. T. 57: 2005 z. 2 s. 452-453.
 • KARABOWICZ Anna: Konferencja naukowa: 200 lat kodyfikacji napoleońskich. T. 57: 2005 z. 1 s. 454.
 • KARABOWICZ Anna: Międzynarodowa konferencja: Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo - doktryna - praktyka. 500 rocznica uchwalenia konstytucji Nihil novi z 1505 r. Kraków-Radom 5-8 września 2005 r. T. 58: 2006 z. 1 s. 335-336.
 • KARABOWICZ Anna, ŻUREK Marek: Sympozjum: Rządy prawa w przeszłości dalszej i bliższej. T. 57: 2005 z. 1 s. 455-458.
 • Karol Górski - człowiek i uczony. Pod red. Zenona Huberta Nowaka. Toruń 1999. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 51: 1999 z. 1-2 s. 471-472.
 • KIWIOR-FILO Małgorzata: Międzynarodowa konferencja naukowa: „U źródeł totalitaryzmów XX wieku. W 90. rocznicę rewolucji bolszewickiej”. T. 60: 2008 z. 2 s. 463-465.
 • KOLARZ Beata, WIERZCHOWSKA Iwona: Ogólnopolski Zjazd Katedr Historyczno-Prawnych w Gdańsku. T. 50: 1998 z. 1 s. 342.
 • KONFERENCJA katedr historyczno-prawnych w Karpaczu [11-13 VI 1964 r.]. T. 17: 1965 z. 2 s. 319.
 • KONSTANKIEWICZ Marek: I Sympozjum Dziejów Biurokracji . T. 60: 2008 z. 1 s. 344-345.
 • Die Konstruktion der Vergangenheit: Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. Red. Joachim Bahlcke i Arno Strohmeyer. Zeitschrift für hist. Forschung. Vierteljahresschrift zur Erforschung des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Beiheft 29.Berlin 2002. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz. T. 56: 2004 z. 1 s. 347-350. [Lipsk, 29.09-2.10.1999 r. ]
 • KOREDCZUK Józef: Międzynarodowa konferencja naukowa w Ołomuńcu: „Dwieście lat ABGB – od kodyfikacji ku rekodyfikacji czeskiego prawa cywilnego”. T. 63: 2011 z. 2 s. 472-473.
 • KOWALSKA Elżbieta, PASZKOWSKA Marzenna: Rządy prawa w perspektywie historycznej. Ogólnopolska konferencja historyków prawa w Popowie [30 V - 1 VI 1986]. T. 39: 1987 z. 1 s. 241-248.
 • KRAWCZYK Monika: Prawo rzymskie a współczesność. Seminarium poświęcone pamięci Henryka Kupiszewskiego [Warszawa, 4 XI 1996]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 393-394.
 • KREMER Andrzej: Międzynarodowe Kolokwium Historycznoprawne w Jabłonnie [8-10 X 1985]. T. 38: 1986 z. 2 s. 217-220.
 • KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: VII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. T. 60: 2008 z. 2 s. 471.
 • Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993. Wrocław: 1995. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 47: 1995 z. 1-2 s. 269-270.
 • KULECZKA Gerard: Sprawozdanie z konferencji katedr historycznoprawnych odbytej w Kołobrzegu w dniach 8-10 czerwca 1967 r. T. 20: 1968 z. 1 s. 251-257.
 • KULISIEWICZ Wojciech: Konferencja naukowa w Wilnie poświęcona czterechsetleciu III Statutu Litewskiego z 1588 r. [29-30 IX 1988]. T. 41: 1989 z. 1 s. 236-237.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Międzynarodowa sesja poświęcona zagadnieniom praw klinowych i prawa grecko - rzymskiego Egiptu [2-3 grudnia 1955 r. w Warszawie]. T. 8: 1956 z. 2 s. 391-393.
 • KUPCZAK Gracjan: Koło Naukowe doktryn polityczno-prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. T. 63: 2011 z. 2 s. 473.
 • KUPISZEWSKI Henryk: XII Międzynarodowy Kongres Papirologów w Ann Arbor. T. 21: 1969 z. 1 s. 223.
 • KURSA Sławomir: „Osoba i rodzina w prawie rzymskim i w tradycji prawa europejskiego”. Międzynarodowa konferencja na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie . T. 60: 2008 z. 1 s. 345-346.
 • KWIECIEŃ Marcin: IV Kurs Międzynarodowej Szkoły „Ius Commune” na temat: Doctrines of Civil and Canon Law in the Middle Ages [6-16 X 1991 r.] T. 44: 1992 z. 1-2 s. 235-236.
 • LESIŃSKI Bogdan: Doroczna sesja Société Jean Bodin w Dijon [w dniach 26 IX-1 X 1957 r.]. T. 10: 1958 z. 1 s. 268.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: Historia prawa w pracach II Kongresu Nauki Polskiej [26-29 VI 1973]. T. 26: 1974 z. 1 s. 271-279.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: Sesja naukowa polskiego Oświecenia w Warszawie [3-5 III 1951] T. 4: 1952 s. 502-503.
 • LEWANDOWSKA-MALEC Izabela, FOKT Krzysztof: I Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Krakowie (16 stycznia 2012). T. 64: 2012 z. 1 s. 317-318.
 • LEWANDOWSKA-MALEC Izabela, FOKT Krzysztof: Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Krakowie. T. 64: 2012 z. 2 s. 547-548.
 • LIPSKA Marzena, ĆWIKŁA Leszek: Cuius regio eius religio ? Zjazd historyków państwa i prawa w Lublinie. T. 59: 2007 z. 1 s. 374-376.
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek: II Tatrzańskie Spotkanie prawników-romanistów [Kiry, 6-11 VI 1997]. T. 50: 1998 z. 1 s. 340-341.
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek: Konferencja naukowa w Zajączkowie: Prawo rzymskie i Europa - perspektywa polska [27 i 28 XI 1993]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 203-204.
 • LOSKA Elżbieta, JOŃCA Maciej: Collegio di Diritto Romano: „La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione” . T. 60: 2008 z. 1 s. 340-341.
 • ŁUSZCZYŃSKA Małgorzata: Konferencja historyków doktryn politycznych i prawnych w Krasnobrodzie. T. 55: 2003 z. 1 s. 516-518.
 • ŁYSIAK Ludwik: Międzynarodowe Kolokwium Towarzystwa do Badań nad Sądem Kameralnym Rzeszy. Wetzlar 1987. T. 41: 1989 z. 1 s. 231-232.
 • MACIEJEWSKI Marek: Konferencja naukowa we Wrocławiu: Ustrój polityczny Polski i Niemiec (1918-1945). T. 46: 1994 z. 1-2 s. 210-212.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Średniowieczne narzędzia tortur. Uwagi o włoskiej wystawie archeologicznej. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 241-246.
 • MAISEL Witold: Doroczny zjazd sekcji prawnej Szwajcarskiego Stowarzyszenia Etnograficznego [5-6 V 1979 Esslingen]. T. 32: 1980 z. 2 s. 256.
 • MAISEL Witold: Doroczny zjazd Société d'Histoire du Droit [Valladolid, 1-3 VI 1981]. T. 34: 1982 z. 1 s. 223.
 • MAISEL Witold: Sesja naukowa w Piotrkowie Trybunalskim [6 V 1978]. T. 30:1978 z. 2 s. 315.
 • MAISEL Witold: Kronika Wincentego Kadłubka przedmiotem obrad sympozjum naukowego [Poznań, 23-24 XI 1973]. T. 26: 1974 z. 2 s. 295.
 • MAISEL Witold: Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Krems-Stein [7-11 IX 1987]. T. 40: 1988 z. 1 s. 230.
 • MAISEL Witold: Międzynarodowe Seminarium Historyczne w Rzymie na temat kontynuacji prawa rzymskiego w dziejach Europy Wschodniej. T. 41: 1989 z. 1 s. 231.
 • MAISEL Witold: VIII Międzynarodowe Seminarium Historyczne: „Da Roma alla Terza Roma” [Roma, 21-22 IV 1988]. T. 41: 1989 z. 2 s. 253-254.
 • MAISEL Witold, PAULI Lesław: Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Konstancy [12-14 IX 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 208.
 • MAKIŁŁA Dariusz: Konferencja naukowa poświęcona trzysetnej rocznicy koronacji królewieckiej. T. 54: 2002 z. 1 s. 506-507. [Toruń, 6-7.12.2001 r.]
 • MAKIŁŁA Dariusz: Konferencja: „Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo - społeczeństwo - kultura” w Toruniu [12-13 grudnia 2002 r.]. T. 55: 2003 z. 1 s. 523-524.
 • MALEC Dorota: Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia jubileuszu ABGB w Pradze. T. 64: 2012 z. 1 s. 316-317.
 • MALINOWSKA Irena: Kongresy historycznoprawne we Włoszech. T. 20: 1968 z. 2 s. 203-205.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres dla uczczenia dziewięćsetlecia Uniwersytetu bolońskiego [Bologna, 26-29 V 1988]. T. 41: 1989 z. 2 s. 252-253.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres Société du Droit, 28-31 V 1992 [Pavia, Mediolan]. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 482.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres Société Jean Bodin w Atenach i Delfach (4-10 X 1981 r.). T. 34: 1982 z. 1 s. 223-226.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres Société Jean Bodin w Kopenhadze, 16-20 V 1993. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 483-484.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Międzynarodowa konferencja historyków prawa w Veszprém [23-26 VIII 1983]. T. 36: 1984 z. 1 s. 275-276.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Sympozjum Gruppo Interuniversitario per la Storia dell' Europa Mediterranea w Messynie [19-22 IX 1991 r.]. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 233-234.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: W dwusetną rocznicę Leopoldiny (1786-1986) [Siena, 3-6 XII 1986]. T. 39: 1987 z. 2 s. 252-253.
 • MAŁECKI Marian: Międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom dynastii Habsburgów w ostatnich latach funkcjonowania monarchii austro-węgierskiej. T. 60: 2008 z. 2 s. 470.
 • MAŁECKI Marian: Międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom żandarmerii. T. 60: 2008 z. 2 s. 470.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Sesja naukowa w Krakowie [25-26 maja 1993 r. ]: Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 479-481.
 • MATUSZEWSKI Józef: Doroczna sesja Société Jean Bodin w Paryżu [28 IX-4 X 1959]. T. 12: 1960 z. 1 s. 298.
 • MATUSZEWSKI Józef: XVI Zjazd Société Jean Bodin. T. 17: 1965 z. 1 s. 295-296.
 • MATUSZEWSKI Józef, ROMAN Stanisław: Działalność Komisji Redakcyjnej Wydawnictw Źródłowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademi Nauk. T. 6: 1954 z. 1 s. 431-436.
 • Medievistika na XIII Meżdunarodnom Kongresse Istoričeskich Nauk v Moskve i na V Meżdunarodnom Kongresse Ekonomičeskoj Istorii v Leningrade. W: Srednie veka T. 34: 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 220.
 • MIKOŁAJCZYK Marian, ORGANIŚCIAK Wojciech: Sesja w Katowicach z okazji 500-lecia sejmu polskiego [18 stycznia 1993.]. T. 45: 1993 z. 1‑2 s. 481.
 • MIKUŁA Maciej: Konferencja naukowa „ Culpa et poena” w Uniwersytecie Jagiellońskim. T. 60: 2008 z. 2 s. 471-472.
 • MIKU Ł A Maciej: Mi ę dzynarodowa konferencja: „ Ius mercatorum, lex mercatoria - z dziej ó w i wsp ół czesno ś ci prawa handlowego”. T. 62: 2010 z. 1 s. 516-517.
 • MIKUŁA Maciej, SUSKI Piotr: Konferencja „Prawo blisko człowieka - z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego”.T. 59: 2007 z. 2 s. 478.
 • MISZTAL-KONECKA Joanna: Konferencja „ Salus rei publicae suprema lex . Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu”.T. 59: 2007 z. 2 s. 476-478.
 • La monocratie. Deuxi ème partie. Recueils de la Société Jean Bodin. Bruxelles 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 271-272.
 • Naučnaja sessija "Itogi i zadači izučenija genezisa fieodalizma v zapadnoj Evropie". Moskwa 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 257.
 • NAWORSKI Zbigniew: V Międzynarodowe Sympozjum poświęcone dziejom biurokracji w Europie. T. 64: 2012 z. 2 s. 550.
 • NICZYPORUK Piotr: Konferencja prawników-romanistów: Jarosławl - Moskwa. T. 56: 2004 z. 1 s. 404-406.
 • Occupants et Occupés. 1792-1815. [Kolokwium w Brukseli, 29-20 I 1968]. Bruxelles 1969. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 270-271.
 • OCHMANN Stefania: Konferencja naukowa poświęcona pamięci Władysława Czaplińskiego [Wrocław, 24 IV 1982]. T. 34: 1982 z. 2 s. 257.
 • OCHMAŃSKI Jerzy W.: Konferencja historyków doktryn politycznych i prawnych w Szczyrku. T. 58: 2006 z. 2 s. 363-354.
 • Österreich im Europa der Aufklärung. Kontinuität Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresia und Joseph II. Internationales Symposion in Wien 20.-23. Oktober 1980. Wien 1985. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Z dziejów absolutyzmu oświeconego w Austrii. T. 38: 1986 z. 2 s. 153-161.
 • OLSZEWSKI Henryk: Konferencja naukowa: „Profesor Jan Baszkiewicz – człowiek Uniwersytetu”. T. 64: 2012 z. 1 s. 311.
 • OLSZEWSKI Henryk: Kultura prawna Polski współczesnej. Korzenie - ewolucja - perspektywy. (Konferencja naukowa w Instytucie Nauk Prawnych PAN). T. 54: 2002 z. 1 s. 506.
 • OLSZEWSKI Henryk: Międzynarodowa konferencja: „Parlamentaryzm w małych państwach. Parlamentaryzm a monarchia”. T. 60: 2008 z. 2 s. 467-468.
 • OLSZEWSKI Henryk: Mi ę dzynarodowa konferencja: „W ł adza ś wiecka i duchowna w przekazie ikonograficznoprawnym”. T. 62: 2010 z. 1 s. 517-518.
 • OLSZEWSKI Henryk: Myśl konstytucyjna w nauczaniu historii. Międzynarodowa konferencja naukowa w Genshagen. T. 56: 2004 z. 1 s. 403-404.
 • OLSZEWSKI Henryk: Obchody 500-lecia sejmu radomskiego i uchwalenia konstytucji Nihil novi . T. 57: 2005 z. 1 s. 451.
 • OLSZEWSKI Henryk: Parlament a społeczeństwo. Brytyjsko-polska konferencja naukowa w Poznaniu [16-18 IX 1987]. T. 40: 1988 z. 1 s. 229-230.
 • OLSZEWSKI Henryk: Problemy metodologii historycznej w prawoznawstwie [Łódź, 27-28 III 1980]. T. 33: 1981 z. 1 s. 258-259.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sesja naukowa poświęcona dwusetnej rocznicy śmierci Monteskiusza T. 8: 1956 z. 1 s. 386-388.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sto lat niemieckich badań nad historią Europy Wschodniej. T. 54: 2002 z. 2 s. 373. [Berlin, 5-6.07.2002]
 • OLSZEWSKI Henryk: Ustrój i kultura w ustroju na progu czasów nowożytnych. Konferencja w Linkōping 18-20 marca 2000 r. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 457.
 • OLSZEWSKI Henryk: Zygmunt Wojciechowski - historyk ustroju i prawa [Poznań, 11 XI 1980]. T. 33: 1981 z. 1 s. 259-260.
 • O tieorieticzeskom nasledii P. I. Stuczki w sowietskoj prawowoj naukie. Sbornik statiej. [Materiały z sesji naukowej w 100 rocznicę urodzin P. I. Stuczki]. Riga 1965. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 19: 1967 z. 1 s. 213-215.
 • Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii. Praca zbior. pod red. nauk. Juliusza Bardacha przy współudziale Wandy Sudnik. [Materiały sympozjum, Warszawa - maj 1992 r.]. Warszawa: 1995. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 47: 1995 z. 1-2 s. 277-280.
 • PASEK Andrzej: Sze ść dziesi ą t lat og ó lnopolskich konferencji historycznoprawnych. T. 62: 2010 z. 2 s. 483-489.
 • PAULI Lesław: Kongres historycznoprawny w Linzu [29 IX - 2 X 1976]. T. 29: 1977 z. 2 s. 257.
 • PAULI Lesław: Kongres historycznoprawny w Norymberdze [24-27 IX 1972]. T. 25: 1973 z. 2 s. 301-302.
 • PAULI Lesław: Kongres historycznoprawny w Zurychu - 1982 r. [28 IX - 2 X]. T. 35: 1983 z. 2 s. 251-252.
 • PAULI Lesław: Międzynarodowa konferencja w Pradze w rocznicę koldinowej kodyfikacji [25-27 IX 1979]. T. 32: 1980 z. 2 s. 255.
 • PAULI Lesław: Wiedeńskie sympozjum w 150 rocznicę śmierci Franciszka Zeillera [23-26 X 1978]. T. 31: 1979 z. 2 s. 269-270.
 • PAWEŁKO-CZAJKA Barbara, SZYMANIEC Piotr: Międzynarodowa Konferencja: „Polskie interpretacje autorytaryzmu i totalitaryzmu”. T. 63: 2011 z. 1 s. 553-554; też w T. 63: 2011 z. 2 s. 469.
 • PIETRZAK Michał: Posiedzenie naukowe Komitetu Nauk Prawnych poświęcone metodzie porównawczej w historii państwa i prawa. T. 18: 1966 z. 1 s. 288-290.
 • PIETRZAK Michał: Wolność sumienia i wyznania w Polsce. Tradycja i współczesność. T. 53: 2001 z. 1 s. 117-139: rés.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: II Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego [4-20 września 2003 r.]. T. 55: 2003 z. 1 s. 515-516.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Kodeks Napoleona i jego dziedzictwo. Konferencja naukowa w Łodzi [12-14 IX 1989]. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 214.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Konferencja romanistyczna w Nowym Sadzie [24-27.10.2002 r.]. T. 55: 2003 z. 1 s. 518-520.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Konferencja romanistyczna we Władywostoku. T. 53: 2001 z. 2 s. 292-294.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Międzynarodowa Szkoła Prawa Rzymskiego. T. 54: 2002 z. 2 s. 370-371.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: 55 Sesja Société Fernand de Vischer pour l'Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA). T.54: 2002 z. 2 s. 372.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: 57. Sesja Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. T. 56: 2004 z. 2 s. 465-466 .
 • PLISECKA Anna: Mi ę dzynarodowa konferencja „Roman Law and Legal Knowledge”. T. 62: 2010 z. 1 s. 521-523.
 • POGASZ Wojciech: Konferencja naukowa poświęcona dorobkowi Czesława Znamierowskiego (1888 - 1967) [Poznań, 29 II 1989]. T. 41: 1989 z. 2 s. 254.
 • POSIEDZENIE Rady Redakcyjnej Czasopisma Prawno-Historycznego [15 III 1966]. T. 18: 1966 z. 2 s. 306-307.
 • Pravo v zierkale żizni. Issledowanija po juridiczeskoj antropologii . Pod red. N. Novikovej. Moskva 2006. Rec.: PRZYCHODA JarosławT. 59: 2007 z. 2 s. 444-446.
 • PROCHÁZKA Vladimir: Konferencja prawno-historyczna w Pradze 19-20 czerwca 1957 r. T. 10: 1958 z. 1 s. 263-267.
 • PRZYGODZKI Jacek: XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa. T. 61: 2009 z. 1 s. 409-411.
 • RAKOWSKI Maciej: Sympozjum w setną rocznicę urodzin Jana Adamusa [Łódź, 8 XI 1996]. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 394.
 • PTAK Marian J.: Biblioteka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Orzechowskiego. T. 63: 2011 z. 1 s. 554.
 • REDER Jerzy: Sandomierskie - dzieje degradacji historycznego regionu. T. 53: 2001 z. 2 s. 157-171.
 • La regina Bona Sforza tra Puglia e Polonia. Atti del convegno promosso ... a Bari [27 IV 1980]. Wrocław-Warszawa-Kraków 1987. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 41: 1989 z. 2 s. 227-228.
 • Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji zorganizowanej 16-17 maja 1997 r. w Lublinie. Lublin 1998. Rec.: WÓJCIK Monika. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 462-464.
 • ROMAN Stanisław: Doroczna sesja Société Jean Bodin w Lejdzie (w dniach 27 IX - 2 X 1956 r.). T. 9: 1957 z. 1 s. 422-423.
 • ROMAN Stanisław: Działalność Komisji Redakcyjnej Wydawnictw Żródłowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. T. 7: 1955 z. 1 s. 395-408.
 • ROSNER Anna: Konferencja Zespołu Historii Parlamentaryzmu do 1914 r.: Problemy badawcze sejmików Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. [Warszawa, 22 XI 1994]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 213-214.
 • RUSSOCKI Stanisław: Przed warszawskim posiedzeniem Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats. T. 22: 1970 z. 1 s. 281-282.
 • RZEWUSKA Monika: Konferencja naukowa w Toruniu: Cesare Beccaria - reformator prawa karnego i jego epoka. [Toruń, 29. 03. 1994 r.]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 210.
 • SADOWSKI Mirosław: Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów i Słowian podczas drugiej wojny światowej. Polsko-czeska konferencja naukowa w Terezinie. T. 50: 1998 z. 1 s. 347-348.
 • SADOWSKI Mirosław: Międzynarodowa konferencja naukowa: „Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939”. T. 61: 2009 z. 1 s. 411-414.
 • SADOWSKI Mirosław: Z dziejów studenckiego ruchu naukowego historyków idei na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 56: 2004 z. 2 s. 468-469.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Zjazd Société d'Histoire du Droit w Tuluzie [27-31 V 1970]. T. 23: 1971 z. 1 s. 271-272.
 • SAWICKI Jakub: III Międzynarodowy Kongres Średniowiecznego Prawa Kanonicznego w Strasburgu [3-6 IX 1968]. T. 21: 1969 z. 2 s. 295.
 • SCZANIECKI Michał: Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit w Padwie (21-25 V 1961) i powołanie do życia Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Państwa i Prawa. T. 14: 1962 z. 1 s. 235-237.
 • SCZANIECKI Michał: Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit w Rennes (4-7 VI 1959 r.). T. 12: 1960 z. 1 s. 297.
 • SCZANIECKI Michał: II Ogólnopolska konferencja historyków prawa w Poznaniu 25-26 listopada 1950. T. 3: 1951 s. 400-421.
 • SCZANIECKI Michał: Polscy historycy państwa i prawa na XIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych [16-23 VIII 1970, Moskwa]. T. 23: 1971 z. 1 s. 265-267.
 • SCZANIECKI Michał: Zebranie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma prawno-historycznego w Poznaniu w dniu 7 1 1951. T. 3: 1951 s. 421-422.
 • SENKOWSKA Monika, AJNENKIEL Andrzej: Konferencja naukowa w Modlnicy poświęcona pracom nad systemem historii doktryn polityczno-prawnych [19-22 IX 1966 r.]. T. 19: 1967 z. 1 s. 221-225.
 • SESJA naukowa poświęcona Konstytucji Polskiej Rzeczyposopolitej Ludowej [4-9 VII 1953]. T. 5: 1953 s. 327-330.
 • SĘDEK Marek: Posiedzenie Komisji Historii Państwa i Prawa na temat reedycji zbioru Volumina Legum. T. 23: 1971 z. 2 s. 262-269.
 • SĘDEK Marek: Posiedzenie Komisji Historii Państwa i Prawa Instytutu Historii PAN oraz Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego [Warszawa, 5 III 1973]. T. 25: 1973 z. 2 s. 303-304.
 • SĘDEK Marek: Posiedzenie naukowe poświęcone twórczości profesora Jakuba Sawickiego [Warszawa, 8 III 1979]. T. 31: 1979 z. 2 s. 267-268.
 • SĘDEK Marek, ZAKRZEWSKI Andrzej: Dzieje kodyfikacji prawa. Ogólnopolska konferencja historyków państwa i prawa w Karpaczu [23-25 V 1974]. T. 27: 1975 z. 1 s. 202-207.
 • SĘDEK Marek, ZAKRZEWSKI Andrzej: Wiec - rada - sejm - parlament. Konferencja historyków państwa i prawa w Kołobrzegu [7-9 IX 1972]. T. 25: 1973 z. 1 s. 257-261.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna, ZMIERCZAK Maria: Konferencja naukowa poświęcona dziejom polskiego parlamentaryzmu w okresie przedrozbiorowym [Kórnik, 11-12 V 1982]. T. 34: 1982 z. 2 s. 259-262.
 • SIKORSKI Dariusz Andrzej: Sympozjum: Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. w badaniach historycznych. T. 57: 2005 z. 1 s. 455.
 • SKOMIAŁ Jakub: Ogólnopolska konferencja naukowa „Grunwald i Konstancja. Geneza współczesnej wojny sprawiedliwej”. T. 63: 2011 z. 2 s. 468.
 • SKOMIAŁ Jakub: Ogólnopolska konferencja naukowa w Sulejowie. „Własność w doktrynach politycznych i prawnych”. T. 56: 2004 z. 1 s. 399-400.
 • SKRZYWANEK Dagmara: 59. sesja Société Fernand de Vischer pour l'histoire des Droits de l'Antiquité. T. 58: 2006 z. 1 s. 337-340: tab.
 • SOBCZAK Maria: Konferencja naukowa: W pięćsetlecie konstytucji Nihil novi . Z dziejów stanowienia prawa w Polsce. T. 58: 2006 z. 1 s. 342.
 • SOBOLEWSKA Barbara: Sprawozdanie z VII Konferencji węgierskich i czeskich historyków prawa [23-25 września 1965 r. w Pécs]. T. 18: 1966 z. 1 s. 292-295.
 • SOBOTKA Roman: Konferencje mediewistyczne. T. 53: 2001 z. 2 s. 296 -299 .
 • SONDEL Janusz: Prawo rzymskie jako źródło inspiracji. T. 53: 2001 z. 2 s. 9-26: rés.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Międzynarodowe kolokwium na temat roli prawników w powstaniu państwa nowożytnego. Tybinga, 23-26 IX 1980. T. 33: 1981 z. 2 s. 201.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna, WOŁODKIEWICZ Witold: III Międzynarodowy Kongres Società Italiana di Storia del Diritto we Florencji [25-29 IV 1973]. T. 26: 1974 z. 1 s. 279-280.
 • Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja. (1493-1993). Praca zbior. pod red. nauk. Juliusza Bardacha, przy współudz. Wandy Sudnik. [Materiały z konfer. Piotrków Trybunalski-Sulejów 6-8 maja 1993.]. Warszawa 1995. Rec.: SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna T. 47: 1995 z. 1-2 s. 273-277.
 • SPRAWOZDANIE z konferencji katedr historycznoprawnych odbytej w Warszawie w dniach 3 i 4 czerwca 1958. T. 10: 1958 z. 2 s. 499-515.
 • Starożytne kodyfikacje prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej 10-11 kwietnia 1999 r. w Lublinie. Red. Antoni Dębiński. Lublin 2000. Rec.: GÓRSKI Grzegorz T. 54: 2002 z. 1 s. 443-444.
 • Stanisław Kutrzeba 1876-1946. Materiały z uroczystego posiedzenia PAU w dniu 24 czerwca 1996. Red. Rita Majkowska. Kraków 1998. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 52: 2000 z. 1-2 s. 373-374.
 • Stanisław Russocki - badacz dziejów ustroju i prawa. W 45-lecie pracy naukowej. Warszawa 1999. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 52: 2000 z. 1-2 s. 375-377.
 • STANULEWICZ Maksymilian: V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego: „Bilateralizm w stosunkach państwo - Kościół”. T. 60: 2008 z. 2 s. 474-475.
 • STANULEWICZ Maksymilian: VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego: „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych”. T. 63: 2011 z. 1 s. 551-553.
 • STOLAREK Dorota: „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy” . T. 60: 2008 z. 1 s. 337-338.
 • STOLARSKI Kamil: IV Międzynarodowa Konferencja: „ Ex contractu, ex delicto : z dziejów prawa zobowiązań” w Krakowie. T. 63: 2011 z. 1 s. 550-551.
 • Les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de l'Espagne au premier âge féodal. [Touluse, 28-31 III 1968] Paris 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 273-274.
 • STUS Marek, ŚWIĘCICKA Paulina: Europejskie Forum Młodych Historyków Prawa. T. 61: 2009 z. 1 s. 417-424.
 • SUDNIK Wanda: 41 Sesja Commission Internationale pour l'Histoire des Assembl ées d'Etats et de Parlementarisme w Warszawie [10-13 IX 1991 r.] T. 44: 1992 z. 1-2 s. 227-228.
 • SUDNIK Wanda: Konferencja: Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja w ujęciu porównawczym. 1493-1993 [6-8 maja 1993 Piotrków Trybunalski, Sulejów]. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 471-479.
 • SUDNIK Wanda: Konferencja Zespołu Historii Polskiego Parlamentaryzmu. T. 50: 1998 z. 1 s. 343-346.
 • SUDNIK Wanda: Międzynarodowa konferencja: czterechsetlecie III Statutu Litewskiego (1588-1988) [Nieborów, 3-6 X 1988]. T. 41: 1989 z. 1 s. 235-236.
 • SUDNIK Wanda: I Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Historycznoprawne we Wrocławiu w dniach 21-23 kwietnia 1967 r. T. 20: 1968 z. 1 s. 259-260.
 • SUDNIK Wanda: Sympozjum: Stan badań nad dziejami polskiego parlamentaryzmu do 1914 r. w Warszawie [19-20 V 1992 r.] T. 44: 1992 z. 1-2 s. 230-233.
 • Sur le féodalisme. Paris 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 290.
 • Sur le "mode de production asiatique". Paris 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 279-280.
 • SZAFRA Ń SKI Wojciech: Konkurs „Prawo rzymskie a ś wiat wsp ół czesny”. T. 62: 2010 z. 2 s. 492-493.
 • SZOT Adam: „Idea słuszności w prawie – przeszłośc i teraźniejszość”. Konferencja z okazji 40-lecia Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Administracji UMCS. T. 63: 2011 z. 2 s. 470-472.
 • SZPRINGER Iwona: Crimina et mores: IV Lubelskie sympozjum z historii rzymskiego prawa karnego. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 458-459.
 • SZULC Tadeusz: Ogólnopolski Zjazd Katedr Historyczno - Prawnych w Łodzi. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 225-227.
 • SZYMANIEC Piotr: Konferencja naukowa: „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim”. T. 64: 2012 z. 1 s. 315-316.
 • SZYMAŃSKI Andrzej: III Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne w Brzegu . T. 60: 2008 z. 1 s. 342-344.
 • SZYMAŃSKI Łukasz: X Zjazd historykow doktryn politycznych i prawnych w Szklarskiej Porębie. T. 65: 2013 z. 1 s. 562-566.
 • Ś WI Ę TO Ń Adam: Konferencja „Ustr ó j staro ż ytnego Rzymu a wsp ół czesne dylematy w ł adzy”. T. 62: 2010 z. 2 s. 491-492.
 • TARKOWSKI Mikołaj: Konferencja „Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. W 150. rocznicę reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego”. T. 64: 2012 z. 2 s. 551-552.
 • TARNOWSKA Anna: VII Konferencja historyków prawa obszaru Morza Bałtyckiego w Kilonii. T. 64: 2012 z. 2 s. 549-550.
 • TARNOWSKA Anna: Letni kurs historii prawa w Instytucie Historii Prawa im. Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem . T. 60: 2008 z. 1 s. 346-347.
 • TARNOWSKA Anna: Międzynarodowa konferencja w Mennagio o nowożytnym konstytucjonalizmie. T. 58: 2006 z. 2 s. 362.
 • TARWACKA Anna: XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego w Copanello. T. 63: 2011 z. 1 s. 546.
 • TARWACKA Anna: XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa Prawo na przełomie epok , Warszawa-Zegrze 17-19 września 2010 roku. T. 63: 2011 z. 1 s. 539-540.
 • Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Red. Jerzy W. Borejsza and Klaus Ziemer in Cooperation with Magdalena Hułas. New York - Oxford - Warszawa 2006.Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 59: 2007 z. 2 s. 457-463.
 • UCHWAŁY Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej. T. 4: 1952 s. 503-505.
 • URBA Ń CZYK Micha ł : VIII Og ó lnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Toruniu. T. 62: 2010 z. 1 s. 518-519.
 • URBAŃCZYK Michał: Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy. Konferencja naukowa historyków idei w Gnieźnie. T. 57: 2005 z. 2 s. 451-452.
 • La Vendée dans l'histoire. Actes du Colloque. Paris 1994. SALMONOWICZ Stanisław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 165-167.
 • VETULANI Adam: Doroczna sesja Société d'Histoire du Droit (1956 r.) T. 9: 1957 z. 1 s. 421-422.
 • VETULANI Adam: Konferencja historyków prawa w Smolenicy (10-12 XI 1966] T. 19: 1967 z 2 s. 240-242.
 • VETULANI Adam: Plon kongresu kanonistów w Belgii w 1958 r. T. 11: 1959 z. 1 s. 240-242.
 • VETULANI Adam: Przegląd prac prowadzonych w ramach Komitetu Nauk Prawnych PAN nad wydawnictwami źródłowymi T. 5: 1953 s. 326-327.
 • VETULANI Adam: Siedem tomów Studia Gratiana. Studia Gratiana post octava Decreti saecularia auctore Consilio commemorationi Gratiani instruendae edita, curantibus Ios. Forchielli - Alph. M. Stickler. T. I-VII. Bononiae 1953-1959. T. 13: 1961 z. 2 s. 223-237.
 • Vizantijskije očerki. Trudy sovetskich učenych k XIV Kongressu Vizantinistov. Moskwa 1971. Rec.: WIERZBOWSKI Błażej T. 25: 1973 z. 1 s. 222-223.
 • Vom Unfug des Hexen-Prozesses. Wyd. Hartmut Lehmann i Otto Ulbricht. Wiesbaden 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. O niegodziwości procesów o czary. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 115-120.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Komunikat o ogólnopolskim zjeździe historyków prawa w 2004 r. T. 55: 2003 z. 2 s. 451-452.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Ogólnopolski zjazd historyków prawa w Szczecinie. T. 57: 2005 z. 1 s. 451-453.
 • WALASZEK Marek: Zjazd Katedr Historycznoprawnych w Mielnie-Unieściu. —T. 51: 1999 z. 1-2 s. 521-524.
 • WĄSICKI Jan: Sesja naukowa polskiego Oświecenia w Poznaniu [20 X 1951 r.] T. 4: 1952 s. 505-508.
 • W 250 rocznicę Akademii Nauk ZSRR. T. 26: 1974 z. 2 s. 291-292.
 • Welt - Macht - Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526-1635. Red. Joachim Bahlcke i Volker Dudeck. Görlitz-Zittau 2002. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T.55: 2003 z. 2 s. 423-425.
 • Der Westfälische Frieden. Diplomatie-politische Zäsur - kulturelles Umfeld - Rezeptionsgeschichte. Red. Heinz Duchhardt. München 1998 - Hist. Zeitschr. (NF) Beiheft 26. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 54: 2002 z. 1 s. 459-461. [Münster, 27.10-2.11.1996 r.]
 • WIEWIOROWSKI Jacek: Konferencja: „Kult panuj ą cego w staro ż ytno ś ci. Historia staro ż ytna w Polsce 1919-2009”. T. 62: 2010 z. 1 s. 523-524.
 • WILEJSZYS Barbara: Konferencja naukowa poświęcona 400-leciu Statutu Litewskiego z 1556 r. [Mińsk, 27 V 1966]. T. 19: 1967 z. 1. s. 218-219.
 • WITKOWSKI Wojciech: Sesja z okazji 400-lecia Trybunału Koronnego w Lublinie [20 XI 1978]. T. 31: 1979 z. 2 s. 268-269.
 • Wojciech Maria Bartel. 1923-1992. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15 listopada 2002 r. Red. Rita Majkowska. Kraków 2006. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T.59: 2007 z. 2 s. 472-473.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: X Convegno Internazionale di Diritto Romano w Copanello3-10 VI 2000 r. T. 53: 2001 z. 1 s. 406-410.
 • WÓJCIK Monika: Konferencja naukowa: Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 525-526.
 • WÓJCIK Monika: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce. Ogólnopolska konferencja katedr i zakładów prawa rzymskiego w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. T. 57: 2005 z. 1 s. 459-460.
 • ZABŁOCKA Maria: Międzynarodowa Szkoła Prawa Rzymskiego. T. 54: 2002 z. 1 s. 502-501.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Historia prawa na XVIII Powszechnym Zje ź dzie Historyk ó w Polskich w Olsztynie. T. 62: 2010 z. 1 s. 525-526.
 • ZDRÓJKOWSKI Zbigniew: Sesja naukowa w Środzie Śląskiej [14-15 IX 1985]. T. 38: 1986 z. 2 s. 225.
 • ZMIERCZAK Maria XXI Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Amsterdamie. T. 63: 2011 z. 1 s. 546-550.
 • ZMIERCZAK Maria: Konferencja katedr doktryn polityczno-prawnych: „Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców”. T. 64: 2012 z. 1 s. 312-315.
 • ZMIERCZAK Maria: Konferencja na temat kultury politycznej - Karpacz 1978 [27-28 X]. T. 31: 1979 z. 1 s. 246-249.
 • ZMIERCZAK Maria: Konferencja na temat „Tradycja i innowacja w dziejach myśli społecznej i politycznej” (Polanica Zdrój 1979). T. 32: 1980 z. 2 s. 249-253.
 • ZMIERCZAK Maria: Międzynarodowe kolokwium z okazji 80-tej rocznicy traktatów w Locarno. T. 58: 2006 z. 1 s. 341.
 • ZMIERCZAK Maria: Sesja naukowa dla uczczenia 400-lecia urodzin Hugona Grocjusza w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia 1983 r. T. 36: 1984 z. 1 s. 273-275.
 • ZMIERCZAK Maria: Spotkanie historyków prawa w Rennes: Historia administracji i prawo administracyjne wczoraj i dziś. [26-29 V 1994]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 212-213.
 • ZMIERCZAK Maria: [Sympozjum „Koncepcja i projekty zmiany społecznej w pismach socjologów”]. T. 37: 1985 z. 1 s. 186-188.
 • ŻAK Elżbieta: Konferencja naukowa w Lublinie: Kara śmierci w starożytnym państwie rzymskim. [18 XI 1994]. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 204-205. 4. Dzieła ogólne, podręczniki `
 • AJNENKIEL Andrzej: Rządy prawa w II Rzeczypospolitej. Tradycja - możliwości - rzeczywistość. T. 40: 1988 z. 1 s. 91-113: rés.
 • Arasse Daniel: La Guillotine et l'imaginaire de la Terreur. Paris 1987. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 200-202.
 • Bahlcke Joachim: Schlesien und die Schlesier. Współudz. Joachim Rogall, Reinhard Krämer, Brigitte Bönisch-Brednich, Matthias Weber, Andrea Langner. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. T. 7. Monachium 1996. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 49: 1997 z. 1-2 s. 352-353.
 • Barbero Abilio, Vigil Marcelo: La formacion del feudalismo en la peninsula Ibérica. Barcelona 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 2 s. 257-258.
 • Bardach Juliusz: O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań 1988. Rec.: SOBCZAK Jacek. O dziejach Litwy. T. 41: 1989 z. 1 s. 149-154.
 • Bardach Juliusz: Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa 1999. Rec.: SOBCZAK Jacek. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 366-368.
 • Bardach Juliusz: Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w. Warszawa 1970. Rec.: RYMASZEWSKI Zygfryd. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII wieku. T. 24: 1972 z. 1 s. 203—221.
 • Bardach Juliusz: Sztudyi z historyi Wialikaga Kniastwa Litoŭskaga. Wstęp Hienadź Sahanowicz. Minsk2002. Rec.: KOSMAN Marceli.Juliusz Bardach jako lituanista. T. 56: 2004 z. 1 s. 323-329.
 • Bardach Juliusz: Themis a Clio czyli prawo a historia. Warszawa 2001. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 54: 2002 z. 2 s. 301-304.
 • BARDACH Juliusz: Zatwierdzenie III Statutu litewskiego przez Zygmunta III Wazę. T. 30:1978 z. 2 s. 39-51: rés.
 • Barker Rodney: Education and Politics 1900-1951. A Study of the Labour Party. Oxford 1972. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 2 s. 283-284.
 • Bartel Wojciech M.: Ochrona wolności osobistej na tle rozwoju państwowości anglosaskiej Brytanii (do roku 1066). Zeszyty Nauk. U. J. 120, Prace Prawnicze, Z. 23: 1965. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 18: 1966 z. 2 s. 283-286.
 • Bartošek Milan: Diritto Romano e teoria dello Stato e del Diritto. Zaragoza 1967. Rec.: NIZIOŁEK Marian T. 22: 1970 z. 2 s. 252-258.
 • Bartošek Milan: Řimské právo a socialistická společnost. Praha 1966. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz T. 20: 1968 z. 2 s. 153-160.
 • Baszkiewicz Jan:Państwo, rewolucja, kultura polityczna. Wstęp napisał i przygot. do dr. Henryk Olszewski. Poznań 2009. Rec.: CHOJNICKA Krystyna T. 62: 2010 z. 1 s. 443-447.
 • Baszkiewicz Jan: Wolność-Równość-Własność. Warszawa 1981. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rewolty ludowe, rewolucje burżuazyjne, reformy odgórne. Uwagi o trudnościach klasyfikacji. T. 35: 1983 z. 1 s. 249-259.
 • Berschin Walter: Grecko-łacińskie średniowiecze od Hieronima do Mikołaja z Kuzy. Gniezno 2003. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 56: 2004 z. 1 s. 363-367.
 • Bobińska Celina: Wieś niespokojna. Studia małopolskie z XVIII-XIX wieku. Warszawa 1979. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 32: 1980 z. 2 s. 217-220.
 • Böhning Peter: Die Nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871. Ein Beitrag zum Integrationsprozess der polnischen Nation. Mahrburg/Lahn 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 2 s. 330-331.
 • Bosl Karl: Böhmen und seine Nachbarn. Gesellschaft, Politik und Kultur in Mitteleuropa. München-Wien 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 251-252.
 • Boutruche Robert: Seigneurie et féodalité: I - Le premier âge des liens d'homme à l'homme; II - L'Appogée (XI- e-XIII- e). Paris 1968-1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 264.
 • Breitenborn Anke: Randgruppen im Allgemeinen Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794. Berlin 1994. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 47: 1995 z. 1-2 s. 290-291.
 • Budziak Marcin: Kodeks cywilny z sentencjami łacińskimi prawa rzymskiego. Gdańska 2002. Rec.: ŻEBER Ireneusz T. 55: 2003 z. 2 s. 413-415.
 • BUDZINOWSKI Roman: Geneza prawa rolnego jako dziedziny legislacji. T. 60: 2008 z. 1 s. 85-97: Sum., rés.
 • Burger Hannelore: Sprachenrecht und Sprachengerichtigkeit im österreichischen Unterrichtwesen 1867-1918. Wien 1995. Rec.: GRODZISKI Stanisław T. 47: 1995 z. 1-2 s. 294-296.
 • BUSZKO Józef: Udział Polaków w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym Wiednia doby konstytucyjnej (1867-1918). T. 45: 1993 z. 1-2 s. 31-46: rés.
 • Carlen Louis: Rechtsgeschichte der Schweitz. Bern 1968. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 289.
 • Carlen Louis: Wallfahrt und Recht im Abendland. Freiburg 1987. Rec.: MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 215-217.
 • CETWIŃSKI Marek:Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów, w których powstała. T. 57: 2005 z. 1 s. 129-134.
 • Chabanne Robert: Les institutions de la France de la fin de l'ancient régime à l'av ènement de la IIIéme République (1789-1875). Lyon 1977; Cromwell Valerie: Revolution or Evolution. British Government in the Nineteenth Century. London 1977. Rec.: IZDEBSKI Hubert. Ze studiów nad instytucjami XIX wieku. T. 31: 1979 z. 2 s. 213-224.
 • Chaunu Pierre: La Civilisation de l'Europe des Lumi ères. Paris 1971. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 228.
 • Christoforow Igor A.: „Aristokraticzeskaja” opozycija Wielikim reformam. Koniec 1850 - sieriedina 1870-ch gg. Moskwa 2002. Rec.: SZPOPER Dariusz T. 56: 2004 z. 1 s. 382-386.
 • Corrigan Philip, Sayer Derek: The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Oxford 1985. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 204-205.
 • Crişan Ion H.: Burebista and his time. Bucureşti 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 180.
 • Csizmadia Andor: Jogi emlékek és hagyományok. Esszék és tanulmányok. [Pomniki i tradycje prawa]. Rec.: PAULI Lesław T. 34: 1982 z. 1 s. 196-197.
 • Czubiński Antoni: Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876-1914. Poznań 1966. Rec.: KUBIAK Stanisław T. 19: 1967 z. 2 s. 225-229.
 • DARMOROST-SIEROCI Ń SKA El ż bieta: Kodyfikacja prawa karnego w 1932 roku a kszta ł towanie si ę polskiej my ś li prawniczej. T. 62: 2010 z. 1 s. 345-369.
 • DĄBROWSKI Przemysław: Instytucjonalne formy repolonizacji szlachty zagrodowej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w latach 1933-1939. T. 63: 2011 z. 1 s. 247-260.
 • Dąbrowski Przemysław:Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918. Kraków 2010. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 62: 2010 z. 2 s. 466-469.
 • D Ą BROWSKI Przemys ł aw: Narodowa Demokracja oraz krajowcy by ł ego Wielkiego Ksi ę stwa Litewskiego wobec kwestii autonomii Kr ó lestwa Polskiego na prze ł omie XIX i XX wieku. T. 62: 2010 z. 2 s. 351-372.
 • DĄBROWSKI Przemysław, GAIDIS Ryszard: Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku. T. 64: 2012 z. 1 s. 129-139.
 • Delumeau Jean: Strach w kulturze Zachodu (XIV - XVIII w.). Warszawa 1986. Rec.: JASKÓLSKI Michał. O roli strachu w historii. T. 41: 1989 z. 1 s. 155-164.
 • Dębiński Antoni: Kościół i prawo rzymskie. Lublin 2007. Rec.: SITEK Bronisław T. 60: 2008 z. 1 s. 307-310.
 • Dilcher Gerhard: Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Neue Folge T. 7: 1967. Rec.: PAULI Lesław T. 22: 1970 z. 1 s. 260-261.
 • Divéky Adorján: Az Arany Bulla hatása a lengyel jogra (Wpływ Złotej Bulli na prawo polskie). Budapest 1942. Rec.: REYCHMANN Jan T. 1: 1948 s. 109-110.
 • Duby Georges: Hommes et structures du Moyen-Age. Paris - La Haye 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 187.
 • Dufour Alfred: Droits de l'homme. Droit naturel et l'histoire. Paris 1991. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 44: 1992 z. 1-2 s. 211-213.
 • Duroselle Jean Baptiste: Wielka Wojna Francuzów 1914-1918. Warszawa 2006. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T.59: 2007 z. 2 s. 463-467.
 • DZIADZIO Andrzej: Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1861-1871). T. 50: 1998 z. 1 s. 83-115: rés.
 • Elton Geoffrey Rudolph: Reform and Renewal. Thomas Cromwell and the Common Weal. Cambridge 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 28: 1976 z. 1 s. 192-194.
 • Fédou René: L'Etat au Moyen-Age. Paris 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 271.
 • FIJA Ł KOWSKA Lena: O kontrowersjach dotycz ą cych charakteru zbior ó w praw staro ż ytnego Bliskiego Wschodu. T. 62: 2010 z. 2 s. 237-247.
 • Fossier Robert: Enfance de l'Europe X e-XII esiècles - aspects économiques et sociaux. T. 1: L'Homme et son espace. T. 2: Structures et probl èmes. Paris 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 228.
 • Fried Johannes: Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungbild des Aachener Evangeliars, der "Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folgen. Stuttgart 1989. Rec.: STRZELCZYK Jerzy. Niemiecki głos o Zjeździe Gnieźnieńskim. T. 43: 1991 z. 1-2 s. 141-151.
 • Friedberg Marian: Kultura polska a niemiecka. T. I-II. Poznań 1946. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 1: 1948 s. 110-123.
 • Friszke Andrzej: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980. Londyn 1994. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Z dziejów opozycji politycznej w PRL w latach 1956-1980 T. 47: 1995 z. 1-2 s. 229-237.
 • Frojanov J. Ja.: Kijevskaja Rus'. Očerki socjal'no-političesikoj istorii. Leningrad 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 192.
 • Garaud Marcel, Szramkiewicz Romuald: La Révolution française et la famille. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 32: 1980 z. 2 s. 220-223.
 • Gaudemet Jean: Institutions de l'Antiquité. Paris 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 20: 1968 z. 2 s. 161-163.
 • Genicot Leopold: Le XIII esiècle européen. Paris 1968. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 23: 1971 z. 1 s. 233.
 • GIARO Tomasz: Prawda dogmatyczna i „ponadczasowość” jurysprudencji rzymskiej. T. 40: 1988 z. 1 s. 1-32: rés.
 • Giliłow S. S.: W. I. Lenin - organizator sowietskogo mnogonacionalnogo gosudarstwa. Moskwa 1960. Rec.: ŁOPATKA Adam T. 13: 1961 z. 1 s. 219-221.
 • GŁOMBIK Czesław: Renesans karoliński. Problem politycznej inspiracji karolińskiej odnowy życia umysłowego. T. 25: 1973 z. 1 s. 1-23: rés.
 • Goclon Jacek: „Polska na królu pruskim zdobyta”. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku. Wrocław 1999. Rec.: CICHOŃ Paweł T. 53: 2001 z. 1 s. 383-386.
 • Godechot Jacques: Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Paris 1968. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 280-281.
 • Godek Sławomir: Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588). Warszawa 2004. Rec.: JAKUBOWSKI Ireneusz T. 57: 2005 z. 1 s. 411-412.
 • GODEK Sławomir: Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej. T. 54: 2002 z. 1 s. 105-141: rés.
 • Goubert Pierre: L'Ancien Régime. T. 1: La société. Paris 1969. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 279.
 • Góra Władysław: PPR w walce o podział ziemi obszarniczej (1944-1945), Warszawa 1962. Rec.: AJNENKIEL Andrzej T. 15: 1963 z. 2 s. 191-196.
 • Graus František: Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 194-195.
 • Gremion Pierre: Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950-1975) Warszawa 2004. Rec.: TYRCHAN Mikołaj T. 56: 2004 z. 2 s. 452-456.
 • Grimm Dieter: Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt/M. 1987. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 40: 1988 z. 1 s. 224-225.
 • GRODZISKI Stanisław:O rządach prawa w Koronie. T. 57: 2005 z. 1 s. 171-176.
 • Grodziski Stanisław: Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie. Kraków 2012. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek T. 64: 2012 z. 1 s. 278-279.
 • Grodziski Stanisław: W obronie czci niewieściej. Szkice z dziejów kultury prawnej. Wyd. 2 rozszerz. Kraków 2000. Rec.: SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna T. 53: 2001 z. 2 s. 242-244.
 • GRODZISKI Stanisław: Z prac nad reedycją Volumina Legum. T. 33: 1981 z. 1 s. 260-261.
 • Gruszecki Stefan: Społeczne odbicie konfederacji warszawskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 13: 1968. Rec.: PŁAZA Stanisław. Nowe spojrzenie na konfederację warszawską z 1573 r. T. 21: 1969 z. 2 s. 193-200.
 • Grzybowski Stefan: Dzieje prawa. Wrocław-Warszawa-Kraków 1981. Rec.: LESIŃSKI Bogdan. Mądra opowieść o dziejach prawa . T. 35: 1983 z. 1 s. 235-248.
 • Guenée Bernard: L'Occident aux XIV- eet XV- esiècles. Paris 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 2 s. 231-233.
 • Guerreau Allain: Le féodalisme - un horizon théorique. Paris 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 191-192.
 • Gurevič Aron J.: Kategorii srednevekovoj kul'tury. Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 273-274.
 • Gurevič Aron J.: Problemy genezisa feodalizma v zapadnoj Evropie. Moskwa 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 230-231.
 • Hasluck Margaret: The unwritten Law in Albania, edited by J. H. Hutton, Cambridge 1954. Rec.: ADAMUS Jan T. 11:1959 z. 1 s. 195-196.
 • Hattenhauer Hans: Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts. Heidelberg 1983. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 39: 1987 z. 1 s. 215-218.
 • Havighurst Alfred F.: Modern England 1901-1970. Cambridge - London - New York - Melbourne 1976. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 31: 1979 z. 2 s. 262.
 • Hesemann Michael: Religia Hitlera. Warszawa 2011. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 64: 2012 z. 2 s. 531-538.
 • Heuer Uwe-Jens: Allgemeines Landrecht und Klassenkampf. Berlin 1960. Rec.: WĄSICKI Jan T. 18: 1966 z. 1 s. 260-261.
 • Hoensch Jörg K.: Sozialverfassung und politische Reform. Polen im vorrevolutionären Zeitalter. Köln-Wien 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 196-200.
 • Horwat Jerzy: Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r. Książęta, miasta, Kościół, urzędy, własność prywatna. Rzeszów 2002. Rec.: PTAK Marian J. T. 55: 2003 z. 2 s. 418-421.
 • Insadowski Henryk: Prawo rzymskie u Horacego. Lublin 1935. Rec.: OSUCHOWSKI Wacław T. 1:1948 s. 129-133.
 • IZDEBSKI Hubert: Rewolucja a prawo w Europie w XX wieku. Część I: Z rozważań nad typologią rewolucji i charakterem prawa rewolucyjnego. Część II. Rewolucja a prawo dawne i nowe: tradycja prawna i środowisko prawnicze w obliczu rewolucji. T. 38: 1986 z. 2 s. 79-117: rés.; T. 39: 1987 z. 1 s. 111-159: rés.
 • JAKUBOWSKI Ireneusz: Hugo Kołłątaj a prawo rzymskie. T. 30:1978 z. 2 s. 71-92: rés.
 • JAKUBOWSKI Ireneusz: Kilka słów w związku z listem do redakcji Stanisława Salmonowicza. T. 55: 2003 z. 2 s. 453-454.
 • JANASZ Teresa: Alzacja i Lotaryngia w latach 1940-1945. T. 21: 1969 z. 1 s. 49-92: rés.
 • Janasz Teresa: Państwo francuskie 1940-1944. Ideologia, organizacja, prawo. Wrocław-Warszawa 1977. Rec.: POSPIESZALSKI Karol Marian T. 30:1978 z. 2 s. 268-272.
 • JANASZ Teresa: Upadek III Republiki. Od 16 czerwca do 10 lipca 1940 r. T. 20: 1968 z. 1 s. 125-168: rés.
 • Jastrzębski Włodzimierz, Sziling Jan: Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945. Gdańsk 1979. Rec.: POŁOMSKI Franciszek T. 32: 1980 z. 2 s. 225-226.
 • Jochmann Werner: Kryzys społeczny - antysemityzm - narodowy socjalizm. Wstęp i oprac. Henryk Olszewski, przekład Bolesław Mrozewicz. Poznań 2007. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 60: 2008 z. 1 s. 323-328.
 • Juszkow Serafin W.: Obszczestwienno politiczeskij stroj i prawo kijewskogo gosudarstwa. Moskwa 1949. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Problemy historii państwa i prawa Rusi Kijowskiej. T. 4:1952 s. 359-406.
 • Kaczmarczyk Zdzisław: Monarchia Kazimierza Wielkiego. T. 1. Organizacja państwa. Poznań 1939. T. 2. Organizacja Kościoła, sztuka i nauka, Poznań 1947. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 1: 1948 s. 133-143.
 • Kafengauz B. B.: Drevnij Pskov. Očerki po istorii feodal'noj respubliki. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 274.
 • KARABOWICZ Anna, TATARA Karol:Święty Iwo Hélory - patron prawników. T. 57: 2005 z. 2 s. 251-265.
 • King P. D.: Law and society in the Visigothic kingdom. Cambridge 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 272.
 • Kisch Guido: Studien zur Rechts- und Sozialgeschichte des Deutschordenslandes. Sigmaringen 1973. Rec.: GÓRSKI Karol T. 29: 1977 z. 2 s. 237-238.
 • KLEMENTOWSKI Marian Lech: Anderungsversuche des gerichtlichen Verfahrens im deutschen Landfriedensrecht bis zum 14.Jahrhundert. T. 54: 2002 z. 1 s. 143-169.
 • Kmak-Pamirska Aleksandra: Religia w czasach Trzeciej Rzeszy. Toruń 2010. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian T. 63: 2011 z. 2 s. 453-459.
 • Koenigsberger H. G.: Estates and Revolutions. Essays in Early Modern European History. London 1971. Rec.: GÓRSKI Karol T. 24: 1972 z. 2 s. 244-246.
 • Das Königtum, seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Mainauvorträge 1954. Vorträge und Forschungen, Wyd. Institut für Geschichtliche Landesforschung des Bodenseegebietes in Konstanz, geleitet von Theodor Mayer. T. 3. Lindau und Konstanz 1956. Rec.: ADAMUS Jan T. 11: 1959 z. 2 s. 300-302.
 • Kolesnickij N. F.: Feodal'noe gosudarstvo. Moskwa 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 21: 1969 z. 2 s. 286.
 • Komzomołowa Anna A . : Politika samodzierżawija w Siewiero-Zapadnom kraje w epochu wielikich reform . Moskwa 2005. Rec.: SZPOPER Dariusz T. 58: 2006 z. 1 s. 312-317.
 • Koperek Jerzy: Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa 2001. Rec.: RAU Zbigniew T. 56: 2004 z. 2 s. 456-459.
 • Korsunskij A. R.: Gotskaja Ispanija. Očerki socjalnoekonomičeskoj i političeskoj istorii. Moskwa 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 272.
 • Korsunskij A. R.: Istorija Ispanii IX-XIII vekov. (Social'no-ekonomičeskie otnošenija i političeskij stroj Asturo-Leonskogo i Leono-Kastil'skogo korolestva). Moskwa 1976. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 2 s. 249-250.
 • Korusiewicz Leon: Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce. Warszawa 1967. Rec.: SZYSZKOWSKI Wacław T. 20: 1968 z. 2 s. 173-175.
 • KOŚCIELNY Robert: Zdrajca, obcy, wróg w opinii polskiego baroku. T. 54: 2002 z. 1 s. 317-335.
 • Kotarski Edumnd: Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego. Toruń 1970. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 1 s. 236-237.
 • Kovalevskij S. D.: Obrazowanie klassovogo obščestva i gosudarstva v Švecii. Moskva 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 237.
 • KOWALSKI Grzegorz: Prawna regulacja wychodźstwa na ziemiach polskich pod panowaniem austriackim w latach 1832-1914. T. 54: 2002 z. 1 s. 171-191: rés.
 • KOWALSKI Grzegorz M.: Prawna regulacja wychodźstwa na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim w latach 1794-1914. T. 58: 2006 z. 2 s. 199-224.
 • KRÓLIKOWSKA Natalia: Praworządny jak Tatarzyn? Stosunki prawne w Chanacie Krymskim na podstawie miejscowych ksiąg sądowych z XVII wieku. T. 65: 2013 z. 1 s. 121-142: Sum., rés.
 • KRZYSZTOFEK Katarzyna: Sodalicja Mariańska Akademikow w Krakowie w latach 1891-1953. T. 65: 2013 z. 1 s. 423-441.
 • KRZYŻANOWSKI Lech: Zjazdy prawnicze i ich rola w procesie integrowania systemu prawnego II Rzeczypospolitej. T. 60: 2008 z. 1 s. 99-117: Sum., rés.
 • Kučera Matuš: Slovensko po páde Vel'kej Moravy. Studie o hospodárskem a sociálnim vývine v 9.-13. stoliči. Bratislava 1974. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 209.
 • KULISIEWICZ Wojciech: Trzeci Statut Litewski w dobie porozbiorowej. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 73-89: r és.
 • Kuryłowicz Marek: Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie. Lublin 1994. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 47: 1995 z. 1-2 s. 265-267.
 • Kuryłowicz Marek: Prawo rzymskie. Historia - tradycja - współczesność. Lublin: 2003. Rec.: JAKUBOWSKI Ireneusz T. 57: 2005 z. 1 s. 407-408.
 • Kuryłowicz Marek: Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna. Lublin 2008. Rec.: PIKULSKA-RADOMSKA Anna T. 61: 2009 z. 1 s. 377-379.
 • Kutrzeba Stanisław: Polska Odrodzona 1914-1939. Przejrzał, uzupełnił i do druku przygotował Stanisław Grodziski. Kraków 1988. Rec.: BARDACH Juliusz T. 41: 1989 z. 2 s. 243-247.
 • Laufs Adolf: Rechtsentwicklungen in Deutschland. Berlin - New York 1984. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 38: 1986 z. 2 s. 204-206.
 • Lemarignier J. F.: La France Médiévale. Institutions et société. Paris 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 208-212.
 • Lepointe Gabriel: Histoire des Institutions et des Faits Sociaux (987-1875). Paris (1956). Rec.: SCZANIECKI Michał T. 10: 1958 z. 1 s. 188-197.
 • LEŚNODORSKI Bogusław: Elementy feudalne i burżuazyjne w ustroju i prawie Księstwa Warszawskiego. T. 3: 1951 s. 304-332: rés. — LEŚNODORSKI Bogusław: Historia ustroju i prawa w II Rzeczypospolitej = poz. 534.
 • Levine Mortimer: Tudor Dynastic Problems 1460-1571. London - New York 1973. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 27: 1975 z. 2 s. 324-327.
 • Levine Mortimer: Tudor England 1485-1603. Cambridge 1968. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 22: 1970 z. 1 s. 267-268. — LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA Biruta:Współczesne prawo cywilne a Code CivilNapoleona jako dziedzictwo wielowiekowej kultury prawnej = poz. 3308.
 • Liebeskind Wolfgang-Amadée: L'état Valaisan. Esquisse d'une histoire politique des origines au milieu du XIX esiècle. Sion 1971. Rec.: MALEC Jerzy T. 27: 1975 z. 1 s. 197.
 • LITYŃSKI Adam: O pojmowaniu praworządności socjalistycznej w Polsce Ludowej. T. 59: 2007 z. 1 s. 113-128: Sum., rés. Polem.: KUISZ Jarosław. O pojmowaniu praworządności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1980-1981. T. 60: 2008 z. 2 s. 331-361.
 • LITYŃSKI Adam:O prawie cywilnym i karnym jako elementach praworządności spustoszonego stuleciauwag kilka. T. 57: 2005 z. 1 s. 203-218.
 • LITYŃSKI Adam: O złym uprawianiu krytyki [dotyczy książkiA. Bosiackiego, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917-1921, Warszawa 2012 ]. T. 65: 2013 z. 1 s. 569-570.
 • Lityński Adam: Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs. Warszawa 2012;Bosiacki Adam: Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917-1921. Warszawa 2012. Rec.: FIEDORCZYK Piotr. O prawie i doktrynach politycznoprawnych Związku Radzieckiego. T. 65: 2013 z. 1 s. 503-511.
 • Liwancew Konstantin Jewgieniewicz: Istorija gosudarstwa i prava fieodalnoj Polszi XIII-XIV ww. Leningrad 1958. Rec.: ZAGÓRNY Stanisław T. 13: 1961 z. 2 s. 284-287.
 • LUDWIKOWSKI Rett R.: Tradycje szlacheckie - rzeczywistość i mit w polskiej kulturze politycznej. T. 33: 1981 z. 1 s. 169-195.
 • ŁYSIAK Marian: Miejsce dziecka w strukturach prawnych średniowiecznego Torunia. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 235-239.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Prawa obce w Gdańsku. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 193-204: rés.
 • MACISZEWSKI Jarema: Sprawozdanie z prac Komitetu Organizacyjnego Muzeum Sejmu Polskiego 1981-1984. T. 38: 1986 z. 1 s. 254-257.
 • Mac Mullen R.: Roman Government's response to crisis AD 257-337. New Haven - London 1978. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 35: 1983 z. 2 s. 201-203.
 • Maćkowska Katarzyna: Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku . Lublin 2012. Rec.: MAŁAJNY Ryszard M . T. 65: 2013 z. 1 s. 525-529.
 • MAISEL Witold: Ze studiów nad prawem polskim w państwie krzyżackim w XIV i XV wieku. T. 35: 1983 z. 2 s. 57-68: rés.
 • Majak Ija Ł.: Rim pierwych cariej (gieniezis rimskowo polisa). Moskwa 1983. Rec.: DURAJSKA Jolanta T. 36: 1984 z. 2 s. 213-214.
 • MALEC Jerzy: Walka szlachty litewskiej o zachowanie III Statutu w drugiej połowie XVIII wieku. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 65-72: r és.
 • Malinowska-Kwiatkowska Irena: Gwarancje wolności w ustawodawstwie średniowiecznych miast włoskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980. Rec.: PAULI Lesław. Libertates civium in libera comuna. T. 34: 1982 z. 1 s. 145-153.
 • Marek Ryszard: Kościół rzymskokatolicki wobec ziem zachodnich i północnych. Warszawa 1976. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 30:1978 z. 2 s. 272-274.
 • Markov Walter, Soboul Albert: Die Grosse Revolution der Franzosen. Berlin 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 196-197.
 • Martyszyn O. W.: Politiczeskije wzgljady Mohandasa Karamczanda Gandhi. Moskwa 1970. Rec.: JUSTYŃSKI Janusz T. 24: 1972 z. 1 s. 273-277.
 • Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875. Budapest 1982. Rec.: PAULI Lesław T. 35: 1983 z. 2 s. 232-233.
 • Matusak Piotr: Ruch oporu na ziemi Opatowsko-Sandomierskiej w latach 1939-1945. Warszawa 1976. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Ze studiów nad terytorialną organizacją w Polsce 1939-1945. T. 31: 1979 z. 1 s. 191-203.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Czy w nauce historii prawa jest już miejsce dla komputera? T. 45: 1993 z. 1-2 s. 245-255: rés.
 • Matuszewski Józef: Studia nad prawem rugijskim. Cz. 1. Poznań 1947. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 1: 1948 s. 158-161.
 • Mavrodin V. V.: Obrazovanie drevnerusskogo gosudarstva i formirovanie drevnoruskoj narodnosti. Moskwa 1971. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 221.
 • MAŻEWSKI Lech: Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku. T. 65: 2013 z. 1 s. 327-339.
 • Mączak Antoni: Rządzący i rządzeni. Władza a społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej. Warszawa 1986. Rec.: ANUSIK Zbigniew T. 40: 1988 z. 1 s. 193-199.
 • Mączak Antoni: Der Staat als Unternehmen. Adel und Amtsträger in Polen und Europa in der frühen Neuzeit. München 1989. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. T. 42: 1990 z. 1-2 s. 192-193.
 • Meier John: Ahnengrab und Rechtsstein. Untersuchungen zur Deutschen Volkskunde und Rechtsgeschichte. Berlin 1950. Rec.: LABUDA Gerard T. 10: 1958 z. 1 s. 184-186.
 • Micińska Magdalena: Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914. Warszawa 1998. Rec.: DEMBSKA Róża T. 52: 2000 z. 1-2 s. 394-395.
 • MOHYLUK Mariusz: Porządkowanie prawa w Drugiej Rzeczypospolitej: Komisja Kodyfikacyjna i Rada Prawnicza. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 285-300: rés.
 • Molnar Eryk: Osnowanie wiengierskogo gosudarstwa. Budapest 1951. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 5: 1953 s. 281-286.
 • Motte Olivier: Savigny et la France. Berne 1983. . Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 38: 1986 z. 1 s. 240-242.
 • Müller Michael G.: Polen zwischen Preussen und Russland. Souverenitätskrise und Reformpolitik 1736-1752. Berlin 1983. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 37: 1985 z. 1 s. 174-176.
 • Müller Michael G.: Die Teilungen Polens 1772-1793-1795. München 1984. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 38: 1986 z. 1 s. 237-238.
 • Nikiforov V. N.: Vostok i vsemirnaja istorija. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 28: 1976 z. 2 s. 315-316.
 • Novoselcev A. P., Pašuto V. T. , Čerepnin Lev V.: Puti rozvitija feodalizma. (Zakavkaze, Srednaja Azija, Rus’, Pribal’tika). Moskwa 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 221-222.
 • Nowak-Dłużewski Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 22: 1970 z. 1 s. 270.
 • Odenheimer Max Jörg: Der christlich - kirchliche Anteil an der Verdrängung der mittelalterlichen Rechtsstruktur und an der Entstehung der Vorherrschaft des staatlich gesetzten Rechts im deutschen und französischen Rechtsgebiet. Ein Beitrag zur historischen Strukturanalyse der modernen kontinental - europäischen Rechtsordnungen. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Z. 46, 1957. Rec.: GRAJEWSKI Henryk T. 11: 1959 z. 2 s. 302-311.
 • Oestreich Gerhard: Strukturprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze. Berlin-München 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 214-217.
 • Olivier-Martin François: Histoire du droit français des origines à la Révolution. Paris 1948. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 2: 1949 s. 491-493.
 • Olteanu Stefan: Les pays roumains à l'époque de Michel le Brave (L'union de 1600). Bucuresti 1975. Rec.: PAULI Lesław T. 28: 1976 z. 2 s. 316-317.
 • Ordon Stanisław: Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne. Gdynia 1966. Rec.: SUDNIK Wanda T. 22: 1970 z. 2 s. 269-270.
 • Pacaut Marcel: Les structures politiques de l'Occident médiéval. Paryż 1969. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 229.
 • Pašuto Vladimir T., Florja Borys N., Choroškievič Anna L.: Drevnierusskoje nasliedije i istoričeskije sud'by vostočnogo słavjanstva. Moskwa 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 229.
 • Paszuto Władimir T.: Oczerki po istorii galicko-wołynskoj Rusi. Moskwa 1950. Rec.: BASZKIEWICZ Jan T. 4: 1952 s. 481-487.
 • Paxton Robert O.: La France de Vichy 1940-1944. Paris 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 28: 1976 z. 1 s. 206-208.
 • PIETRZAK Michał: Morderstwo w Zachęcie. T. 65: 2013 z. 1 s. 341-349.
 • PŁAZA Stanisław:Kodyfikacja prawa w Polsce międzywojennej. T. 57: 2005 z. 1 s. 219-230.
 • Podemski Piotr: Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech. Warszawa 2010. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 63: 2011 z. 1 s. 523-525.
 • Poisson Jean-Paul: Notaires et société. Paris 1985. Rec.: SKUPIEŃSKI Krzysztof T. 40: 1988 z. 1 s. 203-205.
 • Polish Law throughout the Ages - 1000 Years of Legal Thought in Poland. Wyd. Wenceslas Wagner. Stanford (California) 1970. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 26: 1974 z. 1 s. 241-243.
 • Polívka Miloslav: Mikuláš z Husi a nižši šlechta v počátcich husitské revoluce. Praha 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 36: 1984 z. 1 s. 259.
 • Polonsky Antony: The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 1918. London-Boston 1975. Rec.: KULESZA Władysław T. T. 29: 1977 z. 2 s. 256.
 • Poly Jean-Pierre, Bournazel Eric: La mutation féodale X e-XII esiècles. Paris 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 193.
 • Potkowski Edward: Dziedzictwo wierzeń pogańskich w średniowiecznych Niemczech - Defuncti vivi. Warszawa 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 185.
 • PROCHWICZ-STUDNICKA Bożena: Usul al-fiqh . Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?. T. 65: 2013 z. 1 s. 11-51: Sum., rés.
 • Rachwał Marcin: Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce . 2010. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław T. 63: 2011 z. 2 s. 447-451.
 • RADWAŃSKI Zbigniew: Kształtowanie się polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. T. 21: 1969 z. 1 s. 31-48: rés.
 • Raeff Marc: The Well-Ordered Police State. Social and Institutional Change Through Law in Germanies and Russia, 1600-1800. New Haven - London 1983. Rec.: CZARNOTA Adam T. 37: 1985 z. 1 s. 176-180.
 • Rebro Karol: Cesta národa. Svedectvo o boji Slovákov za národný Štát. Bratislava 1969. Rec.: BERGHAUZEN Janusz T. 23: 1971 z. 1 s. 239-240.
 • Rémond René: La vie politique en France depuis 1789. Tome I: 1789-1848. Paris 1965. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 19: 1967 z. 2 s. 215-218.
 • Riemersma Jelle C.: Religious Factors in Early Dutch Capitalism. Hague 1967. Rec.: GÓRSKI Karol T. 21: 1969 z. 2 s. 290.
 • Roberts Michael: Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611-1632, T. 1. 1611-1626. London 1953. Rec.: GRZYBOWSKI Konstanty T. 10: 1958 z. 2 s. 440-441.
 • Roig Montserrat: La lucha contra el olvido. Escritos sobre la deportación.Barcelona 2001. Rec.: STOCKER Joanna T. 56: 2004 z. 2 s. 445-447.
 • RUSSOCKI Stanisław: Średniowieczne narody polityczne środkowej Europy. T. 37: 1985 z. 2 s. 57-73: rés.
 • RYSZKA Franciszek: Polska Ludowa w dziejach państwa i narodu polskiego. Przyczynek do ewolucji państwa narodowego. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 9-22: rés.
 • Sachse William L.: Restoration England 1660-1689. Cambridge 1971. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 25: 1973 z. 2 s. 279-280.
 • SALMONOWICZ Stanisław: O badaniach nad rolą prawa rzymskiego w Polsce słów kilka . T. 54: 2002 z. 2 s. 469-469. [list do redakcji]
 • Salmonowicz Stanisław:Studia z historii prawa (XVI-XX wiek). Bydgoszcz 2010. Rec.: SZAFRA Ń SKI Wojciech T. 62: 2010 z. 2 s. 460-462.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Walka Cywilna w latach 1939-1945. Pojęcie-struktury-rodzaje. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 353-363: rés.
 • Saveło K. F.: Rannefeodal'naja Anglija. Leningrad 1977. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 31: 1979 z. 1 s. 234.
 • Schiera Pierangelo: Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento. Milano 1987. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 1 s. 202-203.
 • Schmidt Eberhard: Beiträge zur Geschtichte des preussischen Rechtsstaates. Berlin 1980. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 232.
 • Schnapper Bernard: Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la r épression p énale (XVI e- XX esiècles). Paris 1991. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 216-217.
 • Schnur Roman: Einflüsse des deutschen und des österreichischen Rechts in Polen. Berlin - New York 1985. Rec.: AJNENKIEL Andrzej. Wpływ niemieckiego i austriackiego prawa w Polsce. T. 39: 1987 z. 1 s. 205-209.
 • Schramm Gotfried: Der polnische Adel und die Reformation. Wiesbaden 1965. Rec.: TAZBIR Janusz T. 20: 1968 z. 2 s. 169-171.
 • Schulze Hans K.: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. T. 1-2. Stuttgart 1992. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 46: 1994 z. 1-2 s. 130-131.
 • Schulze Hans K.: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. T. 1: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnwesen, Grundherrschaft. T. 2: Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Hof, Dorf und Mark, Burg, Pfalz und Königshof. Stuttgart 1985-1986. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 40: 1988 z. 1 s. 191-193.
 • SENKOWSKA-GLUCK Monika: Rządy francuskie w Ilirii. Przykład nieudanej recepcji obcych instytucji. T. 27: 1975 z. 2 s. 239-248.
 • Seredyka Jan: Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych. Opole 1978. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 31: 1979 z. 2 s. 241-243.
 • Serrano-Blanquer David: Les dones et camps nazis.Barcelona 2003. Rec.: STOCKER Joanna T. 56: 2004 z. 2 s. 433-435.
 • Skwarczyński Paweł: Szkice z dziejów reformacji w Europie środkowo-wschodniej. Londyn 1967. Rec.: FIJAŁKOWSKI Tomasz T. 23: 1971 z. 1 s. 235-236.
 • Slapnicka Helmut: Österreichs Recht ausserhalb Österreichs. Der Untergang des österreichischen Rechtsraums. Wien 1973 Rec.: PAULI Lesław T. 26: 1974 z. 2 s. 262-264.
 • Smolka Stanisław: Mieszko Stary i jego wiek; tenże Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski piastowskiej. Warszawa 1959. Rec.: ADAMUS Jan T. 12: 1960 z. 1 s. 266-269.
 • SOBAŃSKI Remigiusz: Prawo jako wartość. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 37-50: rés.
 • Sobociński Władysław: Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego. Toruń 1964. Rec.: WĄSICKI Jan T. 17: 1965 z. 2 s. 313-317; Polem.: SOBOCIŃSKI Władysław. W sprawie historii ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego. T. 18: 1966 z. 2 s. 273-278.
 • Sobolewski Marek: Pisma rozproszone. Pod red. Krystyny Chojnickiej, Michała Jaskólskiego. Kraków 2003. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Rozważania o kulturze politycznej Polaków. T. 55: 2003 z. 2 s. 393-400.
 • SOBOLEWSKI Marek: Polska kultura polityczna i prawna w dawnych wiekach. Próba charakterystyki. T. 35: 1983 z. 2 s. 69-95.
 • SOBOLEWSKI Ludwik: Wpływ artykułów mielnickich z 1501 r. na rozwój prawa polskiego w XVI w. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 31-58: rés.
 • Solé Jacques: Bayle polémiste. Extraits du Dictionnaire historique et critique. Paris 1972. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 277.
 • Sondel Janusz: Studia nad prawem rzymskim w Ius Culmense (w 750-lecie wydania przywileju chełmińskiego). Kraków 1984. Rec.: ZDRÓJKOWSKI Zbigniew T. 38: 1986 z. 1 s. 215-218.
 • SONDEL Janusz: Z rozważań o wpływach prawa rzymskiego w Korekturze pruskiej. T. 38: 1986 z. 1 s. 27-47: rés.
 • Sójka-Zielińska Katarzyna: Drogi i bezdroża prawa. Szkice dziejów kultury prawnej Europy. Wrocław 2000. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz T. 52: 2000 z. 1-2 s. 368-370.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Ius publicum - ius privatum w systematyce prawa XVI w. T. 37: 1985 z. 2 s. 167-186: rés.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Pojęcie praw i wolności obywatelskich w myśli kodyfikacyjnej Oświecenia austriackiego. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 379-391: rés.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Rola prawa rzymskiego w pracach kodyfikacyjnych wieku oświecenia. T. 27: 1975 z. 1 s. 109-123: rés.
 • Stankowski Witold: Szymon Wiesenthal. Biografia. Warszawa 2009. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 62: 2010 z. 1 s. 492-496.
 • Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia. Wrocław-Warszawa-Kraków 1979. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 33: 1981 z. 2 s. 160-164.
 • STAWARSKA-RIPPEL Anna: O prawie sądowym Drugiej Rzeczypospolitej w początkach Polski Ludowej. T. 55: 2003 z. 2 s. 113-139: rés.
 • Stephenson Carl: Medieval Institutions. Selected Essays. Ithaca - New York 1967. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 281-282.
 • Sternbach Ludwik: Juridical Studies in ancient Indian Law. Cz.1-2. Delhi-Varanasi-Patna 1965-1967. Rec.: [Cz.1] KUNDEREWICZ Cezary T. 20: 1968 z. 1 s. 221-222; [Cz.2] KUNDEREWICZ Cezary T. 21: 1969 z. 1 s. 203-204.
 • Stolleis Michael: Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. T. 1: Reichspublizistik und Policeywissenschaft, 1600-1800; T. 2: Staatslehre und Verwaltungswissenschaft, 1800-1914. München 1988-1992. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 45: 1993 z. 1-2 s. 462-463.
 • Strayer J. S.: Feudalism. Princeton - New Jersey - Toronto - London 1965. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 229-230.
 • Szabanow F. Sz.: Gosudarstwiennyj stroj i prawowaja sistema Turcii w period tenzimata. Baku 1967. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Od wschodniego feudalizmu do reform burżuazyjnych. (Ustrój państwowy i prawo Turcji w czasach tanzimatu). T. 21: 1969 z. 2 s. 223-242.
 • Sztajerman E., Trofimowa M.: Rabowladel'czeskie otnoszenija w rannej rimskoj imperii (Italija). Moskwa 1971; Neczaj F. M.: Obrazowanie rimskogo gosudarstwa. Minsk 1972. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 26: 1974 z. 2 s. 268-269.
 • SZWARC Wojciech: Prawo do języka polskiego w orzecznictwie pruskiego Wyższego Trybunału Administracyjnego w Berlinie (1875 - 1914). T. 39: 1987 z. 2 s. 83-102: rés.
 • ŚWIĘCICKA Paulina: Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej. T. 64: 2012 z. 1 s. 9-37: Sum., rés.
 • Taubenschlag Rafał: The Law of Greco - Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B. C - 640 A. D.). New York 1944. Rec.: LISOWSKI Zygmunt T. 2: 1949 s. 496-498.
 • TAZBIR Janusz: Franco de Franco (około 1585 - 1611). T. 37: 1985 z. 2 s. 207-223: rés.
 • Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1993. Rec.: TARNAWSKI Maciej T. 46: 1994 z. 1-2 s. 156-159.
 • Tazbir Janusz: Pokuszenie historyczne. Ze świata szabel i kontuszy. Łomża 2011. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 63: 2011 z. 1 s. 492-494.
 • Tazbir Janusz: Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. Warszawa 1978. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. O polskiej biografistyce współczesnej. T. 31: 1979 z. 1 s. 131-139.
 • Tichomirov M. N.: Drevnjaja Rus'. Moskwa 1975. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 151.
 • Tilkovszky Lorant: Južné Slovensko v rokach 1938-1945. Bratislava 1972. Rec.: CIĄGWA Józef T. 29: 1977 z. 2 s. 246-247.
 • Tommila Päiviö: La Finlande dans la politique européenne en 1809-1815. Helsinki 1962. Rec.: ZAJEWSKI Władysław T. 19: 1967 z. 1 s. 209-213.
 • Treue Wilhelm: Wirtschafts- und Technikgeschichte Preussens. Berlin-New York 1984. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 36: 1984 z. 2 s. 234-235.
 • Tkacz Arkady Piotrowicz: Istorija kodifikacii dorewoljucjonoho prawa Ukrainy. Kijów 1968. Rec.: GRODZISKI Stanisław. Z dziejów kodyfikacji prawa na Ukrainie. T. 22: 1970 z. 2 s. 235-245.
 • Troickij S. M.: Social'nyj sostav i čislennost' bjurokratii Rossi v seredine XVIII v. Istoričeskije Zapiski T. 89: 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 2 s. 280.
 • Trotignon Yves: La France au XX siècle . Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 271-272.
 • Trzeciakowski Lech: Kulturkampf w zaborze pruskim. Poznań 1970. Rec.: WISŁOCKI Jerzy T. 23: 1971 z. 2 s. 256-258.
 • TULEJSKI Tomasz, MANDRIK Viktor: Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wieku. T. 58: 2006 z. 1 s. 165-182.
 • UJAZDOWSKI Kazimierz M.: Ocalenie Republiki. Charles de Gaulle wobec tradycji republikańskiej (1940-1946). T. 64: 2012 z. 2 s. 211-247: Sum., rés.
 • URBAN Wacław: Kobiety i włościanie w krakowskich księgach sądów duchownych z roku 1648. T. 50: 1998 z. 1 s. 213-219.
 • URUSZCZAK Wacław: Europejskie kodeksy prawa doby renesansu. T. 40: 1988 z. 1 s. 59-90: rés.
 • Vaněček Vaclav: Malé dějiny státu a práva v Československu. Praha 1947. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 2: 1949 s. 498-500.
 • Vaněček Václav: Počátky práva a státu v Československu (Początki prawa i państwa w Czechosłowacji). Praga 1946. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 1: 1948 s. 183-187.
 • Vaněček Vaclav: Prvnich tisiclét. Předstátni společenská organisace a vznik státu u českých Slovanů. Praha 1949. Rec.: HEJNOSZ Wojciech T. 5: 1953 s. 291-301.
 • Verbrechen, Strafen und soziale Kontrolle. Wyd. Richard van Dülmen Frankfurt/M 1990. Rec.: JANICKA Danuta T. 45: 1993 z. 1-2 s. 463-466.
 • VETULANI Adam: „Nowy Savigny” (Ius Romanum Medii Aevi Cz. I, 1 a-d). T. 15: 1963 z. 1 s. 267-276.
 • Vilran Sergij: Rechtsgeschichte der Slovenen bis zum Jahre 1941. Graz 1968. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 1 s. 261.
 • Vlasto A. P.: The entry of the Slavs into Christendom. An introduction to the medieval history of the Slaves. Cambridge 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 24: 1972 z. 1 s. 281.
 • Vonglis Bernard: Sententia legis. Paris 1967. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 24: 1972 z. 1 s. 241-244.
 • Waltoś Stanisław: Na tropach doktora Fausta i inne szkice. Warszawa 2004. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 57: 2005 z. 1 s. 413-414.
 • WĄSOWICZ Marek: Od privi leges do Karty Komuny. Z dziejów przywileju w średniowiecznej Europie. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 77-95: rés.
 • Weber Matthias: Das Verhältnis Schlesiens zum Alten Reich in der frühen Neuzeit. Köln 1992. Rec.: PTAK Marian T. 46: 1994 z. 1-2 s. 131-134.
 • Wieacker Franz: Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike, Heidelberg 1955. Rec.: KNOPPEK Witold T. 10: 1958 z. 2 s. 417-420.
 • WISNER Henryk: Rzeczpospolita Wazów. T. II: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia. Warszawa 2004. Rec.: KRZYWOSZYŃSKI Przemysław. T. 58: 2006 z. 2 s. 345-347.
 • WISNER Henryk: Z dziejów zatwierdzenia III Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 35: 1983 z. 1 s. 213-220.
 • Wojtkowiak Zbysław: Litwa Zawilejska w XV i w pierwszej połowie XVI w. Poznań 1980. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej [B.] T. 34: 1982 z. 2 s. 234-236.
 • Woliński J.: Warszawskie lata uniwersyteckie Szymona Askenazego 1883-1887. Rocznik Warszawski T. 10: 1971. Rec.: BARDACH Juliusz T. 24: 1972 z. 2 s. 274-275.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Reżimy autorytarne a prawo rzymskie. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 437-444: rés.
 • Zakrzewski Andrzej: Wincenty Witos, chłopski mąż stanu i polityk. Warszawa 1977. Rec.: SOBOLEWSKI Marek T. 31: 1979 z. 1 s. 228-231.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Paradoksy unifikacji prawa i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony XVI - XVIII w. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 219-238: rés.
 • ZIÓŁEK Sebastian: Zarzuty stawiane generałowi Józefowi Chłopickiemu w powstaniu listopadowym. T. 58: 2006 z. 2 s. 225-232.
 • Zordan Giorgio: L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica. Padova 1980. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 36: 1984 z. 2 s. 216-218.
 • Ż eromski Tadeusz: ZAIKS lat mi ę dzywojennych (1918-1939). W ś wietle wspomnie ń weteran ó w stowarzyszenia oraz w ś wietle ocala ł ych z po ż ogi wojennej dokument ó w . Warszawa 2009. Rec.: MATERNIAK-PAW Ł OWSKA Ma ł gorzata T. 62: 2010 z. 2 s. 469-472. ———————————————————————————————————
 • Adamová Karolina: Déjiny soukromého práva ve středni Evropĕ. Stručny nástin. Praha2001. Rec.: WITKOWSKI Wojciech T. 54: 2002 z. 1 s. 452-455.
 • AdamováKarolina: Déjiny veřejneho práva ve středni Evropĕ. Přehled vybraných otázek. Praha2000. Rec.: WRZYSZCZ Andrzej T. 54: 2002 z. 1 s. 455-459.
 • Andreev Michaił N.: Rimsko czastno pravo. Sofia 1958. Rec.: WILIŃSKI Adam T. 13:,1961 z. 2 s. 239-244.
 • Andreev Michaił N.: Rimsko czastno pravo. Wyd. 2. Sofia 1962. Rec.: BUKOWSKA Krystyna T. 16: 1964 z. 1 s. 357-360; SONDEL Janusz T. 15: 1963 z. 1 s. 299-303.
 • Andreev Michaił N.: Rimsko czastno pravo. Sofia 1975. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 29: 1977 z. 2 s. 227-232.
 • Andrejew Michaił, Angełow Dimităr: Istorija na bălgarskata dărżawa i prawo. Sofija 1959. Rec.: GRAJEWSKI Henryk. Problemy historii państwa i prawa Bułgarii. T. 13: 1961 z. 1 s. 127-137. — BARDACH Juliusz: Z zagadnień ogólnych syntezy historii państwa i prawa (W związku z dyskusją nad Historią państwa i prawa Polski) = poz. 434.
 • BARTEL Wojciech M.: Prace nad II tomem podręcznika historii państwa i prawa polskiego. T. 6: 1954 z. 1 s. 440-442.
 • BARTEL Wojciech M.: Z dyskusji nad podręcznikiem „Historii państwa i prawa polskiego, T. II”. T. 5: 1953 s. 330-333.
 • Baszkiewicz Jan: Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk 1998. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 51: 1999 z. 1-2 s. 446-450.
 • BASZKIEWICZ Jan, JOŃCZYK Jan, RUSSOCKI Stanisław: Dyskusja nad I tomem „Zarysu historii państwa i prawa polskiego”. T. 6: 1954 z. 2 s. 422-443.
 • Baszkiewicz Jan, Ryszka Franciszek: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1970. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Nowy podręcznik historii doktryn politycznych i prawnych. T. 23: 1971 z. 1 s. 191-199.
 • Bernacki Włodzimierz: Myśl polityczna I Rzeczpospolitej. Kraków 2011. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 64: 2012 z. 1 s. 284-288.
 • Blaho Peter, Rebro Karol: Praktické cvičenia z rimskeho práva. Bratislava 1985. Rec.: CIĄGWA Józef T. 38: 1986 z. 2 s. 201-203.
 • Biondi Biondo: Il diritto romano. Istituto di Studi Romani. Storia di Roma, XX. Bologna 1957. Rec.: SONDEL Janusz T. 12: 1960 z. 2 s. 317-324.
 • Bojarski Władysław, Dajczak Wojciech, Sokala Andrzej: Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, pod red. Władysława Bojarskiego. Toruń 1990. Rec.: KRASOŃ Magdalena T. 43: 1991 z. 1-2 s. 209-210; KRASOŃ Magdalena T. 44: 1992 z. 1-2 s. 213-214.
 • Bonfante Pietro: Corso di diritto romano. T. 1-3. Milano 1963-1972. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 27: 1975 z. 1 s. 145-147.
 • Bonfante Pietro: Storia del diritto romano. 4 ed. riveduta dall Autore a cura di Giuliano Bonfante di Giuliaro Crifo con prefazione di Emilio Betti, T. 1-2. Milano 1959. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 12: 1960 z. 1 s. 257-258.
 • Borkowski Andrew: Textbook on Roman Law. London 1994. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa T. 47: 1995 z. 1-2 s. 267-268.
 • Bürge Alfons: Römisches Privatrecht: Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung. Eine Einführung. Darmstadt1999. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 52: 2000 z. 1-2 s. 361-365.
 • Carbasse J. M.: Introduction historique au droit p énal. Paris 1990. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 217-218.
 • Coing Helmut: Europäisches Privatrecht 1500-1800. T. I: Alteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). T. II: 19. Jahrhundert. München 1985-1989. Rec.: [T.I] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 38: 1986 z. 2 s. 175-179; [T.II] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 42: 1990 z. 1-2 s. 200-201.
 • The creation of medieval Parliaments. Wyd. Bertie Wilkinson. New York 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 30:1978 z. 2 s. 278.
 • Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos Lászlo: Magyar Állam-És Jogtörténet. Budapest 1972. Rec.: BARTEL Wojciech M. T. 25: 1973 z. 2 s. 252-254.
 • Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos László: Magyar allam- és jogtörtérnet. Budapest 1978. Rec.: PAULI Lesław T. 32: 1980 z. 2 s. 236-237.
 • Czerniłowskij Z. M.: Wsieobszczaja istorija gosudarstwa i prawa. Moskwa 1970. Rec.: BARDACH Juliusz T. 23: 1971 z. 2 s. 207-208.
 • Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Longchamps de Bérier Franciszek: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa 2009. Rec.: ROZWADOWSKI Władysław. O nauczaniu prawa rzymskiego. T. 63: 2011 z. 1 s. 377-386; SITEK Bronis ł aw T. 62: 2010 z. 2 s. 447-449.
 • DEMBSKI Krzysztof: Dyskusja nad „Historią państwa i prawa Polski 1918-1939” T. 16: 1964 z. 1 s. 403-410.
 • Dębiński Antoni: Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Wyd. 2 popr. Warszawa 2005. Rec.: KURYŁOWICZ MarekT. 58: 2006 z. 2 s. 333-335.
 • Dulckeit G., Schwarz F., Waldstein W.: Römische Rechtsgeschichte, Ein Studienbuch, 7. Wyd. München 1981. Rec.: SOKALA Andrzej T. 35: 1983 z. 1 s. 295-296.
 • DYSKUSJA na III i IV tomem „Historii państwa i prawa Polski”. T. 37: 1985 z. 1 s. 79-119. [Zawiera: Od redakcji. s. 79, Referaty: Lecha Trzeciakowskiego s. 79-88; Huberta Izdebskiego s. 89-100, Wypowiedzi: Stanisława Płazy s.100-102; Władysława Rostockiego 102-105; Władysława Sobocińskiego 105-119].
 • DYSKUSJA nad IV tomem Historii państwa i prawa polskiego. T. 20: 1968 z. 2 s. 121-126.
 • Ellul Jacques: Histoire des Institutions. T. 1, T. 2 z. 1-2. Paris 1955-1956. Rec.: [T.1] SCZANIECKI Michał T. 9: 1957 z. 1 s. 332-337; [T. 2] SCZANIECKI Michał T. 10: 1958 z. 1 s. 188-197.
 • Estreicher Stanisław: Wykłady z historii państwa i prawa na zachodzie Europy. Do druku przyg. Marcin Kwiecień i Marian Małecki, przy pomocy Kazimierza Barana, Andrzeja Bryka i Andrzeja Dziadzio, pod red. Stanisława Grodziskiego. Kraków 2000. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 52: 2000 z. 1-2 s. 374-375.
 • Fenske Hans, Mertens Dieter, Reinhard Wolfgang, Rosen Klaus: Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt/M. 1996. Rec.: MACIEJEWSKI Marek T. 49: 1997 z. 1-2 s. 309-319.
 • Filipowicz Stanisław: Historia myśli polityczno-prawnej. Gdańsk 2001. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 54: 2002 z. 2 s. 315-322.
 • Fischer Jozef: Učebná pomočka z dejín štátu a práva socialistických krajín. Bratislava 1972. Rec.: CIĄGWA Józef T. 29: 1977 z. 2 s. 247-249.
 • Foviaux Jacques: Histoire du Droit et des Institutions. T. 1: De l'Empire romain à la féodalité. Paris 1984. Rec.: MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 217-218.
 • Garcia de Valdeavellano Luis: Curso de historia de las instituciones espańolas de las origines al final de la Edad Media. Madrid 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 25: 1973 z. 1 s. 215-216.
 • Gibert Rafael: Historia general del derecho espa ñol. Madrid 1971. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 25: 1973 z. 1 s. 193-194.
 • Giuffré Vincenzo: Il "diritto militare" dei Romani (Studi e materiali per gli insegnamento storico - giuridico 2). Bologna 1980. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 34: 1982 z. 1 s. 167-168.
 • Górski Grzegorz, Salmonowicz Stanisław: Historia ustrojów państw. Warszawa 2001. Rec.: KUBICKI Tomasz, MATUSZEWSKI Jacek. Uwagi o podręczniku niepotrzebnym. T. 55: 2003 z. 1 s. 397-422, Jeszcze raz w sprawie podręcznika Stanisława Salmonowicza i Grzegorza Górskiego… z. 2 s. 321-335; Repl.: GÓRSKI Grzegorz. Kilka uwag o pewnej recenzji. Tamże z. 1 s. 427-440, Druga odpowiedź na recenzję. z. 2 s. 337-339; SALMONOWICZ Stanisław. Odpowiedź recenzentom. Tamże z. 1 s. 423-425.
 • Gregorio Rosario: Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano. Reggio Calabria 1971. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 25: 1973 z. 2 s. 280-281.
 • Grodziski Stanisław: Porównawcza historia ustrojów państwowych. Kraków 1998. Rec.: SOBCZAK Jacek T. 51: 1999 z. 1-2 s. 450-452.
 • Guarino Antonio: Diritto privato romano. Lezioni istituzionali di diritto romano, Napoli 1957. Rec.: LITEWSKI Wiesław T. 15. 1963 z. 1 s. 305-309.
 • Guillot Olivier, Rigaudiere Albert, Sassier Yves: Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. T. 1: Des origines à l'époque féodale. T. 2: Des temps féodaux aux temps de l'Etat. Paris 1994. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 47: 1995 z. 1-2 s. 271-272.
 • Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Red. H. Kellenbenz, T. 2 - Mittelalter. Red. J. A. van Houtte. Stuttgart 1980. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 2 s. 180-181.
 • Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. T. 1: Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. Red. Helmut Coing. T. 2: Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts. Cz.2: Gesetzgebung und Rechtsprechung. T. 3: Das 19. Jahrhundert. Cz.1: Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht. Cz.2: Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrenrecht. Cz. 3: Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten. Cz.4: Die nordischen Länder. Cz.5: Südosteuropa. München 1973-1988. Rec.: [T.1] RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 1 s. 243-244; WYCISK Franciszek. Historia źródeł europejskiego prawa prywatnego (1100-1500). T. 26: 1974 z. 2 s. 223-235; [T.2 cz.2] RUSSOCKI Stanisław T. 29: 1977 z. 1 s. 138-140; [T.3 cz.1-2] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna. Dzieje ustawodawstwa cywilnego Europy XIX wieku. T. 36: 1984 z. 1 s. 219-234; [T.3 cz.3] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 41: 1989 z. 1 s. 189-191; [T.3 cz.4-5] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 41: 1989 z. 2 s. 234-237.
 • Hattenhauer Hans: Europ äische Rechtsgeschichte. Heidelberg 1992. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 44: 1992 z. 1-2 s. 189-191.
 • Hellbling Ernst C.: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Ein Lehrbuch für Studierende. Wien 1956. Rec.: KORANYI Karol T. 10: 1958 z. 2 s. 460-464.
 • Historia państwa i prawa Polski do roku 1795 pod redakcją Juliusza Bardacha. Cz.1-2. Warszawa 1957. Rec.: VETULANI Adam. Nowe spojrzenie na dzieje państwa i prawa dawnej Rzeczypospolitej. T. 10: 1958 z. 2 s. 307-345.
 • Horvat Marijan: Rimsko pravo. Wyd. 3 Zagreb 1958; Stojčevič Dragomir: Rimsko pravo. Sveska prva. Wyd. 7. Beograd 1960. Rec.: BUKOWSKA Krystyna T. 13: 1961 z. 2 s. 250-253.
 • Izdebski Hubert: Historia administracji. Warszawa 1980. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz, ŁYSIAK Ludwik. Pierwsza próba syntezy historii administracji. T. 34: 1982 z. 1 s. 155-165.
 • Izdebski Hubert: Historia administracji. Wyd. 2. Warszawa 1984. Rec.: MALEC Jerzy T. 38: 1986 z. 2 s. 189-192.
 • Jankowič D.: Istorija drżava i prava naroda Jugoslavije. I. Ranofeudalne drżave jugoslovenskich naroda. Beograd 1960. Rec.: STOLARSKA Helena T. 14: 1962 z. 2 s. 232-234.
 • Jaworski Iwo: Zarys powszechnej historii państwa i prawa, wyd. 1. Warszawa 1961. Rec.: LESIŃSKI Bogdan T. 16:1964 z. 2 s. 213-220.
 • Jeroszkin N. P.: Oczerki istorii gosudarstwiennych uczrieżdienij dorewolucjonnoj Rossii. Posobije dla uczitiela. Moskwa 1960. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Historia instytucji państwowych Rosji przedrewolucyjnej jako problem dydaktyczny i naukowo-badawczy. T. 14: 1962 z. 1 s. 175-188.
 • JOŃCZYK Jan: Sprawozdanie z dyskusji nad konspektem II tomu „Zarysu historii państwa i prawa polskiego”. T. 7: 1955 z. 2 s. 391-397.
 • Kacprzak Agnieszka, Krzynówek Jerzy: Prawo rzymskie. Pytania egzaminacyjne. Kazusy - Tablice. Warszawa 2002; Palmirski Tomasz, Reszczyński Jarosław: Prawo rzymskie. Praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu. Repetytorium. Kraków 2004; Prawo rzymskie. Repetytorium. Pod red. nauk. Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej. Wyd. 2. Kraków: Zakamycze 2004. Rec.: KURYŁOWICZ Marek. Repetytoria z prawa rzymskiego.T. 56: 2004 z. 2 s. 393-402.
 • Kallas Marian: Historia ustroju Polski. Warszawa 2005. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz. T. 58: 2006 z. 2 s. 338-344; MATUSZEWSKI Jacek. Czy podręcznik powinien być słuszny czy raczej dobry? W związku z pracą Marianna Kallasa, Historia ustroju Polski. T. 59: 2007 z. 1 s. 285-316.
 • Kallas Marian, Lipowicz Irena, Niewiadomski Zygmunt, Szpor Grażyna: Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Warszawa 2002. Rec.: [Rozdz. 2 M. Kallasa] MACIEJEWSKI Tadeusz. T. 55: 2003 z. 1 s. 465-466.
 • Kamińska Krystyna, Gaca Andrzej: Historia powszechna ustrojow państwowych. Toruń 2011. Rec.: MATERNIAK-PAWŁOWSKA Małgorzata T. 65: 2013 z. 1 s. 520-522.
 • Kaser Max: Das römische Privatrecht. T. 1-2. Monachium 1955-1959. Rec.: [T. 1] LITEWSKI Wiesław T. 12: 1960 z. 2 s. 324-336; [T. 2] LITEWSKI Wiesław T. 13: 1961 z. 2 s. 244-250.
 • Kaser Max: Römisches Privatrecht, Ein Studienbuch. München-Berlin 1960. Rec.: LITEWSKI Wiesław T. 15: 1963 z. 1 s. 303-304.
 • Kaser Max: Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch. München 1989. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 42: 1990 z. 1-2 s. 185-186.
 • Kelly John M.: Historia zachodniej teorii prawa. Oprac. Bogdan Szlachta. Kraków 2006. Rec.: MACHAJ Łukasz T. 59: 2007 z. 1 s. 356-363.
 • Kolańczyk Kazimierz: Prawo rzymskie. Warszawa 1973. Rec.: WILIŃSKI Adam T. 26: 1974 z. 2 s. 237-241.
 • KORANYI Karol: Jeszcze w sprawie syntezy historii prawa sądowego [Dyskusja nad podręcznikiem Historii państwa i prawa Polski]. T. 11: 1959 z. 2 s. 285-295.
 • KORANYI Karol: O prawie sądowym w Historii państwa i prawa Polski. T. 1-2. T. 10: 1958 z. 2 s. 347-359.
 • Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech: Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległości. Lublin 1994. Rec.: ROSNER Anna T. 46: 1994 z. 1-2 s. 170-172.
 • Kosariew Andriej I.: Rimskoje prawo. Moskwa 1986. Rec.: KODRĘBSKI Jan T. 42: 1990 z. 1-2 s. 183-184.
 • Kroeschell Karl: Deutsche Rechtsgeschichte. T. 1-2. Hamburg 1972. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 27: 1975 z. 2 s. 333-334.
 • Kroeschell Karl: Deutsche Rechtsgeschichte, T. 1-3. Opladen 1986-1989. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 42: 1990 z. 1-2 s. 188-190.
 • Król Marcin: Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne. Gdańsk 2001. Rec.: ZMIERCZAK Maria T. 54: 2002 z. 2 s. 315-322.
 • Kuryłowicz Marek: Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata. Lublin 2006. Rec.: PIKULSKA-RADOMSKA Anna T. 59: 2007 z. 1 s. 331-332.
 • Laingui André, Lebrige Arlette: Histoire du droit pénal. I. Le droit pénal, II. La procédure criminelle. Paris 1979. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna T. 33: 1981 z. 2 s. 171-174.
 • Laufs Adolf: Rechtsentwicklung in Deutschland. Ein rechtsgeschichtliches Arbeitsbuch. Berlin - New York 1973. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 27: 1975 z. 1 s. 194.
 • Leca Antoine: La genèse du droit. (Essai d’introduction historique au droit). Aix-en-Provence - Marseille2000. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. T. 53: 2001 z. 1 s. 362-363.
 • Leicht Pier Silvero: Storia del diritto Italiano. Milano 1948-1960-1966. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 2 s. 237.
 • Lemarignier J. F.: Histoire des institutions publiques et des faits sociaux. Paryż 1970. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 23: 1971 z. 1 s. 228-229.
 • Liebs Detlef: Römisches Recht. Ein Studienbuch. Göttingen 1975. Rec.: KOSIORKIEWICZ Joanna T. 30:1978 z. 2 s. 274-275.
 • Lineamenti di storia del diritto romano. Sotto la direzione di Mario Talamanca. Milano 1979. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 35: 1983 z. 1 s. 294-295.
 • Liwancew K. E.: Istorija burżuaznogo gosudarstwa i prawa, uczebnoje posobije. Leningrad 1986. Rec.: KOROBOWICZ Artur T. 40: 1988 z. 1 s. 205-207.
 • Łapicki Borys: Prawo rzymskie. Warszawa 1948. Rec.: TAUBENSCHLAG Rafał T. 2: 1949 s. 483-491.
 • Maciejewski Tadeusz: Historia administracji. Warszawa 2002. Rec.: JANICKA Danuta T. 55: 2003 z. 1 s. 467-468.
 • Maciejewski Tadeusz: Historia prawa sądowego Polski. Zarys wykładu. Koszalin 1998. Rec.: JANICKA Danuta. T. 51: 1999 z. 1-2 s. 457-458; JUREK Piotr T. 52: 2000 z. 1-2 s. 377-378.
 • Maillet Jean: Histoire des Institutions et des Faits sociaux. Paris 1956. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 9: 195 7 z. 1 s. 332-337.
 • Malec Jerzy, Malec Dorota: Historia administracji i myśli administracyjnej. Kraków 2000. Rec.: WITKOWSKI Wojciech T. 53: 2001 z. 2 s. 250-253.
 • Marongiu Antonio: Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo. Milano 1978. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 236.
 • Medieval Representative Institutions - Their Origins and Nature. Wyd. Thomas N. Bisson. Hinsdale 1973. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 26: 1974 z. 2 s. 273.
 • Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr: Prawo wyznaniowe. Warszawa 2006. Rec.: KARABOWICZ Anna T.59: 2007 z. 2 s. 439-441.
 • Monier Raymond, Imbert Jean: Histoire des Institutions et des Faits sociaux. Paris (1956). Rec.: SCZANIECKI Michał T. 9: 1957 z. 1 s. 332-337.
 • Nekrošius Ipolitas, Nekrošius Vytautas, Vėlyvis Stasys: Romėnų teisė.Vilnius 1999. Rec.: PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna T. 53: 2001 z. 1 s. 361.
 • Nowakowski Andrzej: Powszechna historia państwa w zarysie. Białystok 1991. Rec.: MRÓWCZYŃSKI Marek T. 44: 1992 z. 1-2 s. 191-195.
 • Olszewski Henryk: Historia doktryn polityczny i prawnych. Poznań 1973. Rec.: LEŚNODORSKI Bogusław. W sprawie wykładu historii doktryn politycznych i prawnych. T. 26: 1974 z. 2 s. 215-221.
 • Osuchowski Wacław: Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa 1962. Rec.: KOLAŃCZYK Kazimierz. Nowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego. T. 17:1965 z. 1 s. 231-255.
 • Planitz Hans: Deutsche Rechtsgeschichte. Graz-Köln 1971. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy T. 25: 1973 z. 2 s. 269-271.
 • PŁAZA Stanisław: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3: Okres międzywojenny. Kraków 2001. Rec.: MIKOŁAJCZYK Marian T. 54: 2002 z. 1 s. 464-469.
 • Pollock Frederick, Maitland Frederic William: The History of English Law before the Time of Edward I. Cambridge 1968. Rec.: IZDEBSKI Hubert T. 22: 1970 z. 2 s. 277.
 • Prawo rzymskie (Skrypt) z. 1-3. Warszawa 1958 [Aut.]: Falenciak Jerzy, Gintowt Edward, Warkałło Witold, Wiliński Adam, Wyszyński Michał. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 17:1965 z. 1 s. 263-266; Polem.: WARKAŁŁO Witold. W sprawie recenzji skryptu „Prawo rzymskie”. T. 13: 1961 z. 2 s. 294-297.
 • Pułło Andrzej: Ustroje państw współczesnych. Warszawa 2006. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz T.59: 2007 z. 2 s. 452-456.
 • Robinson O. F., Ferguson T. D., Gordon W. M.: An Introduction to European Legal History. Abingdon 1985. Rec.: CZARNOTA Adam T. 41: 1989 z. 1 s. 200-201.
 • Römisches Recht in einem Band. Red. Liselot Huchthausen. Berlin-Weimar 1975. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 28: 1976 z. 2 s. 311-312.
 • ROSYJSKIE wydanie „Historii państwa i prawa polskiego”. T. 33: 1981 z. 2 s. 202.
 • Rozwadowski Władysław: Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Wyd. 2. Poznań 1992. Rec.: BOJARSKI Władysław T. 44: 1992 z. 1-2 s. 195-196.
 • RUSSOCKI Stanisław: Dyskusja nad rosyjskim przekładem „Historii państwa i prawa polskiego”. T. 34: 1982 z. 2 s. 258-259.
 • Schlosser Hans: Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte - ein Studienbuch. Heidelberg 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 34: 1982 z. 1 s. 196.
 • Sczaniecki Michał: Powszechna historia państwa i prawa. T. 1: Państwo feudalne. T. 2: Państwo burżuazyjne. Warszawa 1968-1970. Rec.: [T.1] BASZKIEWICZ Jan T. 21: 1969 z. 1 s. 197-203; [T.2] GRZYBOWSKI Konstanty T. 22: 1970 z. 2 s. 247-250.
 • Seidl E.: Römisches Privatrecht. Köln 1963. Rec.: LITEWSKI Wiesław T. 18: 1966 z. 2 s. 279-283.
 • SENKOWSKA Monika: Dyskusja nad Historią państwa i prawa Polski do roku 1795 J. Bardacha, Z. Kaczmarczyka i B. Leśnodorskiego. T. 10:1958 z. 2 s. 361-373.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Tom IV Historii państwa i prawa Polski (1848/1863-1918). T. 20: 1968 z. 2 s. 95-114.
 • Stolleis Michael: Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. T. I: Reichspublizistik und Polizeiwissenschaft 1600-1800. München 1988. Rec.: MAKIŁŁA Dariusz T. 43: 1991 z. 1-2 s. 186-190.
 • SUDNIK Wanda: Dyskusja nad podręcznikiem Historia państwa i prawa polskiego[Warszawa, 17-18 III 1977]. T. 30: 1978 z. 1 s. 257-261.
 • Timbal P. C.: Histoire des Institutions et des Faits Sociaux. Paris 1957. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 10:1958 z. 1 s. 188-197.
 • Uruszczak Wacław:Historia państwa i prawa polskiego. T. 1: 966-1795. Warszawa 2010. rec.: MATUSZEWSKI Jacek, WOJCIECH Witkowski. Podręcznik Profesora Wacława Uruszczaka Historia państwa i prawa polskiego , T. I ( 966-1795 ). Koncepcja i realizacja. T. 63: 2011 z. 1 s. 387-417.
 • Vaněček Vaclav: Dějiny státu a práva v Československu (Naštin). Praha 1961. Rec.: BARDACH Juliusz T. 14: 1962 z. 1 s. 201-204.
 • Vaněček Vaclav: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1964. Rec.: POLAČEK Wojtěch T. 18: 1966 z. 1 s. 243-245.
 • Vaněček Vaclav: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1970. Rec.: KACZMARCZYK Zdzisław T. 23: 1971 z. 2 s. 238-239.
 • Volterra Edoardo: Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1961. Rec.: LITEWSKI Wiesław T. 17: 1965 z. 2 s. 285-289.
 • WĄSICKI Jan: Uwagi o części tomu IV Historii państwa i prawa polskiego obejmującej zabór pruski w okresie od 1847 do 1918 r. T. 20: 1968 z. 2 s. 114-121,
 • Wąsowicz Marek: Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu. Warszawa 1998. Rec.: KRASOWSKI Krzysztof T. 51: 1999 z. 1-2 s. 453-456.
 • Wiliński Adam: Das römische Recht. Geschichte und Grundbegriffe des Privatrechts mit einem Anhang über Strafrecht und Strafprozess. Leipzig 1966. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 22: 1970 z. 1 s. 237-238.
 • Wiliński Adam: Zarys rzymskiego prawa prywatnego, T. I-II. Lublin 1969. Rec.: ROZWADOWSKI Władysław T. 23: 1971 z. 1 s. 201-205.
 • Witkowski Wojciech: Historia administracji w Polsce 1764-1989. Warszawa 2007. Rec. KRZYMKOWSKI Marek T.59: 2007 z. 2 s. 442-443.
 • Zabłocki Jan, Tarwacka Anna: Publiczne prawo rzymskie. Skrypt wraz z wyborem źródeł. Warszawa 2005. Rec.: KURYŁOWICZ Marek T. 57: 2005 z. 1 s. 408-410 .
 • Żołnierczuk Mieczysław: Zarys prawa rzymskiego. Lublin 1998. Rec.: HELINIAK Krzysztof T. 51: 1999 z. 1-2 s. 458-459. 5. Czasopisma, wydawnictwa seryjne
 • 150 Jahre Geschichtsforschung im Spiegel der Historischen Zeitschrift. — Historische Zeitschrift T. 289 z. 1: 2009 . Red. Lothar Gall; Möller Horst, Wengst Udo: 60 Jahre Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Geschichte - Veröffentlichungen - Personalien. Oldenburg Verlag 2009. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas podsumowa ń w niemieckiej nauce historii. T. 62: 2010 z. 1 s. 383-394.
 • Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Budapest 1984. Rec.: MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 189-191.
 • Annales d'Histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique. (Paris) Nr 3: 1986. Rec.: MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 220-221.
 • Annali di Storia del Diritto (Milano). T. 1: 1957; T. 3-4: 1959-1960. T. 5-6: 1961-1962. T. 7-8: 1963-1964. T. 9: 1965. Rec.: [T. 1, T. 3-4] MALINOWSKA Irena T. 16: 1964 z. 1 s. 391-400; [T. 5-6] MALINOWSKA Irena T. 18: 1966 z. 1 s. 268-272; [T. 7-8] MALINOWSKA Irena T. 19: 1967 z. 2 s. 233-236; [T.9] MALINOWSKA Irena T. 21: 1969 z. 2 s. 283-284.
 • Archiv für Schlesische Kirchengeschichte. Im Aufträge des Instituts für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte. Red. Joseph Gottschalk. Rec.: [T.26: 1968, T. 27: 1969] SAWICKI Jakub T. 22: 1970 z. 1 s. 266-267; [T.28: 1970] SAWICKI Jakub T. 23: 1971 z. 2 s. 244-245; [T.29:1971, T. 30: 1972, T. 31: 1973 T. 32: 1974] SAWICKI Jakub T. 27: 1975 z. 1 s. 155-156.
 • BARDACH Juliusz, OLSZEWSKI Henryk: Robert Feenstra i jego „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”. T. 54: 2002 z. 1 s. 11-15.
 • Biuletyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Państwa i Prawa. Rec.: SCZANIECKI Michał T. 21: 1969 z. 2 s. 297.
 • Ecclesia - Studia z Dziejów Wielkopolski T. 1: 2003. Rec. WALACHOWICZ Jerzy T. 56: 2004 z. 2 s. 411.
 • Folia Historica Bohemica. T. 1: 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 245.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde. Red. Louis Carlen (Zürich). T. 1: 1978. T. 2: 1979, T. 3: 1981. T. 4: 1982. T. 6: 1984. T. 7-8: 1985-1986. T. 9: 1987. T. 12: 1990. Rec.: [T.1] MAISEL Witold T. 31: 1979 z. 2 s. 255-256; [T.2-3] MAISEL Witold T. 34: 1982 z. 1 s. 189-190; [T.4] MAISEL Witold T. 35: 1983 z. 1 s. 290-293; [T.6] MAISEL Witold T. 38: 1986 z. 1 s. 221-224; [T.7-8] MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 187-189; [T.9] MAISEL Witold T. 41: 1989 z. 1 s. 168-170; [T.12] MAISEL Witold T. 43: 1991 z. 1-2 s. 182-184.
 • „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften”, Folgen 1-4, [Berlin] 2007-2011. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 63: 2011 z. 2 s. 435-436.
 • Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. T. 1: 1976, T. 2: 1980. T. 5: 1991. Rec.: [T.1-2] WISŁOCKI Jerzy T. 34: 1982 z. 1 s. 198; [T.5] OLSZEWSKI Henryk T. 44: 1992 z. 1-2 s. 213.
 • Istoričeskije Zapiski. T. 103: 1979. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 33: 1981 z. 1 s. 245-246.
 • I.V.R.A. - Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico (Neapol). T. I-VI: 1950-1955. Rec.: STASZKÓW Michał T. 9:1957 z. 1 s. 362-366.
 • IZDEBSKI Hubert, URUSZCZAK Wacław: Czasopismo Prawno Historyczne w latach 1975-1986. T. 39: 1987 z. 1 s. 253-266: tab.
 • KORANYI Karol: Nowe czasopisma historyczno-prawne [t. j. Annali di Storia del Diritto. Rassegna Internazionale]. T. 10: 1958 z. 1 s. 270.
 • "Labeo", Rassegna di Diritto Romano (1955-1958). Rec.: STASZKÓW Michał T. 11: 1959 z. 1 s. 229-231.
 • Mediaevalia Bohemica, T. I: 1969 z. 1,2. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 22: 1970 z. 2 s. 282.
 • Międzynarodowa ankieta romanistyczna czasopisma "Labeo". Rec.: STASZKÓW Michał T. 9: 1957 z. 2 s. 379-390.
 • Nowe czasopismo romanistyczne – „Romanitas” [Revista de coltura romana. Lingua, instituições e direito; Red. Vandick Londres da Nóbrega, Rio de Janeiro 1958]. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk T. 12: 1960 z. 2 s. 364-366.
 • OLSZEWSKI Henryk: Rola periodyków historycznoprawnych w rozwoju dyscypliny. T. 52: 2000 z. 1-2 s. 441-442.
 • Omaggio a Giovanni Tarello. Materiali per una storia della cultura giuridica. T. 17: 1987 z.2. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław T. 41: 1989 z. 1 s. 206.
 • OLSZEWSKI Henryk: „Forum Iuridicum” - nowe czasopismo prawnicze. T. 55: 2003 z. 1 s. 526.
 • OLSZEWSKI Henryk: Nowe czasopismo: „Prawo - Administracja - Kościół”. T. 53: 2001 z. 1 s. 412-413.
 • OLSZEWSKI Henryk: Nowy periodyk naukowy: „Zeszyty Prawnicze” [UKSW]. T. 54: 2002 z. 1 s. 511-512.
 • OLSZEWSKI Henryk: Pięćdziesiąt pięć lat „Państwa i Prawa”. T. 53: 2001 z. 2 s. 299-300.
 • OLSZEWSKI Henryk: „ Politeja”- czasopismo dla historyków myśli politycznej i prawnej. T. 57: 2005 z. 1 s. 462-463.
 • OLSZEWSKI Henryk: Studia Iuridica Lublinensia. T. 55: 2003 z. 2 s. 451.
 • Palestra. R.15: 1971 nr 9. Rec.: SOBOCIŃSKI Władysław. Problematyka historyczna w „Palestrze”. T. 24: 1972 z. 2 s. 165-173.
 • Parliaments, Estates and Representation. T. 1: 1981; T. 2: 1982. Rec.: RUSSOCKI Stanisław T. 35: 1983 z. 2 s. 229-230.
 • Právně Historické Studie, Čeckoslovenská Akademie Věd (Praha). T. 1-2: 1955-1956; T. 3: 1957. Rec.: [T. 1-2] BARDACH Juliusz T. 9: 1957 z. 2 s. 366-372; [T. 3] BARDACH Juliusz T. 10: 1958 z. 1 s. 230-233.
 • Prawo-Administracja-Kościół. R. 5: 2004 nr 4. Rec.: PYTER Magdalena T. 57: 2005 z. 1 s. 441-442.
 • Rassegna degli Archivi di Stato. R. 27: 1967. Rec.: MALINOWSKA Irena T. 21: 1969 z. 2 s. 284-285.
 • Recherches sur l'Histoire des Institutions et du Droit. Bucarest. T. 1: 1977, T. 2: 1978, T. 3: 1979, T. 4: 1980, T. 5: 1980, T. 6: 1981; T. 7-8:1982-1983, T. 10: 1985. Rec.: [T.1] PAULI Lesław T. 30: 1978 z. 1 s. 233-234; [T.2] MAISEL Witold T. 31: 1979 z. 1 s. 231-233; [T.3] PAULI Lesław T. 33: 1981 z. 1 s. 235-237; [T.4] PAULI Lesław T. 33: 1981 z. 2 s. 175-177; [T.5] MAISEL Witold T. 34: 1982 z. 1 s. 190-191; [T.6] MAISEL Witold T. 35: 1983 z. 1 s. 292-293; [T.7-8] PAULI Lesław T. 36: 1984 z. 1 s. 257-259; [T.10] MAISEL Witold T. 40: 1988 z. 1 s. 211-213.
 • Revue historique de droit français et étranger fondée en 1855, 4e série (Paris). R.33: 1955; R.34: 1956; R.35: 1957; R.36:1958; R.37: 1959; R.38: 1960. Rec.: [R.33] MATUSZEWSKI Józef T. 9: 1955 z. 1 s. 366-370; [R.34] Rec.: MATUSZEWSKI Józef T. 9: 1957 z. 2 s. 372-379; [R.35] MATUSZEWSKI Józef T. 10: 1958 z. 2 s. 489-494; [R.36] MATUSZEWSKI Józef T. 12: 1960 z. 1 s. 292-296; [R.37] MATUSZEWSKI Józef T. 12: 1960 z. 2 s. 366-372; [R.38] MATUSZEWSKI Józef T. 14: 1962 z. 2 s. 275-280.
 • Rivista Internazionale di Diritto Comune. T. 1-2: 1990-1991. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena T. 44: 1992 z. 1-2 s. 215-216.
 • SADOWSKI Mirosław: Nowa inicjatywa wydawnicza na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 60: 2008 z. 2 s. 472-474. [ STUDIA Erasmiana Wratislaviensia- Wrocławskie Studia Erazmiańskie ]
 • SCZANIECKI Michał: O Czasopiśmie Prawno-Historycznym na łamach Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. T. 18. z. 1 1966 s. 297-298.
 • Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte. T. 18: 1979 Z. l-4. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 33: 1981 z. 1 s. 246-247.
 • Studia Metodologiczne. Dissertationes methodologicae. Zeszyty poświęcone integracji nauki (Uniwer. im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Z. 1: 1965. Rec.: MAISEL Witold T. 19: 1967 z. 1 s. 197-199.
 • STUDIA nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Karola Joncy „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”. Próba podsumowania dwudziestu dziewięciu roczników ważnej serii. T. 60: 2008 z. 1 s. 291-298.
 • Studies in the History of Parliaments. Legislative Studies Quarterly (University of Iowa). T. 7: 1982 z.2. Rec.: BARDACH Juliusz T. 36: 1984 z. 1 s. 260-261.
 • Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 37: 1982, nr 3-4. Rec.: OLSZEWSKI Henryk T. 36: 1984 z. 1 s. 256-257.
 • Wsiesojuznyj Juridiczeskij Zaocznyj Instytut, Trudy; T. XIV: Probliemy istorii gosudarstwa i prawa. Moskwa 1970. Rec.: BARDACH Juliusz T. 23: 1971 z. 1 s. 209-211.
 • Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Herausgegeben von M. Kaser, W. Kunkel, K. S. Bader, Hans Thieme, H. E. Feine, J. Heckel, H. Nottarp (Weimar). Germanistische Abteilung. T. 65-73: 1948-1956; T. 74: 1957; T. 75: 1958; T. 76 B: 1959; T. 77 B: 1960. Rec.: [T.65-73] JAWORSKI Iwo T. 9: 1957 z. 1 s. 376-385; [T.74] JAWORSKI Iwo T. 10: 1958 z. 1 s. 236-237; [T.75] WINOWSKI Leszek T. 11: 1959 z. 2 s. 327-334; [T.76B] WINOWSKI Leszek T. 13: 1961 z. 1 s. 233-240; [T.77B] WINOWSKI Leszek T. 14: 1962 z. 1 s. 227-230.
 • Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Herausgegeben von M. Kaser, W. Kunkel, K. S. Bader, Hans Thieme, H. E. Feine, J. Heckel, H. Nottarp (Weimar). Kanonistische Abteilung. T. 34-42: 1947-1956; T. 43: 1957; T. 44: 1958; T. 45: 1959; T. 46: 1960. Rec.: [T.24-42] WINOWSKI Leszek T. 9: 1957 z. 1 s. 385-395; [T.43] WINOWSKI Leszek T. 10: 1958 z. 1 s. 238-241; [T.44] WINOWSKI Leszek T. 11: 1959 z. 2 s. 320-326; [T.45] WINOWSKI Leszek T. 13: 1961 z. 1 s. 226-233; [T.46] WINOWSKI Leszek T. 14: 1962 z. 1 s. 227-230.
 • Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Red. M. Kaser, W. Kunkel, K. S. Bader, Hans Thieme, H. E. Feine, J. Heckel, H. Nottarp, (Weimar). Romanistische Abteilung. T. 64-73: 1944-1956; T. 74: 1957; T. 75: 1958; T. 76 B: 1959. Rec.: [T.64-73] FALENCIAK Jerzy T. 9: 1957 z. 1. s. 370-376; [T.74] FALENCIAK Jerzy T. 10: 1958 z. 1 s. 233-236; [T.75] FALENCIAK Jerzy T. 11: 1959 z. 2 s. 318-320; [T.76B] FALENCIAK Jerzy T. 13: 1961 z. 1 s. 221-226.
 • Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte R.: 1979 nr 1-4; 1980 nr 1-2; 1980 nr 3-4. Rec.: PAULI Lesław T. 33: 1981 z. 2 s. 178-180. >